Tu Dưỡng – Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 13.6.2019 )

Bài thuyến pháp Tu Dưỡng – Thầy Thích Hòa ( Ngày 13.6.2019 )

Để cùng nhau góp phần đẩy bánh xe pháp và chuyển tải những bài giảng hửu ích của Thầy đến người thân và bạn bè , xin bấm like, share, và đăng ký

www.thichphaphoa.ca Facebook: www.bit.ly/TVTruclam

Tu Viện Trúc Lâm 11328 – 97 Street Edmonton, AB, T5G 1X4 Canada

Phone (780) 471-1093 Fax (780) 471-5394

Email: tvtruclam97@gmail.com

Check Also

thầy thích pháp hòa

PHẢI CHĂNG NGƯỜI HIỀN LÀ CÓ ĐỨC?

HỎI: Thưa thầy, người hiền phải là người có đức hay không? ĐÁP: Hiền là …