Tag Archives: Di Đà Sám Pháp

Di đà Sám Pháp

di đà sám pháp

Di Đà sám pháp: – Thân lễ A Di Đà – Miệng niệm A Di Đà – Ý nhớ A Di Đà Quyết để thành tựu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà. Do đó mỗi ngày hai thời sáng và tối, các hành giả chớ bỏ sót. Vi …

Xem Ngay