Thích Nữ Minh Tâm Archives - Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam Thu, 15 Aug 2019 04:59:17 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.2 Chọn Cách Sống https://bachhac.net/chon-cach-song.html https://bachhac.net/chon-cach-song.html#respond Thu, 15 Aug 2019 04:55:53 +0000 https://bachhac.net/?p=1762 Những tác phẩm tâm linh giá trị Chọn một cách sống hữu ích cho mình Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe Hòa Thượng Thích Thanh Từ Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe Đức Phật dạy: “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”, nguyên chữ Hán là “Nhân thân nan đắc, …

The post Chọn Cách Sống appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
chọn cách sống

Những tác phẩm tâm linh giá trị

Chọn một cách sống hữu ích cho mình

Thân người khó được,

Phật Pháp khó nghe

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe

Đức Phật dạy: “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”, nguyên chữ Hán là “Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn”. Câu này mới nghe qua, chúng ta thấy rất dễ, rất gần gũi nhưng hiểu hết giá trị của nó cần phải suy nghiệm chín chắn. Hiện giờ chúng ta có mặt ở đây đều có thân người nên ta thấy được thân người không khó. Đó là cái thấy cạn cợt của chúng sanh. Nếu nhìn theo Đức Phật sẽ thấy khác hơn nhiều. Sau đây tôi sẽ thứ tự giải thích cho qúi vị hiểu.

Tại sao Phật nói thân người khó được? Ngài nói thân người khó được là nói thân tương lai, chớ không phải thân hiện tại. Vì hiện tại chúng ta đa? được rồi nhưng mai sau khi thân này bại hoại, chúng ta có được thân người nữa hay không, đó là vấn đề rất quan trọng, cần phải tư duy.

Nếu chúng ta có đủ trí tuệ nhận định, phải xét kỹ sau khi thân này mất đi, mình còn hay hết? Mất thân này nhưng tâm thức của chúng ta theo nghiệp tiếp tục tái sinh. Bởi vì trong kinh Phật day, tất cả chúng sinh không phải chỉ có mặt trên thế gian này một lần, mà đã có mặt vô số lần rồi. Phật còn dạy người tu hành từ khi sơ phát tâm cho tới khi thành Phật qủa trải qua ba vô số kiếp. Như vậy nếu sanh ra, chết đi là mất hết thì đâu có thời gian ba vô số kiếp, không có thời gian tu tập lâu dài đó, làm gì có Phật? Chư Phật, chư Bồ Tát tu nhiều đời nhiều kiếp, công qủa ấy không mất nên mới có sự liên tục, đưa đến kết qủa thành đạo.

Thân hiện tại của chúng ta mang theo một số tập nghiệp của quá khứ. Như một gia đình có bốn năm anh em, ra đời cùng chung cha mẹ, nhưng họ không giống nhau từ hình dáng cho đến tâm ý, người hiền, người dữ, người thông minh, người chậm lụt. Tại sao như vậy? Vì nghiệp quá khứ không giống nhau, mà thân đời này do nghiệp quá khứ dẫn sanh nên nó cũng không giống nhau.

Đưá bé mới sanh ra chưa được dạy bảo gì cả, mà chúng nó đa? có những sở thích riêng; đưá ưa ăn, đứa ưa ngủ, đứa thích đồ chơi. Lớn lên đi học đứa giỏi toán, đứa giỏi văn, đứa giỏi sử, địa, v.v. Lần đó tôi giảng về luân hồi, có một thầy giáo thưa với tôi: “Giáo lý Phật dạy rất hay, vì làm thầy giáo con hiểu rất rõ điều này. Trong một lớp học, thầy cô dạy bình đẳng như nhau nhưng học sinh có đứa giỏi môn này, có đứa giỏi môn khác, không giống nhau.” Tại sao vậy? Không giống do học hay do cái gì ? Do nghiệp quá khứ còn lưu lại.

Ví dụ thuở trước người đó làm thợ mộc, bây giờ sanh ra trở lại làm người, vừa cầm tới búa đục là đa? thấy quen tay rồi, nên chỉ cần nhận sơ qua công việc của thợ mộc là họ làm theo rất khéo, đâu cần dạy nhiều. Còn người hồi xưa là nhà toán học, bây giờ ra đời học về toán, họ rất tinh thông, hiểu rất nhanh. Người hồi xưa là nhà văn, bây giờ văn chương rất giỏi. Mọi người đã có sẵn chủng tử riêng biệt, không ai giống ai. Nếu do chỉ dạy trong hiện tại thì lẽ ra trong một lớp học mọi người đều giống nhau hết, nhưng vì tâm tư, nghiệp tập của qúa khứ còn tiềm ẩn trong tâm thức, nên ra đời gặp duyên thích hợp nó phát triển rất dễ.

Hiện nay trên thế giới, lâu lâu chúng ta nghe kể nơi này nơi kia có những vị thần đồng giỏi về toán, giỏi về văn chương, giỏi về âm nhạc . . . dạy một biết tới mười. Rõ ràng nếu bộ óc con người giống nhau hết,làm sao có những hiện tượng ấy? Hơn nữa nếu đời trước không tích lũy số vốn kia, làm sao trong một thời gian học tập ngắn ngủi mà lại giỏi như vậy. Nên biết chúng ta mang thân không phải chỉ có một đời này mà đã trải qua vô số kiếp.

Trong kinh kể lại, đêm thứ 49 Phật tu dưới cội Bồ Đề từ canh một tới canh hai, Ngài chứng được Túc Mạng Minh, nhớ rõ vô số đời trước như việc mới xảy ra hôm qua, nên Phật nói chúng ta luân hồi sinh tử không phải một lần mà đã trải qua biết bao nhiêu lần rồi. Do đó trong chúng ta đã tích lũy những chủng tử nghiệp qúa khứ chớ không mất. Sau này các thầy Tỳ Kheo kết tập lại những bài giảng của Phật về đời qúa khứ của Ngài cũng như của các đệ tử thành hai bộ kinh gọi là Bổn Sanh và Bổn Sự. Kinh Bổn Sanh nói về cuộc đời Ngài, còn kinh Bổn Sự nói về cuộc đời của các đệ tử.

Ngày nay chúng ta được thân người, dĩ nhiên mọi người tích lũy nghiệp khác nhau, cho nên tâm tư, nguyện vọng, khả năng cu?ng khác nhau, không ai giống ai hết. Theo đây thì biết nếu một thân này hoại, chúng ta vẫn tiếp tục thọ thân sau theo nghiệp mình đã gây tạo trong đời này chớ không mất. Thân sau ra đời hoặc tiếp tục làm người hay vào điạ ngục, ngạ quỷ, súc sanh hoặc lên các cõi trời v.v. đều tùy thuộc vào nghiệp hiện tại. Do đó vòng luân hồi không cố định, tùy theo nghiệp duyên mình tạo trong đời này.

Hiện giờ chúng ta được làm ngườinhưng thân sau khó bảo đảm là người. Muốn bảo đảm được thân người chúng ta phải làm sao? Phật dạy, muốn đời sau được trở lại làm người thì ngay đời này phải giữ cho tròn năm giới. Năm giới là: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu hoặc hút chích xì ke, ma túy, á phiện, v.v.

Giới thứ nhất không sát sanh là không được giết người bằng cách tự tay giết hoặc miệng xúi bảo người khác giết hoặc thấy nghe giết hại tâm sanh vui thích tùy hỷ, đó gọi là tùy hỷ sát. Không được giết những con vật lớn. Đó là giới thứ nhất.

Giới thứ hai không được trộm cướp. Điều này ai cũng hiểu biết hết rồi. Giới thứ ba không được tà dâm, nghĩa là vợ chồng có gia định rồi, không được ngoại tình với kẻ khác. Giới thứ tư không được nói dối. Nói dối là nói không đúng sự thật, có ba động cơ. Động cơ thứ nhất do tham nên nói dối gạt người để lấy lợi về mình. Động cơ thứ hai do nóng giận nên mắng người là trâu bò, là chó v.v. cho hả cơn giận. Động cơ thứ ba do tâm ác độc, người đó không phạm tội, không lỗi lầm nhưng ta vu oan họ phạm tội này tội kia để họ phải chịu tù đày khổ sở. Tóm lại nói dối vì lòng tham, vì nóng giận, nói dối vì ác độc thì đều phạm tội. Giới thứ năm làkhông được uống rượu mạnh, hút các thứ như xì ke, ma túy . . . Tôi nói rượu mạnh để giản trạch rượu nhẹ và không được uống say. Rượu mạnh không được uống đã đành, rượu nhẹ mà uống say cũng không được uống luôn. Giới này bên nam dễ phạm hơn bên nưã.

Dưới đây tôi sẽ nói những tai họa khi chúng ta phạm các điều giới ấy. Là người, chúng ta qúi trọng mạng sống không gì bằng, vậy kẻ khác có mạng sống, chúng ta cũng phải biết qúi trọng như mình. Nếu bây giờ ta sát phạt mạng sống của họ, họ không thể nào bỏ qua đâu. Chúng ta qúi trọng tài sản của mình thì người khác cũng qúi trọng tài sản của họ. Nếu ta xâm phạm tài sản của người, nhất định họ sẽ tìm cách lấy lại, không thể tránh được. Chúng ta qúi trọng hạnh phúc gia đình mình thì cũng phải qúi trọng hạnh phúc gia đình người khác. Nếu ta xâm phạm hạnh phúc gia đình người khác thì hạnh phúc gia đình mình có ngày cũng tan nát. Chúng ta quí trọng trí tuệ thông minh nhưng lại uống nhiều rượu thì tâm u mê đần độn. Hút á phiện, xì ke, ma túy làm cho mình điên cuồng lên, đó là chúng ta tự hại mình trở thành người tối tăm mù mịt, không có hướng đi.

Phật cấm chúng ta không được phạm năm giới không phải vì Phật mà vì chúng ta. Nếu qúi Phật tử giữ tròn năm giới, bảo đảm đời này làm người, đời sau trở lại làm người tốt hơn. Người giữ tròn năm giới như thế, ngay bây giờ có ai dám phê bình chỉ hay anh đó xấu không? – Không. Còn nếu người phạm một trong năm giới đó có bị phê bình không? – Có. Ví dụ người phạm tội ăn cắp, ai cũng khinh chê. Như vậy nhân phẩm của con người nằm trọn ở trong năm giới ấy. Đời này chúng ta đủ tư cách làm người, đời sau lại được tiếp tục làm người, không sai chạy tí nào. Phật bảo tu năm giới là tu Nhân thừa Phật giáo, tức đạo làm người.

Qúi Phật tử tự xét lại mình hiện giờ đã giữ tròn năm giới chưa? Nếu chưa thì đời này không là người tốt và đời sau không bảo đảm được làm người, vì vậy Phật nói thân người khó được. Nếu qúi vị thấy giữ tròn năm giới dễ thì làm người dễ, nếu thấy giữ tròn năm giới khó thì làm người khó. Như vậy hiểu câu nói thân người khó được là hết sức có ý nghĩa và dễ hay khó là do chúng ta chứ không do ai cả.

Bởi vì năm điều kiện để được thân người chúng ta giữ không tròn nên đời này không thể làm người tốt, đời sau khó được thân người. Trong kinh Phật nói rõ lắm: “Không giết người, đời sau tuổi thọ dài, không trộm cướp, đời sau khá giả, không tà dâm, đời sau đẹp để, không nói dối, đời sau nói năng lưu loát, nói ra mọi người đều tin qúi, không uống rượu mạnh, rượu say, không hút á phiện, xì ke, ma túy, đời sau trí tuệ thông minh. Như vậy đời sau muốn trở lại làm người tốt, trong năm giới này không thể thiếu giới nào cả.

Không ai muốn mình sống dai mà nghèo khổ. Sống dai mà phải có tiền xài nữa, vì vậy phải giữ hai giới đầu. Sống dai có tiền nhưng xấu xí, có chịu không? Không. Muốn đẹp thì phải giữ giới không tà hạnh. Được thân người sống dai, giàu sang, đẹp để mà bị câm ngọng, có chịu không? Cũng không, nên phải giữ giới không nói dối thì đời sau nói năng lưu loát, được mọi người tin qúi. Bây giờ được sống lâu, giàu sang, đẹp để, nói năng lưu loát mà đần độn ngu tối, có chiụ không ? Không luôn, vì vậy phải đừng uống rượu, đừng hút á phiện, ma túy. Người nào muốn mình đưọc trọn vẹn như thế th? phải giữ tròn năm giới.

Hiện đời chúng ta giữ tròn năm giới xứng đáng là người con Phật; đời sau trở lại làm người tốt hơn. Đó là qúi Phật tử biết tu, chớ không phải tu là tối rằm, ba mươi đi chùa sám hối, mà về nhà vẫn tiếp tục làm các việc xấu, phạm giới, làm khổ lụy cho mình cho người. Như vậy không gọi là tu. Phật dạy làm người khó nên chúng ta muốn đời sau được làm người toàn vẹn thì phải cố gắng thực hành y theo lời Phật dạy, cố gắng giữ tròn năm giới. Nếu không như thế thì không xứng đáng là đệ tử Phật.

Trong kinh Phật có day: “Như một bọng cây nổi trên mặt biển, theo sóng gío trôi giạt khắp nơi. Có con rùa mù nằm dưới đáy biển, một trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Như vậy thử hỏi chừng nào con rùa mới gặp bọng cây? Phật nói thân người mất rồi, được trở lại cũng khó như con rùa mù gặp bọng cây vậy. Tại sao? Chúng ta cứ kiểm lại xem mình có giữ tròn năm giới không, nếu không tròn làm sao trở lại thân người được. Nhìn khắp trong thế gian, có mấy ai giữ tròn năm giới? Vì thế người mất thân này phải rơi vào cho? tối tăm nhiều hơn được trở lại làm người, nên nói được thân người rất khó.

Chúng ta có phước duyên lớn mới gặp được Phật Pháp. Phật dạy chúng ta tu để duy trì thân hiện tại tốt đẹp, đúng phẩm hạnh con người, rồi đời sau trở lại làm người tốt hơn, an lành hơn. Nhân quả theo nhau như vậy. Chúng ta thử tưởng tượng trong một xóm, một làng ai cũng giữ tròn năm giới hết thì xóm làng đó có được bình an không? Rất bình an. Đi đâu quên đóngc ửa cũng không sợ trộm cắp, cũng không nghi bậy cho ai; mọi người cùng tin tưởng vui vẻ với nhau. Đó là ta tu cho bản thân mình tốt, rồi cả xóm làng tốt, xã hội tốt, quốc gia tốt. Đó là tôi nói rõ con đường tu của Phật tử, kết quả hiện tại và ngày mai không khác nhau, cho nên tất cả phải ráng tu, được vậy mới xứng đáng là con Phật.

Cổ đức dùng ví dụ này để nói được thân người rất khó:

Thiên niên thiết thọ khai hoa dị

Nhất thất nhân thân vạn kiếp nan.

Dịch:

Ngàn năm cây sắt trổ hoa de?

Thân người mất đi khó vạn đời.

Chuyện cây sắt trổ bông vậy mà còn dễ, chớ thân người mất đi tìm lại rất khó. Khó hơn cây sắt trổ hoa nữa. Chúng ta được thân người là rất khó. Trước kia có lẽ mình cũng đã tu hành tích lũy tốt phần nào, nên đời này mới được làm người, được nghe Phật Pháp. Thế nhưng có những người được làm người rồi lại hủy hoại thân này, có sáng suốt không? Như tức giận ai liền tự tử, vì nghĩ làm như thế cho hết cái khổ trong đời này. Song họ đâu có ngờ rằng chẳng những không hết mà còn khổ hơn nữa. Tại sao? Trong kinh Phật dạy, như con trâu mọi khi bị chủ tròng cái ách vào cổ bắt kéo xe. Nó ghét cái ách, nên hôm nào chủ nhà không để ý, nó dùng sừng của mình quật cho gãy cái ách đi, vì nó nghĩ cái ách đó gãy thì nó khỏi kéo xe nưã, nhưng không ngờ gãy ách cũ ông chủ làm ách mới còn chắc hơn. Phật nói chỉ khi nào hết làm trâu thì hết kéo xe, còn làm trâu dù bẻ mấy cái ách cũng không khỏi kiếp kéo xe.

Cũng vậy, chừng nào chúng ta hết nghiệp khổ, nghiệp xấu thì được an lành tự tại, chớ hủy hoại thân này không phải là nhân an lành tự tại đâu. Biết thế khi gặp nghịch cảnh, chúng ta phải ráng tu để chuyển, chớ không nên liều lĩnh tự hại thân mình. Được thân người là qúi, nên chúng ta phải gần giữ bảo vệ không nên hủy hoại. Trong nhà Phật cấm không được tự sát mà phải sống vượt qua mọi thử thách khó khăn để làm điều lợi ích cho mình, cho mọi người. Đó là tinh thần không phạm giới sát sinh của đạo Phật.

Kế đến Phật nói Phật Pháp rất khó nghe. Tại sao? Có hai lý do:

Thứ nhất, người sanh ra trên đời này được gặp, được nghe Phật Pháp thật là rất khó. Bởi có người cả đời không biết đến hai chữ Phật Pháp, hoặc có những người được nghe lại không hiểu, nên nói khó nghe. Tại sao Phật Pháp được nghe mà không hiểu? Bởi vì Phật Pháp nói lẽ thật, chỉ lẽ thật mà chúng ta sống trong ảo tưởng quá nhiều nên không thể tiếp nhận được sự thật ấy.

Ví dụ qúi vị có chấp nhận thân mình nhơ nhớp không? Thầm nhận thôi nhưng nếu ra ngoài có ai phê bình anh hay chỉ naỳ nhơ nhớp hôi hám qúa, chịu không nổi thì mình nổi sân cự người ta liền. Phật nói thân này là đày da hôi thối mà mình lại thấy nó qúi, nó đẹp, như vậy không phải sống với ảo tưởng là gì? Tưởng mình sạch, tưởng mình đẹp, tưởng mình qúi nên nghe nói dơ, xấu, chịu không nổi nên nổi sân liền. Càng sân si thì càng xấu hơn, chứ đâu có cải chính cho cái nhơ nhớp ấy được.

Có những việc hết sức nhỏ nhưng tôi thấy rất hay. Hôm đó tôi thấy một thầy móc trong lỗ mũi ra ra một cục, tôi hỏi cục gì? Thấy ấy nói cục cứt mũi. Tôi hỏi thêm nếu trong lỗ tai móc ra thì gọi cái gì? Đáp cứt rái. Như vậy cả cái đầu mình toàn cứt, thế thì nó đẹp chỗ nào, qúi chỗ nào, khôn chỗ nào? Từ trên xuống dưới đều là đồ bỏ hết, vậy mà ta tưởng qúi, tưởng đẹp, nghe ai phê bình một chút là nổi tức lên liền. Thật buồn cười, thật tội nghiệp!

Cho nên khi Phật sắp thành đạo, bọn ma vương giả thành thiếu nữ đẹp tới quyến rũ Ngài trở về thế gian, Phật liền quở: “Đấy da hôi thối hãy đi, ta không dùng”. Chúng xấu hổ tự bỏ đi. Đức Phật nhìn tường tận, thấy rõ lẽ thật, nói ra lẽ thật nhưng vì lẽ thật ấy khó chịu qúa nên không ai muốn nghe. Phật Pháp khó nghe là ở chỗ đó, nó ngược lại với sự tưởng tượng, ước mơ của con người. Ai cũng muốn được khen, được đẹp, được tán thán sạch sẽ thơm tho . . . Nếu mình thật sạch sẽ thì mấy hãng sà bông thơm, dầu thơm ế hết. Tự ta thơm rồi, đâu cần gì nó, còn dùng tới dầu thơm là biết mình không thơm không sạch. Vậy mà ta cứ quên, tưởng mình thơm lắm, ai đi ngang cũng thích, đó là ảo tưởng, chứ thực tế không phải thế. Thật ra con người sống với ảo tưởng quá nhiều, nên Phật nói lẽ thật, chỉ thẳng lẽ thật cho chúng ta đừng lầm.

Người nào thấy đúng lẽ thật thì bớt cao mạn, còn sống với ảo tưởng dễ sanh ra tự cao, ngạo mạn, đó là lẽ thường.

Con người thường mơ tưởng sống dai, một trăm tuổi, hai trăm tuổi mới vừa ý. Hồi xưa mấy ông vua còn tham nữa, khi bá quan vô chầu đều tung hô vạn tuế, nghĩa là sống tới muôn năm. Bây giờ chúng ta chúc Tết với nhau, cao lắm là bá niên, tức trăm năm thôi. Giả sử ai đó trớ trêu chúc anh chị sang năm chết, qúi vị chịu không? Chắc đuổi ra khỏi nhà liền.

Bên Nhật, có một thiền sư được nhắc tới mãi. Hôm ấy ngày Tết đầu năm, Phật tử đến đảnh lễ chúc Tết Ngài xong, ngài chúc lại thế này: “Tôi chúc cho gia đình anh, ông nội chết, bà nội chết, cha chết, mẹ chết, con chết, cháu chết”. Người được chúc ngạc nhiên không hiểu sao ông thầy chúc cái g? kỳ lạ vậy, chúc như trù rủa toàn gia quyến người ta. Nhưng Thiền Sư giải thích: “Tôi chúc như vậy là hạnh phúc cho gia đình anh đó chứ! Bởi vì co 1khi ông nội còn, bà nội còn mà cháu chết thì đó là bất hạnh. Tôi chúc theo thứ tự, ông nội chết trước rồi tới cha, con, cháu, chắt. Như vậy là tốt qúa, hạnh phúc quá rồi, tại sao lại không chịu?”

Chúng ta có bệnh hay trốn sự thật. Nghe chết là chướng tai liền không chấp nhận, nhưng đó là lẽ thật. Có phải lẽ thật khó nghe không? Bởi thế người xưa hay nói “Trung ngôn nghịch nhĩ” tức lời nói thật thì trái lỗ tai. Tại vì mình sống trong ảo tưởng quá nhiều, mơ ước qúa nhiều nên nghe nói thẳng thì buồn, chịu không nổi.

Chẳng những Phật nói cuộc đời vô thường mà còn nói mạng sống của mình trong hơi thở nữa kia. Nếu đầu năm Phật tử được huynh đệ tới chúc “Tôi chúc anh ch? mạng sống trong hơi thở”, qúi vị chịu nổi không? Chắc chắn chịu không nổi. Một ngày còn không chịu huống chi là trong hơi thở, nhưng đó là lẽ thật. Thở ra mà không hít vào là chết, đó là lẽ thật, tại sao ta lại không chịu? Thế nên nói Phật Pháp khó nghe là vì vậy.

Chúng ta đã có duyên gặp Phật Pháp rồi, phải ráng nghe những lẽ thật ấy để phá ảo tưởng của mình, không còn lầm lần nữa. Biết đúng như thật về bản thân, về mạng sống của con người, chúng ta không bị ảo tưởng làm mờ tối, khi ấy việc tu rất dễ dàng.

Như vậy khi đã được thân người, chúng ta phải làm gì? Biết thân người khó được mà ngày nay mình được rồi,phải biết trân qúi. Qúi thì phải làm sao? Kiếm thuốc trường sanh cho nó sống dai, phải không? Hay dùng tất cả các chất tẩm bổ cho nó tráng kiện hoài? Không phải. Chúng ta có được thân người là điều rất khó, nên khi đã được phải sử dụng sao cho có hữu ích đối với bản thân,với mọi người xung quanh. Như vậy mới xứng đáng với giá trị khó được của nó. Chẳng lẽ được thân người rồi, ta cứ để trôi qua hết một đời, sau mất đi không chắc trở lại làm người thì uổng lắm. Vì vậy mình phải làm sao cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp, làm sao mọi người chung quanh đều quí mến. Đó là chúng ta biết dùng thân này, chớ qúi vì chỉ lo ăn, lo ngủ, lo mặc, lo chỗ ở . . . lo cả đời rồi ngã xuống chết, không biết đi về đâu, có đáng tiếc không?

Nhiều vị tưởng làm lợi ích cho mình cho người là làm giàu, có nhiều tiền. Không phải vậy. Với tâm lúc nào cũng muốn đem lại sự tốt đẹp cho mình, cho người thì sống trong hoàn cảnh nào ta cũng làm được. Ví dụ thấy bà cụ bảy, tám mươi tuổi qua đường, xe cộ dập dìu, cụ không dám qua, chúng ta chỉ cần dắt tay đưa bà qua đường. Đó là tốt, là có phước rồi. Việc làm này đâu đòi hỏi phải có tiền, chỉ một chút công thôi cũng đủ có phước. Gặp một đưá trẻ đi học, chạy chơi vấp té, chúng ta đỡ nó lên, phủi quần áo sạch, đâu tốn công bao nhiêu mà lại là một hành động tốt. Thấy ngoài đường người ta bỏ rác dơ, mình lượm vào đốt hoặc chôn, đó là hành động tốt. Không cần ai khen, ai biết, mỗi ngày mình đều làm đẹp cho bản thân, cho xa? hội, đó là ta khéo tu, khéo sử dụng thân này.

Đồng thời đối với thân, miệng, ý của mình, chúng ta làm được việc gì có lợi chung cho mọi người thì làm. Miệng noí như?ng lời tốt khiến mọi người an vui. Y nghĩ tới tình thương, hỷ xả, nghe lời phiền trách chửi rủa, mình đều bỏ qua không giận. Thân giúp đỡ ai được việc gì đều vui vẻ làm không nề hà khó nhọc. Đó là người khéo dùng thân tạm bợ này, không để uổng phí. Nếu không như vậy dù ta ăn ngon mặc đẹp, tới chừng nhắm mắt, thân này cũng trở thành thây thối mà thôi, có giá trị gì?

Thế nên khi còn sống, chúng ta cố gắng sử dụng thân cho có lợi ích, không tạo tội lỗi, vừa để tốt đẹp cho bản thân vừa làm gương cho mọi người noi theo. Có thế đời sau được trở lại làm người, được thân tốt đẹp và phước đức nhiều hơn nưa?. Muốn thế ta phải giữ gìn thân, miệng, ý, không làm những điều xấu ác, luôn luôn làm điều tốt đẹp; đó là người khéo tu. Bởi vậy phải giữ tròn năm giới, đừng để thiếu sót đời sau sẽ không được làm người tốt đẹp trọn vẹn. Đó là người biết lo cho mình. Vị nào cao cả hơn nữa nên lợi dụng thân này cố gắng ngày đêm tu hành, sao cho sớm thức tỉnh, sớm giác ngộ. Đó là tiến lên vượt hơn thân người ở mai sau nữa.

Tôi dùng một ví dụ để làm sáng tỏ hơn điều này. Như người ra biển, gặp sóng to gió lớn, thuyền bị đánh chìm, người ấy bơi lội một hồi gần đuối sức, bỗng dưng gặp một khúc cây mục trôi lờ đờ trên mặt nước. Người ấy liền ôm khúc cây mục nên khỏi chết đuối. Nhưng khi được khúc cây mục rồi, người ấy phải làm sao? Phải tìm cách báo cho thuyền bè đi gần để họ cứu hoặc nếu gần bờ thì mượn khúc cây mục đó lội vào bờ. Như vậy khúc cây mục là hữu ích. Ngược lại ôm được khúc cây mục, mừng khỏi chết chìm rồi cứ ôm nó hoài, không nhờ ai tiếp sức hoặc không lội vào bờ, kết qủa sẽ ra sao? Khi khúc cây ra?, người ấy phải chết chìm. Với người như thế, khúc cây mục kia trọn chẳng có lợi ích gì.

Khúc cây mục dụ cho thân này, chúng ta nhờ nó mà sống làm việc. Chúng ta nương nó để làm tất cả điều tốt, chớ không nên ôm giữ, bảo vệ nó như kẻ ôm khúc cây. Ngày nào nó ra? mục thì uổng đi một kiếp người vô ích. Đó là cho? thiết yếu trong việc ứng dụng tu hành.

Phật Pháp khó nghe mà chúng ta đã được nghe thì phải làm sao? Người thiếu phước duyên ít có cơ hội nghe pháp, cũng như ít có cơ hội gặp chư Tăng giảng dạy Phật Pháp. Bây giờ được gặp, được nghe, chúng ta phải biết trân qúi, nghe rồi tư duy cho kỹ xem lời Phật dạy, chư Tăng giảng dạy có đúng không? Nếu nghe và suy ngẫm biết rõ là đúng thì chúng ta phải thực hành. Đó là tu.

Nghe giảng kinh thuyết pháp không giống như đi nghe nhạc hay xem cải lương. Ta không cảm thấy vui ồ ạt một chút rồi hết mà nó rất thâm trầm. Chúng ta phải suy ngẫm,nhận định rồi mới hiểu, mới thấy cái hay của Pháp vị. Từ đó áp dụng thực hành, ta mới thấy giá trị và lợi ích thiết thực của giáo pháp. Thực hành gọi là tu. Vị nào học Phật họi đủ ba điều kiện trên, nghe pháp, biết suy ngẫm đúng và thực hành, bảo đảm vị ấy là người Phật tử chân chính, se? tu tiến chớ không bao giờ lùi. Được thế chắc chắn qúi vị sẽ thoát khổ trong hiện tại và tương lai.

Giáo lý nhà Phật có tam tuệ học: Văn, Tư, Tu. Văn là nghe, Tư là suy ngẫm, suy ngãm rồi ứng dụng Tu. Phật không bắt buộc ai nghe Ngài dạy rồi tin liền, mà phải suy ngẫm, thấy đúng mới tin mới thực hành. Kế đến, chúng ta nghe, hiểu, thực hành, rồi phải thêm cái tâm nữa. Phải có tâm ham tu, muốn chuyển hoá những gì xấu dở thành hay tốt. Những gì mình thấy hay, tốt, đúng nên thực hành và khuyên bạn bè, gia đình cùng học cùng hiểu, cùng thực hành theo. Được như vậy vừa lợi ích cho bản thân cho gia đình mình vừa có lợi cho cho như?ng người chung quanh. Như thế mới đúng với tinh thần tự lợi, lợi tha của đạo Phật. Không nên hài lòng với kết qủa của riêng mình, rồi giấu không cho ai biết nữa, đó là tâm ích kỷ không tốt.

Tóm lại, Phật tử phải thực hiện hai điều:

1) mình nghe, suy ngẫm rồi tu.

2) đem cái nghe hiểu của mình truyền bá, chỉ dạy lại cho huynh đệ cùng nghe, cùng hiểu. Đó mới đúng là người Phật tử chân chính biết tự lợi, lợi tha, làm tốt bổn phận của người tu Phật.

Thật ra tu theo đạo Phật không khó mà khó là tại vì chúng ta không có can đảm mà thôi. Ví dụ Phật tử nào lỡ ghiền rượu, bây giờ nghe nói cấm uống rượu, tự nhiên thấy khó tu quá, làm sao bỏ được đây? Nhưng nếu vị nào cả gan bỏ, khi bỏ được rồi mới thấy nhẹ nhàng. Mình không còn bị cái say sưa, mờ mịt lôi kéo nữa. Đó là đã giải thoát một phần, giải thoát nghiệp nghiện ngập trói buộc mình.

Qúi vị tự xét xem uống rượu nhiều lợi hay hại. Rượu làm cho men gan tổn hoại, trí tuệ mờ tối, không còn biết phải quấy tốt xâú gì nữa. Người say sưa, chuyện tội lỗi tày trời gì cũng dám làm, tới hồi tỉnh ra thì đã lỡ hết rồi, chỉ chuốc họa đau khổ mà thôi. Cho nên thoát khỏi nghiệp rượu là thoát khỏi hiểm nạn, thân tâm nhẹ nhàng khỏe khoắn vô cùng. Khi thoát được rồi mới thương những anh em cùng nghiệp như mình. Từ đó tìm cách khuyên nhủ, động viên họ nên chừa bỏ nghiệp rượu một cách mạnh mẽ. Vì bản thân mình đã bỏ được rượu nên tự tin, thấy việc làm này không phải quá khó. Nếu người nào can đảm, cương quyết thì sẽ làm được thôi. Đó là hạnh tự lợi, lợi tha nằm trong khả năng tầm tay của chúng ta. Cho nên tu Phật đâu phải quá khó.

Bên nam nặng nghiệp rượu, còn bên nữ thì nặng nghiệp nói dối. Qúi cô, quí bà hay than buôn bán ngoài chợ không nói dối, khó qúa. Qúi vị đừng sợ, ban đầu mình nói thật giá, khách hàng chưa tin nhưng nhiều lần như vậy họ sẽ tin. Khi tin rồi họ mua ngày càng nhiều, và giới thiệu người khác tới mua nữa. Ban đầu thấy như thiệt thòi, nhưng sau sẽ được lợi ích lâu dài hơn, một cách chan chánh hơn. Còn nói dối lừa gạt người, ban đầu họ không biết còn mua, đến chừng biết mình lừa gạt người, sau không còn ai dám tới nữa. Cho nên người khéo tu thấy như bị thiệt thòi mà lại có lợi ích, còn người gian xảo thấy như được lợi nhiều nhưng có ngày sẽ bị mất hết. Thế nên qúi vị đừng có ngại bị thiệt thòi, chỉ ngại chúng ta phạm giới thôi. Vì phạm giới đời này sống không an ổn mà đời sau còn thọ thân xấu hơn nữa.

