Tĩnh, Động! – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

tĩnh động

Giọt sương trên lá úa

Chim hót trên cành khô

Gió lùa qua khe cửa

Nắng mai vừa nhấp nhô!

Người còn yên giấc ngủ

Người rộn ràng ngoài kia

Người sống đời lam lũ

Người thừa thãi tiêu pha!!

Giọt sương mai đã mất

Con chim chờ nơi đâu?

Mưa bắt đầu nặng hạt

Rơi trên những phiến sầu!

Hôm qua đi học đạo

Xoay một vòng loanh quanh . . .

Chỉ thấy toàn hư ảo

Về nhà, ngộ tại tâm!

Về nhà, ta lễ Phật

Ngài vẫn đầy từ bi

Trong hương trầm thơm ngát

Tâm ma còn sân si!

Quảng Ngôn (San Diego)