Tag Archives: Sư Cô Chúc Từ

Nhà Tạm Lánh Sư Cô Chúc Từ – 01/03/2020

Từ Thiện tại nhà sư cô chúc từ

Ngày đầu tháng 3/2020, kính chúc mọi người được nhiều sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường như ý. Gần 1 năm qua được sự chia sẽ, ủng hộ của mọi người mà mái nhà tạm lánh của Sư Cô Chúc Từ, tuy là ngôi nhà thuê …

Chi tiết »