Bài Tụng PHẬT ĐẢN

 

bài tụng phật đản

Bài Tụng PHẬT ĐẢN

(Soạn năm 2000 – Thích Nhật Tân)

Vô Ưu tưng bừng nở

Mừng đón Phật ra đời

Rằm tháng Tư rực rỡ

Vừa nắng rạng ban mai

Ca Tỳ La nối dài

Lâm Tỳ Ni trổi nhạc

Ngàn hoa kết lối hài

Ngàn hương bay ngào ngạt

Giáng Trần đi bảy bước

Từng bước nở hoa sen

Pháp giới đã lên đèn

Phá tan màn tăm tối

Mười phương như mở hội

Ba cõi đều hoan ca

Hướng về cõi Ta Bà

Mừng Thế Tôn giáng thế

Tại Ca Tỳ La Vệ

Dòng Thích chủng thọ sanh

Ma Da ứng điềm lành

Phạn Vương đức vô lượng

Tất Đạt băm hai tướng

Tám mươi vẻ bao dung

Diện mạo bậc phi thường

A Tư Đà nức nở

Cả hoàng cung lo sợ

Đạo sĩ than mấy lời

Thái tử đang nằm nôi

Nhân gian mấy khi được

Tôi chân thành báo trước

Thái tử nếu ở đời

Làm vua hơn các vua

Xuất gia thành chánh giác

Thời gian trôi thấm thoát

Đã đến tuổi thanh xuân

Phụ Vương vẫn lo thầm

Tìm sợi tơ vương lại

Gia Du tuyệt thế ấy

Tài sắc vẹn sánh đôi

Xây giấc mộng chung đời

Mai sau còn kế nghiệp

Gia Du nồng giấc điệp

La Hầu gối vòng tay

Vương thành đang ngủ say

Thái tử tung gót vó

Sa Nặc thầm lệ nhỏ

Bên dòng A Nô Ma

Tất Đạt quyết xuất gia

Tầm cho ra ánh đạo

Xa hoàng thành huyên náo

Xa vợ đẹp con thơ

Xa ngọc ngà châu báu

Xa nhung lụa mộng mơ

Sa Nặc ơi đừng chờ

Giờ đi, ta đã quyết

Đây nhung bào kiếm tiết

Đây mái tóc xuân xanh

Ngươi hãy mang về thành

Tâu Phụ Hoàng tường tận

Gia Du ơi, trọn nguyện !

Hầu La ơi, hoàng nhi !

