✔ Đã là chúng sanh ẮC CÓ SÂN SI – Thầy Thích Pháp Hòa (2019)

Bài giảng của thầy về SÂN SI – Thầy Thích Pháp Hòa (2019)

►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.

► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.

► Thọ Tỳ – kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.

► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

Check Also

thầy thích pháp hòa

PHẢI CHĂNG NGƯỜI HIỀN LÀ CÓ ĐỨC?

HỎI: Thưa thầy, người hiền phải là người có đức hay không? ĐÁP: Hiền là …