Chúng ta sống trên đời này chỉ vài chục năm, lụi đụi cái chết đuổi theo sau. Vậy mà ta không chuẩn b?, không lo cho ngày mai, cứ tạo tội th? chừng chết tới nơi làm sao trở tay cho k?p. Đó là khôn hay dại? Biết khổ mà không chuẩn b? đó là dại. Người khôn biết ngày mai m?nh phải chết bây giờ chuẩn b? lần lần, để đến khi chết được tự tại, được thân sau tốt đẹp hơn. Như vậy là người biết lo xa.

Qúi vị giữ tròn năm giới làm điều lành, khi gần nhắm mắt vui cười ra đi. Taị sao? Vì biết chắc mình sẽ được thân sau tốt hơn, tự nhiên thấy vui, đâu có sợ chết. Thân này ai cũng biết là nó sẽ bại hoại mà không chịu tu, không chịu chuẩn bị, chờ nó hoại rồi mới kêu trời khổ quá. Bây giờ biết thân bại hoại, chúng ta can đảm chấp nhận, rồi tạo điều kiện cho ngày mai được đẹp đẽ hơn. Nắm chắc trong tay kết quả rồi thì khi thân hoại ta chỉ việc mỉm cười “Thôi chào anh tôi đi, sau sẽ tốt hơn. Đừng lo”. Còn không biết ngày mai thân phận ra sao, dĩ nhiên là hoảng hốt sợ sệt.

Đã thế nhiều vị lớn tuổi còn say mê lo cho con cháu, lo hoài không chịu tu. Sao qúi vị không nghĩ tới chừng mình ra đi, tụi nó có đứa nào chịu đi theo dẫn đường cho mình không? Hay là chừng đó lủi thủi đi một mình,không biết thân phận ra sao? Chúng ta không phải chỉ có một đời này mà còn tiếp tục nhiều đời, phải ráng tu tiến hơn, tiến tới bao giờ thành Phật mới thôi. Có thế mới xứng đáng là đệ tử Phật. Sở dĩ các Thiền sư gần chết cười là vị các ngài biết mình không mất cái cao qúi, đời đời sinh ra gặp Phật Pháp, tu hành ngày càng tiến lên, nên mới vui như vậy.

Tôi mong tất cả qúi Phật tử nghe, hiểu, suy ngẫm, và ứng dụng tu, đừng để uổng phí công sức, nghe pháp nhiều mà không làm được gì hết. Phật tử không thể tu được nhiều như Tăng Ni, vì còn lo sự sống, bận bịu gia đình nên mọi ngày làm một, hai điều lành cũng tốt. Cứ thế mọi ngày một ít, đến khi nhắm mắt cũng tích lũy một số lớn, nghiệp lành ấy sẽ dẫn qúi vị đi theo con đường lành. Đó là khôn ngoan, sáng suốt.

Tôi tha thiết nhắc tất cả qúi Phật tử nhớ rõ thân người khó được. Chúng ta được rồi thì phải ráng giữ gìn cho tốt và tạo duyên cho mai sau càng tốt hơn, chứ đừng thả trôi. Phật Pháp khó nghe, ngày nay chúng ta nghe được rồi phải nhận đ?nh chín chắn và thực hành. Có thực hành mới có lợi ích thiết thực, nếu không thực hành dù nghe bao nhiêu kinh, đọc bao nhiêu sách cũng không đi tới đâu hết.

Mong tất cả Phật tử khéo sử dụng thân khó được này cho xứng đáng. Phật Pháp khó nghe này mà chúng ta lãnh hội được để ứng dụng tiến tu thì không làm hiền thánh, ít ra ta cũng làm người tốt hơn đời này. Đó là lợi ích của người hiểu biết chín chắn lời Phật dạy “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe.”

The post Chọn Cách Sống appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/chon-cach-song.html/feed 0
365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương IV https://bachhac.net/365-ngay-phap-vi-josh-bartok-chuong-iv.html https://bachhac.net/365-ngay-phap-vi-josh-bartok-chuong-iv.html#respond Fri, 09 Aug 2019 03:54:43 +0000 https://bachhac.net/?p=1732 Ngày 01 tháng Mười                  Nếu những lời nói của chúng ta không phát xuất ra từ tâm từ bi thì chắc chắn chúng sẽ sai lệch và đem lại nhiều ngộ nhận, nghi kỵ và oán phiền. Ayya Khema, Be An Island   Ngày 02 tháng Mười Tính ích kỷ là một …

The post 365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương IV appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
365 ngày pháp vị chương 4

Ngày 01 tháng Mười                 

Nếu những lời nói của chúng ta không phát xuất ra từ tâm từ bi thì chắc chắn chúng sẽ sai lệch và đem lại nhiều ngộ nhận, nghi kỵ và oán phiền.

Ayya Khema, Be An Island

 

Ngày 02 tháng Mười

Tính ích kỷ là một đặc tính tiềm ẩn và khó nhận ra nhất để quán chiếu; tuy nhiên, một khi chúng ta đã khám phá và nhận diện ra nó rồi thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được một cảm giác tự do mà không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn được.

Matthew Flickstein, Journey To The Center

 

Ngày 03 tháng Mười

Phép lạ nhiệm mầu của sự tỉnh thức giúp bạn nhìn thấy rõ những vấn đề liên quan tới những mối tương giao của bạn và người khác.  Thói thường bạn chỉ liên hệ hay giao tiếp với những người bạn cần trong một vài mối tương quan xã hội nào đó; rồi bạn đòi hỏi người khác phải thỏa mãn nhu cầu của mình hay họ phải trở thành cái khuôn mẫu nào đó theo ý muốn của bạn.  Tuy nhiên nét đẹp của mối tương quan giao thiệp chính là ở lòng độ lượng, nhiệt tình, cởi mở của mình đối với người, và ngược lại ở người đối với mình.

Với sự tỉnh thức, bạn càng lúc càng trở nên minh mẫn hơn, dễ thương hơn, và thông cảm hơn với mọi người chung quanh.  Bạn sẽ thấy họ đúng y như họ, không phải là cái khuôn mẫu mà bạn muốn.  Bạn sẽ khám phá ra được những phẩm chất cao đẹp của họ và đồng thời cũng thấy luôn những khuyết điểm của họ, nhưng bạn sẽ không lên án hay chỉ trích mà bạn sẽ yêu thương họ vô điều kiện; bạn sẽ tìm cách giúp họ chuyển hóa những khuyết điểm, thói xấu, tật hư thành toàn thiện.

Chấp nhận và giúp người thăng hoa nhân phẩm là nền tảng cơ bản của tình thương vô điều kiện.

Martine Batchelor, Meditation For Life

 

Ngày 04 tháng Mười

Hãy dễ thương với chính mình. Hãy tử tế với chính mình. Bạn có thể không hoàn hảo giỏi giang gì, nhưng bạn là hiện thân của tất cả những gì bạn đang phải tích cực chiến thắng. Tiến trình để hoàn thiện và trở thành một mẫu người bạn mong muốn trong tương lai bắt đầu bằng sự hoàn toàn chấp nhận con người bạn đang có trong hiện tại.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in Plain English

 

Ngày 05 tháng Mười

Không thể nào khám phá hay đạt đến tận cùng trái đất này được dù ta có cố gắng tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện để đi du hành chung quanh thế giới này suốt cả một cuộc đời thì cũng chẳng bao giờ có thể khám phá được điểm đích cuối cùng của trái đất này.

Khổ đau cũng thế, nếu chúng sinh còn lăn lộn lẩn quẩn trong vòng luân hồi đầy tham sân, si, thì khổ đau cũng không bao giờ cùng tận.Vì thế, quả thật là, chỉ có Đấng Thế Gian Giải, Bậc Giác Giả đã đi đến tận cùng thế giới, đã viên mãn đời sống thánh hạnh, đã rõ biết tận cùng thế giới, đã rũ bỏ sạch tận gốc khổ đau, kiết sử, và an trú tịch tĩnh, không còn khao khát đối với thế giới này hay thế giới nào khác.

Buddha, In The Connected Discourses of The Buddha

 

Ngày 06 tháng Mười

Nghiên cứu và trầm tư có thể thực hành cùng một lúc – trong thời gian thiền định, khi ngắm nhìn đại dương bao la hay ngay cả khi lững thững an nhàn tản bộ dọc ven sông, bờ suối . . .  Bất cứ khi nào tâm thức ta muốn quày đầu trở về cội nguồn bản tính thì lập tức sẽ có phản ảnh ngay. Tôi hy vọng tâm hồn bạn có thể mở rộng ra khi đọc những dòng chữ này.

Ayya Khema, When The Iron Eagle Flies

 

Ngày 07 tháng Mười

Động cơ thiết yếu chân chính để tiến tới Thánh quả là sự cẩn trọng đối với mọi hành vi.

Geshe Rabten, In Advice From A Spiritual Friend

 

Ngày 08 tháng Mười

Khi chư Phật dạy “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả” có nghĩa là chúng ta phải gia tăng nỗ lực tối đa để vun trồng các hạt giống thiện tốt ngày hôm nay hơn là cứ mãi ngồi đó băn khoăn lo sợ về những quả báo mà chúng ta đã gieo trồng từ vô lượng kiếp quá khứ.

Master Hsing Yun, Describing the Indescribable

 

Ngày 09 tháng Mười

Tâm giống như cái bấc của ngọn đèn chỉ tỏa sáng thông qua chính ánh sáng rạng rỡ của đèn.

Milarepa, Drinking The Mountain Stream

 

Ngày 10 tháng Mười

Trên thế giới này có quá nhiều thứ nên học hay cần học, nhưng cuộc đời con người lại quá ngắn để học hết mọi thứ; vì thế chúng ta nên hoàn thiện trọn vẹn dù chỉ có một hay hai việc mà chúng ta đã bắt đầu làm hơn là cứ mày mò loay hoay mãi ở trong quá nhiều thứ mà chẳng đi tới đâu.

Geshe Ngawang Dhargyey, In Advice From A Spiritual Friend

 

Ngày 11 tháng Mười

Cái chết vật lý là sự biến đổi, chuyển hóa bi tráng nhất của cái chết thực sự đang tiếp diễn hằng giây, hằng phút, hằng giờ, hằng ngày.  Chúng ta đang luôn đối diện với những bắt đầu và kết thúc của mọi hoàn cảnh, mọi tình huống mà không hề nhận biết được những đổi thay vi tế, nhỏ nhiệm nhất đang xảy ra trong từng sát na sinh diệt. Những sinh sinh, diệt diệt, hóa hóa đó nhỏ nhiệm đến nỗi mắt thường ta không thể thấy; chúng nhỏ nhiệm vi tế và vô thường biến đổi như một ý nghĩ chợt lóe lên rồi tắt ngúm trong đầu óc hay tầm thường thông tục như cơn buồn ngủ.

Sự đổi thay đó chính là cái chết.

Rodney Smith, Lessons From The Dying

 

Ngày 12 tháng Mười

Ý niệm của chúng ta đã bị trò tuồng của sự dự đoán hằn dấu vô cùng sâu xa, mà phần lớn là chúng thường hay xảy ra dưới trạng thái vô ý thức hoặc chỉ có bán phần ý thức. Vì ý niệm, phần nhiều, là chỉ có bán phần ý thức, nên ta thường không nhận ra được trạng thái diễn dịch một cách gò ép và thiếu ý thức của ý niệm khi nó đang xảy ra. Cũng vì thế, nên ta thường cho rằng ta không có dự đoán gì cả về thực tại, và hoàn toàn tin chắc vào nền tảng tri giác của mình. Nghĩ tưởng như thế thì vô số ảo tưởng có thể phát sinh.

 1. Alan Wallace, Tibetan Buddhism From The Ground Up

 

Ngày 13 tháng Mười

Vô minh, tham lam… có thể đối với một số người nào đó, là một hạnh phúc, nhưng nó chắc chắn không thể nào đưa con người tới giải thoát khổ đau phiền não được.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in Plain English

 

Ngày 14 tháng Mười

Có một vị tăng hỏi: “Cái gì là lưỡi kiếm của Shouchu?”

Thiền sư Shouchu nói: “Tại sao?”

Vị tăng sĩ đáp: “Người thiền sinh muốn biết.”

Thiền sư Shouchu nói: “Sai!”

From Zen”s Chinese Heritage

Ngày 15 tháng Mười

Nếu chúng ta không bắt đầu yêu thương chính mình và sống với chính mình thì chẳng bao giờ chúng ta có thể thực sự yêu thương người khác được.

Ayya Khema, When The Iron Eagle Flies

 

Ngày 16 tháng Mười

Nếu một người nào đó vẫn an nhiên tự tại độc hành độc bộ ở giữa chốn đông người hay vùng núi cao cô tịch thì người ấy chắc chắn là người có khả năng hân hưởng được niềm vui giải thoát tâm linh tuyệt đối.

Jae Woong Kim, Polishing The Diamond

 

Ngày 17 tháng Mười

Mỗi một kinh nghiệm ta gặt hái được trong cuộc đời đều được chuyển hóa từ tâm thức của chúng ta, ta diễn đạt đời sống và thế giới chung quanh ta qua trạng thái tâm linh tư tưởng của chính mình, vì thế ta phải thực sự cẩn trọng để luôn giữ vững chính kiến, chính niệm và ý chí để hành xử đúng đắn, nghiêm minh.

Lama Thubten Yeshe, The Bliss of Inner Fire

 

Ngày 18 tháng Mười

Một khi chúng ta thấu triệt sâu xa về đạo nghĩa, chân lý và hài lòng mãn nguyện với sự nhận thức đó, thì tâm hồn chúng ta được an lạc, hài hòa và trí tuệ được thăng hoa tối thượng.

Buddhadasa Bhikkhu, Mindfulness With Breathing

 

Ngày 19 tháng Mười

Căn bản đạo đức Phật giáo là nếu làm những hành động xấu sẽ phải gánh chịu những hậu quả xấu, và làm những hành động tốt sẽ chiêu cảm những kết quả tốt. Nguyên lý đơn giản nhân quả ấy là một phương diện đạo đức mà Phật giáo gọi là Hành Nghiệp.

Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindful Steps To Happiness

 

Ngày 20 tháng Mười

Khi bạn quay trở về nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng, bạn đã tự cam kết với chính mình là sẽ ổn định lại hành nghiệp của mình. Phương pháp để hoàn thành sự ổn định đó là Thiền Quán.

Lama Thubten Yeshe, In Wisdom Energy

 

Ngày 21 tháng Mười

Chúng ta thôi bàn luận đến hành nghiệp nữa, mà chỉ đơn giản nói đến trách nhiệm của chúng ta đối với toàn thể thế giới này.

His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People

 

Ngày 22 tháng Mười

Năm uẩn là gánh nặng cho những ai mang chúng trên vai.  Gánh vác khối nặng ngũ uẩn đó là nỗi khổ đau lớn nhất của kiếp người. Quẳng gánh lo đó đi là giải thoát, là ân sủng vô thượng.

Ai đã đặt nặng gánh nặng năm uẩn xuống và không nhấc lên một gánh nặng nào khác nữa; cũng như khi đã đoạn diệt được tận gốc sự khát ái, người đó đã giải thoát được hoàn toàn ba độc tham, sân, si.

Buddha, In The Connected Discourses of The Buddha

 

Ngày 23 tháng Mười

Hãy tưởng tượng nếu tất cả chúng ta đều sống không tình cảm, tử tế hay từ bi gì hết mà chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân chúng ta mà thôi.  Chúng ta sẽ đau khổ ghê gớm.  Đúng vậy, nếu chúng ta nghĩ đến mọi người càng nhiều thì chúng ta sẽ càng được an vui, hạnh phúc.

His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People

 

Ngày 24 tháng Mười

Trên thế gian này, khó tìm được một ai cảm thấy hài lòng thỏa mãn, bởi vì lòng tham của con người thực sự không đáy, những khát vọng của họ không bao giờ cùng tận. Vì thế nếu chúng ta muốn giảm thiểu khổ đau và phiền muộn, chúng ta thôi đừng tìm tòi, băn khoăn hay bực tức vì những lỗi lầm của người khác nữa.

Adept Godrakpa, In Hermit of Go Cliffs

 

Ngày 25 tháng Mười

Giải pháp hoàn hảo không phải ở chỗ chúng ta kìm nén ý nghĩ hay tư dục của mình, bởi vì điều đó khó mà thực thi nổi; nó giống như chúng ta cố lấy cái nắp vung đậy chặt cái nồi nước đang sôi sùng sục vậy.  Chắc chắn sức nóng của nước sẽ làm bật tung cái nắp nồi ra.  Cũng như thế, càng lấy đá chặn cỏ, cỏ càng mọc tràn lan.  Phương pháp tiếp cận thực tiễn và hữu hiệu nhất để giải thoát triền phược là sự hành trì nội tâm, chỉ lặng lẽ quán chiếu, theo dõi tư dục của mình nhưng không mống tâm theo đuổi chúng.  Phương pháp đó, theo thời gian hành trì, sẽ tước bỏ dần dần sức tấn công của tư dục như nhấc cái nồi nước sôi ra khỏi bếp lửa vậy.

Lama Thubten Yeshe, Introduction To Tantra

 

Ngày 26 tháng Mười

Thật khó mà tưởng tượng nổi rằng có một cái gì đó còn nhàm chán hơn là sự ngồi yên lặng, không cục cựa, không làm gì hết suốt cả tiếng đồng hồ chỉ để cảm nhận làn không khí đi ra đi vào từ lỗ mũi.  Ta sẽ thấy sự chán nản mệt mỏi đó cứ lập đi lập lại trong suốt quá trình hành thiền tu tập của mình.

Ai cũng vậy.  Người nào khi mới bắt đầu tu tập thiền đều cảm thấy như vậy. Sự nhàm chán đó là một trạng thái tâm linh vốn dĩ hiện hữu trong tâm thức của mỗi con người, của mọi người, và nó cần phải được rèn luyện, uốn nắn, sửa đổi, chuyển hóa từ trạng thái tiêu cực thành tích cực, linh động, nhậm hoạt, tỉnh thức và thâm sâu tĩnh lặng.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

 

Ngày 27 tháng Mười

Vách đá lạnh, cây tàn, thân thô tục nghĩ: không gì hơn bằng một bài thơ tự nhạo mình, viết trong bụi mờ, và khốn thay cho văn nhân trong nét chữ đầu tiên đã dẫn biết bao người lạc lối.

Ching An, In The Clouds Should Know Me By Now

 

Ngày 28 tháng Mười

Cái tâm lý muốn trở thành một người nào đó rất nguy hiểm.  Nó giống như chúng ta đang đùa với lửa vậy; và chắc chắn chúng ta sẽ bị bỏng tay rất mau, rất đau.  Hơn nữa, những người khác đã chắc gì chấp nhận cùng chơi theo quy luật của chúng ta.  Người nào thực sự khao khát muốn trở thành một ai đó, chẳng hạn như thị trưởng, bộ trưởng hay thống đốc một tiểu bang, dĩ nhiên phải cần đến nhiều vệ sĩ rồi vì đời sống bản thân hay gia đình họ ắt sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Thế cho nên khi chúng ta không là một ai cả và cũng chẳng tư hữu một cái gì cả thì đó mới thiệt là hạnh phúc, yên bình và vô tư lự.

Ayya Khema, Be An Island

 

Ngày 29 tháng Mười

Cái chìa khóa giải mã tiến trình sống và chết là triệt để nhận thức rõ ảo giác là ảo giác, trù hoạch là trù hoạch, và ảo tưởng là ảo tưởng.  Bằng phương cách đó, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi áp lực vây hãm của sống chết.

Lama Thubten Yeshe, Introduction To Tantra

 

Ngày 30 tháng Mười

Theo Phật giáo, giải thoát có nghĩa là luôn luôn từ một trạng thái bất an cần được khai phóng chữa trị đến một trạng thái ổn định, dung hòa, sung mãn năng lực và đầy tính cách hiệu quả. Đức Phật được xem như là một vị đại lương y; hành giả cũng như là bệnh nhân đang uống thuốc để trị lành hẳn những căn bệnh nan y.  Thuốc ở đây chính là những lời dạy, là giáo pháp của Phật mà hành giả cần phải tinh tiến hành trì để đối trị và chuyển hóa những căn bệnh do tham, sân, si và đạt tới một thể lực sung mãn, một ý chí kiên cường, một tinh thần an định, tự tại, thông triết dành cho những nỗ lực hữu hiệu vị tha phụng sự, dâng hiến cho chúng sinh.

His Holiness Dalai Lama, Kalachakra Tantra

 

Ngày 31 tháng Mười

Chết mà không bị sợ hãi quả là rất khó khăn: nó đòi hỏi chúng ta phải có một niềm tin kiên cố bất định; một niềm tin giúp chúng ta sống có chiều sâu hơn, tin tưởng hơn, nếu chúng ta mong muốn là sẽ tự chế ngự, tự điều phục được nội tâm mình khi sắp chết.

Cái chết dạy chúng ta biết buông xả, biết chấp nhận thực tế, biết đầu hàng quy luật sinh, lão, bệnh, tử của kiếp chúng sinh, không day tay mắm miệng cố sức chống chọi lại nữa để níu kéo hơi tàn cuộc sống.

Tiến trình của cái chết là một tiến trình hoàn toàn tự nhiên.  Đó là một quy luật không thay đổi được.  Cái quy luật tự nhiên đó thật tàn khốc; nó chế ngự chi phối cả cái sống của chúng ta.  Chết và Sống chỉ là hai mặt phải trái của một đồng tiền mà thôi.  Có sống phải có chết.  Vì thế, chết dạy chúng ta khi nào phải biết xòe rộng hai bàn tay ra, buông ra, thả ra, không nắm giữ gì trong tay – vì có cố hết sức nắm giữ cũng chẳng nắm giữ được, cuối cùng cũng vẫn phải buông thôi.

Rodney Smith, Lessons From The Dying

 

Ngày 01 tháng Mười Một

Một vị đạo sư rất cần thiết.

Nếu chúng ta đi mua một chiếc xe hơi hiệu RollsRoyce và thay vì mua cả chiếc xe, chúng ta lại phải vác về một đống phụ tùng xe và một cuốn sách chỉ cách lắp ráp sử dụng thì chắc chắn chúng ta sẽ lúng túng, kinh hoảng lên ngay: “Ủa, cái gì thế này? Xe hơi của tôi đâu? Làm sao để lắp phụ tùng đây? v.v. và v.v.”  Bảo đảm chúng ta sẽ tức tốc đi kiếm ngay một người nào đó chuyên nghiệp để chỉ cho chúng ta cách lắp ráp xe. Thiền định cũng thế.  Chúng ta phải cần một vị đạo sư để hướng dẫn chúng ta pháp môn làm sao lắp ráp và phân loại hoàn hảo cái đống tư tưởng, ý nghĩ lộn xộn và phức tạp trong đầu óc chúng ta. Thực vậy, một vị đạo sư rất cần thiết.

Lama Thubten Yeshe, The Bliss of Inner Fire

 

Ngày 02 tháng Mười Một

Trong khi tọa thiền, chúng ta thấy chúng ta đang bị doanh vây và lôi kéo đi bởi hàng chuỗi mắc xích tư tưởng, ý nghĩ lộn xộn, rối ren như mớ bòng bong.  Khi chúng ta ý thức được cái gì đang xảy ra trong đầu óc, ắt hẳn chúng ta sẽ hốt hoảng, lo sợ, nản chí, thất vọng hay dao động bất an ngay…  Thực tế tất cả những phản ứng đó chỉ khiến chúng ta lãng phí thời gian mà thôi, không ích gì.

 1. Alan Wallace, Tibetan Buddhism From The Ground Up

 

Ngày 03 tháng Mười Một

Một thiền sinh hỏi: “Núi, sông, đất đá… tất cả những thứ đó từ đâu tới vậy?

Thiền sư trả lời: “Câu hỏi đó từ đâu xuất phát ra

vậy?”

From Zen”s Chinese Heritage

 

Ngày 04 tháng Mười Một

Khi chúng ta nhìn thấy được chính mình một cách thật rõ ràng thông suốt, chúng ta có thể thay đổi quan niệm, tư tưởng ngay cả đời sống của chúng ta… và nếu chúng ta có thể thay đổi, chúng ta sẽ sống thư thái, an nhiên, buông xả được hết mọi âu lo, phiền muộn, đau khổ… như thể đặt gánh nặng xuống hết hay trút bỏ, tháo gỡ được hết những gông xiềng, cùm xích trên cổ, trên tay chân vậy.

Ayya Khema, Who Is My Self

 

Ngày 05 tháng Mười Một

Nếu chúng ta không cẩn thận khi nhổ loài cỏ cú hoang dại, chúng ta sẽ bị cỏ làm xước tay rướm máu. Đời sống của một tăng sĩ cũng vậy, nếu sống không tỉnh giác để phòng hộ sáu căn, sẽ lôi kéo người ấy xuống tận địa ngục.

From The Connected Discourses of The Buddha

 

Ngày 06 tháng Mười Một

Ngưỡng cửa giữa đúng và sai là đau khổ.

His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People

 

Ngày 07 tháng Mười Một

Một ngày kia, khi đang ngồi tĩnh tọa ngoài hiên nhà, tôi trông thấy một cái máng xối bị rò rỉ, và bỗng dưng tôi cảm thấy buồn buồn làm sao vì chắc chắn nó sẽ rò rỉ nhiều thêm và sẽ bị mục nát.  Tôi bỗng trực ngộ vạn vật vô thường, sinh sinh diệt diệt, biến thiên chuyển hóa, không có gì trường tồn vĩnh hằng cả.  Từ cái máng xối rỉ sét đó, tôi học được một bài học Phật Pháp về nguyên lý Vô Thường Vô Ngã.

Mae Chi Boonliang, In Women”s Buddhism, Buddhism”s Women

 

Ngày 08 tháng Mười Một

Khi chúng ta nhận thức sự sự vật vật thật rõ ràng, chúng ta có thể thay đổi được chính chúng ta và hoàn cảnh.

Ayya Khema, When The Iron Eagle Flies

 

Ngày 09 tháng Mười Một

Hãy tư duy, điều nghiên, quán chiếu chính bản thân mình.  Hãy tìm hiểu mọi thứ.  Đừng tin vào những gì mà không có cơ sở, căn bản hợp lý. Đừng tin vào một điều gì bởi vì nó được những nhà tiên tri hay bậc trí giả nói hoặc nghe có vẻ triết lý và sùng đạo.  Hãy tin ở chính mình.  Hãy nhìn rõ chính mình.  Nói như thế không có nghĩa là tôi khuyên bạn phải hoài nghi, ương ngạnh, láo xược hay thiếu tôn kính lễ độ.  Nói như thế có nghĩa là bạn nên và cần thực nghiệm quan sát thực tế.  Hãy đặt để mọi thứ dưới quyền kiểm soát thông triết và kinh nghiệm của chính bản thân bạn, và hãy để những kết quả đó hướng dẫn bạn đến chân lý.

Tư duy thiền định bao gồm tiến trình lâu dài thanh lọc nội tại để đạt được sự tỉnh thức quán chiếu sâu xa về thực tại và vươn tới sự khai phóng giải thoát nội tâm.  Toàn bộ tiến trình thực tập thiền định tư duy đó gắn chặt với lòng mong muốn, khát khao được giác ngộ chân lý.  Nếu không có lòng mong cầu đó thì sự thực tập tư duy thiền định chỉ là bề mặt biểu diễn mà thôi.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

 

Ngày 10 tháng Mười Một

Bạn không thể phủ nhận hay bác bỏ sự phủ định được.  Vậy phải làm sao?

Shin Shu, In The Clouds Should Know Me By Now

 

Ngày 11 tháng Mười Một

Bạn nên cẩn trọng: đừng phê bình chỉ trích hay chiến đấu chống lại tâm thức, bởi vì suy nghĩ, cảm thọ hay nghe thấy gì gì đó… cũng là lý đương nhiên, bình thường thôi. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức… năm uẩn vốn sinh sinh, diệt, diệt, vốn là không. Cái mánh ở đây là bạn không nên bám víu hay bác bỏ hoặc chạy trốn chúng.  Hãy mặc kệ chúng và để chúng đến đến, đi đi tự nhiên nhẹ nhàng như hư không.

Martine Batchelor, Meditation For Life

 

Ngày 12 tháng Mười Một

Buông xả, không nắm giữ không có nghĩa là bạn không thèm quan tâm hay mặc kệ người hôn phối của mình. Không nắm giữ ở đây có nghĩa là bạn nên khai phóng mình ra khỏi những ý nghĩ sái quấy, lệch lạc về chính bạn và người hôn phối của bạn.  Nếu bạn làm được như thế, bạn sẽ hiểu và tìm thấy tình yêu đích thực, chân chính trong tầm tay mình, và tình yêu đó không phải là sự chấp thủ.  Tình yêu đó không méo mó, không bám víu, không nắm giữ, không ích kỷ và không gây đau khổ phiền muộn cho bất cứ ai. Tâm thức rỗng rang, tự tại, an nhiên đó có đủ khả năng để quan tâm, lưu ý đến người khác và cũng để yêu thương người thật trong sáng, đơn thuần theo cái nghĩa thánh thiện, tinh khiết của Tình Yêu.  Nhưng nếu bạn để bất cứ một sự chấp thủ, bám víu, tư dục nào hiện diện thì những thứ đó sẽ bóp méo và phá vỡ tình yêu thiêng liêng trong sáng của bạn ngay.

Ajahn Sumedho, The Mind and The Way

 

Ngày 13 tháng Mười Một

Biểu  hiện về thực chất mong manh của bầu trời là bầu trời có thể hiện ra dưới vô số hình dạng. Cũng như thế, bản chất thay đổi không ngừng nghỉ của tâm cũng luôn hằng chuyển.

Adept Godrakpa,  In Hermit Of Go Cliffs

 

Ngày 14 tháng Mười Một

Tâm chính là hạt nhân của Luân Hồi và Niết Bàn. Lama Thubten Yeshe, The Bliss of Inner Fire

 

Ngày 15 tháng Mười Một

Cuối cùng chúng ta cũng phải nhận định rằng chúng ta cần nên biết ơn những người đã khiến cho đời sống chúng ta thêm khó khăn, phiền tạp; bởi vì nhờ đó, chúng ta có dịp để mài dũa bớt đi “cái Ta” cồng kềnh của mình, và trau giồi thêm lòng nhẫn nại chịu đựng.

Ayya Khema, When The Iron Eagle Flies

 

Ngày 16 tháng Mười Một

Nếu bạn có thể tỉnh thức cẩn trọng tất cả hành nghiệp tương tác của thân, khẩu, ý mình trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh, bạn có thể điều phục chế ngự được nội tâm và càng cẩn thận vô vàn hành nghiệp của mình hơn để không làm ai đó bị tổn thương. Với sự tỉnh thức cảnh giác cẩn trọng đó, thì ví dụ như bạn có bị mất đi một người thân thương nào hay bị mất đi một cái gì quý báu nhất, bạn cũng sẽ cảm thấy ít bị dao động, tức giận hay khùng điên lên. Bạn thấy đó, sự tỉnh thức cẩn trọng trong từng hành nghiệp, trong từng suy nghĩ tư duy của mình sẽ giúp bạn khéo léo ứng xử đối phó với mọi người xung quanh như người chân trần, không giày dép, bước đi thật cẩn trọng trên nền đất có nhiều mảnh vỡ thủy tinh; chỉ cần một bước sai lệch thôi là chân sẽ bị cứa đứt, chảy máu. Điều đó rất quan trọng, nhất là khi bạn bị đau, bị mệt, bị đói hay bị cô đơn, phiền não, sầu muộn. Một khi bạn bị căng thẳng, từng bước từng bước, sự thực tập tỉnh thức này sẽ giúp bạn nhớ lại tính khí khó ưa, hay làm tổn thương người khác của mình và giúp bạn tránh được những hành nghiệp đáng tiếc của thân, khẩu, ý.

Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindfulness Steps To Happiness

 

Ngày 17 tháng Mười Một

Ngay phút giây bừng lên ánh sáng giác ngộ, những quan niệm, kinh nghiệm hay tư tưởng… của người hành giả sẽ hoàn toàn tiêu dung hết. Phút giây giác ngộ tuyệt vời đó cũng giống như tình trạng của con búp bê bằng muối nhảy tùm xuống biển để xem biển mặn ra sao, biển rộng thế nào… con búp bê đó sẽ tan hòa đi trong biển và nhập lại thành một với biển cả mênh mông… không còn bóng dáng.

Chỉ còn là một duy nhất. Nhất Thể viên dung vô ngại!

Matthew Flickstein, Journey To The Center

 

Ngày 18 tháng Mười Một

Dục vọng luôn luôn tăng trưởng như người khát nước lại uống hoài nước muối mặn.

Milarepa, Drinking The Mountain Stream

 

Ngày 19 tháng Mười Một

Có đôi lúc tôi thấy chư Phật và Bồ Tát là những người ích kỷ nhất. Tại sao? Bởi vì khi các Ngài thực hành hạnh vị tha, các Ngài đã đạt tới hạnh phúc tuyệt đối.

His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People

 

Ngày 20 tháng Mười Một

Phật dạy: “Này, các Tỳ Khưu, khi màn si ám bị tiêu diệt và chân trí tuệ sinh khởi trong tâm, thì với sự vắng bóng của vô minh và sự sinh khởi của chân trí, vị Tỳ Khưu không dính mắc đắm nhiễm vào dục lạc, không chấp thủ vào định kiến chủ quan, không kẹt vào hình danh sắc tướng, không vướng vào hữu ngã hay vô ngã, có hay không, v.v. và một khi vị Tỳ Khưu không bị vướng mắc chấp thủ hay đắm nhiễm, vị ấy sẽ không bị dao động phân tâm bởi một duyên cớ gì và cũng không bị

si ám vô minh sai sử nữa.”

