Giới Thiệu về Tỳ Khưu Ni Thích Nữ Minh Tâm

Thích nữ minh tâm

– Đệ tử của Sư Bà Viện Chủ Chùa Phước Haỉ (Quận 10, Sàigòn)

– Sanh năm 1957 tại Sàigòn.

– Học sinh tiểu học trường Lycée Blaise Pascal 1962-1968 (Đà Nẵng)

– Học sinh trung học trường Régina Pacis (Saigon) 1969-1972

– Học sinh trung học trường Marie Curie (Saigon) 1972-1974

– Xuất gia tu học 1977 đến nay.

– Tốt nghiệp khóa Cao Cấp Vạn Hạnh (Saigon) 1988-1992

– Tốt nghiệp khoa Anh ngữ trường Đại Học Tổng Hợp (Saigon)1992

– Tốt nghiệp MA Phật học tại New Delhi University, India 1994-1996

– Hiện đang theo học khoa Văn Chương Anh và Ngoại ngữ tại Đại học Virginia, Hoa Kỳ.

Sách đã viết và dịch xuất bản tại Hoa Kỳ:

1. OSHO

2. Những Thánh Tích Phật Giáo tại An Độ

3. Ngón Tay Chỉ Đường

4. Trong Động Tuyết Sơn (taí bản lần 1)

5. Không Nước Không Trăng

(Mười Câu Chuyện Thiền trong Đời sống người Phật Tử)

6. Bùng Vỡ (Tuyển Tập)

7. Tử Niệm – Suy Nghiệm về cái Chết (Tuyển Tập)

8. Bát Nhã Tâm Kinh

Sách sẽ dịch và viết:

1. Bình Bát và Thiền Trượng

2. Tình Yêu, Tự Do và Cô Đơn

3. Những Cuộc Đời Bị Đánh Cắp