Phát Triển Căn Lành – Thầy Thích Pháp Hòa, Chùa Bảo Phước San Jose ( Ngày 13.7.2019 )

Nam mô a Di Đà Phật –  Nam mô a Di Đà Phật – Nam mô a Di Đà Phật

Một trăm năm trước chưa từng gặp ,

Trăm năm sau biết có gặp không.

Cuộc đời sắc sắc không không,

Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.

www.thichphaphoa.ca
Facebook: www.bit.ly/TVTruclam

Tu Viện Trúc Lâm
11328 – 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: tvtruclam97@gmail.com

Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

Check Also

Liễu tri cục lạc

Liễu Tri Cực Lạc – Thầy Thích Pháp Hòa – CA. Ngày 21.2.2020

Liễu Tri Cực Lạc – Thầy Thích Pháp Hòa ̣(Chùa Văn Thù, Riverside, CA. Ngày …