Tàn Tro – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

tàn tro

Tàn tro rải trắng sông buồn bã

Còn bóng hình đen mặt dãi dầu

Ta nhìn ta bỗng xanh như gió

Từng sợi rần đau tận tóc râu!

Lắng nghe lòng chết từng giây phút

Hồn cố nhân theo sóng vỗ sầu

Khóe mắt đen xưa từng diễm lệ

Nay trong bèo bọt nắng qua cầu!

Cô bé đạp xe bồng tóc mượt

Đường xa muôn dặm rẽ về đâu?

Tay chiều ai vói về phương hẹn

Mà dắt dìu quên những bước đầu?

Tàn tro xanh bóng đời mê mải

Hoen vết chiều trên mặt hải âu

Lẽ đâu giờ chỉ còn chim khóc

Người: dấu tàn tro lạnh bể dâu?

Phương Triều thi sĩ