Sự Thành Tựu Của Các Duyên – Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Bảo Phước, Ngày 13.7.2019 )

Sự Thành Tựu Của Các Duyên – Một bài giảng hay giúp cho chúng ta lắng lòng thanh tịnh. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

0 0 vote
Article Rating

Check Also

tập sống im lặng

Hãy tập IM LẶNG bạn sẽ được nhiều hơn làm mất – Thầy Thích Pháp Hòa mới nhất

Ba nghiệp lắng thanh tịnh Gửi lòng theo tiếng chuông Nguyện người nghe tỉnh thức …