Vô Thường – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

vô thường

Bao năm lận đận chốn phong trần

Ngày lại qua ngày cố lại tân

Vui gì kiếp sống trần gian nhỉ?

Tựa như hoa nở áng mây vần.

Tựa như hoa nở áng mây vần

Bài thơ Sanh Tử mãi ca ngâm

Dòng đời vẫn luôn luân lưu chuyển

Kiếp sống vô thường của thế nhân.

Kiếp sống vô thường của thế nhân

Phù dung tạm bợ đã bao lần

Đời này không độ bao giờ độ

Sáu chữ hồng danh thoát khổ luân.

Sáu chữ hồng danh thoát khổ luân

Miệng niệm tai nghe thành thực tâm

Thoát khổ Sa Bà về An Độ

Dự hội Liên Trì chứng pháp thân.

Lãng Tử