Sự Thành Tựu Của Các Duyên – Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Bảo Phước, Ngày 13.7.2019 )

Sự Thành Tựu Của Các Duyên – Một bài giảng hay giúp cho chúng ta lắng lòng thanh tịnh. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

Check Also

viên âm - thích pháp hòa

Viên Âm – Thầy Thích Pháp Hòa

Thân Người Khó Được, Phật Pháp khó Nghe, Thiện Tri Thức Khó Gặp, Hảo Đạo …

Bình Luận

avatar
  Subscribe  
Notify of