Check Also

tà dâm

13 HẬU QUẢ ĐÁNG SỢ CỦA TÀ DÂM, NGƯỜI HIỆN ĐẠI NHẤT ĐỊNH PHẢI HIỂU.

Người xưa có câu: “Vạn ác dâm vi thủ” (trong vạn cái ác thì tội …