Buddha, In The Middle Discourses of The Buddha

 

Ngày 21 tháng Mười Một

Nếu chúng ta có thể thực tập quán chiếu hơi thờ, chúng ta có thể quán chiếu được cảm xúc, tư tưởng của mình – có nghĩa là, chúng ta có thể đối diện với niềm vui, hạnh phúc hay đau khổ bất hạnh xảy đến trong đời sống chúng ta.  Chúng ta cần nên thực tập miên mật đều đặn như vậy cho đến khi chúng ta cảm nhận được chúng ta hoàn toàn điều phục được tình cảm, tâm tư của mình; không bị thất tình lục dục chi phối; nếu không được như thế, sự tu tập của chúng ta thực ra chưa thành tựu kết quả gì.

Buddhadasa Bhikkhu, Mindfulness With Breathing

 

Ngày 22 tháng Mười Một

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: “Đừng phê phán người khác, mà hãy tự phê phán chính mình.” Những gì ta cho là lỗi của người, nhưng có thể thực ra là phản ảnh của chính những phiền muộn, đau khổ, sân hận của nội tâm mình.

Geshe Ngawang Dhargyey, In Advice From A Spiritual Friend

 

Ngày 23 tháng Mười Một

Nếu ta đã thực thi tốt tinh thần kỷ luật và có đầy đủ năng lực để tỉnh giác quán chiếu những gì đang xảy ra trong nội tâm ta, thì không có lý do nào ta lại không thể chọn nói những lời nói nhẹ nhàng, dễ nghe… hay làm những hành động đúng đắn, đàng hoàng để đem lại hạnh phúc cho chính mình và người khác.  Cả thế giới có thể đứng lên chống đối lại ta, nhưng với khả năng tự điều phục chế ngự nội tâm đã được triển khai toàn mãn, ta có thể quán chiếu và xem mọi người đều là thân bằng quyến thuộc với tất cả lòng từ bi trung thực, thẳng thắn của ta hơn là cúi đầu gằm mặt xuống nhìn mọi người với ánh mắt oán hờn, tức giận hoặc sợ hãi.

Lama Thubten Yeshe, In Wisdom Energy

 

Ngày 24 tháng Mười Một

Trăm ngàn vạn thế giới chỉ là hoa đốm hư không, Tâm trí, sắc thân cũng chỉ là ánh trăng chiếu soi

trên mặt nước,

Một khi mưu mô xảo quyệt, khát vọng tham lam chấm dứt,

Ngay phút giây ấy, bình an nội tại xuất hiện, tâm thức khoảng khoát an nhiên.

Chân Không Diệu Hữu.

Han-Shan Te-Chi”ng, In The Clouds Know Me By Now

 

Ngày 25 tháng Mười Một

Phương pháp thiện xảo nhất đối diện với khổ đau sân hận là bày tỏ lòng biết ơn chúng. Chính lòng tri ơn đó giúp ta học được một bài học quan trọng. Thật vô ích xiết bao nếu ta cứ mong muốn khổ đau biến mất.

Không có một cái gì trường cửu vững bền cả. Khổ đau, hạnh phúc cũng thế.  Nó tới rồi nó đi; nó đi rồi nó lại tới. Nhưng nếu ta không biết quán chiếu tu tập, ta sẽ không bao giờ học được bài học mà khổ đau dạy ta: đó là nó sẽ trở lại bất cứ lúc nào, và cũng công phá hoành hành nội tâm ta, đời sống ta y như cũ.

Nếu ta không tu tập, không tỉnh thức giác ngộ… thì khổ đau vẫn hoàn đau khổ, vô minh vẫn hoàn vô minh và luân hồi vẫn cứ thế mà luân hồi sinh tử…

Ayya Khema, When The Iron Eagle Flies

 

Ngày 26 tháng Mười Một,

Một tăng sĩ hỏi: “Pháp môn tuyệt đối của chư Phật là gì?”

Thiền sư Fayan đáp: “Ngươi cũng đã có đó.”

From Zen”s Chinese Heritage

Ngày 27 tháng Mười Một

Tâm là nền tảng của tất cả, của giác ngộ cũng như của vô minh, ảo giác.

Kalu Rinpoche, Luminous Mind

 

Ngày 28 tháng Mười Một

Muốn thoát khỏi cạm bẫy thì trước hết phải nghiên cứu phân tích cạm bẫy; phải tìm hiểu rõ ràng là nó được chế tạo như thế nào, cách sử dụng ra sao, có những nguy hiểm, bất lợi gì, v.v.

Bạn sẽ làm được bằng cách tách rời, chia chẻ mọi vật ra từng mảnh một, từng miếng từng miếng. Cạm bẫy dù tinh xảo đến mấy đi chăng nữa cũng không thể nào hại được bạn nếu cái cạm bẫy đó bị tháo gỡ ra từng mảnh.

Kết quả ư?  Tự Do Tuyệt Đối.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

 

Ngày 29 tháng Mười Một

Hãy cư xử với người bằng tâm trạng ban cho, không đòi hỏi nhận lại – thi ân vô cầu báo – và hãy thực tập làm mọi việc mà không hề khởi tâm muốn được người khen tặng ban thưởng – tác sự bất cầu danh.

Master Baek, In Polishing The Diamond

 

Ngày 30 tháng Mười Một

Phương pháp học có giá trị tuyệt vời nhất không phải là sự ghi nhớ nằm lòng các sự kiện hay con số.  Nó cũng chẳng phải là để tìm điểm hạng cao nhất hay để thu thập khoe khoang những bằng cấp này, chứng chỉ nọ…

Học chính là cuộc đời; học chính là dòng sống và dòng sống cuộc đời đó chính là nhịp thở đang đập trong trái tim ta.

Rodney Smith, Lessons From The Dying

 

Ngày 01 tháng Mười Hai

Tiêu diệt cái không hiện hữu thì dễ, nhưng không bám víu chấp thủ vào cái hiện hữu thì mới khó làm sao.

Adept Godrakpa, In Hermit Of Go Cliffs

 

Ngày 02 tháng Mười Hai

Nghi ngờ là kẻ thù nguy hiểm xảo quyệt nhất – nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi thầy bạn, nghi khả năng người khác, nghi lời khuyên dạy hướng dẫn, nghi cả toàn bộ hệ thống triết lý giáo pháp của Phật. Tất cả những sự nghi ngờ đó không những gây trở ngại khó khăn mà còn khó có thể thực tập thiền định. Chúng ta phải đoạn trừ tất cả những phiền não kiết sử nguy hại: phẫn hận, phiền não, đố kỵ, ghen tức, nghi ngờ… đó thì may ra mới sống yên ổn và tâm trí được minh mẫn sáng suốt để tu tập giải thoát.

Ayya Khema, Who Is Myself

 

Ngày 03 tháng Mười Hai

Bản thân tôi nghĩ rằng mỗi người tự ai nấy gìn giữ truyền thống tôn giáo của mình là một sự việc tốt đẹp nhất.

Có thể cá nhân bạn cho rằng đường lối tu tập của Phật giáo quả thực có đem lại nhiều kết quả khả quan, hữu ích thiết thực cho đời sống tâm linh mình thì bạn cứ hành trì theo, nhưng hãy nhớ là sự suy nghĩ đó chỉ là chủ quan của riêng bạn mà thôi.  Và nếu bạn chắc chắn như vậy thì bạn có quyền thay đổi pháp môn tu tập của mình, nhưng nếu bạn còn dao động, do dự thì tốt hơn hết bạn cứ theo truyền thống tôn giáo cũ của chính bạn, không cần phải thay đổi gì cả.

His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People

 

Ngày 04 tháng Mười Hai

Ta có thể học thuộc lòng hay thuyết giảng vô cùng xuất sắc về triết lý Tính Không, nhưng nếu trong đời sống hằng ngày, ta gặp một người nào nói một cái gì đó nghịch ý hay thuận ý ta, hoặc phê bình chỉ trích ta hay khen ngợi ta vài câu thì lập tức lòng ta cảm thấy khoan khoái, bồi hồi xúc động hay khó chịu, thích hay không thích, v.v. theo những lời nói ấy thì quả tình ta nên phải tự xét lại sự tu tập của mình; vì đó là biểu hiện của sự kém tự chủ và không đạt được một hào ly nào của tiến trình thực hành Chính Kiến cả.

Lama Zopa Rinpoche, Door To Satisfaction

 

Ngày 05 tháng Mười Hai

Ta đã và đang chết trong từng sát na, vậy hãy để cho dòng sống tự nhiên biểu lộ qua thân tâm ta. Cuộc đời ta không thể nào xoay trở lại theo cách mà bản ngã ta mong muốn, tưởng tượng và đòi hỏi;  nhưng một khi ta chấp nhận và đầu hàng sự thật phũ phàng đó, ta sẽ tìm thấy được tự do tuyệt đối, không thể suy lường, như dòng sông kia đã tìm được con đường nó xuôi chảy về đại dương bao la vô tận.

Matthew Flickstein, Swallowing The River Ganges

 

Ngày 06 tháng Mười Hai

Trọng tâm của thiền tập Phật giáo là tư duy và thiền định. Khi ta có thể thực hành miên mật được hai tính chất căn bản quan trọng này trong khi thiền tập, ta đã triển khai được khả năng tĩnh lự và minh triết để ban rải tình thương và sự hiểu biết.

Martin Batchelor, Meditation For Life

 

Ngày 07 tháng Mười Hai

Hãy quán chiếu mọi vấn đề như là những thử thách.  Hãy nhìn những sự cố bất như ý, tiêu cực xảy đến với mình như là những cơ hội để ta học hỏi và trưởng thành. Đừng chạy trốn hay tránh né chúng; phải tự phê phán mình đi. Tại sao lại hèn nhát thế? Hãy chôn vùi gánh nặng phiền muộn cuộc đời đó trong sự tĩnh lặng thánh thiện.

Ta có chuyện gì chăng? Có đau khổ gì không? Có cũng tốt, không có, không sao. Người xưa có câu: “Lấy lửa thử vàng.”  Càng nhiều gian nan thử thách, càng thành công mỹ mãn. Nếu hoa mai không thấm sương gió lạnh thì đâu phảng phất được hương thơm.

Hãy bình tâm, vui vẻ lên, hăng hái lên, can đảm nhấn chân sâu vào thử thách để được trui rèn mài giũa, và tư duy nghiên tầm, học hỏi kinh nghiệm sống từ đó.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

 

Ngày 08 tháng Mười Hai

Qua Đêm Dưới Túp Lều Một Làng Quê

Gối đầu lên phiến đá, Dòng suối róc rách chảy về ao, Xuyên qua những rặng tre dầy lá.

Đêm dần qua,

Nhưng khách lữ hành vẫn còn thao thức, Lặng lẽ nghe mưa núi Âm thầm đến phủ ướt thôn làng.

Chia Tao, In When I Find You Again, It Will Be In Mountains

 

Ngày 09 tháng Mười Hai

Thiền sư Xinghua hỏi một thiền sinh: “Ngươi từ đâu đến?”

Thiền sinh trả lời: “Từ một thiền viện xa xôi cheo leo nơi góc núi kia.”

Thiền sư hỏi tiếp: “Vậy ngươi có mang theo tiếng Sư Tử nơi đó?”

Thiền sinh trả lời: “Không, tôi chẳng mang gì cả.” Thiền sư nói: “Vậy ngươi chẳng phải là người nơi đó.”

Thiền sinh hét lớn lên một tiếng.

Thiền sư quơ gậy đập cho một phát.

From Zen”s Chinese Heritage

 

Ngày 10 tháng Mười Hai

Phật tại tâm.

Ayya Khema, Being Nobody, Going Nowhere

 

Ngày 11 tháng Mười Hai

Nếu muốn biết chúng ta sẽ giải thoát đến mức độ nào sau khi chúng ta chết, thì hãy nhìn ngay trong lúc chúng ta đang sống đây; chúng ta đã được tự do giải thoát thế nào? Chúng ta có được thực sự tự do giải thoát trong cuộc sống hằng ngày chưa? Những giấc mộng ban đêm thế nào? Chúng ta có làm chủ được chúng không? Chúng ta có đè nén, ép buộc tư tưởng, ý nghĩ của chúng ta thôi đừng thế này, hãy làm cái kia, không nên nghĩ thế này, đừng nên nhớ cái kia… hay không? Những tư tưởng, ý nghĩ đó trồi sụt, rối bời, điên đảo sinh khởi trong tâm chúng ta ra sao? Nếu chúng ta không thể kiểm soát, chế ngự, điều phục được những lượn sóng vọng thức đó ngay trong lúc chúng ta đang sống đây thì chúng ta cũng dễ biết chúng ta sẽ thế nào trên tiến trình chuyển tiếp từ kiếp sống này sang kiếp sống khác.

Padmasambhava, Natural Liberation

 

Ngày 12 tháng Mười Hai

Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức là đau khổ.  Nhân và Duyên sinh khởi ra Sắc cũng là đau khổ.  Vì Sắc sinh khởi từ khổ đau thì Sắc làm sao có thể là hạnh phúc được?

Buddha, In The Connected Discourses of The Buddha

 

Ngày 13 tháng Mười Hai

Ta sẽ làm gì để giảm bớt được nỗi đau khổ trên thế giới này? Theo đuổi và tự hỏi hoài câu hỏi trên sẽ khiến ta phát triển được lòng đại từ bi, đặt trên nền tảng tất cả chúng sinh đều bình đẳng pháp tính, và giúp ta tích cực thực hiện được nhiều việc thiện tốt đẹp hơn để giảm bớt nỗi đau khổ của mọi người, mọi loài và mang lại hạnh phúc cho chúng sinh hơn là cứ ngồi yên thụ động tiêu cực cầu nguyện: “Xin cho mọi loài giải thoát khổ đau.”

 1. Alan Wallace, Tibetan Buddhism From The Ground Up

 

Ngày 14 tháng Mười Hai

Yêu thương người không có nghĩa là ta phải quên đi mình.

His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People

 

Ngày 15 tháng Mười Hai

Khi một hành giả triệt ngộ được cái gì là pháp bất thiện và cái gì là cội rễ của những pháp bất thiện, cái gì là pháp thiện và cái gì là cội rễ của những pháp thiện, người đó sẽ buông xả hoàn toàn được khuynh hướng tham nhiễm, sẽ tiêu diệt được tính xấu ác, sẽ loại trừ được tư tưởng tự tôn, tự đại, tự mãn hay ý nghĩ về tự ngã “Ta là, của ta, cái của ta”,  sẽ hủy diệt được gốc rễ si ám vô minh và sinh khởi lên nhận thức sâu xa về sự thật của bốn chân lý: Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

Qua sự triệt ngộ chân lý đó, hành giả sẽ đạt đến chính kiến, chính tư duy, tin tưởng hoàn toàn vào giáo pháp, và đạt đến thân chứng Niết Bàn.

Buddha, In The Middle Length Discourses of The Buddha

 

Ngày 16 tháng Mười Hai

Tình yêu vốn hiện hữu hiển nhiên trong lòng người như đất trời, không khí vậy.

Rodney Smith, Lessons From The Dying

 

Ngày 17 tháng Mười Hai

Thiền đòi hỏi một khối óc thực tế, một tinh thần dám nghĩ dám làm. Dĩ nhiên là mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi chỉ ngồi chơi xơi nước và xem tivi. Vậy thì tại sao phải phiền phức? Tại sao lại phí phạm hết thời  giờ và năng lực khi ta có thể hưởng thụ khoái lạc tùy theo sở nguyện? Tại sao? Giản dị lắm. Bởi vì bạn là một con người trần tục. Và cũng bởi vì lý do giản dị bạn là một con người trần tục, nên bạn cũng nhận ra được chính bản thân bạn là người thừa tự những đức tính không bao giờ thấy thỏa mãn với đời, những đức tính mà không dễ gì tống khứ. Bạn có thể lấp liếm nó trên vùng ý thức trong một thời gian. Bạn có thể phỉnh phờ chính mình hết giờ này qua giờ khác, nhưng rồi nó lại luôn luôn trở lại – thường là vào những lúc bạn hoàn toàn không có một mảy may trông mong gì đến nó. Đánh đùng một cái, như trên trời xanh rơi xuống, bạn ngồi trộc dậy, xem xét tình hình, và thấu rõ tình cảnh thực tế của bạn trong cuộc đời.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

 

 

Ngày 18 tháng Mười Hai        

Cái này sinh nên cái kia sinh, Một khi ta khai triển được tâm Bồ Đề rồi thì tất Cái này diệt nên cái kia diệt, cả mọi sự trên đời này đều đáng yêu đáng sống và Cái này có nên cái kia có, tỏa ngát hương thơm trong lành tinh khiết.

Cái này không nên cái kia không.

Lama Thubten Yeshe, Introduction To Tantra

 

Ngày 19 tháng Mười Hai

Sinh sinh, diệt diệt, thay đổi xoay chuyển vô thường, như áng mây cô đơn kia bồng bềnh vô định, không một nơi chốn dừng chân.

Chia Tao, In When I Find You Again, It Will Be In Mountains

 

 

Ngày 20 tháng Mười Hai

Đức Phật hỏi một đệ tử của Ngài: “Thời gian sống của một đời người được bao lâu?”

Vị đệ tử ấy trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn, trong vài ngày.” Đức Phật nói: “Nhà ngươi chưa biết thực hành gì cả.” Ngài lại hỏi câu hỏi ấy với một đệ tử khác: “Thời gian sống của một đời người được bao lâu?” Đệ tử thứ hai trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn, trong khoảng hai bữa ăn.”

Đức Phật nói: “Ngươi cũng chưa thực tập gì cả.” Ngài lại hỏi câu hỏi ấy với một đệ tử khác: “Thời gian sống của một đời người được bao lâu?” Đệ tử thứ ba trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn, trong một hơi thở.”

Đức Phật gật đầu: “Ngươi đã thực hành giáo pháp.”

Jae Woong Kim, Polishing The Diamond

 

Ngày 21 tháng Mười Hai

Tình Yêu vô điều kiện hay Vô Duyên Từ là một thành ngữ nói về tình yêu không đặt trên cơ sở những cảm thọ ưa thích, thuận ý.  Vô Duyên Từ là một tình yêu chân thật, một lòng từ bi không giới hạn, không phân biệt.

Ai đã có cơ duyên gặp được một người có từ tâm vô điều kiện như thế, sẽ cảm nhận được sự hiện hữu của tâm từ đó qua ngôn ngữ hành vi của người thể hiện.  Và người thực hành được Vô Duyên Từ chính là người đáng yêu, đáng quý nhất, giống như một bông hoa tỏa ngát hương thơm đi khắp mọi nơi, đến khắp mọi người mà không một chút phân biệt so sánh giá trị người này, địa vị người kia, v.v.

Không phân biệt, không so sánh, chỉ một tình thương bình đẳng ban rải cho tất cả mọi loài như nhau.

Matthew Flickstein, Journey To The Center

 

Ngày 22 tháng Mười Hai

Ánh trăng lung linh tỏa sáng trên cao

Và âm thanh rì rào của rặng tùng xanh kia, Chúng ta vốn biết rõ, chẳng lạ lẫm gì.

Thiền trí và ảo giác nêu ra,

Để phân biệt ai là bậc minh triết, ai là kẻ ngu ngơ.

Hãy trở về đi, nơi vô niệm, vô cầu, vô nguyện, vô tâm!

Làm sao tôi có thể nói cho bạn biết?

Vô ngôn, vô tận ý.

Han- Shan Te – Ch”ing, In The Clouds Should Know Me By Now

 

Ngày 23 tháng Mười Hai

Nếu chúng ta đã nói ra một điều gì hay đã làm một hành động gì trong ngày và rồi sau đó chúng ta phải hối hận thì chúng ta đã thiếu sự cân nhắc thận trọng và đánh mất chính niệm rồi.  Không thể đổ lỗi cho một ai hết; không thể đổ lỗi cho một cái gì hết.  Chúng ta phải thừa nhận và chấp nhận đó là lỗi của chính mình.

Ayya Khema, Be An Island

 

Ngày 24 tháng Mười Hai

(Bản tính) chủ động điều khiển tình hình thừa nhận quan điểm chủ nghĩa cá nhân và tính tự phụ tự mãn. Bản tính này cho rằng có một thế lực vượt ra ngoài kinh nghiệm xác minh. Nhu cầu muốn làm chủ tình hình tạo nên khoảng cách giữa ta và người, và ta nếm mùi đơn độc vô cùng, vì thiếu vắng sự giao kết cũng như mối tương quan được hiến dâng trong tình thân thuộc. Ta làm tắc nghẽn sự thông thương ở tâm hồn.

Rodney Smith, Lessons From The Dying

 

Ngày 25 tháng Mười Hai

Chân Lý giống như viên ngọc ma ni vô giá mà những viên kim cương quý báu nhất  khác không tương xứng và cũng không thể so sánh được. Một khi chất cặn dơ cáu bẩn bị cạo dần mòn đi do công phu thiền định – từng lớp từng lớp cấu uế, thời gian hành thiền này miên mật đến thời gian hành thiền khác – dần dần bị tước bỏ đi từng lớp một như ta tước vỏ củ hành – cuối cùng viên ngọc chói sáng rực rỡ lạ thường.  Và ta sẽ cảm nhận được tận cùng tâm khảm hạnh phúc Tự Do tuyệt đối của bầu trời chân lý tối thượng như thị – Vương Quốc Thiên Đường.

Tom Chetwynd, Zen And The Kingdom Of Heaven

 

Ngày 26 tháng Mười Hai

Điều kiện tiên yếu để vượt bậc thường tình chính là giúp đỡ người khác vô điều kiện.  Chẳng lẽ khi ta muốn rửa sạch mặt lại đi chùi tấm gương trước hay sao?

Sakya Pandita, In Ordinary Wisdom

 

Ngày 27 tháng Mười Hai

Tất cả những gì bạn nghĩ đều lưu xuất tự trong tâm của bạn.  Nếu bạn nghĩ đó là một nan đề thì nan đề đó phát xuất từ trong tâm trí bạn; nếu bạn nghĩ đó là niềm vui, an lạc thì niềm an lạc vui vẻ đó cũng phát xuất từ trong tâm trí bạn mà ra.

Hạnh phúc hay đau khổ đều sinh khởi tự tâm, không phải từ bên ngoài.

Lama Zopa Rinpoche, Transformation Problems Into Happiness

 

Ngày 28 tháng Mười Hai

Đức Phật so sánh giận dữ giống như là ta cầm than lửa cháy hừng hực trong lòng bàn tay trần trụi của mình và quăng ném vào kẻ thù.  Nhưng ai sẽ là người bị bỏng trước nhất?  Dĩ nhiên là kẻ cầm cục than lửa trong tay rồi – kẻ đang lên cơn giận dữ, sân hận kia.  Có thể chưa chắc chúng ta đã quăng trúng vào đối tượng giận tức của mình, bởi vì nếu người đó thông minh, sáng suốt, có tu tập thì họ sẽ không bị hề hấn gì, vẫn an nhiên tỉnh bơ – nhưng chúng ta sẽ là người bị thương nặng, bị phỏng tay trước đấy, các bạn ạ.

Ayya Khema, When The Iron Eagle Flies

 

Ngày 29 tháng Mười Hai

Khi bạn gặp phải rắc rối hay một giai đoạn khó khăn nào đó, đừng vội nản chí, buồn bã hay thất vọng.  Hãy bình tâm lại, quán chiếu những khó khăn rắc rối đó, chiêm nghiệm từng ngõ ngách, nguyên nhân, hiện tượng của vấn đề đó một cách thấu đáo, thông suốt, trí tuệ, và sau khi đã chiêm nghiệm thấu đáo rồi, hãy tìm cách tháo gỡ mấu chốt vấn đề đó để giải quyết khó khăn rắc rối.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

 

Ngày 30 tháng Mười Hai

Thiền sư Shouchu hỏi một thiền sinh: “Mỗi ngày ông đọc được bao nhiêu kinh?” Thiền sinh trả lời: “Có khi con đọc bảy, tám bộ kinh, có khi mười.”

Thiền sư Shouchu nói: “À, như vậy là ông không

thể đọc kinh văn rồi.”

Thiền sinh hỏi lại: “Vậy còn Thầy, Thầy đọc được bao nhiêu bộ trong một ngày?” Thiền sư Shouchu trả lời: “Ta ấy à? Mỗi ngày ta chỉ đọc có một chữ mà thôi.

From Zen”s Chinese Heritage

 

Ngày 31 tháng Mười Hai

Một trăm ngàn con voi,

Một trăm ngàn con ngựa,

Một trăm ngàn cỗ xe lừa,

Cũng không đáng giá được một phần mười sáu

Của một bước chân tiến thẳng về chân lý tối thượng.

Buddha, In The Connected Discourses of The Buddha

 

Phương danh quý Phật tử phát tâm ấn tống

Montreal, Canada:

Đạo hữu Nguyễn Ngọc Bích, pháp danh Trí Bảo Đạo hữu Trí Dũng (Tiến) và Nguyên Trí (Huệ) Virginia, USA:

Đạo hữu Lê Tuyết Hạnh, pháp danh Diệu Đạo

Đạo hữu Tịnh Trí

Chúng con ấn tống kinh sách để hồi hướng Trang nghiêm thế giới Tịnh độ và khắp pháp giới chúng sinh cũng như những oan gia trái chủ của chúng con từ vô lượng kiếp quá khứ đến nay đều được vãng sanh về cảnh giới Cực lạc của Phật A-di-đà

Nguyện xin hồi hướng chút công đức lành này lên các bậc đại đức ân sư, phụ mẫu, cửu huyền thất tổ, thân nhân quyến thuộc quá khứ hiện tại và tất cả ân nhân, các Phật tử, các vị đồng tu pháp môn Tịnh độ đều cùng có thắng duyên tu trì niệm Phật, cùng ngộ Chân Thường và cùng trụ Liên Hoa thượng phẩm.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật

 

Xem thêm:

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương I

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương II

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương III

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương IV

The post 365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương IV appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/365-ngay-phap-vi-josh-bartok-chuong-iv.html/feed 0
365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương III https://bachhac.net/365-ngay-phap-vi-josh-bartok-chuong-iii.html https://bachhac.net/365-ngay-phap-vi-josh-bartok-chuong-iii.html#respond Fri, 09 Aug 2019 03:52:28 +0000 https://bachhac.net/?p=1729 Ngày 01 tháng Bảy Cái đau thể chất không thể tránh được, nỗi đau khổ tâm hồn cũng thế. Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English Ngày 02 tháng Bảy Từ Xúc duyên Thọ, Thọ duyên Ái, Ái duyên Thủ, Thủ duyên Hữu, Hữu duyên Sinh, Lão, Tử… Vô minh duyên Hành, Hành duyên Thức… …

The post 365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương III appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
365 ngày Pháp Vị

Ngày 01 tháng Bảy

Cái đau thể chất không thể tránh được, nỗi đau khổ tâm hồn cũng thế.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

Ngày 02 tháng Bảy

Từ Xúc duyên Thọ, Thọ duyên Ái, Ái duyên Thủ, Thủ duyên Hữu, Hữu duyên Sinh, Lão, Tử… Vô minh duyên Hành, Hành duyên Thức… Đó là chuỗi dài Nhân Duyên chằng chịt, trùng trùng duyên khởi ràng buộc trói chặt chúng ta trong vòng tròn bất tận sinh tử luân hồi. Những hành nghiệp của chúng ta sinh khởi do những cảm thọ chính là tấm thẻ thông hành đưa chúng ta đến bao kiếp luân hồi sinh sinh, tử tử.

Ayya Khema, Being Nobody, Going Nowhere

Ngày 03 tháng Bảy

Trong Phật giáo, cái nghĩa cốt lõi nhất, tinh túy nhất của danh từ “tham cứu” là sự quán chiếu miên mật không ngừng nghỉ, sự hiến dâng trọn vẹn, sự thẩm tra soi xét chi ly tỉ mỉ từng chi tiết một, từng kẽ hở một cái gì sinh khởi trong tâm… nghiên cứu, quán xét thật kỹ càng chuẩn xác cái nào xứng ý, cái nào bất xứng ý, cái nào thiện, cái nào bất thiện… từng chút một. Vì thế, chỉ có những ai gia công tham cứu hành trì quán chiếu tâm như vậy mới có thể gọi là thẩm thấu được giáo pháp, thấu triệt được lời Phật dạy, nếu không, chỉ là tu “ngoài da, đầu lưỡi.”

Buddhadasa Bhikkhu, Heartwood Of The Bodhi Tree

Ngày 04 tháng Bảy

Đối với tôi, dấu hiệu không bình thường của cái thế giới ngày nay là khi nền kinh tế Hoa Kỳ “nhảy mũi” một cái thì cả hoàn cầu đều bị “cúm” cả.

His Holiness Dalai Lama, Imagine All People

Ngày 05 tháng Bảy

Mặc dù bạn có thể hiểu trọn vẹn tất cả những lời giải thích, nhưng nếu bạn vẫn còn đau khổ vì những nghịch cảnh trái duyên thì có nghĩa là bạn vẫn chưa thẩm thấu triệt để chân như bản tính của tâm bạn, của thân bạn, của những tri giác cảm thọ của bạn.

Lama Zopa Rinpoche, Transforming Problems Into Happiness

Ngày 06 tháng Bảy

Sự đau khổ làm ta đau đớn sẽ khiến ta phải ghi nhớ mãi. Ta như những đứa trẻ cố nắm bắt lửa, để rồi khi bị bỏng thì họa may lúc bấy giờ mới không dám làm như thế nữa sau khi đã biết được hậu quả. Với những sự kiện vật chất thì thật dễ nhận biết, nhưng với việc chạm vào những ngọn lửa tham, sân, si thì hầu hết ta lại không hề nhận biết là mình đang nắm lửa trong tay. Ngược lại, ta còn sai lầm cho đó là đáng yêu đáng mến, vì thế ta chẳng bao giờ thấy đau đớn. Ta chẳng bao giờ học được bài học của mình.

Buddhadhasa, Heartwood of the Bodhi Tree

Ngày 07 tháng Bảy

Hạnh phúc thay cho ai đã nhận thức rõ rằng Luân Hồi và Niết Bàn quả thực không hai.

Milarepa, Drinking The Mountain Stream

Ngày 08 tháng Bảy

Tâm là hạt nhân của tất cả đời sống có ý thức. Chính tâm khiến chúng ta tạo ra hành nghiệp, chính cái tâm khiến chúng ta sinh khởi ý muốn giúp đỡ người khác, và cũng chính cái tâm này khiến chúng ta tách rời được bản ngã vị kỷ cá nhân và hướng đến chân lý tối thượng giải thoát tịch tĩnh Niết Bàn.  Tâm tô màu lên đời sống con người và thay đổi tất cả.

Master Hsing Yun, Describing The Indescribable

Ngày 09 tháng Bảy

Không giống như ngọn cỏ kia có thể bị bứng trốc rễ vì một cơn gió lốc; chúng ta luôn vững vàng, bất động, kiên cố như mặt đất.

Ama Adhe Tapontsang, Ama Adhe: The Voice That Remembers

 

Ngày 10 tháng Bảy

Hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm – cái hạnh phúc chân thật, trường cửu và thanh bình êm ả – chỉ có thể tìm thấy qua sự thanh lọc tâm trí.  Điều đó có thể đạt được nếu chúng ta đoạn trừ được cội rễ khổ đau, đoạn trừ được màn vô minh cố hữu của chúng ta.

His Holinees Dalai Lama, The World of Tibetan Buddhism

 

Ngày 11 tháng Bẩy

Nghịch cảnh thử thách lòng can đảm của ta, sức mạnh ý chí của ta, và chiều sâu tu tập giáo pháp của ta.  Chẳng có gì gọi là đặc biệt cả khi được tu tập trong một hoàn cảnh thuận duyên, một môi trường tốt đẹp; nhưng nếu ta vẫn giữ vững được ý chí, can đảm, nhẫn nhục, kiên cường, tinh tiến trong những nghịch cảnh trái duyên thì đó mới là sự thử thách thực sự đối với người hành giả trên con đường chân lý giác ngộ giải thoát.

Geshe Ngawang Dhargyey, In Advice From A Spiritual Friend

 

Ngày 12 tháng Bảy

Khi chúng ta thực hành bố thí, chúng ta nên bố thí với tâm bình đẳng, không phân biệt bởi vì tất cả ai ai cũng đói khát giống nhau và cần thực phẩm như nhau.  Cũng thế, chúng ta và bao loại chúng sinh hữu tình khác đều thiếu hiểu biết về chân đế, tuy nhiên ngay cả tục đế, chúng ta cũng chẳng có kinh nghiệm hoàn hảo gì, bởi vì chúng ta và mọi loài chúng sinh khác đều kém hiểu biết nhận thức về chân hạnh phúc giống nhau, (mặc dầu chúng sinh luôn mong mỏi có hạnh phúc) thì thật vô lý nếu chúng ta chỉ mong hạnh phúc đến với mình, với gia đình mình, với những bà con thân quyến bạn bè mình mà không chúc phúc cho mọi người, mọi loài.  Như thế thì thật không công bằng và còn quá nhiều chấp trước, phân biệt, ích kỷ quá!  Chúng ta phải và nên cầu nguyện hạnh phúc, an lạc thật sự đến với tất cả chúng sinh hữu tình thật bình đẳng và tràn đầy, trọn vẹn.

