Chua-Bôtum-Vong-Sa-Som-Rong

Chùa Bôtum Vong Sa Som Rong

Check Also

sống theo lời phật

Sống Theo Lời Phật – Thích Nhuận Thạnh ( Phần III )

Nếp sống tín ngưỡng …“Ví như nhà vua, tạo lâu đài nơi bên trong thành, …