Tag Archives: Đình

Đình Xuân Canh

Đình Xuân Canh

Đình Xuân Canh còn có tên gọi khác là đình Thượng Lão, Xuân Canh là vùng đất cổ. Xưa kia đây là rừng rậm, trải qua bao đời khai phá tạo dựng nên xóm làng trù phú. Đình Xuân Canh còn là nơi tưởng niệm Sơn thần Cao Sơn Đại …

Xem Ngay