Bình đẳng trong đau khổ và hạnh phúc thì sẽ bình đẳng trong giác ngộ, giải thoát.

Geshe Jampa Gyatso, Everlasting Rain of Nectar

 

Ngày 13 tháng Bảy

Nếu khi sống một mình, ta không hân hưởng được an lạc, hạnh phúc thì ta lại càng cô độc hơn trong chốn đông người.

Người hạnh phúc là người biết sống một mình.

Adept Godrakpa, In Hermit of Go Cliffs

 

Ngày 14 tháng Bảy

Khư khư chỉ biết chấp chặt vào hạnh phúc của riêng cá nhân mình thôi thì chúng ta đã bít lối đường về Chân, Thiện, Mỹ.

Hãy khoan dung, tán thán và chia sẻ hạnh phúc với mọi người, đó mới chính là cội nguồn của tất cả các phẩm hạnh, đạo đức đáng ngưỡng mộ.

Tsongkhapa, The Splendor of An Autumn Moon

 

Ngày15 tháng Bảy

Chính niệm tỉnh giác không đơn thuần chỉ là một danh từ hay một bài pháp thoại của Phật, mà đó chính là một trạng thái giác ngộ hoàn toàn của tâm thức; điều đó có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn có mặt ngay bây giờ, lúc này và ở đây. Ngay trong lúc này đây, chúng ta phải nhận thức rõ ràng cái gì đang xảy ra trong chúng ta và ngoài chúng ta, cũng có nghĩa là chúng ta phải giác ngộ triệt để tất cả những động cơ hành động qua thân, khẩu, ý của chúng ta và phải học cách thay đổi những hành động và cảm xúc bất thiện thành những hành động và cảm xúc thiện.

Chính niệm tỉnh giác chính là sự hoạt động tâm thức trong giác ngộ để đoạn trừ khổ đau và phiền não.

Ayya Khema, Be An Island

 

Ngày 16 tháng Bảy

Một thiền sinh hỏi thiền sư Bajiao: “Không hỏi về những nguyên tắc hay quan điểm buổi thuyết giảng hôm nay, chỉ xin hỏi ngài chỉ thẳng ngay

bản lai diện mục.”

Thiền sư Bajiao ngồi thẳng đứng lên, im lặng.

From Zen” Chinese Heritage

 

Ngày 17 tháng Bảy

Thuốc giải độc duy nhất để chữa lành thuốc độc “chấp thủ, khát ái” chính là thực tập giáo pháp theo lời Phật dạy.  Mặc dù chúng ta có thể thực hành nhiều phương pháp khác và có vẻ những phương pháp đó minh triết thông thái lắm, nhưng nếu không diệt trừ nổi thuốc độc “chấp thủ, khát ái” thì đó không phải là Phật pháp.

Gomo Tulku, Becoming A Child of The Buddhas

 

Ngày 18 tháng Bảy

Nếu chúng ta đơn thuần thực tập quảng phát đại tâm từ bi, thì dần dần, dù chỉ với những cố gắng nỗ lực nho nhỏ thôi, chúng ta có thể sẽ thăng hoa được tất cả những đức tính tốt khác.

Geshe Namgyal Wangchen, Awakening The Mind

 

Ngày 19 tháng Bảy

Mỹ nữ đón chào tiếng reo vui,

Chủ nhà yêu quái thường lảng vảng, Tên gọi của rừng là “Lừa dối”,

Làm sao cho ta thoát được đây?

“Thẳng tiến lên,” tiếng mời đường Đạo,

Dẫn đến mục tiêu thoát “hãi hùng”,

Cỗ xe dựng bằng “không huyên náo”,

Vừa vặn bánh xe là thiện tâm,

Với tàm với quý lòng xe dựa,

Chính niệm là đây gối ngồi êm,

Gọi Chính Pháp là người đánh xe,

CHÍNH KIẾN làm ánh sáng soi đường.

Ai mà có được chiếc xe ấy

Dù đó là người nam hay nữ Có được đầy đủ mọi phương tiện, Thẳng tiến Niết Bàn ngày gần hơn.

From The Connected Discourses of The Buddha

 

Ngày 20 tháng Bảy

Những lời dạy của Đức Phật về Nhân Quả giúp cho ta hiểu thông suốt hơn rằng ta phải chịu trách nhiệm và chấp nhận hậu quả của những hành nghiệp thiện ác của mình. Nhân Quả chính là nền tảng cơ bản về sự hoàn thiện nhân cách tuyệt đối viên mãn.

Không chịu trách nhiệm và phủ nhận những khuyết điểm cũng như oán trách người khác và xã hội cho những bất hạnh xảy đến cho mình chỉ khiến ta sa lầy thêm vào vũng bùn tăm tối, khổ đau, tiêu cực và tuyệt vọng. Bất hạnh xảy đến cho mọi người, chẳng chừa một ai cả, chỉ là ít hay nhiều, mau hay chậm mà thôi. Nếu ta than vãn, oán trách cha mẹ hay xã hội về những kém may mắn hay thất bại của ta, ta chỉ là một kẻ hèn nhát, chạy trốn sự thật, và luôn tìm kiếm một cái cớ nào đó để biện hộ cho mình, đổ lỗi cho người khác. Ta không thể thay đổi được chính bản thân mình. Ngay trong giây phút ta can đảm chấp nhận hậu quả về bất cứ tình huống nào, dù những người khác có thể là người đã gây ra hậu quả việc làm đó, ta đã bắt đầu thay đổi và đang hướng tới mục tiêu tích cực hoàn thiện tâm linh và đời sống tốt đẹp hơn, hoàn mỹ hơn, thánh thiện hơn.

Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindful Steps To Happiness

 

Ngày 21 tháng Bảy

Hãy nhìn mọi chúng sinh là một vị Phật.  Điều đó giúp chúng ta thanh lọc được tâm và tẩy trừ được cấu uế vô minh, sân hận và tật đố.

Master Baek, In Polishing The Diamond

 

Ngày 22 tháng Bảy

Trước tiên, chính niệm loại trừ hết những âu lo, sợ hãi, băn khoăn về quá khứ và tương lai và giúp chúng ta neo lại ở hiện tại.  Sau rốt, chính niệm sẽ giúp chúng ta định hướng và nhắm thẳng tới chính kiến về tự ngã.

Ayya Khema, Be An Island

 

Ngày 23 tháng Bảy

Được hướng dẫn bởi tâm từ, vô úy và thiện ý, tôi quán chiếu và tiếp tục quán chiếu chân lý thật an nhiên, nhẹ nhàng, hài hòa, không truy cầu, không mong đợi, không tìm kiếm một cái gì, không phân tâm, và khai phóng giải thoát được cảm giác thất vọng, buồn rầu và ngay cả hy vọng cũng không.

Milarepa, Drinking The Mountain Stream

 

Ngày 24 tháng Bảy

Nguồn hạnh phúc tâm linh tối thượng tuyệt đối trong gia đình, đất nước, và thế giới là lòng Vị Tha.

His Holiness Dalai Lama, The Meaning of Life

 

Ngày 25 tháng Bảy

Cốt lõi của kinh nghiệm là sự đổi thay. Sự đổi thay luôn luôn tiếp diễn không ngừng. Từng phút, từng giây, từng sát na, dòng sống miên man trôi chảy và không bao giờ lặp lại giống nhau. Vạn vật thay đổi, con người thay đổi, tất cả đều thay đổi… đó là cốt lõi, là quy luật của vũ trụ nhân sinh.  Một ý nghĩ, một tư tưởng vừa dấy lên trong đầu óc bạn nhưng chỉ nửa giây đồng hồ sau, nó đã biến mất. Rồi lại một tư tưởng khác nẩy sinh, rồi lại biến mất. Một âm thanh vang vọng đến tai bạn, nhưng rồi lại tan biến đi. Mở mắt ra nhìn, thế giới đầy màu sắc lung linh ùa vào đôi mắt bạn, chớp nháy, chớp nháy nhưng rồi cũng lại biến mất. Hết người này đến người khác đến đến, đi đi ngang qua cuộc đời bạn, có người dừng ở lại thật lâu, có người trong thoáng chốc nhưng rồi họ cũng rời xa. Bạn bè của bạn đi, người thân của bạn mất. Vận may của bạn thăng tiến như diều gặp gió, nhưng rồi lại tuột dốc thê thảm như xe đứt phanh. Có khi bạn thắng nhưng rất nhiều lần bạn đã thua trắng tay.  Thay đổi không ngừng:  thay đổi, thay đổi, thay đổi.

Không có một sự vật nào bất di bất dịch, trường tồn; đó là quy luật. Quy luật của dòng vũ trụ nhân sinh, biến hóa không ngừng nghỉ.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

 

Ngày 26 tháng Bảy

Các vị Lạt Ma Tây Tạng thường nói: “Không thấy gì hết lại là cái thấy toàn hảo nhất.” Nghe lạ nhỉ?! Những từ ngữ thật lạ, có lẽ thế, nhưng thật ra chúng lại mang một ý nghĩa thâm trầm sâu sắc. Chúng miêu tả kinh nghiệm thiền định tầng cấp siêu việt về chân lý tuyệt đỉnh bao trùm thái hư, kinh nghiệm vượt qua trạng thái nhị nguyên đối đãi.

Lama Thubten Yeshe, Introduction to Tantra

 

Ngày 27 tháng Bảy

Tự quy y có nghĩa là quay về nương tựa vào chính chúng ta, quay về nương tựa vào cái khả năng tuyệt đối của chính chúng ta, quay về nương tựa bản thể chân như Phật tính vốn hiện hữu của chúng ta.  Khi chúng ta nhận chân sự thực đó và nuôi dưỡng phát triển được khả năng đó, chúng ta đã tìm thấy chân nghĩa của tự tính quy y.

Kathleen McDonald, How To Meditate

 

Ngày 28 tháng Bảy

Tùng Xanh

Trên nền đất trơ trụi dưới chân tôi, những mầm tùng đã chòi ra, nhô đầu lên khỏi những cuộn rễ. Dù cho băng tuyết có phủ dầy trắng xóa lên vạn cỏ cây hoa lá, thì tận cuối rừng kia, động cây xanh vẫn anh dũng cất cao đầu. Đêm khuya, những con nhện dài chân giăng tơ, tiếng dế mèn kêu gọi nhau dưới những bậc thềm thang lạnh vắng. Ngàn năm sau, ai sẽ còn nhàn tản thả bộ dưới những tàng cây, sáng tác thi ca về những truyền thuyết tiên rồng thời huyền thoại?

Chia Tao, In The Clouds Should Know Me By Now

 

Ngày 29 tháng Bảy

Nếu chúng ta không thử, chúng ta sẽ không biết. Ayya Khema, Be An Island

 

Ngày 30 tháng Bảy

Chân lý giống như gương mặt phản chiếu trên lưỡi dao sáng loáng; khám phá được hay không, đều tùy thuộc vào góc độ ta nhìn.

Master Hsing Yun, Describing The Indescribable

 

Ngày 31 tháng Bảy

Thực tập từ bi, rộng luợng và thương yêu một ngày trong tuần hay một tháng một lần hay mỗi năm một lần hoặc thỉnh thoảng mới thực hành có thời hạn… đều không đủ. Chúng ta nên thực tập những đức tính đó suốt cả đời để giúp đỡ chính bản thân chúng ta và người khác được an vui, hạnh phúc, yên ổn.

Thực tập hạnh từ bi thương yêu đó không phải chỉ dành riêng cho những bậc thánh nhân mới có đầy đủ khả năng mới thực hiện nổi. Không, không phải như vậy. Thực hành từ bi, yêu thương và hiểu biết là kim chỉ nam, là phương pháp sống hòa bình an lạc cho những người bình thường như chúng ta đây, những người đang sống giữa cuộc đời thường nhật.

Thích Nhất Hạnh, In Buddhist Peace Work

 

Ngày 01 tháng Tám,

Tôi không thể nào diễn bày Chân Lý bằng ngôn ngữ, hay miêu tả thế nào một nghệ nhân vẽ tranh lên nền trời, chẳng cần sử dụng đến đôi tay, hoặc nhìn sự vật huyền dịu mầu nhiệm không xuyên qua đôi mắt thịt này…

Nhìn sự sự vật vật “như thị, như thị” không dụng tâm, không cưỡng cầu, không mong đợi.

Pháp nhĩ như thị! Pháp nhĩ như thị!

Nhìn bằng tâm! Nhìn bằng tâm!

Milarepa, Drinking The Mountain Stream

 

Ngày 02 tháng Tám

Hãy buông xả đi!

Hãy để trôi chảy đi tất cả những thay đổi, vô thường đến đến, đi đi trong cuộc đời ta. Hãy mở rộng tâm hồn ra, và ngồi xuống lặng lẽ, thư thái an nhiên đi.

Cuộc đời thật quá ngắn ngủi, mong manh! Hãy buông, hãy buông đi! Nếu không chịu buông, một ngày nào đó thật gần, rồi cũng phải buông!

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

 

Ngày 03 tháng Tám

Khát vọng, sân, tham, sợ hãi và si cuồng,

Kẻ nào phạm giới vì những tâm sở bất thiện này, Đã đánh mất danh dự và ô uế giới thể, Như mặt trăng khuyết bị che mờ bởi mây đen.

Khát vọng, sân, tham, sợ hãi và si cuồng,

Ai đã chế ngự, điều phục, diệt trừ được, Sẽ thăng hoa giới phẩm và tiếng khen, Như mặt trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời u tối.

Buddha, In The Long Discourses of The Buddha

 

Ngày 04 tháng Tám

Một tăng sĩ hỏi:

“Nếu trên đường đi, ta gặp phải một người hỏi đạo, ta phải trả lời thế nào với vị ấy mà không cần phải nói mà cũng chẳng phải im lặng?” Thiền sư Daopi trả lời:

“Đấm đá!!”

(A Di Đà Phật! Chịu thôi! Nếu ai là kẻ phàm phu sát đất như tôi, xin đừng bắt chước nhé! Công án trên chỉ  dành cho bậc thượng căn thượng trí. (lời

người dịch)

From Zen”s Chinese Heritage

 

Ngày 05 tháng Tám

Chúng ta phải nhìn nhận một sự thật là chúng ta đang có những điều bất ổn, những phiền não, những bất toàn, những tri chướng mà không một sự biện giải hay sự tự khẳng định nào chữa trị được, và nếu cứ để y như vậy, sẽ tiếp tục làm cho chúng ta đau khổ và cướp đi sự an lạc của chúng ta. Vì thế, khi chúng ta tìm đến tôn giáo để giảm nhẹ niềm đau, nỗi sợ hãi và sự bối rối cũng như để tình trạng của ta được tốt đẹp hơn thì chỉ dựa vào những niềm hy vọng mong manh không thôi là chưa đủ. Chúng ta cần phải có một cái nhìn bình thản và không định kiến đối với những gì đang thực sự xảy ra khi chúng ta tác ý và hành động.

Bhikkhu Nyanasobhano, Landscapes  of  Wonder

 

Ngày 06 tháng Tám

Không phải dễ dàng chỉ dùng chút sức mạnh của ý chí mà có thể dập tắt được sự xáo động của tâm thức đâu.

 1. Alan Wallace, Tibetan Buddhism From The Ground Up

 

Ngày 07 tháng Tám

Hãy nhìn đám trẻ con đang nô đùa chơi giỡn cùng nhau kia.  Lẽ dĩ nhiên chúng nó có thể vui đùa và rồi sẽ chọc phá nhau, thậm chí có thể đánh lộn với nhau, nhưng nói chung, trẻ con không “bỏ neo, đóng cọc” những tư tưởng sân hận, hiềm thù dai dẳng trong lòng như những người lớn. Hầu hết người lớn thì có trình độ học thức cao hơn, sâu hơn con nít, nhưng cái học thức cao siêu đó dùng để làm gì khi họ có thể ngụy tạo một nụ cười tươi như hoa ngoài miệng mà trong lòng thì chất chứa những tư tưởng hắc ám, đen tối, hiểm độc? Trẻ con thì không hành động giả tạo như thế. Nếu chúng nó tức giận ai, chúng nó biểu lộ sự tức giận bực bội đó ra ngay, và sau đó là huề cả làng. Chúng nó có thể xí xóa cho nhau ngay và vui chơi lại cùng nhau như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Nhưng chúng ta, người lớn, thì không như vậy.

Thử hỏi chúng ta đã “trưởng thành” thực sự chưa, dù đã là người lớn?

His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People

 

Ngày 08 tháng Tám

Đừng bao giờ “biểu tình” chống đối lại trái tim.

Geshe Chekawa, In Advice From A Spiritual Friend

 

Ngày 09 tháng Tám

Những kẻ ngu si, khờ khạo thì hể hả, vui sướng khi có nhiều tiền của, nhưng những bậc quân tử, đại trượng phu thì an lạc thư thái khi buông xả, từ bỏ được tài sản.

Những người cùi hủi cảm thấy dễ chịu khi gãi, càng gãi những chỗ bị lở loét, họ càng cảm thấy đã ngứa, nhưng hãy nhìn những người có trí tuệ sợ hãi và ngăn ngừa “bệnh phong cùi ” như thế nào.

Danh lợi, tiền bạc, quyền lực… cũng giống như bệnh phong cùi vậy.

Sakya Pandita, In Ordinary Wisdom

 

Ngày 10 tháng Tám

Sự sự vật vật đến để rồi đi, không có gì đến để tồn tại.

Matthew Flickstein, Journey To The Center

 

Ngày 11 tháng Tám

Như những áng mây tan biến mất đi trên vòm trời kia, sự nhận thức cũng hòa tan vào bầu thái hư lồng lộng.

Tsongkhapa, The Splendor of An Autumn Moon

 

Ngày 12 tháng Tám

Một ngày kia, có một người (trong nhóm Bà La Môn thường hay chống đối, chỉ trích Đức Phật) đến tinh xá để nghe Đức Phật giảng pháp, và trong khi Ngài đang giảng, ông ta đứng dậy và đi lên, đi xuống, đi tới, đi lui trước mặt Ngài.  Rồi ông ta bắt đầu phê bình, chỉ trích nặng nề bằng những lời lẽ thô tục… cố ý sao để có thể hạ thấp uy đức của Ngài.  Khi ông ta chấm dứt thôi không nói nữa (vì có lẽ hết hơi hay cũng không còn tìm thấy lời lẽ nặng nề nào hơn nữa),  Đức Phật, từ lúc ông ta bắt đầu khiêu chiến, vẫn ngồi yên lặng lẽ, bấy giờ mới nói thật ôn hòa: “Này, người Bà La Môn, có lần nào ông mời khách đến nhà không?” Người Bà La Môn vênh váo đáp: “Lẽ dĩ nhiên.”  Đức Phật lại hỏi: “Khi ông mời khách đến nhà, ông có khoản đãi họ không? Ông có mời họ ăn uống không?”  Người Bà La Môn trả lời: “Tại sao không?  Mời khách đến thì đương nhiên phải mời họ ăn uống chứ!?” Đức Phật lại hỏi tiếp: “Vậy nếu họ không tiếp nhận sự khoản đãi của ông, họ không ăn uống gì cả, thì những thức ăn uống đó thuộc về ai vậy?”  Người Bà La Môn nhếch mép cười: “Ông hỏi thiệt lạ đó, lẽ dĩ nhiên là thuộc về tôi chứ còn ai nữa?  Thuộc về tôi.” Đức Phật nói: “Đúng vậy, này người Bà La Môn, những gì mà ông nói nãy giờ, Ta đây không nhận, đều thuộc về ông cả; như người ngửa mặt phun nước miếng lên trời, nào ngờ nước miếng rơi xuống trở lại đầy mặt kẻ đó.” Đó là một câu chuyện đáng suy gẫm và nhớ.  Tất cả những sân hận, bực tức, đe dọa hay nguyền rủa, nhiếc móc, lăng mạ, phỉ báng, chỉ trích… đều trở về kẻ đã phát ngôn ra chúng.  Chúng ta không cần phải tiếp nhận và chúng cũng không xứng đáng, có giá trị gì để tiếp nhận.

Ayya Khema, Being Nobody, Going Nowhere

 

Ngày 13 tháng Tám

Này anh bạn, tôi đây không từ bỏ cái gì dễ thấy, dễ nắm bắt để truy tìm theo cái gì đó mất thì giờ.  Tôi chỉ từ bỏ cái gì làm mất thì giờ để nắm bắt cái gì hiện hữu, dễ thấy.  Tại sao?  Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng: “Tất cả những khoái lạc đều khiến chúng ta mất thì giờ, tốn sức, phí công… những dục lạc thế gian đó gây cho  chúng ta nhiều đau khổ, nhiều thất vọng, và cũng nhiều nguy hiểm… chúng ta càng cố công chạy đuổi theo để nắm bắt dục lạc thì chúng ta càng cận kề với sự nguy hiểm càng lớn, càng nhanh; trong khi đó sự hiện hữu an lạc, hạnh phúc, trong sáng, bình yên, đúng đắn, không lo sợ, không nguy hiểm của giáo pháp Phật đang mời những người có trí đến để thấy, để trực nhận, để tự chiêm nghiệm, để tự nắm bắt, để thẩm thấu, và để sống thanh thản,

an nhiên.”

Bạn sẽ từ bỏ cái gì?

From The Connected Discourses of The Buddha

 

Ngày 14 tháng Tám

Thiền sư Changqing Huileng đi vào giảng đường để thuyết pháp cho các tăng sinh.  Sau một hồi yên lặng thật lâu, Thiền sư nói: “Các ông đừng nói là sẽ có cái gì hay hơn tối nay.”  Rồi Thiền sư bước xuống pháp tòa và bỏ đi.

From Zen”s Chinese Heritage

 

Ngày 15 tháng Tám

Tâm thức và ảo tưởng đều vô sắc, vô hình.  Tuy nhiên màn vô minh trong tâm khiến người ta chấp chặt kẹt cứng vào cái Ta có thật thì cứng hơn đá núi và ảo tưởng về cái Ta đó thì lại còn cứng hơn sắt thép nữa.

Lama Zopa Rinpoche, The Door To Satisfaction

 

Ngày 16 tháng Tám

Khi ta hấp hối sắp lìa khỏi cuộc đời, ta không thể nào quay đầu lại và khỏe mạnh trở lại như xưa.  Cái chết đòi hỏi ta hãy mạnh dạn bước tới trước. Hãy bước qua ngưỡng cửa giữa sống và chết đó.  Ta không thể quay lui lại, vậy thì chỉ có bước tới mà thôi, chỉ có bước qua mà thôi.  Chấm hết. Không cam kết, không bảo đảm, không chắc chắn gì cả. Ta đi, đi từng bước tới trước, đi không sợ hãi mà đi với thương yêu, đi trong thương yêu, bởi vì đã có một sự huyền dịu nhiệm mầu bí ẩn che chở bảo bọc từng bước chân ta bước tới. Tâm hồn ta cảm nhận được sự bí ẩn huyền dịu nhiệm mầu đó và ta sẽ hân hưởng được niềm an lạc.  Đó chính là sự an lạc huyền bí được trở về chính ta.

Rodney Smith, Lessons From The Dying

 

Ngày 17 tháng Tám

Bất cứ thái độ nào chúng ta thường hành xử với chính chúng ta, chúng ta sẽ hành xử y hệt như vậy đối với người khác, và bất cứ những thái độ nào chúng ta hành xử với người khác, chúng ta cũng hành xử y hệt như vậy đối với chúng ta. Cũng như chúng ta phục vụ món ăn cho chúng ta và người khác đựng trên cùng một loại chén dĩa giống nhau, không phân biệt. Mọi người đều dùng món ăn giống nhau, chén dĩa giống nhau, không khác. Hãy cẩn thận quán sát mọi hành vi, ngôn ngữ của chúng ta.

Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindful Steps To Happiness

 

Ngày 18 tháng Tám

Hiện tượng bề mặt của dòng luân hồi sinh tử không thực sự hiện hữu – chỉ xuất hiện mà thôi! Thật tuyệt diệu, đáng kinh ngạc xiết bao!

Milarepa, Drinking The Mountain Stream

 

Ngày 19 tháng Tám

Ta cần nên luôn khắc ghi rằng thiền định là sự vun trồng và thực tập đoạn trừ ái thủ. Đức Phật dạy mỗi con đường Trung Đạo, và tỉnh thức chính là con đường Trung Đạo đó. Trung Đạo không phải là sự thực hành quá căng thẳng, khổ hạnh cũng không phải là sự phóng túng, lười biếng, lề mề. Trung Đạo là sự thăng bằng, hài hòa. Thực hành chuẩn xác đúng đắn lời Phật dạy về Trung Đạo, không phải là sự diệt trừ tất cả những tư tưởng, ý niệm, tình cảm và trở thành một khúc cây hay phiến đá trơ trơ mà cũng không phải là bám víu, chấp trước, ràng buộc vào những dính mắc hệ lụy khổ đau cá nhân. Hãy quán chiếu thận trọng khi thực thập thiền tọa với những tư tưởng như là “ta đang ngồi, ta đang quán sát, ta đang thở,

đây là ta, đây là cái của ta.”

Buddhadasa Bhikkhu, Mindfulness With Breathing

 

Ngày 20 tháng Tám

Trực ngộ sinh khởi tự nhiên qua sự thực hành từ bỏ buông xả.

Jae Woong Kim, Polishing The Diamond

 

Ngày 21 tháng Tám

Hiện nay có một xu hướng phát sinh nơi các hành giả thực tập giáo pháp Phật là họ quá phấn khích mong đợi những lễ truyền thụ ban ra cho họ bởi bất cứ một vị lạt ma nào đó mà không hề tìm hiểu, suy nghĩ cặn kẽ đắn đo. Sau đó, nếu những gì họ mong đợi không được như ý muốn, họ sẽ quay qua chỉ trích, nói xấu, bôi nhọ vị lạt ma đó liền. Tôi nghĩ thực sự đó không phải là một thói quen tốt, không phải đạo hạnh của một người đệ tử Phật.

His Holiness Dalai Lama, The World of Tibetan Buddhism

 

Ngày 22 tháng Tám

Mong muốn được hoàn thành những khát vọng tham cầu chỉ là ảo tưởng. Khát vọng dẫn dắt đến khát vọng nhiều hơn, không phải là sự thỏa mãn. Kathleen McDonald, How To Meditate

Ngày 23 tháng Tám

Học tập giống như một thiết kế vẽ trong nước.

Trầm tư giống như một thiết kế vẽ trên bức tường.

Thiền định giống như một thiết kế khắc sâu trên đá.

Adept Godrakpa, In Hermit of Go Cliffs

 

Ngày 24 tháng Tám

Tôi đã học tọa thiền từ những vị đạo sư minh triết. Họ ngồi với tôi, nói chuyện với tôi, góp ý, phỏng vấn riêng tôi và trở thành thiện hữu đồng đạo.

Nhớ lại xưa kia, tôi chỉ đọc và tìm hiểu thiền qua kinh sách, tài liệu, ngôn từ.  Không thể nào thẩm thấu thâm nhập được thiền qua sách vở, tài liệu hay truyền khẩu được… mà tôi cần có một bậc “đạo sư sống” và một đạo tràng tu tập để được thực hành và hướng dẫn chân xác, đúng đường hơn.

Tom Chetwynd, Zen And The Kingdom Of Heaven

 

Ngày 25 tháng Tám

Nghe vượn hú trên đèo Pennsylvania

Nghiêng mình

Trên mái chèo, mắt dõi theo

Đường mây tinh anh Rõ nét, sậm màu và đáng yêu Từ ngách núi.

Khi thế giới

Tan tành

Trong nó, không chút buồn phiền

Vì vốn đã quá quen tiếng gọi mãi hoài. Ghi dấu

Sương mù từ mỗi đỉnh xa,

Đong đưa trong khoảng trời nơi mảng Trăng soi Sáng.

Ai

Nghe nó như thế này

Có thể xong bài thơ

Vào lúc trời hừng sáng.

Wen Chao, In The Clouds Should Know Me By Now

 

Ngày 26 tháng Tám

Nếu chúng ta cứ mải miết đi tìm hạnh phúc an vui qua những điều kiện vật chất bên ngoài, chúng ta sẽ bị thất vọng.

Ayya Khema, Be An Island

 

Ngày 27 tháng Tám

Thần chú không phải là lời cầu nguyện van xin đến một vị thần thánh linh thiêng nào cả.  Hơn hẳn thế, thần chú chính là thần thánh, là sự giác ngộ, là sự chuyển hóa tức thì.

Lorne Ladner, Wheel Of Great Compassion

 

Ngày 28 tháng Tám

Những lời dạy của Đức Phật rất giản dị, trong sáng, thực tiễn, thẳng thắn và trung thực. Nếu bạn xét thấy khó hiểu, rắc rối, phức tạp, đó chỉ vì chính bạn làm cho giáo lý ấy trở nên phức tạp, khó hiểu đấy thôi.  Bạn có thể nghĩ : “Ta đây có bằng cấp tiến sĩ và đã tích lũy được bao nhiêu là kiến thức, tuy nhiên sao ta vẫn chưa thể hình dung được phải bắt đầu thực hành giáo pháp như thế nào nữa?”

Phương thuốc chữa căn bệnh kiến thức, bằng cấp của bạn là hãy nhìn sâu kỹ vào chính tâm thức của bạn bằng cặp mắt không phân biệt, không so sánh.

Lama Thubten Yeshe, In Wisdom Energy

 

Ngày 29 tháng Tám

Bạn (ngay cả tôi và tất cả mọi người khác) không thể nào có được tất cả những gì bạn mong muốn. Không thể được. Không bao giờ. May mắn thay, có một sự lựa chọn khác. Bạn có thể học cách điều phục tâm mình, học cách bước qua một bên khỏi cái vòng tròn tham muốn, ác cảm, sân hận, khát vọng… vô tận kia.  Bạn có thể “học cách dừng lại, không tham cầu cái gì mình mong muốn nữa, học cách nhìn thẩm thấu triệt để những khát ái dục lạc và học cách không bị dục vọng chi phối sai sử mình nữa.”

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in Plain English

 

Ngày 30 tháng Tám

Một khuyết điểm lớn khác của dục vọng là nó dẫn đến quá nhiều thất vọng, bất mãn, bất hạnh và bất như ý.

Lama Zopa Rinpoche, The Door to Satisfaction

 

Ngày 31 tháng Tám

Nhờ vào sự phát triển trí tuệ mà chúng ta có thể đạt được tỉnh thức.  Phật pháp không có gì lạ lùng hay khó hiểu cả, cũng không phải đặc biệt nói về một cái gì; Phật pháp chỉ là những phương pháp hoàn thiện nhân cách một con người đến mức tối đa.  Một khi con người ta đã hoàn thiện nhân cách rồi thì tình thương và từ bi sẽ hiện hữu.  Không có từ bi và tình thương, chúng ta sẽ đau khổ vì oán giận, hận thù, bất hạnh và phiền trách.

Janin Sunim, In Women”s Buddhism, Buddhism”s Women

 

Ngày 01 tháng Chín

Mỗi khi có bất cứ vấn đề gì sinh khởi, điều cốt lõi là chúng ta phải nhận định sáng suốt rằng vấn đề đó phát sinh từ tâm thức ích kỷ của chúng ta, rằng điều đó được tạo ra bởi ngã ái, ngã kiến của chúng ta.  Nếu chúng ta khăng khăng cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài hay vì một ai đó thì chúng ta sẽ gặp phải khổ đau và bất hạnh.

Lama Zopa Rinpoche, Transforming Problems Into Happiness

 

Ngày 02 tháng Chín

Ta phải phòng hộ sự ô nhiễm gây cấu uế tâm thức.  Nói cách khác, nếu không được điều ngự chính đáng,  tâm thức sẽ trở thành ràng buộc, ô nhiễm và phiền lụy.

Ajahn Sumedho, The Mind And The Way

 

Ngày 03 tháng Chín

Tâm thức chúng ta giống như một củ hành, và sự kiên trì thực hành mỗi ngày, mỗi tháng dần dần sẽ tước bỏ được đi những lớp vỏ vọng tưởng như chúng ta lột vỏ củ hành vậy.

Geshe Ngawang Dhargyey, In Advice From A Spiritual Friend

 

Ngày 04 tháng Chín

Chúng ta gặp nhau để rồi lại chia tay.

Tôi không biết dùng lời nói hay ngôn từ nào để diễn đạt trạng thái những cảm xúc này.

Wen Chao, In The Clouds Should Know Me By Now

 

Ngày 05 tháng Chín

Tất cả sự sự vật vật trên thế gian này đều tương quan tương tức với nhau; không một sự vật nào đứng riêng lẻ, biệt lập cả.  Trái đất này là một hệ sinh thái, nó giống như một tấm mạng nhện khổng lồ – nếu một phần của tấm mạng nhện bị chạm đến thì toàn thể tấm mạng nhện đó cũng bị rung rinh.  Cũng thế, như là kết quả của mối tương quan tương tác giữa nhau, tất cả các biểu hiện của năng lượng bao gồm cả những tư tưởng, suy nghĩ, dự cảm, hành nghiệp của chúng ta đều ảnh hưởng chi phối đến mọi người, mọi vật.

