Check Also

chánh niệm

Chánh niệm và quán chiếu trong đời sống hàng ngày

Phải thực tập chánh niệm: Biết mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì …