Đường Về Lộc Uyển – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

đường về lộc uyển

Nguyên Minh Hồ Hương Lộc

Nghiêng nghiêng lá biếc cành thông

Sương mù phủ kín rừng thông rừng sồi

Đường vào Lộc Uyển chơi vơi

Chập chùng hư ảo ngàn lời chim ca

Sắc không tiên cảnh yên hà

Thiền môn tịnh độ sa bà tiến tâm

Đong đưa nhịp võng quỳnh lâm

Không lời vọng tưởng thanh âm diệu kỳ

Trời xanh hương nhẹ huyền vi

Thiền tâm giải thóat đường thi tuyệt vời

Nắng thêu hoa lá lên ngôi

Như Lai sứ giả hiện thời tăng thân

Tăng đòan liễu ngộ chuyển luân

Đường về diệu ý ân cần hân hoan

San thành diễm phúc muôn vàn

Chuyển hóa tu học an nhàn thân tâm.