Matthew Flickstein, Journey To The Center

 

Ngày 06 tháng Chín

Thiền định đưa chúng ta đến hiện thực, chân lý. Thiền định không ngăn cách chúng ta với thế giới khổ đau triền phược này mà còn giúp chúng ta thẩm thấu triệt để thật sâu vào chính bản thân cũng như mọi phương diện của đời sống ngõ hầu chúng ta có thể chọc thủng hàng rào chướng ngại khổ đau và vượt lên trên tất cả ưu bi sầu não.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

 

Ngày 07 tháng Chín

Có một số người quan niệm rằng sự tự kỷ luật ngăn chận chúng ta sống cởi mở và tự nhiên.  Họ nghĩ là chúng ta nên thư thả đi và cứ để mặc cho mọi sự trôi chảy tự do, nhưng thực ra chúng ta chỉ có thể an nhiên và tự do nếu chúng ta tự kỷ luật mình trong giới cấm của Phật.

Lama Thubten Yeshe, In Wisdom Energy

 

Ngày 08 tháng Chín

Dòng nước chảy luân lưu kia không bao giờ trở lại – đừng thở dài.  Cụm mây trắng trên trời kia bay qua không để lại một dấu tích gì – đừng cố chạy đuổi theo, vô ích! Một người nhàn hạ biết mình sẽ bước đi đâu khi thong thả bách bộ nhàn tản: lá vàng, gió mát, động ve sầu.

Ch”i Chi, In The Clouds Should Know Me By Now

 

Ngày 09 tháng Chín

Tất cả chúng ta đều phải bị luân hồi sinh tử trong từng sát na. Hãy quán chiếu mỗi buổi sáng mai như là một sự tái sinh trở lại để có thể nắm bắt và sống trong hiện tại hằng hữu. Cái gì sẽ xảy ra thời gian kế tiếp đó hoàn toàn tùy thuộc vào hành nghiệp bây giờ của chúng ta, cho nên duy chỉ có “bây giờ” là thời khắc quan trọng nhất. “Bây giờ” là nhân; tái sinh là “Quả”.

Ayya Khema, Being Nobody, Going Nowhere

 

Ngày 10 tháng Chín

Có một vị tăng sĩ hỏi: “Cái gì là chân nhãn của lão tăng?”

Thiền sư Xianglin trả lời: “Không phân biệt.”

From Zen”s Chinese Heritage

 

Ngày 11 tháng Chín

Hãy chấp nhận tất cả những gì sinh khởi trong tâm bạn.  Chấp nhận tất cả những cảm xúc và tư tưởng của bạn, ngay cả những cảm xúc hay ý nghĩ mà thậm chí bạn không hề muốn.  Chấp nhận tất cả những kinh nghiệm của bạn, ngay cả những kinh nghiệm mà bạn rất ghét. Đừng quá gay gắt tự lên án mình vì đã khởi lên những vọng niệm, những tư dục tầm thường của con người và những thất bại ê chề của mình. Hãy học quán chiếu tất cả những hiện tượng sinh khởi trong tâm thật hoàn toàn tự nhiên và thông cảm.  Hãy học chấp nhận tất cả thuận duyên, thuận cảnh hay nghịch duyên, nghịch cảnh xảy đến một cách an nhiên vô tư với lòng trân trọng gìn giữ những kinh nghiệm mà ta sẽ gặt hái được khi trải qua những thuận cảnh hay chướng duyên đó.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in Plain English

 

Ngày 12 tháng Chín,

Hạnh phúc và đau khổ sinh khởi từ trong tâm chúng ta chứ không phải từ bên ngoài. Tâm chúng ta chính là nguyên nhân của hạnh phúc; tâm chúng ta chính là nguyên nhân của khổ đau. Để đạt được hạnh phúc và xoa dịu được niềm đau, chúng ta phải hành xử chuẩn xác với chính tâm tư của mình.

Lama Zopa Rinpoche, The Door To Satisfaction

 

Ngày 13 tháng Chín

Hãy nhận thức triệt để sâu xa là tất cả đều thay đổi, không thường còn. Nếu bạn không chú tâm quán sát những tư tưởng cảm xúc của bạn thì chắc chắn bạn có thể tưởng lầm là chúng luôn luôn tồn tại, không thay đổi, chắc thật, vững bền và sẽ tiếp tục lâu dài.  Tuy nhiên nếu bạn quán sát thật sâu xa tâm thức mình, bạn sẽ chóng nhận ra được bản chất vô thường, mau phai nhạt của cảm xúc, ý nghĩ, v.v…

Những tư tưởng, cảm xúc, ý nghĩ… đó thay đổi khác nhau trong từng giây phút, từng sát na một. Chúng hiện ra rồi chúng biến mất hoàn toàn trong tích tắc, mà đôi khi chúng ta không kịp trực nhận.

Sự nhận thức vạn vật vô thường, thế gian thay đổi, tư tưởng biến hóa không lường đó sẽ giúp bạn bẻ gẫy triệt để cái khuynh hướng “thường hằng, trường tồn”, cho rằng sự sự vật vật… trên thế gian này là trường tồn, bất biến hay khoái lạc vui vẻ hoài hay đau khổ mãi mãi, v.v…

Chẳng có gì là thường hằng cả. Tất cả đều vô thường, đều thay đổi.

Martine Batchelor, Meditation For Life

 

Ngày 14 tháng Chín

Nếu mọi người, ai ai cũng biết bằng lòng với hiện tại, biết thiểu dục tri túc, thì xã hội loài người chắc chắn sẽ hoàn toàn đổi khác.  Chúng ta sẽ không bị dằn vặt, ray rứt, ám ảnh bởi nỗi sợ hãi và lo toan nữa.  Chúng ta có thể an tâm thư giãn tâm trí và sống hạnh phúc, an lạc.  Do đó mới biết rằng khai phóng nội tâm và thăng hoa trí tuệ qua cuộc sống ít muốn biết đủ là một món quà quý báu nhất mà con người được hưởng.

His Holiness The Dalai Lama, Imagine All The People

 

Ngày 15 tháng Chín

Chiếc áo giải thoát khỏi những nóng lạnh cuộc đời không giống những manh vải tầm thường của thế tục.

Tự do không bị chi phối bởi đói khát không phải được lấp đầy bởi rượu thịt, thức ăn. Nước uống trần gian không làm dịu được sự khát khao tìm cầu dòng sông Chân Lý. Niềm an lạc mãn nguyện nội tâm không phải có được do của cải vàng bạc sung mãn chất đầy.

Milarepa, Drinking The Mountain Stream

 

Ngày 16 tháng Chín

Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để học hỏi, cũng như trên cuộc đời này không có một người nào mà không có khổ đau.

Ayya Khema, When The Iron Eagle Flies

 

Ngày 17 tháng Chín

Một vị chư thiên hỏi Đức Phật:

“Cái gì tốt nhất cho đến tuổi già?

Cái gì tốt nhất khi được thành lập?

Viên ngọc quý giá nhất của con người là gì?

Cái gì khó nhất mà kẻ cắp không thể cướp đi được?”

Đức Phật trả lời:

“Đức hạnh tốt nhất cho đến tuổi già,

Niềm tin tốt nhất khi thành lập,

Trí tuệ là viên ngọc quý giá nhất,

Và công đức thì khó nhất cho kẻ cắp.”

From The Connected Discourses of The Buddha

 

Ngày 18 tháng Chín

Hành xử và giữ vững được một tư cách, một thái độ có trách nhiệm với tất cả mọi người và toàn cầu quả thật là một vấn đề hữu ích thiết thực cá nhân, tuy nhiên bài kiểm tra thực sự lòng từ bi không phải là những gì nói trên lý thuyết hay qua những buổi mạn đàm suông mà chính là nếp sống, tư duy và hành xử của chúng ta qua thân, khẩu, ý trong đời sống tiếp cận hàng ngày của chúng ta với tha nhân.

His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People

 

Ngày 19 tháng Chín

Nương dựa vào sự cô độc thì rất dễ, nhưng buông xả được mọi thứ quả là khó khăn.

Adept Godrakpa, In Hermit Of Go Cliffs

 

Ngày 20 tháng Chín

Chúng ta có thể so sánh trạng thái sung mãn tích cực của tâm như mặt nước hồ tĩnh lặng, và những phiền não vô minh lao xao trong tâm như nước đang sôi sùng sục kia.  Nếu chúng ta nghiên cứu, phân tích tính chất của nước đang sôi, chúng ta sẽ khám phá ra rằng, mặc dù trên mặt hiện tượng của nước thật xáo động, nhưng thực ra mỗi một hạt nước vẫn luôn trong suốt, không gợn đục. Hiện trạng của tâm thức chúng ta cũng y hệt như vậy:  cho dù bình lặng hay xáo động bởi vì những phồn tạp của quan kiến nhị nguyên đối đãi, tính chất cơ bản của tâm vẫn luôn hoàn toàn tinh khiết, thanh tịnh và minh mẫn.

Lama Thubten Yeshe, Introduction To Tantra

 

Ngày 21 tháng Chín

Nếu chúng ta cảm thấy tâm tư chúng ta càng lúc càng dao động, bất an thì liều thuốc giải trừ độc tố ấy là chúng ta cần phải ngồi xuống, yên lặng, thư giãn các cơ, và hít thở thật chậm, thật sâu.

Buông xả hoàn toàn đi những cố gắng kìm hãm, đè nén lại những cơn lốc xoáy khái niệm, tư tưởng hay tình cảm. Không cần và cũng không nên làm thế.  Chúng ta càng đè nén bao nhiêu thì những cơn lốc xoáy tư niệm đó càng mãnh liệt vũ bão bấy nhiêu. Chúng ta chỉ cần yên lặng ngồi xuống, thư thái, an nhiên, buông xả và buông xả.  Đừng tìm cách chống đối hay chế ngự bất cứ một cái gì cả.  Chỉ cần biết buông xả và buông xả.  Thế thôi.

 1. Alan Wallace, Tibetan Buddhism From The Ground Up

 

Ngày 22 tháng Chín

Có một sự khác biệt giữa quán chiếu tâm và kiểm soát tâm.

Quán chiếu tâm với một thái độ nhẹ nhàng, cởi mở, trí tuệ, khoan dung sẽ giúp cho tâm trí được buông xả, thư thái, an trú, nghỉ ngơi, tĩnh lặng. Ngược lại, nếu ta tìm cách kiểm soát tâm với một thái độ kém hiểu biết hay có khuynh hướng đàn áp bạo lực thì ta chỉ khiến cho tâm trí ta thêm xao động, bất an, não loạn, bức bối và đau khổ.

Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindful Steps To Happiness

 

Ngày 23 tháng Chín

Có đôi khi những ứng xử hay việc làm của chúng ta rất tố hảo tuyệt vời, nhưng cũng có khi thật tầm thường, chẳng có gì đáng nói hay ghi nhớ.

Ayya Khema, Be An Island

 

Ngày 24 tháng Chín

Những ai giúp tôi giác ngộ đều là những vị Phật của tôi.  Thay vì cất công đi tìm kiếm những vị Phật thật cao siêu ở một chốn xa xôi nào đó, có nên chăng chúng ta có thể tìm thấy những vị Phật, Bồ Tát ngay trong thành phố chúng ta đang cư ngụ, ngay trong những siêu thị chúng ta thường đi mua sắm hoặc ngay trên những con đường chúng ta vẫn thường đi qua?  Mỗi người đều có phẩm chất giá trị giác ngộ riêng của mỗi người.  Nếu bạn có thể học và thực hành những phẩm chất tốt đẹp đó của mỗi người, mọi người thì bạn đã tìm thấy được Phật và thực hành đúng theo lời Phật dạy rồi đó vậy.

Jae Woong Kim, Polishing The Diamond

 

Ngày 25 tháng Chín

Thiền định là sự quán chiếu.  Những gì bạn đang nhìn phản ánh lại tiến trình của cái nhìn ấy và cái mà bạn đang nhìn đó chính là con người bạn, tuy nhiên cái gì bạn thấy lại tùy thuộc vào cách nhìn của bạn.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

 

Ngày 26 tháng Chín

Ai tìm trú ẩn nơi núi rừng tịch liêu, mái tranh chòi lá. Người đó chính là bậc hiền triết tự điều ngự được nội tâm, an nhiên sống vui với thiên nhiên hoang sơ, rũ sạch hết bụi trần.

Chỉ có những ẩn sĩ, hiền triết thanh lương, mới có khả năng hành xử thích nghi được như vậy.

Do đó, dù trên đường đi có gặp phải bao loài tà ma ác thú. Bậc hiền nhân vẫn thong dong bước tới chẳng chút nao núng run sợ gì.

Dù trời cao có sập đổ, đất rúng động nứt nẻ và vạn loại chúng sinh đang kêu thét hãi hùng. Bậc hiền nhân đó vẫn tự tại bình tâm, không sợ hãi hay tìm nơi ẩn trốn.

Buddha, In The Connected Discourses of The Buddha

 

Ngày 27 tháng Chín

Chân Không Diệu Hữu. Trong Không có Có, trong Có có Không, vậy hãy buông xả đi cái mình cho là ta, là cái của ta… hãy buông bỏ đi tất cả tự ngã, tự ý, tự thân, tự phát… Không có gì là ta, là cái của ta cả… vậy hãy buông xả luôn cái tâm chấp khư khư về những nỗ lực hành trì, về những thành quả tự thân đã đạt được.  Vạn pháp đều vô quái ngại, vậy hãy quên luôn đi những ước muốn, những nguyện cầu. Vạn sự đến đến đi đi tự nhiên như mặt trời mọc từ hướng đông, lặn về hướng tây, trăng tròn vào ngày rằm, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông lần lượt thay màu sắc lá… hãy để tâm rỗng rang, vô ngại, vô ưu… đừng bám chặt vào một cái gì.

Buông!  Buông! Buông!

Shabkar, In The Flight of The Garuda

 

Ngày 28 tháng Chín

Trên cánh đồng bao la rộng lớn vô tận của chân không, những con trâu hoang, quái vật tư tưởng đua nhau rông chạy. Bẻ gẫy tánh kiêu mạn hung hăng của chúng, kìm chúng lại bằng dây cương từ bi, điều phục chúng bằng lưỡi gươm trí tuệ. Bậc ẩn sĩ diệt trừ những con trâu hoang hay quái vật tư tưởng.

Với tinh thần “bất nhị, vô phân biệt”, vị ấy thưởng thức mùi vị ân sủng của lòng “dẹp trừ cống cao ngã mạn”. Đó là cách người tu theo pháp Phật cần làm!

Ayya Khema, When The Iron Eagle Flies

 

Ngày 29 tháng Chín

Cuộc đời trả lời chúng ta khi chúng ta gặp thử thách.

Rodney Smith, Lessons From The Dying

 

Ngày 30 tháng Chín

Sự việc quan trọng nhất của một hành giả chính là sự hồi quang phản chiếu. Hãy tập hồi quang phản chiếu lại chính mình, cuộc đời mình. Hãy tự hỏi mình đã sống như thế nào? Đúng đắn hay không?  Hữu ích hay không? Có phải cuộc đời mình thật vô cùng nhiễu nhương, phức tạp, lộn xộn, lo âu và phiền não hơn hạnh phúc? Làm sao chúng ta đơn giản hóa được cuộc đời chúng ta? Có phải chúng ta luôn dễ bị ảnh hưởng, dễ bị lôi cuốn bởi người khác hay ngoại cảnh? Có phải chúng ta không bao giờ thấy thỏa mãn, mãi khao khát tìm cầu đòi hỏi càng nhiều càng tốt và luôn gây tạo thêm rắc rối cho cuộc đời của chúng ta?

Hãy trung thực thẳng thắn nhận xét và nhìn chính bản thân mình thật khách quan. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi đại loại như trên. Hãy ứng dụng pháp môn thiền định để có thể giúp bạn hồi quang phản chiếu chuẩn xác nội tâm và đi đúng hướng.

Chúc các bạn thành công!

Ajahn Sumedho, The Mind and The Way

 

Xem thêm:

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương I

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương II

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương III

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương IV

The post 365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương III appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/365-ngay-phap-vi-josh-bartok-chuong-iii.html/feed 0
365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương II https://bachhac.net/365-ngay-phap-vi-josh-bartok-chuong-ii.html https://bachhac.net/365-ngay-phap-vi-josh-bartok-chuong-ii.html#respond Fri, 09 Aug 2019 03:46:50 +0000 https://bachhac.net/?p=1719 Ngày 01 tháng Tư, Bạn chạy đuổi theo khoái lạc, và bạn không thấy thỏa mãn, Bạn lại cố công truy tìm khoái lạc, và bạn lại càng không thấy thỏa mãn. Bạn lại tiếp tục đuổi theo, tìm cầu, và bạn lại càng vẫn không thể nào thỏa mãn. Lama Zopa Rinpoche, Transforming Problems Into …

The post 365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương II appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>

Ngày 01 tháng Tư,

Bạn chạy đuổi theo khoái lạc, và bạn không thấy thỏa mãn,

Bạn lại cố công truy tìm khoái lạc, và bạn lại càng không thấy thỏa mãn.

Bạn lại tiếp tục đuổi theo, tìm cầu, và bạn lại càng vẫn không thể nào thỏa mãn.

Lama Zopa RinpocheTransforming Problems Into Happiness

Ngày 02 tháng Tư,

Vì không nhận thức được là không có sự liên kết nào giữa từ ngữ và ý nghĩa, những ai đang lang thang lạc lối trong rừng thuật ngữ mênh mông vô tận kia đang băn khoăn, hốt hoảng, và lo sợ.

Adept GodrakpaIn Hermit of Go Cliffs

Ngày 03 tháng Tư,

Nền tảng vững chắc duy nhất của sự thực hành giáo pháp là Từ Bỏ.

Cánh cổng rộng mở duy nhất của sự thực hành giáo pháp là Niềm Tin.

Phương pháp tiếp cận sự thực hành giáo pháp duy nhất là Từ Bi.

Jamgon Kongtrul, Creation and Completion

Ngày 04 tháng Tư,

Trong một phòng ăn nọ có treo lơ lửng một con vẹt nhồi bông trên trần nhà, và ở cái mỏ vẹt đong đưa một tấm biển nhỏ đề hàng chữ: “Chúng tôi đang thực tập trở thành một người không là ai cả.

Tôi đã đọc và suy nghĩ rất kỹ, rất lâu về câu nói đó.  Và từ dạo ấy, hằng ngày tôi lập đi lập lại câu nói đó để tự đấu tranh chống lại cái nhu cầu, sự mong mỏi âm thầm trong tôi là được thành đạt và được mọi người vỗ tay hoan hô công nhận cái thành quả đó cũng như e ngại sẽ nổi cơn bất mãn nếu chẳng may không được như ý muốn.

“Tôi đang thực tập để trở thành một người bình thường, một người không là ai cả.”  Nhắc đi nhắc lại câu nói ấy trong trí, tôi cảm thấy câu nói ấy xoay hướng tôi trở ngược lại từ những đấu tranh vật chất quyến rũ, ham muốn và bệnh hoạn đến một trạng thái tâm thăng bằng, an lạc và định tĩnh hơn: quên hết những gì người ta nghĩ về mình, quên luôn cái mục tiêu thành đạt tương lai, đạt tới trạng thái thân tâm nhất như, có mặt trong phút giây hiện tại này.

Đó là toàn vẹn sự thực hành an định nội tâm.

Sandy Boucher, Hidden Spring

Ngày 05 tháng Tư,

Có nhiều người sống thu nép mình trong cái vỏ bọc tâm linh và luôn luôn sợ hãi phải chạm trán đối đầu với một ai hay một cái gì đó sẽ xé toạc đi cái vỏ bọc tinh thần mong manh, không kiên cố đó của họ.  Tuy nhiên, thái độ đó không phải là do lỗi của tôn giáo nhưng do sự kém hiểu biết của chính những người đó mà thôi.

Chính Pháp hướng dẫn con người theo một hướng hoàn toàn trái ngược lại.  Pháp Phật giúp người ta có thể tích hợp, bão hòa, thâm nhập vào tất cả những kinh nghiệm sống khác nhau ở đời thành một khối tổng thể đầy ý nghĩa và tích cực sống an lạc, sáng suốt, tươi trẻ, khỏe mạnh . . . trục xuất hết những lo sợ, bất an, não phiền của đời người.

Lama Thubten YesheIn Wisdom Energy

Ngày 06 tháng Tư,

Đừng căng thẳng quá.  Đừng tự ép mình tu khổ hạnh hay mắm môi mắm lợi hì hục, hào hễn cố sức tạo ra những thành tích vĩ đại, khiến người khác lé mắt nể phục.  Thiền định không phải là một sự việc gay cấn, một cuộc tranh đua so tài hùm hổ.  Không cần thiết phải như thế.  Trong sự tu tập thiền định, không có chỗ cho sự tranh tài, không có tính cách xâm lấn, không có lòng khát khao nôn nóng muốn đạt chiếm một cái gì . . . Hãy lắng dịu, buông xả toàn tâm toàn thân, thư thả thoải mái, an bình, trầm lặng, kiên nhẫn, và minh mẫn hành thiền.  Đó là thiền định.

Bhante Henepola GunaratanaMindfulness In Plain English

Ngày 07 tháng Tư,

Con người mông muội vô minh không thể nào phân biệt được cội gốc của khổ đau và cái gì là hạnh phúc.  Khi bị đau khổ thất vọng thì họ chạy trốn, sợ hãi, không dám đối diện, ngay cả trong giấc mộng, họ cũng cầu xin đừng bị khổ đau; nhưng họ lại không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những gì đang có và cũng chẳng biết thế nào để an hưởng hạnh phúc.

Chính lòng tham ích kỷ, sự vô minh ngu muội, nỗi sân hận ai oán và ảo giác tự ngã của mỗi người đã khiến đời sống nhân loại bị phủ chìm trong bất an, não phiền, đau khổ và vắng bóng an lạc, hạnh phúc.

Tsongkhapa, The Splendor of An Autumn Moon

Ngày 08 tháng Tư,

Mục tiêu hàng đầu của chúng ta là chúng ta nên chuẩn bị một chiến lược lâu dài để cải thiện và phát triển tình trạng hiện nay của thế giới để bồi đắp xây dựng cho những thế hệ tương lai thêm tươi sáng vững mạnh.

His Holiness Dalai LamaImagine All The People

Ngày 09 tháng Tư,

Sự ủng hộ nâng đỡ mạnh lớn nhất mà chúng ta có chính là sự Tỉnh Thức; có nghĩa là chúng ta tỉnh giác, ý thức được từng hành nghiệp của thân, khẩu, ý của chúng ta trong từng phút giây.  Tâm thức tỉnh giác của chúng ta luôn hiện hữu ngay bây giờ, hiện tại lạc trú ngay nơi đây.  Nếu tâm ý chúng ta được an trú, tĩnh lặng thì nó sẽ không nẩy sinh ra những vọng niệm suy nghĩ về sự bất công của thế giới, sự đối xử không công bằng với người nào đó hay suy diễn về lòng tham của người này, si mê của người kia hay đau khổ của người nọ . . .  Những vọng niệm đó có thể diễn bày ra nhiều tập, nhiều màn, nhưng nếu chúng ta có tỉnh thức thì tất cả những suy nghĩ lung tung vớ vẩn đó sẽ chấm dứt ngay, không có cơ hội biểu diễn trước ánh sáng của sự tỉnh thức được.

Tỉnh thức có nghĩa là hoàn toàn hòa nhập thành một trong giây phút hiện tại, luôn luôn làm chủ được tự tâm, không có một chút kẻ hở nào cho vọng niệm phiền não chen chân vào, như canh giữ phòng hộ cửa thành, không cho quân giặc xâm chiếm.

Chúng ta tỉnh thức sáng suốt trong từng phút giây, biết rất rõ từng ý niệm sinh diệt trong tâm – an vui, hoan hỷ, hài lòng, đau khổ, phiền muộn, lo sợ –  chúng ta biết rất rõ từng ý niệm sinh diệt một, bất cứ ý niệm nào sinh khởi và diệt đi, bất cứ dưới hình thức nào.  Chúng ta cứ ngồi yên, trầm tư, theo dõi, và không hề phê phán, không đè nén, không chạy trốn, không gì hết . . . cứ lẳng lặng ngồi yên trầm tư, theo dõi, tỉnh táo, sáng suốt . . . chỉ đơn thuần là tỉnh thức, tỉnh thức mà thôi.

Ayya KhemaBe An Island

Ngày 10 tháng Tư,

Đừng bao giờ tự đánh giá thấp khả năng chính mình.

Geshe Chekawa, In Advice From A Spiritual Friend

Ngày 11 tháng Tư,

Ai viết vở bi hài kịch mà chúng ta thủ vai diễn trên sân khấu: khóc, cười, buồn, vui . . . đủ màn hỉ, nộ, ái, ố . . . và rồi màn hạ, vai diễn hết?  Không có một đấng thiêng liêng nào có thể viết được cả, lại càng không phải Đức Phật.

Chính vọng tâm của chúng ta viết đó.

Jae Woong Kim, Polishing The Diamond

Ngày 12 tháng Tư,

Trái ngược với một số người có ý nghĩ tiêu cực, chẳng có gì sai khi chúng ta hưởng thụ những thú vui giải trí và những tiện nghi cuộc sống cả.  Cái sai chính là ở thái độ của chúng ta bị đắm nhiễm, đam mê, chấp chặt không buông bỏ những thứ tiện nghi vật chất và thú vui đó, để  rồi sau đó xoay chúng từ nguồn gốc hạnh phúc, sung sướng thành nguồn gốc khổ đau và bất mãn.

Lama Thubten Yeshe, Introduction to Tantra

Ngày 13 tháng Tư,

Thiền định, trí tuệ và đời sống trong sạch là ba nền tảng cơ bản giúp ta sống lành mạnh, thánh thiện, không bị ô nhiễm.  Đạo đức phát sinh tự nhiên trong sự thực hành tinh cần ba nền tảng cơ bản thuần khiết đó.

Martin BatchelorMeditation For Life

Ngày 14 tháng Tư,

Đi ngang qua một ngôi chùa thanh tịnh, ngay cả đến con cọp, khi nghe thấy tiếng kinh tụng, cũng phủ phục hiền hòa.

Chia Tao, In When I Find You Again, It Will Be In Mountains

Ngày 15 tháng Tư,

Nếu ta để cho vọng tâm làm chủ thì đó là nguyên nhân phát sinh ra đau khổ.

Ayya KhemaBe An Island

Ngày 16 tháng Tư,

Có một người tên Liu Shiyu hỏi thiền sư Yangshan: “Tôi có thể hỏi về pháp môn đạt được Tâm?

Thiền sư Yangshan trả lời: “Nếu ông muốn đạt Tâm thì chẳng có tâm nào để đạt cả, chính cái Vô Tâm mới là Chân Tâm.

From Zen’s Chinese Heritage

Ngày 17 tháng Tư,

Thực tập hành nghiệp không có gì rắc rối, phức tạp cả.  Chính là chú ý kiểm soát hành động của bạn, kiểm soát cái miệng của bạn, kiểm soát cái ý của bạn.  Cố gắng kiểm soát ba cánh cửa đó hết sức trong sạch, cẩn mật là sự thực tập hành nghiệp.

Lama Thubten Yeshe, The Bliss of Inner Fire  

Ngày 18 tháng Tư,

Sân hận hay khát ái vốn dĩ không phải là tội lỗi như mọi người tưởng, và ta cũng không cần phải cảm thấy quá xấu hổ mỗi khi những tâm sở này sinh khởi trong ta.  Quan trọng là ta phải biết rõ và quán chiếu chúng chỉ là những ảo giác mà thôi; chúng chỉ là những khái niệm, những tâm sở méo mó, vạy vò, sơn phết vẽ vời bức tranh chân lý sai lệch.  Những tâm sở ấy là bất thiện vì chúng chỉ dẫn đến đau khổ, bất hạnh, sai lầm cho ta mà thôi.

Kathleen McdonaldHow To Meditate

Ngày 19 tháng Tư,

Khi bạn cố hết sức để thoát ra khỏi sự sợ hãi hay giận dữ, cái gì sẽ xảy đến?

Bạn sẽ không yên, bức rức, thất vọng hay khó chịu bực bội và có thể bạn sẽ phải đi tìm một cái gì đó để ăn, để uống hay bạn sẽ hút thuốc hay sẽ làm bất cứ cái gì đó để trút cơn bực tức sân giận trong lòng mình ra.  Có kết quả tốt đẹp gì chăng?

Tuy nhiên nếu bạn bình tâm lại một chút, ngồi xuống trong tư thế vững chãi, tĩnh lặng, theo dõi hơi thở của mình . . . và nhẫn nại chịu đựng những cơn sóng tham, sân, si, nghi ngờ, thất vọng, mất ngủ, bất an . . . đang trào dâng ồ ạt trong lòng . .  bạn cứ an nhiên theo dõi chúng, quán chiếu chúng sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sinh diệt diệt như thế . . . chỉ an nhiên quán chiếu chúng thôi, không cần phải làm gì cả . . . và quán chiếu như thế sau một thời gian, bạn sẽ cảm nhận được một sự tĩnh lặng yên bình sáng suốt của tâm trí mà trước kia bạn chưa từng bao giờ cảm nhận được. Trên nền tảng tư duy sâu xa đó, bạn sẽ đạt được bình an giải thoát nội tâm.

Ajahn SumedhoThe Mind And The Way

Ngày 20 tháng Tư,

Người ta nói rằng đời người có hai bi kịch:  một là không sở hữu được những gì ta muốn, và hai là sở hữu những gì ta muốn.  Cả hai đều mang lại đau khổ.

Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindful Steps To Happiness

Ngày 21 tháng Tư,

Lòng tham vô tận của con người không bao giờ biết dừng lại dù có sở hữu trong tay tất cả tài sản của cải tích lũy gom góp từ vô thủy kiếp cho đến tận ngày nay.  Càng tham lam, càng vơ vét, càng chiếm hữu thì lại càng gian nan, càng đau khổ, càng bất hạnh cho mình và cho người.

Vì thế, hỡi những người giàu có, sung sướng, đầy phúc báu kia ơi, hãy gieo trồng và vun bồi những hạt giống của lòng biết đủ, ít ham muốn, và hãy thực tập hạnh buông xả, từ bi và trí tuệ để có được hạnh phúc chân thật, lâu dài.

Milarepa, Drinking The Mountain Stream

Ngày 22 tháng Tư,

Hãy nhận thức tự bản thân kinh nghiệm của ta rằng năng lực đạt tới bình an nội tâm chính là sự điều phục chế ngự được hành động và tư tưởng qua thân, khẩu, ý.

Matthew FlicksteinJourney To The Center

Ngày 23 tháng Tư,

Một ngày kia khi Đức Thế Tôn trụ tại thành Vương Xá, gần vườn Lộc Uyển, trong một nhân duyên ra ngoài thành, Phật bị một mảnh đá vụn cắt gang bàn chân.  Chân Thế Tôn bị thương, chảy máu nhiều và bắt đầu sưng tấy, mưng mủ . . . khiến thân Ngài cảm thấy đau đớn, khó chịu vô cùng, nhưng Thế Tôn vẫn an nhiên chịu đựng những cơn đau thể xác đó một cách nhẫn nại và sáng suốt, không hề bị dao động phân tâm gì cả.  Rồi Thế Tôn xếp làm tư tấm ca sa lại, và nằm xuống hông phải theo dáng sư tử nằm, chân phải để lên chân trái, tay phải để xuôi theo thân hình, yên bình tĩnh lặng, trầm tư thiền định minh triết.

From The Connected Discourses Of The Buddha

Ngày 24 tháng Tư,

Ngay lúc thời gian mà cái chết đến, món quà chia tay tốt đẹp nhất ta dành cho người và  người dành cho ta là sự bình yên của tâm trí.

His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People

Ngày 25 tháng Tư,

Hãy tưởng tượng bạn là một đứa trẻ nhỏ ngửa lưng nằm dài trên đám cỏ, đưa mắt ngắm bầu trời trong xanh không gợn một áng mây trên cao kia, và thổi những bong bóng bọt xà phòng qua một vòng tròn cao su nhỏ.  Khi những bong bóng bọt xà phòng bay lên cao, bạn ngắm những bong bóng đó bay lên cao, bay lên cao nữa, cao nữa . . . và những bong bóng bọt xà phòng lung linh nhiều màu sắc dưới ánh nắng mặt trời đó hấp dẫn bạn và lôi cuốn bạn ngước mắt nhìn mãi lên trời.  Khi bạn đang ngắm nhìn những bong bóng bọt xà phòng thì bỗng dưng ‘bốp, bốp’ chúng nổ tung, vỡ tan, nhưng bạn vẫn dán mắt vào nơi những bong bóng bọt xà phòng đã bay tới.  Sự chú tâm của bạn giờ đang trụ tại khoảng không gian trống rỗng kia, trống rỗng kia . . .

 1. Alan Wallace,Tibetan Buddhism From The Ground Up

Ngày 26 tháng Tư,

Phương pháp tiếp cận thiện xảo nhất để nhận thức triệt để khả năng tiềm tàng nhậm lẹ vi diệu nhất của con người là gì?  Nói một cách đơn giản, đó chính là sự kiên trì thường hằng, giữ vững tâm trí luôn luôn được tươi thắm, an lạc, khoảng khoát, tự nhiên càng nhiều càng lâu càng tốt.

