Check Also

lời phật dậy

LỜI PHẬT DẠY

Một vị Vua Trời đến gặp Phật trong một hóa thân người Bà La Môn, …