Thơ Cổ Tùng – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

Cổ Tùng

Viễn sơn phù yên. Lãnh !

Quần hạc bạch thu lâm.

Bách niên tùng ảnh .Mịch !

Hư thúy lập cô âm.

Thông Già

Non xa mờ khói. Lạnh !

Cánh hạc trắng rừng thu.

Bóng tùng trăm năm. Quạnh !

Ðứng xanh rì hư vô.

Hạt Cát

Check Also

bốn tâm vô lượng

Bốn Tâm Vô Lượng

Từ tâm, đoạn ác pháp Bi tâm, hận thù tan Hỷ tâm, vui hòa ái …