Lama Thubten Yeshe, Introduction To Tantra

Ngày 27 tháng Tư,

Vô Trụ, Vô Nguyện, Vô Tướng

Cỏ phủ kín con đường mòn hoang vắng,

Cánh cửa dầy đóng chặt

Lối bước vào núi cao,

Cổ tự tịch liêu.

Chiều buông, tiết trời se thấm lạnh,

Mưa bụi đã ngừng rơi,

Bình minh lên, xa xa

Vài cánh ve sầu rỉ rả điệu buồn tênh.

Lá rơi trên mặt đất

sần sùi lởm chởm,

Một hình bóng thong dong,

Hững hờ trên vai, manh áo trắng đơn sơ.

Tiêu diêu, khoáng đạt,

Tháng ngày qua lặng lẽ, chẳng băn khoăn,

Thế thì, cần gì tìm kiếm đâu xa,

Cần gì phải tìm pháp an tâm?

Chia TaoIn The Clouds Should Know Me By Now

Ngày 28 tháng Tư,

Không có khoái lạc nào mà không có sự hiện hữu của khổ đau.

Không có khổ đau nào mà không có mặt của hạnh phúc.

Bhante Henepola GunaratanaMindfulness In Plain English

Ngày 29 tháng Tư,

Đừng bao giờ mong cầu hay đòi hỏi lòng biết ơn của người.

Cứ cho đi!

Geshe Chekawa, In Advice from A Spiritual Friend

Ngày 30 tháng Tư,

Hãy đặt giả thuyết rằng có một người lúc nào cũng kè kè bên mình một cái túi tiền đầy ắp, mắt thì dáo dác lo sợ đảo tới đảo lui xem có bị ai rình rập không?  Anh ta không bao giờ dám mở túi đó ra hay dám tiêu một đồng nào vì sợ bị dòm ngó hay bị cướp giật . . .  và rồi có một ai đó đến gần và thuyết phục được anh ta hãy mở túi xách ra đi giữa ban ngày thì anh ta mới khám phá ra là trong túi chẳng có một đồng xu teng nào mà chỉ chứa đựng toàn là giấy rác và một con chuột chết.  Lúc đó liệu anh ta có còn dám vác cái túi gớm ghiếc đó nữa không hay vội quăng bỏ đi ngay một cách sợ hãi?

Không cần thiết phải bàn cãi gì nữa ở đây, phải không? – dĩ nhiên là anh ta thấy túi rác đó thì sẽ vất bỏ thôi.  Thực tập thiền định cũng vậy.  Thiền định giúp chúng ta lọc sạch những tư tưởng bất thiện, ô nhiễm, phơi bày chúng ra giữa ánh sáng ban ngày, không cho chúng có cơ hội quấy nhiễu, xóa sạch dấu vết vô minh, và hướng tâm trí chúng ta về chân thiện mỹ tuyệt đối, thanh tịnh.

Bhikkhu NyanasobhanoLandscapes of Wonder

Ngày 01 tháng Năm,

Trong bất cứ một mối tương quan liên hệ nào của đời sống xã hội loài người, thì từ bi và tình yêu là cần thiết quan trọng nhất, dù người đó là thương gia, là chính trị gia, là khoa học gia, là kỹ sư . . . hay là một ai ai đi nữa.  Nếu người nào làm việc với mục tiêu trong sạch, thánh thiện và một tâm hồn tràn đầy tình thương tha nhân thì công việc đó sẽ trở thành hữu ích, có lợi cho nhân loại.  Ngược lại, nếu ai làm việc vì lòng sân hận, thù nghịch, ích kỷ thì công việc đó sẽ méo mó, sai lệch.  Thay vì đem lại lợi ích an vui hạnh phúc cho nhân loại thì sự thông minh trí tuệ bác học của những người đầy sân hận ích kỷ đó chỉ đem lại tai họa, nguy hiểm và tàn phá chết chóc cho con người mà thôi.

Từ Bi là thiết yếu quan trọng hàng đầu cho tất cả.

His Holiness Dalai LamaOpening The Eye Of New Awareness

Ngày 02 tháng Năm,

Từ Bi là hạnh nguyện được nô đùa trong vùng trời mơ mộng mặc dù ta đang thức.       

Matthew Flicksten, Swallowing The River Ganges

Ngày 03 tháng Năm,

Trong từng phút giây chúng ta tạo tác ra hàng trăm hành nghiệp, nhưng có thể nói, chúng ta chưa hay khó có thể ý thức được chúng.  Chỉ trong sự tu tập thiền định tĩnh lặng, ta mới ‘nghe’ thấy được tiếng nói nội tâm mình, nguồn gốc cội rễ của tất cả các hành nghiệp đó.  Ta sẽ học được cách tỉnh thức và lặng lẽ quán sát, theo dõi những hành nghiệp của ta bộc khởi thế nào một cách thật sâu sắc, thật sáng suốt, và chiêm nghiệm đà phát triển mãnh liệt của chúng.  Chính sự tỉnh thức tâm linh đó hướng dẫn ta có thể tự kiểm soát mình, tự chế ngự mình, tự điều phục mình và làm chủ được mọi hành nghiệp tạo tác của mình, không bị chúng lôi kéo sai khiến.

Lama Thubten YesheIn Wisdom Energy

Ngày 04 tháng Năm,

Tỉnh thức không bao giờ đơn điệu, nhàm chán cả.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

Ngày 05 tháng Năm,

Trong sự hữu hạn của hình thái loài người, chúng ta không thể thấu triệt được bản chất hiện hữu của tổng thể vạn vật dưới lăng kính vĩ mô vũ trụ được.  Những gì chúng ta có thể làm được là tập trung ý thức quán sát sự hiện hữu tồn tại mà không dấy lên một tư tưởng phán xét, đánh giá, phê bình nào.

Ajahn SumedhoThe Mind and The Way

Ngày 06 tháng Năm,

Kinh nghiệm về Niết Bàn siêu việt qua lăng kính tư tưởng nhị nguyên của con người, bao gồm luôn ý nghĩ về hiện hữu hay không hiện hữu.

 1. Alan Wallace,Tibetan Buddhism From The Ground Up

Ngày 07 tháng Năm,

Người ta phải hiểu rõ rằng ngay cả khi họ sở hữu tất cả mọi tiện nghi của đời sống, có tiền bạc dư dật, và ngay cả mức lương thâu nhập tăng trưởng vù vù hằng năm đi chăng nữa . . . thì tất cả những thứ đó cũng không thể đem lại hạnh phúc.  Những thứ vật chất của cải đó không bao giờ là hạnh phúc cả. Họ phải cần biết rằng thủ phạm chính của sự không hạnh phúc đó là tham vọng vô bờ bến của con người.

Lòng tham của ta vô tận, không có điểm đến, điểm dừng hay sự kết thúc – vì thế càng tham lam, mong cầu bao nhiêu thì ta càng đau khổ bấy nhiêu; vì lòng tham không đáy.  Càng tham, càng chạy đuổi theo nắm bắt giành giựt thì càng đau khổ tuyệt vọng bấy nhiêu – như kẻ khát uống nước biển mặn chát, như người cùi gãi ngứa hơ phỏng tay trên đống than hồng . . . và có lẽ khi cái chết thực sự đến, ta cũng vẫn chưa chắc đã hiểu được thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ.

His Holiness Dalai LamaImagine All The People

Ngày 08 tháng Năm,

Từ Bi là liều thuốc chữa bệnh thần diệu nhất.

Lama Zopa Rinpoche, Ultimate Healing

Ngày 09 tháng Năm,

Người dân Tây Tạng thường truyền tụng với nhau rằng: “Nếu một tấm vải sạch được đặt để trên đống phân, chẳng chóng thì chầy, tấm vải đó sẽ bị hôi thối như đống phân đó vậy.  Nếu tấm vải được đặt để gần bình trầm hương thì nó sẽ được nhiễm mùi thơm và sẽ thơm mùi trầm hương.”

Cũng quan trọng giống như thế, hoàn cảnh môi trường sống chung quanh ảnh hưởng đến tâm trí vị hành giả rất nhiều (ngoại trừ các bậc thượng căn đại trí).  Chúng ta bị môi trường ảnh hưởng tác động mãnh liệt rõ rệt; nếu chúng ta không biết lựa chọn xấu hay tốt thì chúng ta sẽ dễ dàng bị ô nhiễm bởi bụi trần hoặc chúng ta sẽ được hương thơm giáo pháp bao phủ.

Lorne Ladner, Wheel Of Great Compassion

Ngày 10 tháng Năm,

Vượt qua được tham chấp không phải là biến thành khô khan lạnh lùng hay lãnh đạm.  Trái lại, chiến thắng được tham đắm chấp ngã có nghĩa là chế ngự điều phục được tâm thức chúng ta một cách tự nhiên thư thái qua sự hiểu biết nhận thức rõ nguyên nhân thực sự của hạnh phúc và làm tròn bổn phận của mình  Chính điều đó giúp chúng ta an hưởng đời sống nhiều hơn và đau khổ ít hơn.

Kathleen McDonald, How To Meditate

Ngày 11 tháng Năm,

Như làn sương mù kia bị tan biến đi

không dấu vết dưới ánh sáng mặt trời chói lọi,

định kiến cũng bị đánh bạt đi bởi sức mạnh của tỉnh thức nhiệm mầu.

Đúng vậy,

chỉ có giác ngộ tỉnh thức mới có đủ năng lực

xóa sạch đi dấu vết mọi vọng tâm.

Hãy thể nghiệm chúng như là những giấc mơ không tồn tại,

như những bong bóng bảy mầu,

như những cầu vồng ngũ sắc không thực thể,

như bầu thái hư lồng lộng trên cao kia.

Tuyệt chẳng có hình tích gì . . .

Milarepa, Drinking The Mountain Stream

Ngày 12 tháng Năm,

Viếng thăm Sư Wu K’o ở nơi ẩn cư

Từ khi Sư ẩn dật nơi đây,

Chúng ta hiếm có lần gặp lại.

Những trận mưa kéo dài,

Giúp mảnh vườn rau thêm xanh mát tươi um,

Những ngọn núi xa xa hùng vĩ kia,

Soi mình trên mặt nước hồ thu trong vắt.

Những chiếc lá vàng uốn éo theo làn gió,

Buông nhẹ mình rơi trên nghiên mực của Sư,

Những áng mây trôi hững hờ lười biếng,

Trên mặt gối bạc phếch màu thời gian.

Một lữ khách ngông nghênh,

Một thiền sư trầm lặng,

Thật không công bằng chút nào

Nếu tôi cứ mãi bám víu vào cuộc gặp gỡ này.

Giã biệt.

Chia TaoIn When I Find You Again, It Will Be In Mountains

Ngày 13 tháng Năm,

Một tâm trí bình yên là một tâm trí từ bi.

Ayya Khema, Be An Island

Ngày 14 tháng Năm,

Một vị tăng sinh hỏi: “Tất cả chư Phật và giáo pháp đều từ bộ Kinh này mà lưu xuất ra.  Vậy xin hỏi đó là bộ Kinh gì?”

Thiền sư Qinshan trả lời: “Luôn quay đầu trở lại.

From Zen’s Chinese Heritage

Ngày 15 tháng Năm,

Chư thiên hỏi Phật:

Người mong con trai, được con trai, vui sướng vì có con trai,

Người muốn có gia súc, được gia súc, hỉ hả vì có gia súc,

Người ham của cải tiền bạc, được tiền bạc, nhảy nhót vì có tiền bạc,

Không có vật chất của cải, người ta đâu có thấy sung sướng hoan lạc gì?”

Đức Phật trả lời:

Người mong con trai, sẽ đau khổ vì con trai,

Người ham gia súc, sẽ buồn phiền vì gia súc . . .

Chiếm đoạt tư hữu là nỗi đau khổ bất hạnh của con người.

Ai không tư hữu, người đó không khổ đau tuyệt vọng.”

From The Connected Discourses of The Buddha

Ngày 16 tháng Năm,

Khi bạn rũ sạch được tất cả phiền não, u buồn, mông muội trong tâm thức thì không một ai có thể gây tạo chướng ngại cho bạn được nữa.

Lama Thubten Yeshe, The Bliss of Inner Fire

Ngày 17 tháng Năm,

Cuộc sống tự nó xoay vần thay đổi, còn – mất, nghèo – giầu, ngày – đêm, trẻ – già, hạnh phúc – đau khổ . . . Vô thường, không có một cái gì tồn tại lâu dài cả – ngay trong một tích tắc, một chớp mắt, một sát na thôi cũng đã thay đổi liên tục không dừng, không trụ – buồn thương, vui vẻ, thanh bình, chiến tranh, đau khổ, hoan lạc, v.v. và v.v.

Vô thường, vạn sự vô thường, thế gian vô thường, đời người ngắn ngủi vô thường.

Sandy BoucherHidden Spring

Ngày 18 tháng Năm,

Thật đúng khi cho rằng tư tưởng hay suy nghĩ khiến cho chúng ta đau khổ hay hạnh phúc.  Bây giờ hãy tưởng tượng là ta đang ngồi dưới một tàng cây rậm mát trong một ngày đẹp trời mùa xuân.  Chẳng có gì đặc biệt xảy ra với ta cả, ngoại trừ làn gió mát mẻ kia đang thổi lùa vào mái tóc, nhưng ta đâu có để ý tới . . . vì đầu óc ta đang phiêu du lãng đãng nơi nào, không biết nữa.  Có thể ta đang hồi tưởng lại một ngày mùa xuân nào đó vài năm trước, khi ta cảm thấy khốn khổ, bức rức, bất an cùng tột chẳng hạn: ta vừa bị mất việc làm, ta bị thi truợt hay con mèo, mấy chú thú cưng qúi yêu của ta đi lạc mất đâu rồi . . .  Ký ức đó khiến ta băn khoăn bồn chồn, lo sợ.  “Sao?  Có lẽ nào ta lại mất việc làm nữa? Tại sao ta cứ lãi nhãi, càm ràm, kêu rêu hoài mãi cái chuyện bực mình đó?  Tại sao ta cứ lập lại cái lỗi vớ vẩn đó vậy? Bây giờ mà có chuyện gì xảy ra, ta cũng thây kệ, bịt tai lại.  Ta sẵn sàng rồi đó.  Trời ơi, làm sao trả tiền nợ đây?  Làm sao trả tiền điện, tiền nước đây?  v.v. và v.v.  Hàng trăm, hàng ngàn lo sợ, phiền muộn, bất an theo nhau tấn công ta tới tấp; cái này chưa giải quyết xong, cái kia đã ùa tới.  Và ta nhận thấy rằng cuộc đời ta đầy dẫy buồn phiền, hỗn độn, lộn xộn – nhưng tất cả những cái đó sinh khởi ngay khi ta đang ngồi duới gốc cây.  Suy cho cùng, thân tâm ta đều bất an.  Khi ngồi cũng không yên, suy nghĩ cũng chẳng xong.

Đó chính là mạng lưới Kiến Hoặc- Tư Hoặc dầy dặc đang bủa vây ta.  Vậy ta cần làm gì để tự cứu lấy chính mình?  Tự hỏi chính là tự trả lời vậy.

Bhante Henepola GunaratanaEight Mindful Steps To Happiness

Ngày 19 tháng Năm,

Thiền định thực ra là một thực hành của niềm tin.  Niềm tin tâm linh, niềm tin vào chính khả năng của mình.  Tin là căn bản của thiền định.  Không phải một niềm tin nào ngoài con người bạn, một vị Phật hay một lý tưởng nào đó không thành tựu được . . . hay những lời nói của một ai đó.

Niềm tin kiên cố đó nằm ngay trong bạn, trong chính Phật tính của bạn.  Bạn có thể thành một vị Phật, một vị giác ngộ đang sống và thực hành thật minh mẫn, sáng tạo và từ bi.

Martine BatchelorMeditation For Life

Ngày 20 tháng Năm,

Phân nửa dòng sống trí tuệ chứa đựng sự suy tầm, hồi tưởng về những gì ta chống đối và mục tiêu ta đến.

Ayya KhemaWhen The Iron Eagle Flies

Ngày 21 tháng Năm,

Tất cả những ai giữ vai trò trong thương nghiệp và tài chánh nên phát triển tinh thần trách nhiệm đặt trên nền tảng Từ Bi, Bác Ái và quan tâm đến những gì mang lại lợi ích, hạnh phúc cho tha nhân và thế giới.

His Holiness Dalai Lama, Imagine All People

Ngày 22 tháng Năm,

Sôi sục vì hận thù tức giận, kẻ ngu ngủ không yên giấc,

Sôi sục vì hận thù tức giận, kẻ ngu không thấy hối tiếc ăn năn;

Diệt trừ tận gốc rễ chất độc oán giận hận thù,

Đó chính là sự đoạn diệt mà người trí hâm mộ, tán thán,

Và quyết tâm thực hành, không hề băn khoăn, hối tiếc, nghi ngờ.

BuddhaIn The Connected Discourses of The Buddha

Ngày 23 tháng Năm,

Chúng ta thường hay nhầm lẫn ‘chấp thủ, tham trước’ với Tình Yêu.  Ái Thủ luôn  dính liền với nhu cầu ‘của tôi’, hạnh phúc ‘của tôi’, anh là ‘của tôi’, em là ‘của tôi’, sở thích ‘của tôi’, tất cả đều là ‘của tôi’ . . . trong khi Tình Yêu thực sự là một tâm thái không vị kỷ, không ràng buộc, không mong cầu, không tự lợi, không chiếm hữu, nhưng trái lại còn quan tâm đến nhu cầu và hạnh phúc của tha nhân.

Hầu hết thời gian và tình yêu của chúng ta đều đổ dồn vào ái thủ, chấp trước, bởi vì chúng ta luôn cảm thấy bất an, lo sợ, thiếu thốn, không thỏa mãn . . . và chúng ta cố gắng tìm sự toàn vẹn đầy đủ hoàn toàn đó qua những cái khác bên ngoài.  Chúng ta tự biến mình lệ thuộc vào những cảm giác an toàn, phù hợp trong những mối quan hệ tuơng giao với người khác và đau khổ nếu những nhân duyên quan hệ đó thay đổi.

Mối quan hệ tương giao nào không vướng mắc vào chấp thủ, ái kiến, si mê lầm lạc là mối tương quan không bị ảnh hưởng bởi thất vọng, nghi ngờ, ganh ghét, hận oán, ghen tỵ và những vấn đề, trạng thái khác . . . Chính sự tương giao vô điều kiện, không ái thủ đó là mảnh đất màu mỡ phì nhiêu cho sự phát triển nở rộ cánh hoa tình thương và trí tuệ.

Kathleen McDonaldHow To Meditate

Ngày 24 tháng Năm,

Lòng rộng lượng bắt đầu từ sự nhận thức rõ rằng ta mắc nợ người.

Master Hsing Yun, Describing The Indescribable

Ngày 25 tháng Năm,

Với sự thấu triệt minh triết về chuyển hóa tự tâm, bất cứ những gì ta làm 24 giờ trong ngày, đều có thể giúp ta càng lúc càng tiến gần đến quả vị tu chứng.

Tất cả những hành nghiệp của ta – đi đứng, ăn uống, nằm ngồi ngay cả đại tiểu tiện – đều được tiến hành trên lộ trình tâm linh.  Đến cả giấc ngủ của ta, thường trãi qua trong vũng lầy tối đen của vô thức hay những giấc mộng lộn xộn ngổn ngang, cũng sẽ được chuyển hóa thành ánh sáng vi diệu kinh nghiệm thẩm thấu của Trí Tuệ Bát Nhã Ba La Mật.

Lama Thubten YesheIntroduction To Tantra

Ngày 26 tháng Năm,

Du Hành

Tâm trí ứ đầy, thật khó diễn tả bằng lời,

Xa gia đình từ bao lâu, chẳng nhớ nổi,

Bạn bè cũ, nay ắt hẳn cũng đã già nua.

Lá vàng khô quăn queo,

Rơi xuống từ những tổ chim lạnh vắng,

Những cánh chuồn chuồn mong manh,

Bay sè sè lượn qua những khung cửa sổ mở toang,

Tôi dừng lại khu rừng nơi có một ẩn sĩ,

Và qua đêm trong thiền tọa yên bình.

Chia TaoIn The Clouds Should Know Me By Now

Ngày 27 tháng Năm,

Khi có ai đó hỏi bạn điều gì, hãy trả lời người đó thành thật, nhưng khi không có ai

hỏi thì bạn không nên (và đừng bao giờ) ép buộc người khác nghe những lời giáo

 huấn ‘dạy đời’ của bạn.

Jae Woong Kim, Polishing The Diamond

Ngày 28 tháng Năm,

Khi ta thấy một chiếc xe tải vọng tâm có vẻ như đang lao nhanh về phía mình, lẽ dĩ nhiên bằng đủ mọi cách, ta phải tránh né cái xe tải điên cuồng đó ngay để không bị nó tông vào, nhưng một khi ta bắt đầu tu tập thiền định thì lại khác, theo thời gian hành trì miên mật, ta sẽ nhẫn nại hơn, trầm tĩnh hơn, thăng bằng hơn, nhạy bén hơn để có thể giữ vững nội tâm không bị dao động hốt hoảng vì cái xe tải vọng tâm đó.

Học cách làm sao ứng phó được với nghịch cảnh một cách thiện xảo để vượt qua mọi khó khăn thăng trầm của đời sống chính là phương cách duy nhất mà ta có thể sẵn sàng đương đầu không những với chiếc xe tải điên cuồng đang lao nhanh về phía mình mà ngay cả với chiếc xe tải mà ta không thấy.

Bhante Henepola GunaratanaMindfulness In Plain English

Ngày 29 tháng Năm,

Mặc dù chúng ta đều có cảm nhận về sự hiện hữu của tâm và vũ trụ nhân sinh, chúng ta vẫn luôn mơ mơ hồ hồ không trực nhận triệt để rõ ràng về tâm thức của mình và hay tự suy gẫm làm sao, thế nào chúng ta lại hiện hữu ở thế gian này?

Chúng ta luôn nói ‘Tôi có tri thức’, ‘Tôi là’, ‘Tôi hiện hữu’ . . . Chúng ta nhận dạng chúng ta với cái ‘tôi’, cái ‘ta’ mà chúng ta đã khoác lên đó với những nhãn hiệu danh tiếng nhất, những phẩm chất tốt đẹp nhất, tuyệt hảo nhất, nhưng thực ra chúng ta không hề biết rõ bản tâm là gì hay cái được mệnh danh là ‘cái tôi’ thế nào cả.  Chúng ta không hề biết chúng là cái gì, chúng hành hoạt ra sao . . . hay chúng ta thực sự là ai, là gì?  Mãi mơ hồ, nhầm lẫn, mông muội . . .

Kalu RinpocheLuminous Mind

Ngày 30 tháng Năm,

Chúng ta cần phải nghiên tầm và học cách quán chiếu một cách thật khách quan tiến trình tâm linh của chúng ta.

Matthew FlicksteinJourney To The Center

Ngày 31 tháng Năm,

Đừng bám víu vào bất cứ một cái gì và cũng đừng chối bỏ một cái gì.  Cứ để mọi vật đến đến đi đi tự tại, cái gì đến cứ đến, cái gì đi cứ đi, chúng ta chỉ cần ứng phó xoay chuyển chính mình sao cho kịp thời, kịp lúc đối với những sự việc đó, bất kể là cái gì.  Nếu những hình ảnh tốt đẹp sinh khởi trong tâm, rất tốt, nhưng nếu những hình ảnh xấu xuất hiện, cũng không sao.  Hãy nhìn chúng thật vô tư, khách quan, và chỉ cần chúng ta tự tại an nhiên đối với bất cứ một sự việc nào tốt, xấu, hay, dở nào xảy ra mà thôi.  Đừng gân cổ lấy hơi chiến đấu chống trả lại gì cả, mà chỉ ngồi yên lặng lẽ quán sát vạn sự vạn vật đến đến đi đi một cách sáng suốt, trí tuệ.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in Plain English

Ngày 01 tháng Sáu,

Phật không thể thấy bởi tìm kiếm, mong cầu.

Hãy quán chiếu và diệt trừ vọng tâm.                             Adept GodrakpaIn Hermit of Go Cliffs

Ngày 02 tháng Sáu,

Dù chúng ta có ngồi thiền kiểu kiết già hay bán già hoặc chúng ta tu tập thiền Minh Sát, thiền Tánh Không, thiền Tổ Sư, thiền Như Lai. . . hay ngồi một tiếng, hai tiếng, thậm chí cả ngày . . .  thì phương cách đó cũng chỉ đem lại một ít kết quả mà thôi; điều tối quan trọng là chúng ta phải triệt để nhận thức rõ là pháp môn thiền định nào mang lại sự an lạc nội tâm và là phương thuốc hữu hiệu chữa khỏi những tâm sở đau khổ, phiền muộn, tham vọng, ích kỷ, ngu muội . . . của chúng ta.

Lama Thubten YesheIn Wisdom Energy

Ngày 03 tháng Sáu,

Ta thường nghĩ giáo lý nhà Phật dạy rằng đau khổ sẽ biến mất nếu người ta hành thiền miên mật dài hạn hay nếu người ta nhìn sự vật một cách khác.  Không phải thế đâu, đau khổ vẫn tồn tại đó, không biến mất đâu cả, duy chỉ có trạng thái tâm của người hành giả sẽ thay đổi nếu tinh tiến tu tập theo lời dạy của Phật.

Ayya KhemaWhen The Iron Eagle Flies

Ngày 04 tháng Sáu,

Thế trí biện thông (trí thông minh thế gian) là một vấn nạn của chúng ta, nhưng thật khờ khạo nếu nghĩ rằng giải pháp để loại trừ được vấn nạn đó là chúng ta cần phải giảm thiểu sự thông minh.  Không nên học hỏi, nghiên cứu, tu tập sâu, cặn kẽ, kỹ càng . . .

Không, không phải như vậy.  Thực ra, chỉ có một phương cách duy nhất để chế ngự vấn nạn đó là chúng ta phải biết cách điều ngự trí thông minh của chúng ta; không nên để những tư tưởng, cảm xúc bất thiện, ô nhiễm, thấp hèn, tăm tối điều khiển hay giật dây chúng ta.  Nếu tâm trí chúng ta được hướng dẫn duy bởi những tư tưởng, ý nghĩ và cảm xúc trong sáng, lành mạnh, thanh khiết, lương thiện thì chắc chắn trí tuệ sẽ trở thành một phương tiện hữu ích cho chúng ta trên con đường thăng hoa nhân phẩm một cách tuyệt đối.

His Holiness Dalai LamaImagine All The People

Ngày 05 tháng Sáu,

Một bài thuyết pháp hay, một bài diễn văn đạt hay những lời nói dịu đẹp lòng người không những chỉ đòi hỏi người nói phải chú ý thận trọng từng từ ngữ một và từng âm điệu trầm bỗng, mạnh yếu, sắc bén, ngọt ngào, v.v. mà còn phải phản ảnh được chất liệu từ bi và sự quan tâm chân thật đối với người khác để người nghe có thể cảm nhận được lòng trung thực, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ . . . của người nói, và trên nền tảng từ bi bác ái đó, chân thật ái ngữ sẽ là phương tiện nhiệm mầu giúp hàn gắn được những vết thương lòng của tha nhân.

Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindful Steps To Happiness

Ngày 06 tháng Sáu,

Giống như tất cả vật chất đều từ cát bụi và rồi sẽ tan thành cát bụi, những ý nghĩ và tư tưởng, quan niệm của chúng ta cũng đều sẽ tan tành thành cát bụi.  Cũng như chỉ cần một vài giây phút để lau sạch bề mặt một tấm gương, chỉ cần một sát na thôi tức thì đốn ngộ: cái sát na mà tất cả những tư tưởng ô nhiễm vô minh sẽ biến mất tức thì, xóa sạch không còn một dấu vết trong tâm thức của chúng ta.  Ngay khi đó, chúng ta sẽ phản quang tự kỷ, thấy rõ lại thật hoàn toàn, thật trọn vẹn con người mình trong tấm gương chân lý.

Master Hsing YunDescribing The Indescribable 

Ngày 07 tháng Sáu,

Bạn đã phí bao nhiêu thời gian cuộc đời mình để đeo đuổi tìm cầu sẽ đến được một nơi nào đó mà bạn cho là lý tưởng ở cái thế giới hỗn loạn, triền phược, sa đọa này?

Matthew FlicksteinJourney To The Center

Ngày 08 tháng Sáu,

Này anh bạn, hãy giả sử rằng, có một con bò trắng và một con bò đen bị buộc chung với nhau bằng một yên cương.  Có đúng chăng khi có người nào đó nói rằng: “Con bò đen là sự trói buộc của con bò trắng, và con bò trắng là sự trói buộc của con bò đen?”

Không, không đúng đâu, anh bạn ạ.  Con bò đen không phải là sự trói buộc của con bò trắng và ngược lại, con bò trắng cũng chẳng phải là sự trói buộc của con bò đen,  đơn giản nói cho chính xác là cái yên cương đó chính là cái ràng buộc trói chằng hai con bò lại với nhau:  sự trói buộc là ở đó.

Cũng vậy, anh bạn, mắt không phải là kiết sử của sắc, tai không phải là kiết sử của thanh, mũi không phải là kiết sử của hương . . . lục trần không phải là kiết sử của lục căn nhưng chính lòng khát ái, tham nhiễm sinh khởi lên khi lục căn tiếp xúc lục trần là nguyên nhân trói buộc, phiền não và tội lỗi.

BuddhaIn The Connected Discourses of The Buddha

Ngày 09 tháng Sáu,

Tìm nhưng không thấy vị ẩn sĩ

Dưới rặng cây tùng, tôi hỏi thăm chú tiểu,

Chú trả lời:

Sư Phụ tôi đi nhặt lá cỏ rồi.’

Tôi biết thiền sư ấy đang ở đâu đó trong núi,

Nhưng ‘mây’ quá dầy,

Nên không thể tìm thấy thiền sư.

Chia TaoIn When I Find You Again, It Will Be In Mountains

Ngày 10 tháng Sáu,

Rất quan trọng là ta không nên so sánh ngôn ngữ hành vi của ta với bạn bè, người thân hay người hôn phối của ta cũng như không nên lên án, phán xét tư cách của họ là đúng sai, hay dở, khéo vụng . . . mà tốt hơn hết, điều đáng làm là ta hãy tự quán xét lấy ngôn ngữ hành vi của chính mình và chịu trách nhiệm về những hành vi ngôn ngữ của mình.

Hãy nhớ lại xem có khi nào ta nhìn vào đôi mắt người thân quen của ta và thấy trong đó ánh lên niềm đau khổ, bối rối, buồn bã khi họ bị ta chỉ trích, phê bình.  Hãy tự nhắc mình là ta đã gây đau khổ buồn phiền cho người thân thương của ta.  Nếu ta có thể xác nhận lỗi của mình đã gây buồn đau cho người khác, nếu ta có thể nhìn thấy rằng hành động hay lời nói của ta đã làm người khác đau khổ, thì lòng từ bi và tình thương, thân thiện đang khai triển tuôn trào từ trái tim ta và chan hòa lên người khác, để ta sẽ cẩn trọng lời nói, hành vi hơn, để không bao giờ làm tổn thương hay gây đau khổ cho một ai nữa.

Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindful Steps To Happiness

Ngày 11 tháng Sáu,

Caoshan hỏi thiền sư Qiang: “Pháp thân Phật tợ hư không.  Khi một vật xuất hiện trong đó cũng giống như ánh mặt trăng phản chiếu xuống nước.   Ngài giải thích thế nào về lời dạy này?”

Qiang trả lời: “Giống như con lừa nhìn xuống giếng.”

Caoshan nói: “Ngài nói rất nhiều nhưng ngài chỉ đạt được tám mươi phần trăm thôi.”

Qiang hỏi: “Vậy ngài nói thế nào?”

Caoshan đáp: “Giống như cái giếng nhìn con lừa.”

From Zen’s Chinese Heritage

Ngày 12 tháng Sáu,

“Này các Tỳ Khưu, giả sử như có người mang đi cỏ cây, hoa lá . . . của vườn Kỳ Đà, rồi thiêu đốt chúng đi hay làm bất cứ những gì người ấy muốn. Vậy các ông có nghĩ rằng “Người ta mang mình đi, thiêu đốt mình hay làm bất cứ những gì họ muốn đối với mình không?”

-“Không, bạch đức Thế Tôn.  Vì sao?  Bởi vì, bạch đức Thế Tôn,  không có gì là ta cũng không có cái gì thuộc về ta cả.”

-“Cũng vậy, này các Tỳ Khưu, mắt (tai, mũi, lưỡi, thân, ý) không phải là ta, không phải là cái của ta.  Những sinh khởi bởi các duyên dều cũng không phải là ta, không phải là của ta, hãy buông xả đi.  Một khi các ông buông xả được, đó là hạnh phúc và giải thoát.”

rom The Connected Discourses of The Buddha

Ngày 13 tháng Sáu,

Các pháp không sinh khởi từ bên ngoài.

Các pháp sinh khởi từ bên trong.

Adept GodrakpaIn Hermit of Go Cliffs

Ngày 14 tháng Sáu,

Sư sự vật vật đều như thị.  Pháp nhĩ như thị.  Nó chẳng có cái tên gọi nào khác ngoài cái danh xưng, một cái nhãn hiệu giả tạm mà chúng ta gán đặt cho nó; rồi cũng tự chúng ta khoác lên cái sự vật đó một cái giá trị nào đó theo quan điểm, chủ kiến của chúng ta.  Chúng ta cho cái điều này là đúng, sự việc kia là sai, cái này tốt, cái kia xấu, v.v.  nhưng thực ra, bản chất của sự sự vật vật như thị, không tăng, không giảm, không tốt không xấu, không hai không khác . . . như thị, pháp nhĩ như thị.  Nhậm trì tự tánh, qũi sanh vật giải.  Không có gì tuyệt đối, chỉ là sự sự vật vật như thế nào, ra như thế nấy.