Vì sinh tử ta đi

Vì chúng sinh ta cứu

Khi đạo mầu thành tựu

Thì ta mới trở về

Còn nếu vẫn si mê

Thì như ta không có

Đời như căn gác trọ

Vùi dập tựa mây bay

Không lẽ ta ngủ say

Lặn chìm trong sinh tử

Tử sinh con đường dữ

Ta quyết chí lên đường

Từ ngày đó phong sương

Gối mình trên tuyết phủ

Sáu năm trường không đủ

Đạo lý vẫn xa mờ

Thân tàn tạ xác xơ

Đạt Đa thay cách lại

Không e dè ái ngại

Đón ly sữa chăn cừu

Dòng máu nóng luân lưu

Dòng tâm tư sống dậy

Ni Liên Thuyền sóng đẩy

Cầm bình bát thả sông

Thành đạo hãy ngược dòng

Buông trôi thì cuốn mất

Lành thay lời chơn thật

Bình bát chẳng xoay chiều

Báo hiệu đạo cao siêu

Đã gần trong gang tấc

Tất Bát La bảy thất

Ngài nhập định tham thiền

Dứt giả huyễn đảo điên

Đạo Bồ Đề chứng đắc

Nhiệm mầu thay không sắc

Huyền vi thay sắc không

Tử sinh giờ im bặt

Luân hồi tựa ngân sương

Hoa Chân Lý trổ bông

Hoa Từ Bi bừng nở

Tâm nguyện lực thêm hồng

Ánh đạo vàng rạng rỡ

Lục thông đã khai mở

Khắp ba cõi hiển bày

Mười phương đều tỏ ngộ

Đạo giải thoát là đây

Đâu lo gì quá khứ

Đâu ngại gì tương lai

Mọi chúng sinh từ nay

Dứt trầm luân sinh tử

Còn nghiệp còn sinh tử

Hết nghiệp hết tử sinh

Chư Phật với chúng sinh

Đồng cùng chung Tánh Giác

Đạt hay là không đạt

Đều do tự chính mình

Ngọc sáng tựa quang minh

Ai tu đều được sáng

Phật tâm nay tỏ rạng

Phật tánh tựa trăng rằm

Ròng rã bốn lăm năm

Ngài vân du hóa độ

Tùy căn cơ trình độ

Tùy mọi giới sang hèn

Dùng trí tuệ khơi đèn

Dùng cam lồ hóa chuyển

Mở đầu từ Lộc Uyển

Kết thúc tại Ta La

Hàng xuất gia tại gia

Nương về vô số lượng

Đấng Pháp Vương vô thượng

Soi chiếu khắp mười phương

Đều theo bước lên đường

Đức Thích Ca chơn chánh

Xe pháp luân chuyển bánh

Thuyền bát nhã thênh thang

Đường thánh đạo huy hoàng

Đức từ bi thấm nhuận

Ba tàng Kinh Luật Luận

Là Pháp Bảo nhiệm mầu

Không cao thấp cạn sâu

Biết tu đều tỏ ngộ

Ưu Ba Ly nghèo khổ

Bàn Đặc tựa cán mai

Tinh thông như các Ngài

A Nan, Mục Liên Tử

Biết tu thì một chữ

Đạo nhất như không đường

Mê hoặc lý giải suông

Lại càng xa đạo lý

Đường tu không địa vị

Dù vua chúa quan quân

Hay lê thứ bình dân

Cũng đều tu được cả

Đó mới là đạo cả

Đó mới là cao siêu

Bình dị nhưng nhiệm mầu

Như đèn tâm tự sáng

Chúng sinh đều quy mạng

Trên cổ xe Ba Thừa

Như từng một cơn mưa

Cũng là Mưa Pháp Hội

Cây lớn nhỏ đều gội

Hay ao lạch sông hồ

Hay biển rộng đồng khô

Đều nhờ cơn mưa vậy

Bình minh đã thức dậy

Bóng tối đã tan đi

Đó là đạo huyền vi

Đó là đường chánh pháp

Dòng thời gian chuyển đạp

Đã tám mươi tuổi già

Đức Từ Phụ Thích Ca

Sắc thân giờ đã yếu

Các con ơi, nên hiểu !

Có sắc phải có không

Ta đã mượn sắc không

Nay về không sắc vậy

Bóng vô thường đưa đẩy

Cỡi đạp mọi bóng hình

Có hình phải bỏ hình

Sắc thân ta đâu khác

Các con ơi, Bờ Giác !

Bờ Giác cạnh bến mê

Cả hai nẻo cùng về

Chơn thường lạc ngã tịnh

Các con ơi, bình tĩnh !

Đừng sầu não kêu ca

Nay ta tuổi yếu già

Các con đều khôn lớn

Đừng khóc thương đau đớn

Đó là lẽ thường tình

Có tử phải có sinh

Tử sinh như huyễn mộng

Cuộc đời và sự sống

Chúng con đã hiểu rồi

Canh tàn dạ thức thôi

Nhớ Phật ân biển thệ

Dù Thế Tôn nói thế !

Chúng con vẫn nghe đau

Dù cho mọi sắc màu

Biến đi màu sắc vậy

Dù chúng con đã thấy !

Đường sinh tử xưa nay

Nhưng nắm lại vòng tay

Vòng tay giờ đã mất

Dù chúng con thấy Phật !

Nay Phật nhập diệt rồi

Chúng con cũng diệt thôi

Cỡi đôi bờ sinh diệt

Dù chúng con đã biết !

Khắp pháp giới ba ngàn

Đã thấm nhuận Đạo Vàng

Nhưng lòng đau quặn thắt

Chúng sinh có nước mắt

Nhờ nước mắt chúng sinh

Làm sáng thức hữu tình

Thành nước Từ Bi lớn

Nguyện nước Từ Bi lớn

Nguyện nước Cam Lộ Vương

Nguyện Đuốc Tuệ Tình Thương

Rạng soi đường sinh diệt

Dù chúng con vẫn biết

Từ Đức Phật Đản Sinh

Cho đến khi Nhập Diệt

Cũng dạy sắc với hình

Nhưng hình nào không sắc

Có sắc phải có thương

Không hình đã nhớ thương

Huống gì nay có sắc !

