Home / Thầy Thích Pháp Hòa / Tu Tập – Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Tây Thiên , Ngày 1.8.2019 )

Tu Tập – Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Tây Thiên , Ngày 1.8.2019 )

Mình đang gieo duyên với tất cả mọi người. 10 giới sa di mình thọ là 10 giới căn bản của người xuất gia. Tại sao tỳ kheo lại giới dục làm đầu

www.thichphaphoa.ca

Facebook: www.bit.ly/TVTruclam

Bình Luận

avatar
  Subscribe  
Notify of