Khúc Vô Thường – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

khúc vô thường

Nắng thôi nắng đốt tưng bừng

Tử sinh – sinh tử cháy từng sát na

Ai ngồi thắp nốt mùa hoa

Này cơn đại mộng lệ sa muôn trùng

Hát đi em, khúc vô thường

Rồi lên núi ngắm một trường lệ bay.

Trùng dương, con sóng vô tình

Ta như chiếc lá trôi bình bồng trôi

Lang thang từ độ luân hồi

Tấm thân cát bụi vẽ đời hư hao

Tô đi em chiếc má đào

Kẻo mai hương phấn bay vào hư không.

Khuyết Danh