Vạn vật, con người như thị. Tất cả vạn pháp đều như thị.

Ajhan SumedhoThe Mind And The Way

Ngày 15 tháng Sáu,

Mặc dù có thể nói, trở thành một vị tăng sĩ hay một vị ni cô là con đường thực tập hạnh bố thí, nhưng đa số người ta vẫn còn bị ràng buộc trong vòng xoáy đa đoan, nhiều phức tạp hệ lụy của đời sống gia đình.  Cái mà chúng ta cần không phải là từ bỏ những gì chúng ta đang có hay gia đình, bạn bè chúng ta, mà chính là sự từ bỏ cái ý niệm sai lầm cố hữu về những gì mà chúng ta cho đó là sở hữu của riêng mình.  Chúng ta phải từ bỏ cái tập khí bám víu, đắm trước vào vật chất hay người nào đó trong đời sống chúng ta, ngay cả tư tưởng, ý nghĩ, quan điểm, v.v. về vật nào đó, người nào đó. . .  Tất cả đều phải buông xả hết.

Bhante Henepola GunaratanaEight Mindful Steps To Happiness

Ngày 16 tháng Sáu,

Tựa như sự phản ảnh trong một tấm gương, rõ ràng có đó nhưng không thật chất,

(nhìn sâu, nơi nào cũng có) một vị thần đang cúng dường các vị thần khác.

Tuệ giác chân thật phô bày trên cánh đồng của sự sống,

và hoàn toàn thoát ly ra khỏi mọi sự chứa chấp của kiến thức ý miệm.

 (Biết thế,) con xin hằn sâu vào tâm khảm dấu ấn của lòng hiến dâng vô điều kiện.

Với  tâm niệm này con xin cúng dường vật thực.

MilarepaDrinking The Mountain Stream

Ngày 17 tháng Sáu,

Nếu chúng ta không quyết tâm nổ lực tinh tiến thực hành chánh niệm trong từng phút giây thì chúng ta sẽ dễ dàng quên bẵng đi không hề thực hành sống trong chánh niệm.

Ayya KhemaBe An Island

Ngày 18 tháng Sáu,

Phần đông người ta dường như không nhận thức được hôn nhân quan trọng cỡ nào.  Một tình yêu nồng cháy thôi, không đủ.  Trong cuộc hôn nhân thực sự, đôi tình nhân phải đặt tình yêu của họ không những chỉ trên tình yêu đam mê mà còn trên sự hiểu biết nhau, tôn trọng nhau, thông cảm nhau, tương thân, tương quan, tương ái qua phẩm hạnh cao qúi của nhau.  Nếu được như thế, cả hai vợ chồng sẽ tự nhiên tình nguyện cam kết nhận lãnh trách nhiệm chia sẻ ngọt bùi cay đắng cùng nhau cho đến trọn đời.

His Holiness Dalai LamaImagine All The People

Ngày 19 tháng Sáu,

Khi thực hành hạnh Bố Thí, chúng ta nên luôn nhớ rằng chúng ta thật sự có may mắn và diễm phúc lớn được có cơ duyên thù thắng để thực thi hạnh nguyện ấy.

Gomo Tulku, Becoming A Child of The Buddhas

Ngày 20 tháng Sáu,

Tâm có thể ví như là đại dương, và những biến cố xảy ra trong kiếp nhân sinh như hạnh phúc, kích động, tưởng tượng, tẻ ngắt, phiền muộn . . . được ví như những đợt sóng thủy triều dâng lên rút xuống nhấp nhô trên mặt biển.  Nếu như gió lặng, sóng yên, để lộ ra mặt đại dương sự phẳng lặng yên bình như đáy biển vốn dĩ luôn luôn bình lặng, không bao giờ xao động, thì chúng ta cũng có thể làm dịu đi những hỗn loạn của tâm trí chúng ta để cuối cùng sẽ lộ ra sự trong sáng, tinh khiết, vô nhiễm nguyên sơ của biển Tâm.

Kathleen McDonaldHow To Meditate

Ngày 21 tháng Sáu,

Với những đàm luận suông về thực-thể-vô-ngã và bản chất hão huyền của mọi hiện tượng, chúng ta có thể kết luận là chúng ta (ngã), người khác/vật khác (nhân/chúng sinh), thế giới, và ngay cả tri giác chân thật và toàn vẹn đều không hiện hữu. Kết luận như thế là (đi lạc vào con đường) hư vô đoạn diệt và thái quá. Mọi hiện tượng thật có hiện hữu. Nhưng vì chúng phô bày với bộ mặt có vẻ như bất di bất dịch và với một thái độ hoàn toàn biệt lập, vì thế đưa đến cái nhìn lầm lạc, và nhận thức sai lầm này cần phải bác bỏ.

Hãy xem ví dụ về chiếc cầu vồng. Nó có hiện hữu hay không? Dĩ nhiên là có, nhưng (hiện hữu) như thế nào? Nó nảy sinh ra từ sự tác động lẫn nhau giữa những hạt nước trong bầu khí quyển, ánh sáng mặt trời và địa điểm nơi ta quan sát nó. Vì thế, chiếc cầu vồng kia là một hiện tượng tương tức, và nếu ta quán xét sâu sắc, ta có thể khám phá ra vô vàn nguyên nhân và điều khiện cần thiết (đã kết hợp) để tạo nên nó.

Cũng như thế, tất cả sự hiện hữu của mọi hiện tượng chỉ là sự biểu hiện của tâm, không có thực thể bất di bất dịch của ngã, mà chúng chỉ được hình thành từ sự tác động lẫn nhau của vô vàn nguyên nhân và điều khiện. Điều này cũng đúng cho bản thân của chúng ta. Chúng ta cùng với  tất cả mọi hiện tượng, dù cho hiện tượng ấy có bé nhỏ như vi trần (hạt nguyên tử bé nhỏ nhất) đi chăng nữa, cũng hoàn toàn không vượt thoát ra ngoài tánh không. Và chính tánh không này là nền tảng thực chất cho sự hiện hữu của vạn vật.

Lama Thubten YesheIntroduction To Tantra

Ngày 22 tháng Sáu,

Chúng ta thôi hãy dừng lại đi, đừng ích kỷ cố gắng tìm kiếm phước đức và cố ý khiến người khác phải chú ý, khen ngợi, công nhận những việc làm của chúng ta nữa, thay vào đó, chúng ta nên vun bồi công đức và gieo trồng trí tuệ.

Jae Woong KimPolishing The Diamond

Ngày 23 tháng Sáu,

Chiều tà bên thác suối

Mưa mong manh rơi rơi, xa xăm, xa xăm . . .

Che cả làn mây trôi lãng đãng,

Sương mù núi thẳm vời vợi,

Làm mờ đi cả làng mạc hẻo lánh vùng cao.

Ríu rít kéo nhau về tổ,

Đàn chim soi dấu bay trên cát,

Lướt nhẹ trên sông,

Thuyền trôi không gợn lượn sóng nào.

Tôi ngắm mãi không chán dòng nước bạc,

Hiểu thật sâu uyên nguyên thác bắt nguồn từ đâu,

Lặng nhìn đỉnh cô phong xanh thẳm,

Tự hỏi thầm ‘Núi có bao giờ thấy cô đơn?’

Lòng bâng khuâng, chân không nỡ bước,

Rời xa dòng thác nước mơ huyền

Hoàng hôn đang phủ dần lên vạn vật,

Lững thững quay về trên lưng ngựa,

Vẫy tay chào hẹn sẽ gặp lại một ngày . . .

Chia TaoIn The Clouds Should Know Me By Now

Ngày 24 tháng Sáu,

Một khi sân hận không cách gì có thể bộc khởi trong tâm, ta sẽ không tìm thấy có một kẻ oán thù nào bên ngoài hết, nhưng một khi sân hận tràn đầy trong lòng thì kẻ oán thù hiện hữu ngay tức thì.

Lama Zopa RinpocheThe Door To Satisfaction

Ngày 25 tháng Sáu,

Đừng nghĩ.  Hãy nhìn.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in Plain English

Ngày 26 tháng Sáu,

Thay đổi những kiểu cách, bộ dạng bên ngoài, dễ thôi, nhưng giữ chúng y như thế cho đến phút chót mới là điều khó.

Adept Godrakpa, In Hermit of Go Cliffs

Ngày 27 tháng Sáu,

Hạnh nguyện thị hiện của đức Quán Thế Âm chính là hạnh nguyện Từ Bi.  Ngài được tôn xưng là “Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát”, và Ngài luôn luôn ứng hiện hóa thân cứu độ tất cả chúng sinh hữu tình đang kêu khóc ở thế giới Sa Bà này.

Quán tưởng về đức Quán Thế Âm – quán tưởng Ngài ngồi tọa thiền cạnh giòng sông, tay cầm nhành dương liễu hay Ngài đứng trên tòa sen, tay cầm bình cam lộ rưới tắt lửa não phiền của chúng sinh – làm trái tim chúng ta mềm lại, cõi lòng chúng ta thanh tịnh, lắng đọng hơn và mở cánh cửa chân lý tối thượng, giúp chúng ta chia sẻ mọi buồn vui đau khổ với vạn loại hàm linh trong cuộc sống.

Bồ Tát Quán Thế Âm mong chúng ta hãy học và thực tập hạnh lắng nghe (như Ngài) những tiếng kêu khóc của chúng sinh, và hãy luôn luôn ban rãi tình thương, chăm sóc đến mọi người, mọi loài, y như chúng ta đang thương yêu và chăm sóc, quan tâm đến chính mình vậy.

Sandy Boucher, Hidden Spring

Ngày 28 tháng Sáu,

Nếu ta có thể vun bồi và điều phục được những trạng thái trí tuệ tâm linh minh mẫn tinh khiết trước khi ngủ và cho phép chúng sinh khởi trong khi ngủ mà không bị ảnh hưởng, dao động hay phân tâm gì hết thì giấc ngủ của ta sẽ trở thành một khối tinh khiết trong sáng tịnh như băng tuyết.

His Holiness Dalai LamaSleeping, Dreaming And Dying

Ngày 29 tháng Sáu,

Khi mắt nhìn thấy sắc, thấy sắc đẹp, hài lòng và tham đắm liền vào sắc: đó chính là sự ái nhiễm của mắt.  Tai nghe tiếng hay, mũi ngửi hương thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc chạm mềm mại, trơn láng, ý khởi lòng tham dục: đó chính là sự ái nhiễm của sáu căn khi xúc chạm sáu trần, phát sinh ra sáu thức; nhưng sáu trần đều không tồn tại lâu dài, thường hay thay đổi và gây ra đau khổ: đó chính là sự nguy hiểm của sáu trần tác động qua sáu căn. Nếu ta điều phục và từ bỏ được sự khát ái về sắc cũng như thanh, hương, vị, xúc thì pháp không nương vào đâu mà sinh khởi: đó chính là sự giải thoát khỏi sáu trần.    

Buddha, In The Connected Discourses of The Buddha            

Ngày 30 tháng Sáu,

Bất cứ hành nghiệp nào sinh khởi bởi tham, sân, si đều không phải là sự thực tập giáo pháp của Phật.

Lorne Ladner, Wheel of Great Compassion

 

Xem thêm:

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương I

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương II

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương III

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương IV

The post 365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương II appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/365-ngay-phap-vi-josh-bartok-chuong-ii.html/feed 0
365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương I https://bachhac.net/365-ngay-phap-vi-chuong-i.html https://bachhac.net/365-ngay-phap-vi-chuong-i.html#respond Fri, 09 Aug 2019 03:29:49 +0000 https://bachhac.net/?p=1717 Ngày 01 tháng Giêng, “Bạch Thế Tôn, làm sao Ngài có thế vượt qua được dòng thác lũ kia?” “Này   thiện nam tử, không dừng lại, không cưỡng cầu ráng sức, Thế Tôn đã vượt qua.” “Nhưng thế nào là không cưỡng cầu, không dừng lại mà Ngài có thể vượt qua được dòng sông?” …

The post 365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương I appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
Ngày 01 tháng Giêng,

“Bạch Thế Tôn, làm sao Ngài có thế vượt qua được dòng thác lũ kia?”

“Này   thiện nam tử, không dừng lại, không cưỡng cầu ráng sức, Thế Tôn đã vượt qua.”

“Nhưng thế nào là không cưỡng cầu, không dừng lại mà Ngài có thể vượt qua được dòng sông?”

“Một khi ta đứng lại, có nghĩa là ta đã bị chìm, nhưng nếu ta vùng vẫy chống cự, ta cũng sẽ bị cuốn phăng đi. Tuyệt diệu nhất là ta không đứng cũng không chống cự, mà uyển chuyển, ta sẽ vượt qua được dễ dàng dòng sông Sinh Tử.”

Buddha, In The Connected Discourses of The Buddha

Ngày 02 tháng Giêng,

Dù chúng ta có gắng sức bao nhiêu đi chăng nữa, dù chúng ta cố bặm môi, gồng mình nắm chặt trong đôi tay những gì chúng ta tham đắm, mê say thì một ngày kia, tất cả những thứ đó vẫn tan biến hủy hoại đi theo quy luật VôThường; không một cái gì trên cuộc đời này có thể tồn tại bền vững lâu dài cả.

Vậy tại sao chúng ta lại ngu xuẩn bám víu vào những sự vật vô thường như vậy nhỉ?

Master Hsing Yun, Describing The Indescribable

Ngày 03 tháng Giêng,

Bạn có thể sẽ dễ dàng đi đến kết luận rằng “có lẽ thiền là tốt cho một số người nhưng hoàn toàn không thích hợp với bạn.” Trong trường hợp của tôi, việc tập thiền cũng đã bắt đầu đầy đau đớn và tẻ nhạt không sao nói hết. Gần như chắc chắn là sẽ có những lý lẽ cực kỳ thuyết phục tìm đến với bạn, để bạn phải bỏ cuộc ngay cả khi còn chưa bắt đầu nhưng đừng nghe theo chúng!

Tom Chetwynd, Zen and The Kingdom of Heaven

Ngày 04 tháng Giêng,

Khi chúng ta bị trượt té ngã sóng xoài trên đất (đau lắm!), có thể chúng ta giận lây cả đến mặt đất kia, nhưng nếu muốn vươn mình đứng dậy, chúng ta cũng phải nhờ đất để chống tay mà đứng lên đấy, các bạn ạ!

Kathleen Mc Donald, How to Meditate

Ngày 05 tháng Giêng,

Trí tuệ không có nghĩa chỉ là kiến thức mà còn bao gồm luôn sự hiểu biết thực tiễn kinh nghiệm. Trí tuệ sẽ giúp chúng ta chuyển hóa thay đổi được gốc rễ tất cả những thói quen, tập khí, quan niệm, thành kiến . . . và một khi chúng ta đã chuyển hóa được nội tâm, chúng ta sẽ khám phá được luôn tính chất tương tức tương quan vô thường của vạn hữu vũ trụ.

Martine Batchelor, Meditation For Life

Ngày 06 tháng Giêng,

Chúng ta vun trồng công đức trong tâm, và chúng ta cũng gây tội lỗi vì những vọng tưởng nẩy sinh trong tâm.  Chúng ta vẽ, in hay khắc bất cứ hình ảnh nào chợt đến trong tâm.

Tâm chúng ta như một họa công có thể vẽ bất cứ một thứ gì, và một khi tâm ý vẽ xong thì nó thực hiện liền, tuy nhiên dù ngay lúc những ý nghĩ, tạp niệm, vọng tưởng điên đảo . . . có khởi lên đột phá tâm hồn chúng ta thật mãnh liệt điên cuồng đến thế nào đi chăng nữa, nếu tâm chúng ta không hề bị khắc in, hằn dấu thì tâm của chúng ta vẫn trong sáng, thanh tịnh, không bị vẫn đục, giống như hoa sen dù mọc ở trong bùn nhơ vẫn không hề bị bùn làm ô nhiễm.

Jae Woong Kim, Polishing The Diamond

Ngày 07 tháng Giêng,

Thân và tâm là tổ ấm của chúng ta.  Nếu một khi bên trong tổ ấm đó bị dơ bẩn lộn xộn thì bên ngoài không thể nào sạch sẽ và gọn gàng được.

Ayya Khema, Being Nobody, Going Nowhere

Ngày 08 tháng Giêng,

Không cần biết là bạn đã rong ruổi đuổi theo những lạc thú và những thành quả đạt được của bạn mệt nhọc, khó khăn tới cỡ nào; chắc chắn sẽ có lúc bạn phải vấp té và thất bại, và cũng không cần biết bạn đã chạy trốn nhanh tới cỡ nào, sự đau khổ phiền muộn vẫn bắt kịp được bạn.

Bhante Henepola Gunaratana,

Mindfulness In Plain English

Ngày 09 tháng Giêng,

Hãy sống hợp lý với phong cách mà bạn trưởng thành, và đừng bao giờ nghĩ là đã quá trễ.  Không bao giờ quá trễ cả.  Ngay cả nếu ngày mai bạn sẽ chết, hãy luôn giữ vững mình ngay thẳng và trong sáng, vui vẻ; phải luôn là một con người an lạc, hoan hỷ như ngày hôm nay bạn đang an lạc, tươi vui.  Nếu bạn luôn giữ được tư thái an nhiên, hoan hỷ, tươi thắm đó mỗi ngày, từng ngày một, chắc chắn cuối cùng bạn sẽ đạt được hạnh phúc tối thượng của đỉnh giải thoát giác ngộ tuyệt đối.

Lama Thubten Yeshe, The Bliss of Inner Fire

Ngày 10 tháng Giêng,

Trên nền tảng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, chúng ta tin tưởng tuyệt đối rằng mỗi người chúng ta đều có khả năng phát triển thăng hoa được một cảm giác thực sự thanh thản và thương yêu đối với tất cả chúng hữu tình.

His Holiness Dalai Lama, The Good Heart

Ngày 11 tháng Giêng,

Sự chân thật thẳng thắn có thể được vun trồng bằng cách chuyển hóa tiếng nói nội tâm của bạn.  Thí dụ như bạn hay nghĩ: ‘Ta không tốt’ hay ‘Người đó không tốt’, ‘Những người kia không tốt’ . . .  Có đúng như vậy không?  Có vài lý do lạ lùng nào đó, con người ta hay đắm mình trong ý nghĩ cho rằng mình là người tốt nhất hoặc trái lại, mình là kẻ xấu xa nhất.  Cái nào đúng trong phút giây hiện tại này?  Chúng ta đã tiếp cận được bao nhiêu thực tế kinh nghiệm sống của chúng ta?

Martine Batchelor, Meditation For Life

Ngày 12 tháng Giêng,

Giây phút hiện tại thay đổi vút qua nhanh chóng tới mức mà chúng ta thường khó lòng mà nhận biết được sự hiện hữu của nó.  Từng sát na tâm thức cũng giống như chuỗi hình ảnh liên tục vụt xẹt qua máy chiếu.  Có vài hình ảnh xuất phát từ cảm giác ấn tượng.  Có vài hình ảnh khác thì lại đến từ vùng hoài niệm kinh nghiệm quá khứ hay từ ảo tưởng tương lai. Chính niệm giúp chúng ta đóng chẹt cứng cái khung những hình ảnh đó lại để chúng ta có thể tỉnh giác nhậm lẹ về những cảm giác và kinh nghiệm của chúng ta y như chúng thực là, không bị vặn vò, méo mó vì những tập quán hay thông tục điều kiện xã hội.

Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindful Steps To Happines

Ngày 13 tháng Giêng,

Hãy để tâm trí bạn lắng yên trong trạng thái như như tĩnh lặng ban sơ, không bị xáo trộn của nó. Đừng theo đuổi những ý nghĩ ‘Đây là vấn đề, kia là vấn đề, v.v và v.v.’ Không đặt tên hay dán bất cứ một cái nhãn hiệu rắc rối phức tạp nào lên những khó khăn đời sống của bạn; hãy để yên tâm trí bạn trong trạng thái an nhiên, thật tĩnh lặng vốn sẵn có của nó.  Theo phương cách đó, bạn sẽ dừng lại và chấm dứt sự rên rỉ than van, cũng như thay đổi được cách nhìn về những điều kiện sống khốn khó, khổ sở hiện tại của mình, không cho đó là những vấn đề nan giải nữa, và sẽ ứng phó được, chấp nhận được, hòa mình được vào bất cứ môi trường sống nào, dù thuận hay nghịch, dù vui hay buồn, khổ sở hay hạnh phúc.

Lama Zopa Rinpoche, Transforming Problems Into Happiness

Ngày 14 tháng Giêng,

Có một ngụ ngôn Á Đông nổi tiếng kể về chuyện một chú khỉ tham ăn bị mắc bẫy:

“Ngày kia, chú khỉ nhà ta đang tung tăng chuyền cành thì chợt thấy ở một gốc cây có một cái thùng gỗ to lớn nhưng cái miệng thùng lại rất nhỏ.  Tò mò, chú khỉ ghé mắt dòm vào và thấy bên trong thùng một trái đỏ mọng ngọt lịm, bốc mùi thơm ngát.  Thế là khỉ ta, bị mùi thơm hấp dẫn, không nhịn được, bèn thò tay vào miệng lỗ thùng và chụp lấy trái cây thơm ngon quyến rũ đó.

Nhưng khi chú khỉ muốn rút tay ra thì, hỡi ơi, chú ta không thể rút tay ra được vì cái miệng thùng quá nhỏ, không cách gì rút được cái tay đang nắm chặt trái cây đó.  Loay hoay mãi, chú khỉ vẫn bị kẹt tay trong thùng.  Và chú cứ loay hoay mãi cho đến khi người thợ săn tới chụp cổ bắt sống mang về, nhưng Khỉ vẫn không hiểu được là chi cần buông trái cây ra là mình sẽ rút tay ra được và không bị thộp cổ.  Chỉ cần buông tay, chỉ cần buông tay!”

Đúng vậy!  Chúng ta cũng vậy, cũng như chú khỉ khù khờ tham ăn đó.  Đó là cách chúng ta sống cuộc đời của chúng ta.  Chúng ta bị mắc bẫy bởi vì chúng ta muốn đời sống chúng ta chỉ toàn là ngọt đẹp và may mắn.  Và chúng ta cứ nắm chặt mãi những gì chúng ta có, chúng ta không thể buông tay, không chịu buông tay.  Rồi bởi vì không thể buông tay, chúng ta cứ bị vướng kẹt mãi vào vòng tròn bất tận của hạnh phúc và bất hạnh, của tình yêu và thù hận, của hy vọng và thất vọng, của an vui và đau khổ, của sống và chết . . .

Ayya Khema, Be An Island

Ngày 15 tháng Giêng,

Bách Trượng hỏi thiền sư Mã Tổ: “Cái gì là ý nghĩa cốt lõi của thiền?”

Mã Tổ trả lời: “Đó là nơi mà ngươi buông bỏ xác thân và đời sống.”

From Zen’s Chinese Heritage

Ngày 16 tháng Giêng,

Tất cả lỗi lầm trong tâm trí của chúng ta – ích kỷ, vô minh, sân hận, tham đắm, tội lỗi và mọi vọng niệm, phiền hoặc – đều hư huyễn, tạm thời, vô thường, không lâu dài.  Và bởi vì nguyên nhân gây ra khổ đau cho chúng ta – chính những vọng niệm tư kiến điên đảo và tăm tối trên – vốn vô thường, biến đổi, nên sự khổ đau của chúng ta cũng vô thường, thay đổi, không lâu dài.

Lama Zopa Rinpoche, Ultimate Healing

Ngày 17 tháng Giêng,

Không phải chỉ đơn thuần ngồi xuống yên lặng là ta có thể thực hành thiền định nếu trong tâm ta vẫn đầy dẫy phiền hoặc hệ lụy trần tục như một nắm tơ vò.  Tốt hơn hết và cần thiết hơn hết, hãy vì sự giải thoát khổ đau và hạnh phúc tối thượng tịch tĩnh niết bàn của chúng sinh mà dũng mãnh phát đại bồ đề tâm tinh tiến nỗ lực tu tập thiền định; có như thế thì ta mới có thể gặt hái kết quả thù thắng được.

Padmasambhava, Natural Liberation

Ngày 18 tháng Giêng,

Cũng giống như con khỉ trong rừng cứ chuyền hết cành cây này sang cành cây khác, cái mà chúng ta đặt tên là ‘tâm thức,’ ‘tâm lý,’ và ‘ý thức’ cũng tập khởi, khuấy nhiễu, náo loạn tâm chúng ta hết ngày này đến ngày khác, hết phút giây này đến phút giây khác.

Buddha, In The Connected Discourses of The Buddha

Ngày 19 tháng Giêng,

Chúng ta hãy nhớ kỹ rằng ‘những thói quen, tập khí kết cấu từ lâu đời rất khó mà diệt trừ nổi.’  Rất khó mà dễ dàng nhận ra được sự bực tức, sân hận hay ghen tỵ của chúng ta . . . vì thế chúng ta thường chán nản tiêu cực phó mặc cho chúng dấy khởi trong tâm theo chiều hướng quen thuộc hoặc có thể chúng ta gồng sức nổ lực phân tích nào là nguyên nhân, nào là hậu quả của chúng để tìm cách diệt trừ . . .

Chuyển hóa tâm là một tiến trình chậm theo thời gian tính.  Giống như chúng ta tập cỡi ngựa vậy, ban đầu chúng ta phải đi nước kiệu, dần dần đi nước sãi, vững vàng rồi mới phi nước đại.  Tiến trình chuyển hóa ‘tâm viên ý mã’ của chúng ta cũng như thế.  Những tập khí tích tụ từ lâu đời lâu kiếp trong bản năng, trong tiềm thức hay vì hoàn cảnh môi trường xung quanh ảnh hưởng sẽ dần dần theo quá trình tôi luyện dùi mài mà chuyển đổi lần lần từng bước, từng bước từ xấu thành tốt và sẽ hoàn toàn thay đổi thành những hành động trong sáng, tốt lành, đem lại lợi ích an lạc cho chính bản thân chúng ta và mọi người, mọi loài.

Kathleen Mcdonald, How To Meditate

Ngày 20 tháng Giêng,

Các Thiền sư rất thường hay nói về sự dễ duôi khi quí vị tự mình thực tập thiền. Vì quí vị không làm phiền bất kỳ ai khác, nên quí vị sẽ không ngại thay đổi tư thế cho thoải mái, và rồi lại tiếp tục thay đổi nữa. Qúi vị có thể thu ngắn thời gian ngồi thiền, rồi lại thu ngắn hơn nữa — và cuối cùng chẳng còn ngồi nữa. Nhưng sự thay đổi tư thế của qúi vị đã quấy rối việc ngồi thiền của chính qúi vị và phá hỏng mọi thành quả qúi vị đã có được thông qua việc khuấy động tâm thức và bản ngã. Qúi vị đã làm hại chính mình.

Tom Chetwynd, Zen and The Kingdom of Heaven

Ngày 21 tháng Giêng,

Nếu chúng ta chia ra làm hai ranh giới – một ‘bạo lực’, một ‘không bạo lực’- và chúng ta đứng hẳn về một phía để tấn công phía bên kia thì thế giới không bao giờ được yên ổn thanh bình cả.  Chúng ta sẽ luôn luôn than phiền, trách cứ và lên án những ai chúng ta cho rằng họ phải nhận lãnh trách nhiệm cho những cuộc chiến tranh và bất công xã hội, mà chưa hề nhận thức cái mức độ bạo động ngay trong chính bản tâm của chúng ta, ngay chính trong con người chúng ta.  Thực thế, chúng ta phải quán chiếu chính chúng ta và ngay cả với những người mà chúng ta lên án nếu chúng ta muốn có một sức tác động mãnh liệt và hiệu quả thực sự.

Ayya Khema, Be An Island

Ngày 22 tháng Giêng,

Những người nào hiếm khi đọc sách sẽ không bao giờ hiểu được những lời dạy của Phật, và có thể, tệ hơn thế nữa, họ sẽ xem thường, không màng tới, nhưng những ai cố gắng quán sát những gì sinh khởi trong tâm thức, và luôn cẩn trọng phòng hộ sáu căn trên tiêu chuẩn đạo đức, sẽ không bao giờ bị sa lầy.  Những người đó có khả năng quán triệt được đau khổ và thẩm thấu được giáo pháp của Phật dạy.  Họ sẽ hiểu được những quyển sách họ đọc.

Buddhadasa, Heartwood of The Bodhi Tree

Ngày 23 tháng Giêng,

Nếu bạn không bao giờ thử làm gì, bạn sẽ không bao giờ gặt hái kết quả hay sẽ không bao giờ biết mùi vị của cái gọi là kết quả hay thành công; nhưng nếu bạn thử, bạn sẽ rất có thể ngạc nhiên với chính khả năng bản thân mình.

Vậy bạn sẽ thử hay không dám thử?

Lama Thubten Yeshe, The Bliss of Inner Fire

Ngày 24 tháng Giêng,

Mục đích của tất cả các tôn giáo lớn không phải là để xây dựng những ngôi đền, chùa chiền hay thánh đường nguy nga, hoành tráng, lộng lẫy bên ngoài . . . mà chính là xây dựng những thánh đường, đền chùa Từ Bi, Bác Ái, Trí Tuệ và Hạnh Phúc bên trong chúng ta, trong trái tim chúng ta.

His Holiness Dalai Lama, The Good Heart

Ngày 25 tháng Giêng,

Chỉ có một đường tơ rất mong manh giữa ranh giới đời sống này và đời sống kế tiếp.  Chẳng biết sáng mai tôi có còn sống hay không, vậy thì tại sao lại đánh lừa cái chết với những ảo huyền về những đề án tương lai cuộc đời?

Milarepa, Drinking The Mountain Stream

Ngày 26 tháng Giêng,

Bạn có thể kỳ vọng một chút lợi lạc nào đó từ công phu thiền tập. Tầng cấp đầu tiên là quán chiếu những sự vật thực tiễn; theo thời gian thực hành thì những tầng cấp sau sẽ tiên nghiệm hơn, chuyển hóa hơn.  Công phu thực hành thiền định sẽ đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến mức độ sâu xa hơn,vi diệu hơn, uyên thâm hơn, và siêu việt hơn.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

Ngày 27 tháng Giêng,

Nâng lên tà áo,

Tôi kéo nước trong veo nhiệm mầu

Từ suối này và mặc nó trào dâng,

Cọ đôi guốc và giặt vải quàng đầu. Sương mù

Như khói vỡ tan trên linh sam cùng trúc.

Mờ ảo . . . khói sương . . . chẳng thấy rõ được gì . . .

Nhưng bầu trời tâm thức tôi,

Vẫn tĩnh lặng, sáng trong,

Minh triết, như như, và không hề xao động.

Chien Chang, In The Clouds Should Know Me By Now

Ngày 28 tháng Giêng,

Cái gì là thiện? Không sát sinh là thiện, không trộm cắp là thiện, không tà hạnh là thiện, không ác khẩu là thiện, không nói dối là thiện, không nói lưỡi hai chiều là thiện, không nói thêu dệt là thiện, không nhiều chuyện là thiện, không tham cầu là thiện, không sử dụng các chất men say, ma túy là thiện, chánh kiến là thiện.  Tất cả những thứ ‘không’ được làm như trên là thiện; những ai sống thực hành được như thế là người hiền, người thiện, người đạo đức.

Và cái gì là cội rễ của thiện?  Không tham là cội rễ của thiện, không sân là cội rễ của thiện, không si là cội rễ của thiện.  Không Tham, Không Sân, Không Si là cội rễ của Thiện.

Buddha, In The Middle Length Discourses of The Buddha

Ngày 29 tháng Giêng,

Chỉ nghĩ có mỗi loài người thôi thì đầu óc chúng ta thật có vẻ hẹp hòi thiển cận quá; nhưng nếu có lòng quan tâm và nhận thức triệt để là tất cả vạn loại chúng sinh hữu tình trong vũ trụ này đã từng có lần thay hình đổi dạng làm cha làm mẹ chúng ta thì tự nhiên sẽ khai mở được ra một không gian tình thương bao la chan hòa giữa nhau, với nhau và cho nhau.

His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People

Ngày 30 tháng Giêng,

Từ bỏ cái vòng bánh xe luân hồi sinh tử có nghĩa là chúng ta từ bỏ cái tập khí tham chấp, đắm trước, nắm bắt, và những vọng tưởng điên đảo ô nhiễm của chúng ta.  Và cũng có nghĩa là khi từ bỏ luân hồi, chúng ta ôm trọn khả năng giác ngộ giải thoát vốn sẵn có của chúng ta.

Lama Zopa Rinpoche, Transforming Problems Into Happiness

Ngày 31 tháng Giêng,

Điều thiết yếu là phải biết khi nào không nên chú ý tới những gì làm tâm mình manh động. Tuy nhiên, nếu như chúng ta chỉ biết tránh né như một phương cách duy nhất để đương đầu với một vài chướng duyên nào đó thì thành quả việc thực tập tâm linh của chúng ta sẽ hết sức giới hạn.

