Sông Quên – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

sông quên

Những người đi tắm ở sông quên

Thấy xác đời đen trôi nổi bập bềnh

Sao kỳ cọ mãi mà da không sạch?

Những miệng thường xuyên cười,

Bỗng bật tiếng rên! . . .

Những người đi tìm căn nguyên của gió

Thấy lão cuội ngồi vừa quạt vừa rên

Than thở trong nah không còn chi bán

Nên thử một lần ngả giá họ tên!

Những ngày ế ẩm mưa dầm góc chợ

Ông thầy bói mù kể mãi chuyện xui hên . . .

 

Thi sĩ Phương Triều