Check Also

phật

LÀM SAO TÔI MỚI KHÔNG TẠO KHẨU NGHIỆP

A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT, NHƯ VẬY THÌ KHÔNG TẠO KHẨU NGHIỆP. …