Tag Archives: Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà

kinh a di đà

Hán dịch: nhà Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Saigon, Việt Nam 1. Kỳ Viên đại hội. Ta nghe như vầy: Một thuở nọ đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng …

Xem Ngay