Mantra of Avalokiteshvara

“Mantra of Avalokiteshvara” từ Meditative Sound Of Buddhist Chant bởi Tibetan Incantations. Đã phát hành: 1998. Bài số 2. Thể loại: Meditative.

Check Also

Chùa kỳ quang gò vấp

Chùa Kỳ Quang 2 – Gò Vấp

Đến hẹn rồi lại lên , tới ngày cuối tuần thì mình lại không quên …

Trả lời