Sự Thành Tựu Của Các Duyên – Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Bảo Phước, Ngày 13.7.2019 )

Sự Thành Tựu Của Các Duyên – Một bài giảng hay giúp cho chúng ta lắng lòng thanh tịnh. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

Check Also

thầy thích pháp hòa

PHẢI CHĂNG NGƯỜI HIỀN LÀ CÓ ĐỨC?

HỎI: Thưa thầy, người hiền phải là người có đức hay không? ĐÁP: Hiền là …