su hanh tri hang ngay – thich phap hoa

sự hành trì hằng ngày - thích pháp hòa

Check Also

Chùa kỳ quang gò vấp

Chùa Kỳ Quang 2 – Gò Vấp

Đến hẹn rồi lại lên , tới ngày cuối tuần thì mình lại không quên …

Trả lời