Trí Bi Song Vận – Thầy Thích Pháp Hòa. TV. Tây Thiên ̣( Ngày 10,8,2019 )

Để cùng nhau góp phần đẩy bánh xe pháp và chuyển tải những bài giảng hửu ích của Thầy đến người thân và bạn bè , xin bấm like, share, và đăng ký

( SUBSCRIBE ) www.thichphaphoa.ca

Facebook: www.bit.ly/TVTruclam