Thầy Thích Nhất Hạnh

Hiệp Uớc Sống Chung An Lạc

thiền sư thích nhất hạnh

Giả sử có một người bạn hoặc một đồng nghiệp nói điều gì đó không hay làm ta bị tổn thương. Nếu ta trả lời lại ngay lập tức thì tình trạng có nguy cơ trở nên tệ hơn. Thay vào đó, ta theo dõi hơi thở làm lắng dịu …

Chi tiết »