Cô Hạc- [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

cô hạc

Cô Hạc

Tịch tịch huy tà mộ,

Liêu liêu thiên quyển phong.

Cao pha cô bạch hạc,

Phách dực đầu hư không !

Cô hạc

Chiều nghiêng ngoài thăm thẳm,

Gió cuốn trời mênh mông.

Bên triền cao hạc lẻ,

Vỗ cánh vút tầng không !

Hạt Cát

Check Also

buổi điểm tâm buồn

Buổi Điểm Tâm Buồn

Anh rót chất đen nóng Vào tách, Rồi bỏ chút sữa Thêm một miếng đường …