Vào Dòng Tỉnh Thức

vài dòng thức tỉnh

Nhìn kiếp nhân sinh vắng nụ cười,
Hoa tàn, trăng lạnh, áng mây trôi,
Bâng khuâng cánh nhạn hòang hôn đổ,
Tỉnh giấc ba sinh, nhập tuyệt vời!

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu

Check Also

chiec than tu dai

Chiếc Thân Tứ Đại

Chiếc thân tứ đại khói Sinh họat thế gian mây Thành công khối nước đá …