Mộng và Thực – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

Mộng và thực

Mộng đời như những cuộc tỉnh say

Hạ đến thu sang một nhíu mày

Đông tàn cho nắng Xuân ấm áp

Tóc đã phai màu ai có hay?

Thỏang đến thỏang đi bạn nghĩ gì

Diệt sinh sinh diệt đó là chi

Em ơi dừng lại phù du đó

Tỉnh thức quay về chớ vội đi.

Và như ngày tháng chợt qua mau

Tóc đó thôi xanh đã nhuốm màu

Tay không ôm cả trời sinh diệt

Vẫn đỏ trong hồn những nỗi đau.

Rồi như tỉnh ngộ hết cơn say

Thóang thấy trong tâm bóng Phật đài

Mỉm cười cho kiếp nhân sinh ấy

Thức ngộ quay về ai hỡi ai!

Thiên Xứng