Thơ Cổ Tùng – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

Cổ Tùng

Viễn sơn phù yên. Lãnh !

Quần hạc bạch thu lâm.

Bách niên tùng ảnh .Mịch !

Hư thúy lập cô âm.

Thông Già

Non xa mờ khói. Lạnh !

Cánh hạc trắng rừng thu.

Bóng tùng trăm năm. Quạnh !

Ðứng xanh rì hư vô.

Hạt Cát

Check Also

buổi điểm tâm buồn

Buổi Điểm Tâm Buồn

Anh rót chất đen nóng Vào tách, Rồi bỏ chút sữa Thêm một miếng đường …