Thật ra hình với sắc

Thật ra có với không

Cả tam thế mười phương

Cũng đều như mộng vậy

Từ mộng con thức dậy

Nhớ Đức Phật Sơ Sinh

Đã mang một Bóng Hình

Tám mươi năm nhập diệt

Nay chúng con trần thiết

Đảnh lễ cúng dường Ngài

Dù Hình Bóng nhạt phai

Nhưng Pháp Thân bất diệt

Chúng con còn sinh diệt

Đức Phật dứt diệt sinh

Nên chúng con thương tiếc

Dệt lại một Bóng Hình

Theo ánh sáng bình minh

Vầng đông vừa ló dạng

Ánh Đạo Vàng tỏa rạng

Ánh châu ngọc lung linh

Nay lưu giữ Bóng Hình

Mai còn ghi mãi mãi

Đồng hướng về kính lạy

Đấng Từ Phụ ân sâu

Nhờ Đạo Pháp nhiệm mầu

Chúng sinh đều hóa độ

Muôn lòng thành rạng rỡ

Biến thành vạn cành hoa

Dâng lên trên pháp tòa

Cúng dường Đấng Vô Thượng

Trong niềm vui vô lượng

Xin kết một đài sen

Thành kính dâng trước thềm

Đức Thế Tôn Điều Ngự

Không mơ về quá khứ

Không mong đợi tương lai

Xin chắp đôi bàn tay

Bàn tay Hoa Mầu Nhiệm

Lời kệ kinh tụng niệm

Theo nhịp mõ chan hòa

Theo pháp cổ ngân nga

Cúng dường lên Đức Phật

Khói hương trầm phưởng phất

Đấng Điều Ngự Như Lai

Rừng Pháp Âm bất tuyệt

Chờ đón Phật vị lai

Ngày Phật Đản hôm nay

Từ quá khứ nối dài

Lưu đến tận tương lai

Kết Đài Vô Thượng Giác.

*********

Cúng Dường Phật Đản

Nhật Tân * 10-5-06

Ngày Rằm tháng Tư

Ngày Khánh Đản huy hoàng

Mở ra một triện son

Ấn mười phương ba cõi

Ba nẻo trầm luân, chúng sanh đà mòn mỏi

Sáu đường thống khổ, muôn loại thấm niềm đau

Tự cung trời Đâu Suất

Khi khế cơ khế lý hợp đầu

Ngài xuất Thánh nhập phàm

Sáng hơn vầng nhật nguyệt

Bảy bước nở hoa, sen vàng diễm tuyệt

Đất trời rung động, lay chuyển mười phương

Hân hoan mừng đón, bậc xuất thế phi thường

Mở cửa huyền vi, trên đường sinh diệt

Thương chúng sinh mê mờ, lạnh băng hơn giá tuyết

Thương muôn loài chìm đắm, than hầm hơn diệm sơn

Ngài ứng thế pháp trần

Ban cam lộ pháp vương

Khai ba rừng pháp tạng

Ngày Rằm tháng Tư

Ngày Phật Đản Sanh

Hoa chân lý muôn đời luôn tỏa rạng

Đạo nhiệm mầu muôn thuở mãi truyền lưu

Kính lạy Đức Thế Tôn

Thiên nhơn chi đạo sư

Kính lạy Đức Trung Tôn

Tứ sanh chi từ phụ

Đèn trí tuệ soi khắp cùng phạm vũ

Đức từ bi thấm nhuận khắp muôn phương

Hoằng khai đạo lý chơn thường

Chúng sanh ba cõi, sáu đường đồng quy

Chấp tay bất khả tư nghì

Cúng dường Phật Đản huyền vi nhiệm mầu.

Phát nguyện Hồi Hướng

Xưng dương Chư Phật

Đại giác nhiệm mầu

Xưng dương Bồ Tát

Biển thệ thâm sâu

Xưng tán Thánh Tăng

Suối nguồn vạn hạnh

Nguyện khắp hồi hướng

Pháp giới chúng sanh

Mười phương ba cõi

Phàm Thánh đồng về

Đạo lý huyền vi

Từ bi thấm nhuận

Phật nhựt tăng huy

Pháp luân thường chuyển

Pháp thân bất diệt

Phật pháp trường tồn

Nhất niệm, vô ngôn

Dung thông tam thế

Lậu thô vi tế

Tình dữ vô tình

Trí giác quang minh

Đồng đăng hoa tạng

Đáo đầu bỉ ngạn

Vô lượng pháp môn

Vũ trụ càn khôn

Hóa đài lân thể

Năm châu bổn bể

Bảo sở hoàn nguyên

Đồng hóa hữu duyên

Đồng thành Phật Đạo.

*****

Xin lưu ý : Nếu có burn ra biếu tặng, ấn tống, xin đề trên mặt đĩa :

CD KINH PHẬT ĐẢN

Thích Nhật Tân : soạn

Thích Ân Điền : Tụng