Lama Thubten Yeshe, Introduction To Tantra

Ngày 01 tháng Hai,

Chân tính giác ngộ hiển hiện khi không có một hành vi tạo tác nào sinh khởi. Vô tướng, vô tác, vô nguyện.  Không Phật, không chúng sinh, không thiện, không ác, không tăng, không giảm, không sinh cũng không diệt . . .

Jamgon Kongtrul, Creation and Completion

Ngày 02 tháng Hai,

Trong biển chân lý thực tính, không có sự khác biệt giữa phiền trược và giải thoát.  Một khi bạn nhận chân trực diện được bản lai tự tính của mình thì niềm hoan hỷ tự nhiên sinh khởi trong tâm – và đó chính là sự an lạc, đại lạc tự tâm!

Tâm giác ngộ, Tâm giải thoát!

Shabkar, In The Flight of The Garuda

Ngày 03 tháng Hai,

Danh vọng là sự phỉnh gạt của Ma Vương.

Adept Godrakpa, In Hermit of Go Cliffs

Ngày 04 tháng Hai,

Chúng ta bước trên con đường mù sương, ngắm nhìn những cánh hoa cúc dại mọc ven bờ ruộng cỏ, hay ngồi ở bìa rừng phía đông, đợi chờ nàng Hằng Nga xuất hiện.

Dù một mình, chúng ta vẫn không cảm thấy lẻ loi cô độc,

Đó chính là niềm hạnh phúc tuyệt đối.

Chúng ta mặc nhiên hân hưởng hạnh phúc an bình nội tâm, đừng luận bàn thành công hay thất bại.

Chia Tao, In When I Find You Again, It Will Be In Mountains

Ngày 05 tháng Hai,

Đừng bám víu vào bất cứ một vật gì.  Tất cả đều là không, vì thế không phê bình, không đánh giá, không lên án, không phân biệt gì hết . . . Chẳng có một quan kiến hay tư tưởng nào được cho là có giá trị minh triết cả, thế nên bạn đừng có đoán già đoán non hay phiếm luận lung tung nữa nhé!

Shabkar, In The Flight of The Garuda

Ngày 06 tháng Hai,

Chúng ta nhận xét giá trị và hiệu quả của những truyền thống tôn giáo khác càng khách quan và minh triết bao nhiêu, thì lòng tôn kính và ngưỡng mộ của chúng ta đối với các tôn giáo khác càng sâu xa và chân thành bấy nhiêu.

Đó chính là phương cách hữu hiệu đúng đắn nhất để chúng ta có thể phát triển lòng từ bi chân thiết và tinh thần hòa hợp đồng nhất với các tôn giáo khác.

His Holiness Dalai Lama, The Good Heart

Ngày 07 tháng Hai,

Ngọn cuồng phong hung dữ đang lồng lộng thổi kia, bản chất chỉ là hư không giả tạm,

Lượn sóng khổng lồ đang cuồn cuộn tung mình tới bờ kia, suy cho cùng bản chất chỉ là nước biển,

Đám mây đen kịt đang che khuất cả ánh mặt trời kia, bản chất chỉ là vay mượn hơi nước và không khí bầu trời,

Ngay cả đến cái tâm thức dầy dặc tư tưởng kia, rốt cuộc chỉ là luồng ảo hóa sinh sinh diệt diệt.

Vạn vật đều do nhân duyên sinh, vay mượn, gá tạm, rồi tan biến, chẳng còn gì.

Hiểu thấu rồi, có gì để tham sân, tiếc nuối, đắm nhiễm, lo âu, và tranh giành chiếm đoạt?

Milarepa, Drinking The Mountain Stream

Ngày 08 tháng Hai,

Tự ngàn xưa, các bậc thánh đức đã nói rằng: ‘Lửa sân thiêu rụi hết tất cả rừng công đức.’  Vì thế, sân hận cần phải diệt trừ tuyệt đối.

Jae Woong Kim, Polishing The Diamond

Ngày 09 tháng Hai,

Theo lời Phật dạy, tâm thức chúng ta vốn sáng suốt, linh minh. Trong từng sát na khoảnh khắc, nếu lương tri sinh khởi thì tâm thức minh mẫn, thông triết vô cùng; nhưng nếu để mất chính niệm thì tâm thức đó bị mây mù sân hận, tham lam, si mê che phủ mờ kín hết đi.

Những ô nhiễm đen tối tham, sân, si đó làm mất đi ánh sáng trí tuệ, và khiến tâm thức chúng ta lang thang lạc lối trong tối tăm và đau khổ.

Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindful Steps To Happiness

Ngày 10 tháng Hai,

Tham làm ô nhiễm tâm; Sân làm ô nhiễm tâm; Si làm ô nhiễm tâm

Buddha, In The Middle Length Discourses of The Buddha

Ngày 11 tháng Hai,

Trí Tuệ có ba tầng cấp.  Cấp thứ nhất là sự thông thái tích lũy được do nghe và đọc.  Chúng ta đạt tới cấp thứ hai khi chúng ta tận dụng sự thông thái đó với tất cả tâm huyết và biểu đạt nó qua thân, khẩu, ý.

Và nếu chúng ta biết hành xử thân, khẩu, ý của mình thật trong sáng, tốt lành, thánh thiện, lợi mình lợi người, thì chúng ta đạt tới tầng cấp minh triết thứ ba, cao nhất, sâu xa nhất, huyền nhiệm nhất của Trí Tuệ.

Ayya Khema, Be An Island

Ngày 12 tháng Hai,

Sau khi trở thành phương trượng một thiền viện, thiền sư Yunyan nói với các thiền sinh rằng:

‘Có người con của một gia chủ kia cái gì cũng biết, không có câu hỏi nào mà anh ta không trả lời được.’

Dongshan tiến lên, hỏi rằng:

‘Vậy xin hỏi, trong nhà ấy có bao nhiêu cổ thư?’

Yunyan trả lời:

‘Chẳng có một chữ nào.’

Dongshan lại hỏi:

‘Vậy thì làm sao người đó lại có thể thông thái được?’

Yunyan đáp:

‘Ngày và đêm, anh ta đều không ngủ.’

Dongshan hỏi:

‘Vậy anh ta đã từng được ai vấn nạn một vấn đề gì chưa?’

Yunyan trả lời:

‘Những gì anh ta trả lời đều không nói.’

From Zen’s Chinese Heritage

Ngày 13 tháng Hai,

Những ai khi cho rằng mình có thể hiểu những gì có thể diễn đạt được thì những kẻ đó sẽ bị vướng mắc vào sự diễn đạt ấy. Vì không nắm được trọn ý của những gì có thể diễn đạt được, nên họ phải chịu áp bức dưới gông xiềng của cái chết. Nhưng một khi đã hoàn toàn nắm được trọn ý của những gì có thể được diễn đạt, họ vẫn không cho rằng, “Ta là người diễn đạt.” Vì đối với họ, chính họ cũng không có sự tồn tại để cho ai có thể miêu tả về họ.

Buddha, In The Connected Discourses of The Buddha

Ngày 14 tháng Hai,

Thật rõ ràng chính xác là đời sống hiện tại của chúng ta đây bị ràng buộc chằng chịt bởi những sợi dây tham nhiễm khát ái đến nỗi chúng ta phải dốc hết toàn tâm toàn sức mới có thể cắt đứt những vòng xiết bạch tuộc kinh khiếp đó để thay đổi, chuyển hóa cuộc đời chúng ta từ ô nhiễm phiền trược thành trong sáng, thánh thiện.

Lama Thubten Yeshe, Introduction To Tantra

Ngày 15 tháng Hai,

Đức Phật có thể đạt tới sự giác ngộ tối thượng bởi vì bản tánh giác ngộ vốn sẵn hiện hữu.  Nếu không, thật sự sẽ không thể nào đạt được.

His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People

Ngày 16 tháng Hai,

Bạn chỉ có được ân sủng khi bạn không cố chạy đuổi theo nó.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

Ngày 17 tháng Hai,

Ý thức cơ bản vốn là Không trong biển Chân Không tuyệt đối vô hạn.

Không có người nhận thức cũng không có cái gì được nhận thức,

Không có người thấy cũng không có cái được thấy,

Không có người biết cũng không có cái gì được biết,

Không có người cảm nhận và cũng chẳng có cái gì được cảm nhận.

Milarepa, Drinking The Mountain Stream

Ngày 18 tháng Hai,

Trừ phi chúng ta thực tập hiểu biết và yêu thương đối với tất cả những người chúng ta gặp gỡ trên cõi đời này, nếu không thì ngày lại tháng qua, chúng ta sẽ dần đánh mất phần lớn niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống.  Nếu chúng ta có thể thành thật mở rộng tâm hồn mình ra thì không có gì gọi là khó khăn để được sống chan hòa hạnh phúc thực sự với mọi người, mọi loài.

Ayya Khema, Be An Island

Ngày 19 tháng Hai,

Một vị thiền sinh hỏi thiền sư Shigui: “Nguyên tắc đầu tiên là gì?”

Thiền sư Shigui trả lời: “Câu hỏi mà ông vừa hỏi chính là nguyên tắc thứ nhì.”

From Zen’s Chinese Heritage

Ngày 20 tháng Hai,

Trên tiến trình tu tập nhằm đạt đến khả năng chuyển hóa cái chết, trạng thái trung ấm và tái sinh, chúng ta phải tận dụng cả ba cơ hội tu tập trong lúc đang tỉnh thức, trong lúc ngủ và trong tiến trình diễn ra cái chết.

His Holiness Dalai Lama, Sleeping, Dreaming And Dying

Ngày 21 tháng Hai,

Đừng quên đem theo tất cả những kinh nghiệm thiền định tuyệt hảo nhất vào đời sống thường nhật của bạn.  Thay vì hành xử hay phản đối thế này thế nọ một cách bốc đồng, kích động theo những cảm xúc, ý nghĩ của mình thì bạn hãy quán sát tâm mình thật cẩn trọng, hãy luôn luôn tỉnh giác và cố gắng ứng phó thật khéo léo, nhu nhuyễn những vấn đề hay rắc rối phát sinh.  Nếu bạn có thể hành xử chi ly, cẩn trọng như vậy mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây thì công phu thiền định tu tập của bạn đã đạt được hiệu quả toàn thiện viên mãn nhất.

Kathleen Mcdonald, How To Meditate

Ngày 22 tháng Hai,

Nhiều vấn đề rắc rối xảy đến với chúng ta bởi vì chúng ta luôn cảm thấy bị tách rời ra khỏi cái gì mà chúng ta cần phải có.  Chúng ta không nhận thức được con người mình và vì thế chúng ta cứ hướng ngoại tìm cầu những phẩm chất hay những cái gì mà chúng ta cho là mình không có hay tưởng tượng là chúng ta đã mất.  Do đó tất cả những vấn đề rắc rối của thế giới này, từ sự lo sợ băn khoăn của mỗi cá nhân người nào đó cho đến chiến tranh giữa các quốc gia với nhau, đều bắt nguồn từ cái cảm giác mất mát khiếm khuyết này.

Lama Thubten Yeshe, Introduction To Tantra

Ngày 23 tháng Hai,

Tất cả những sự thực tập của bạn có thể hướng dẫn bạn tới chân lý, và bạn sẽ kinh nghiệm được chân lý qua chính sự tu tập đó.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In

Plain English

Ngày 24 tháng Hai,

Ngọn gió xuân kia suy nghĩ gì, sao cứ ngày đêm thổi mãi vào những vườn hoa, hang động? Gió có bao giờ hỏi ai là chủ những cây đào, cây mận đó không mà lại, chẳng một lời, cuốn xoáy đi màu đỏ thẫm trái chín cây?

Chi’i Chi, In The Clouds Know Me By Now

Ngày 25 tháng Hai,

Hãy dừng lại ngay cái tâm khao khát truy cầu chân lý.  Càng mong muốn bao nhiêu, càng xa vời chân lý bấy nhiêu.  Bạn không thể khám phá chân lý qua thiền định, bởi vậy hãy buông bỏ đi những trạng thái mơ hồ, những ảo giác viễn vông.  Tất cả những nỗ lực khởi nguồn từ vọng tâm, từ khao khát truy cầu đều vô ích , không giúp bạn giác ngộ được đâu.

Shabkar, In The Flight of The Garuda

Ngày 26 tháng Hai,

Chấp trước có nghĩa là tâm bị vướng mắc vào một đối tượng.

Lama Zopa Rinpoche, The Door To Satisfaction

Ngày 27 tháng Hai,

Nếu chúng ta nhắc cái quai, chúng ta sẽ nhắc được luôn cả cái nồi.  Cũng giống như thế, nếu chúng ta trầm tư thiền định và phát triển được lòng Từ Bi – nguyện ước rằng vạn loại chúng sinh sẽ giải thoát hết đau khổ – chúng ta sẽ nắm giữ được trong chúng ta cốt lõi tinh túy của tất cả pháp môn tu tập theo lời Đức Phật dạy.

Geshe Ngawang Dhargyey, In Advice From A Spiritual Friend

Ngày 28 tháng Hai,

Thể hiện được lòng từ bi càng nhiều bao nhiêu thì bạn càng rộng lượng bấy nhiêu.  Càng rộng lượng bao nhiêu thì bạn càng vun trồng tình thương thân thiện để cứu độ thế giới này bấy nhiêu.

Thích Nhất Hạnh, In Buddhist Peacework

Ngày 29 tháng Hai,

Chân lý chẳng có liên quan gì đến can đảm hay đạo đức cả.  Chân lý chỉ hiển hiện khi chúng ta không có nơi nào để quay đầu lại, khi chúng ta chạm đến cái mức tận cùng của sự chế ngự, phòng hộ lục căn.

Rodney Smith, Lessons From The Dying

Ngày 01 tháng Ba,

Bất kể lúc nào bạn nghe thấy có một người nào đó thành công, bạn hãy hoan hỷ chúc phúc cho họ.  Hãy luôn luôn thực tập hoan hỷ với người, chia sẻ niềm vui với người – dù người đó là kẻ thù hay là tri kỷ của bạn.

Nếu bạn không thể thực hành hoan hỷ thì mặc cho bạn có sống thọ đến bao nhiêu tuổi đi nữa, bạn cũng vẫn không bao giờ thấy và sống hạnh phúc.

Lama Zopa Rinpoche, Transforming Problems Into Happiness

Ngày 02 tháng Ba,

Ta đã từng bao lần thưởng thức vị ngọt,

và cũng đã có lần nếm vị đắng cay,

đừng tham đắm hưởng thụ vị ngọt men say,

nhưng cũng đừng trách than uất hờn vị đắng.

Vì thế, khi thuận duyên thuận cảnh đừng say mê đắm nhiễm, cũng đừng run sợ khi đau khổ ùa về,

quán chiếu nội tâm bình yên cả khi vui khi khổ,

không bị kéo lôi cũng chẵng bị đẩy lùi bởi bất cứ thứ gì.

Tâm bất động an nhiên!

Buddha, In The Connected Discourses of The Buddha

Ngày 03 tháng Ba,

Giảng giải giáo lý thậm thâm vi diệu sâu xa tới cỡ nào đi chăng nữa vẫn là một điều dễ dàng; sống đúng chính bản thân bạn với giáo lý ấy mới thực là điều khó khăn.

Adept Godrakpa, In Hermit of Go Cliffs

Ngày 04 tháng Ba,

Có vài kẻ mơ mơ hồ hồ, chỉ học lóm dăm điều dạy của các bậc Thánh nhân, thiếu tu học, kém hiểu biết thấu triệt giáo lý của Phật, lại tự vỗ ngực xưng danh là đạo sư, thường hay đi lòe bịp lợi dụng những người dễ tin, nông cạn muốn tránh khổ đau, tìm hạnh phúc, an tịnh.  Thật là bất hạnh!

Vì sao sự cố ấy lại thường xảy ra?  Bởi vì khi nói đến vấn đề siêu hình, trí tuệ, tâm linh hay ý thức, con người ta thường hay cả tin, dễ bị đánh lừa một cách ngây thơ, đáng tội nghiệp.

His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People

Ngày 05 tháng Ba,

Những gì không phải của ta, hãy buông bỏ đi.  Một khi ta biết cách buông bỏ rồi, ta sẽ sống an lạc và hạnh phúc.

Buddha, In The Connected Discourses of The Buddha

Ngày 06 tháng Ba,

Tất cả đều do tâm.  Tâm là chủ tể. Vạn pháp do tâm.

Ayya Khema, Being Nobody, Going Nowhere

Ngày 07 tháng Ba,

Khi tôi nhận được tin xấu báo cho biết là mình bị ung thư, tôi trực hiểu ngay.  Thực vậy, đúng vậy, tôi chợt ngộ ra rằng tôi cần nên trực nghiệm sự có mặt của mình ngay lúc này đây, ngay bây giờ đây với một kinh nghiệm nội tâm mới mẻ và tôi cần phải hết sức dấn thân vào đó thật trọn vẹn, thật hoàn toàn bằng cả con người thật của mình.

Tôi không muốn nói là tôi chỉ nói suông như thế với tôi mà thôi đâu.  Tôi muốn nói là cả con người tôi, toàn thể con người của tôi bỗng giác ngộ, thấu triệt, quày đầu trở lại, nhìn sự sự vật vật thật sáng suốt, minh triết, thông thái và tiến bước hướng về kinh nghiệm tâm thức mới đó.

Tôi đã ngộ được qui luật vô thường sinh, lão, bệnh, tử của kiếp người qua căn bệnh ung thư.

Sandy Boucher, Hidden Spring

Ngày 08 tháng Ba,

Giác Ngộ – sự giải thoát tuyệt vời tối thượng khỏi đau khổ, bi thương và vô minh – không phải và cũng không bao giờ xảy ra do tình cờ hay ngẫu nhiên.

Đó là kết quả của một trận chiến dũng cảm và thường là cô đơn của một hành giả chiến đấu chống lại sự yếu đuối của chính bản thân họ.

Bhikkhu Nyanasobhano, Landscapes of Wonder

Ngày 09 tháng Ba,

Không có một sự việc gì có giá trị mà lại gặt hái được chỉ trong một thời gian quá ngắn ngủi cả.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in Plain English

Ngày 10 tháng Ba,

Tiếc thương sự ra đi của thiền sư Poyen

Rêu xanh phủ kín chiếc giường đá,

Lá vàng khô úa lối đi mòn,

Đã bao mùa xuân trôi qua,

Thiền sư có biết chăng?

Hình bóng người tọa thiền,

Vẫn còn mờ ảo phảng phất đâu đây,

Nhưng nhục thân người

Đã tàn rụi đi rồi theo ngọn lửa.

Tuyết lạnh đọng trên thân tùng,

Đóng băng luôn trên nền chùa hoang vắng,

Bụi phủ mờ ổ khóa

Cánh cửa Tàng Kinh Các ngày xưa.

Tôi tự thẹn vì đã để rơi dòng lệ,

Nhưng xin hãy thông cảm cho,

Kẻ chưa nắm bắt được

Tính Không tuyệt đối của vũ trụ nhân sinh.

Chia Tao, In When I Find You Again, It Will Be In Mountains

Ngày 11 tháng Ba,

Đức Phật so sánh con người với bốn loại chậu sành.  Một loại chậu sành bị thủng đáy.  Người ta đổ bao nhiêu nước thì nước thoát chảy ra từ những lỗ thủng đó hết bấy nhiêu.  Loại chậu thủng đó ví cho hạng người, khi nghe giáo pháp Phật, như nước đổ lá môn, lỗ tai này chạy ra lỗ tai kia, chẳng thâu thập được gì.

Loại chậu thứ hai thì bị nứt kẻ, ví cho hạng người, dù chúng ta có cố gắng nhét giáo lý vào tai, thì chẳng chóng thì chầy, những câu giáo pháp cũng rò rỉ thoát ra ngoài hết, chẳng giữ lại được chút gì.  Cái chậu nứt chẳng giữ được nước, lại trống rỗng.  Loại chậu thứ ba là loại chậu chứa đựng nước thiu thối – đó ví cho hạng người chứa đầy quan kiến trong đầu, cái gì cũng tự cho là đã biết, đã rành, ta đây là nhất, là số một, v.v.  .

Loại chậu nước thiu thối này không thể đổ thêm nước mới vào, cũng như hạng người ‘ta đây’ không thể chấp nhận cái gì mới mẻ hơn, vì họ tự cho là mình đã biết hết ráo trọi rồi, chẳng cần phải học hiểu thêm gì cả.  Loại chậu thứ tư là loại chậu không bị rò rỉ, không bị nứt kẽ, không chứa nước thiu thối, hoàn toàn trống rỗng sạch sẽ, lành lặn để có thể chứa đựng nước trong, mát, thơm, ngon, sạch.

Ví dụ thứ tư ví cho hạng người minh mẫn, an vui, thích nghe và học hỏi giáo pháp cũng như thích được gần gũi thiện tri thức và tu tập cầu giải thoát cấu uế phiền trược.

Ayya Khema, Be An Island

Ngày 12 tháng Ba,

Một vị tăng sinh hỏi: “Khi đại sự sinh tử đến, tiếp theo rồi sẽ là cái gì?”

Thiền sư Dasui trả lời: “Có trà, uống trà.  Có cơm, ăn cơm.”

Tăng sinh lại hỏi: “Nhưng ai là người lãnh thọ?”

Thiền sư Dasui trả lời: “Hãy cầm chén cơm lên.”

From Zen’s Chinese Heritage

Ngày 13 tháng Ba,

Thường thường, những ai mới tập hành thiền đều nghĩ rằng những tâm sở bất thiện của họ sao cứ càng lúc càng tăng dần, sinh khởi nhiều hơn, không giảm bớt đươc chút nào, và họ cho rằng có lẽ do ngồi thiền mà bị như vậy.  Hãy quán chiếu tiến trình hành thiền giống như khi bạn giặt đồ vậy.

Trước tiên, bạn ngâm quần áo dơ vào nước, rồi quậy sà bông vào, vo quần áo . . . nước sà bông đang trong dần dần trở nên đục ngầu vì bụi dơ của quần áo.  Thật ngu xuẩn nếu bạn càu nhàu sao nước lại đục vậy, sao bọt sà bông lại dơ vậy, v.v. và v.v.  chẳng qua tiến trình giặt quần áo dơ phải như thế mà thôi – đầu tiên cho quần áo dơ vào nước, bỏ sà bông vào, vò quần áo, giặt giũ nhiều lần – quần áo dơ trở nên sạch, hết bụi bặm, dơ dáy.

Hành thiền cũng thế, hành thiền là để thanh lọc tâm trí.  Trước tiên chúng ta, qua tiến trình hành thiền, sẽ khám phá ra những tâm sở bất thiện thô lậu, và dần dần, những tâm sở bất thiện đó bị thanh lọc dần, yếu đi, không sinh khởi được nữa, và từ từ nhường chỗ cho những tư tưởng trong sáng, những tâm sở thiện.  Hãy kiên nhẫn, đừng nôn nóng.

Kathleen Mcdonald, How To Meditate

Ngày 14 tháng Ba,

Người nào tìm niềm vui nơi hình danh sắc tướng sẽ nhận niềm vui trong đau khổ.  Người nào tìm niềm vui trong đau khổ, Ta nói, sẽ không bao giờ giải thoát khỏi khổ đau.

Buddha, In The Connected Discourses of The Buddha

Ngày 15 tháng Ba,

Hãy chia sẻ tình yêu của bạn, trí tuệ của bạn, tài sản của bạn và hãy phụng sự người khác càng nhiều càng tốt.

Hãy sống hòa kính, thương yêu, thân thiện với người khác và hãy làm một ví dụ điển hình tốt về Tình Yêu, Hòa Bình, Từ Bi và Trí Tuệ.

Hãy luôn an lạc hạnh phúc khi thực hành giáo pháp và hài lòng với cuộc sống hiện tại của bạn.

Hãy sống hợp lý với phong cách mà bạn trưởng thành, và đừng bao giờ nghĩ là đã quá trễ.  Không bao giờ quá trễ cả.  Ngay cả nếu ngày mai bạn sẽ chết, hãy luôn giữ vững mình sống trung thực và trong sáng, vui vẻ; phải luôn là một con người an lạc, hoan hỷ như ngày hôm nay bạn đang an lạc, tươi vui.

Lama Thubten Yeshe, The Bliss of Inner Fire

Ngày 16 tháng Ba,

Phật sẽ không còn là Phật nữa khi bạn nhốt cứng Phật vào trong cái hộp sọ có cái tên rất kêu là ‘tâm thức’ của bạn – Phật lúc đó chỉ trở thành một sản phẩm phân biệt, một định kiến cứng ngắc của bạn mà thôi.

Jae Wong Kim, Polishing The Diamond

Ngày 17 tháng Ba,

Thể xác ta vô thường, mong manh như sương mù mùa xuân,

Tâm thức ta vô chủ thể như bầu thái hư lồng lộng kia,

Tư tưởng ta không kiên cố vững bền như làn gió thoảng nhẹ trong không trung,

Hãy luôn luôn trầm tư suy gẫm về ba điểm trên.

Adept Godrakpa, In Hermit of Go Cliffs

Ngày 18 tháng Ba,

Chân Không không phải là một trạng thái trống vắng, rỗng tuếch, phủ định.  Đó chính là một trạng thái tâm hoàn toàn triệt bỏ sự căng thẳng, không lo sợ, không ưu phiền . . .  và hoàn toàn thư thái an nhiên, khoảng khoát, mở rộng ra tột cùng để đón nhận hương vị giáo pháp.  Trạng thái tâm thức an nhiên đó đã buông xả, khai phóng được hết mọi định kiến về thế giới và con người.

Nếu cho đến bây giờ, chúng ta chưa khai phóng được hết tư tưởng hay thành kiến trong đầu óc chúng ta thì chúng ta phải mau chóng tìm giải pháp đoạn trừ chúng ngay đi và mở rộng cánh cửa tâm hồn để đón nhận hạnh phúc tuyệt đối viên mãn, hãy buông xả hết ngay đi tất cả thành kiến, định kiến, tư tưởng, ý nghĩ, v.v. và v.v. và hãy để cho tâm thức mình khoảng khoát, tự do, tự tại, an nhiên, bình lặng như một đại dương mênh mông sẵn sàng đón nhận mọi luồng giáo pháp đổ tràn về.

Một khi biển tâm chúng ta đã chứa đựng đầy giáo pháp của Phật, chắc chắn giáo pháp ấy sẽ giúp chúng ta thay đổi được cái nhìn định kiến sai lệch trước kia và hướng dẫn chúng ta đến chính kiến trí tuệ.

Ayya Khema, Be An Island

Ngày 19 tháng Ba,

Cái ‘Ta’ sinh khởi qua kinh nghiệm thiền định không giống cái ‘ta’ trước khi thiền định.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in Plain English

Ngày 20 tháng Ba,

Càng suy tư quán chiếu về cái Già và cái Chết, chúng ta càng thẩm thấu đó là một tiến trình tự nhiên.  Chẳng có cái gì lạ lùng, bất ngờ, ngạc nhiên cả.

Nếu chúng ta luôn tự mình chuẩn bị đối diện tiến trình tự nhiên đó, một khi cái già và cái chết vật lý thực sự xảy đến (chắc chắn phải đến một ngày nào đó) thì thái độ đón nhận cái qui luật Sinh, Lão, Bệnh, Tử của chúng ta cũng an nhiên tự tại, không hốt hoảng, sợ hãi, bàng hoàng hay đau khổ, nuối tiếc, vì duyên sinh tức duyên diệt.

Chúng ta chỉ nên nghĩ một cách đơn giản là: “Rồi, cái phút giây cuối cùng cuộc đời ta đã tới rồi.”  Tôi nghĩ đó là phương pháp tiếp cận tốt nhất cái qui luật (có vẻ phũ phàng, phi lý) Sinh, Lão, Bệnh, Tử của kiếp chúng sinh.

His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People

Ngày 21 tháng Ba,

Núi chuyển tải sự khôn,

Suối thì thầm những câu chuyện dịu dàng,

Từ lá thông, gió bùng lửa dưới ấm trà,

Vạt bóng tre ướt sũng áo tràng.

Tôi mài mực: mây phủ trên mỏm đá,

Chép vần thơ, chim đậu trên cành cây,

Và cứ thế cuộc đời trôi qua,

Từng bước hướng về tâm tĩnh lặng.

Shih- Shu, In The Clouds Should Know Me By Now

Ngày 22 tháng Ba,

Đừng cố gắng một cách máy móc sai lệch tự đắm mình vào đau khổ để mong hiển thị và đạt tới mục đích cứu cánh ‘Phiền não tức Niết Bàn’.  Đó là một nghịch lý.

Niết Bàn tối thượng, tịch tĩnh an nhiên tuyệt đối chỉ đạt tới do vun trồng từng kinh nghiệm nhỏ một về sự An Bình Nội Tại ngay giờ phút hiện tại, bây giờ và ở đây mà thôi.

Ngày hôm nay, nếu ta không an lạc được thì ngày mai hay cả đời, ta cũng chẳng bao giờ có thể an lạc được.

Lama Thubten Yeshe, Introduction To Tantra

Ngày 23 tháng Ba,

Hãy trực nhận sáng suốt rằng cuộc hành trình về trung tâm điểm giải thoát giác ngộ chỉ hiển hiện trong nội tâm ta mà thôi.

Mathew Flickstein, Journey To The Center

Ngày 24 tháng 3

Du hành buổi sáng

Thức dậy sớm

Lên đường

Gà nhà bên chưa gáy.

Bên ánh đèn

Tôi giã từ quán trọ

Dọc đường đi

Ngựa gầy sải bước trong đêm.

Trượt chân trên đá

Vừa đọng sương giá

Len lỏi xuyên rừng

Chúng tôi e ngại

Đánh thức chim muông.

Sau tiếng chuông ngân

Từ rặng núi xa

Màu trời rạng đông

Dần dà rõ nét.

Chia Tao, In the Clouds Should Know Me By Now

Ngày 25 tháng Ba,

Ta không nên hao hơi tổn sức quá mức để gom góp sưu tầm từng mảnh vụn học thức mà hãy dồn năng lực cố gắng thẩm thấu giá trị cuộc sống qua ánh sáng nội tâm biểu đạt trong đời sống hằng ngày của chính ta.

Geshe Rabten, In Advice From A Spiritual Friend

Ngày 26 tháng Ba,

Hãy quăng bỏ cho gió cuốn trôi đi những lo âu của bạn về cuộc đời này, mà hãy chú tâm về cái chết vô thường không biết sẽ đến lúc nào.

Hãy ghi nhớ những khổ đau chốn Sa Bà uế trược này và vòng lẩn quẩn luân hồi bất tận, vì thế hãy luôn tự hỏi tại sao ta lại lãng phí thời gian sống cho những gì vô ích, trói buộc?

Milarepa, Drinking The Mountain Stream

Ngày 27 tháng Ba,

Thực chất của khổ đau không phải bởi con người hay những ngoại duyên xã hội, mà chính do những thấy biết sai lầm, những nhận thức lệch lạc của chúng sinh mà ra.

 1. Alan Wallace,Tibetan Buddhism From The Ground Up

Ngày 28 tháng Ba,

Nếu chúng ta có thể quán chiếu và thấu triệt được thực sự chúng ta là ai, là gì, thì đó chính là phương thuốc thần diệu để chữa trị và diệt trừ tận gốc mọi căn nguyên đau khổ.  Đó chính là trung tâm điểm của tất cả những phương pháp tu tập tâm linh.

Kalu Rinpoche, Luminous Mind

Ngày 29 tháng Ba,

Chúng ta không bị bắt buộc phải tranh đua đọ sức thiền định bởi bất cứ một nguyên do ngoại tại nào, cũng chẳng bởi bất cứ ai hay bởi thượng đế.  Chúng ta là chủ nhân ông của khổ đau chính mình thì chúng ta phải có trách nhiệm tự mình chuyển hóa giải thoát khỏi khổ đau đó.  Tự làm, tự chịu.  Nhân nào, Quả nấy.  Chúng ta gây tạo ra hành nghiệp thiện hay ác nào thì chúng ta phải gánh chịu quả báo tốt hay xấu của hành nghiệp đó, không sai chạy – và do vì chúng ta là chủ nhân ông của tất cả hành nghiệp của chính mình thì cũng tùy thuộc vào chính bản thân mình để tìm phương pháp giải thoát khổ đau.

Lama Thubten Yeshe, In Wisdom Energy

Ngày 30 tháng Ba,

Khi tọa thiền, bạn đừng mong cầu trông đợi gì hết.  Chỉ cần ngồi yên và quán sát những gì sinh khởi, xảy ra.  Hãy quán chiếu mọi sự việc như là một cuộc khảo nghiệm.  Tích cực tìm tòi hiểu biết và nhận thức bài thi trắc nghiệm nội tâm đó, nhưng đừng để bị ảnh hưởng hay gây rối bởi những kỳ vọng kết quả nào của chính bạn, bởi vì khi thực tập thiền, đừng để tâm trí bị xao nhãng, lo lắng, bất an bởi bất cứ một kết quả nào.

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In Plain English

Ngày 31 tháng Ba,

Một vị tăng sĩ hỏi: “Phật là gì?”

Thiền sư Chongshou trả lời: “Phật là gì?”

Vị tăng sĩ lại hỏi: “Hiểu biết là gì?”

Thiền sư Chongshou trả lời: “Hiểu biết là không hiểu biết.”

From Zen’s Chinese Heritage

 

Xem thêm:

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương I

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương II

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương III

365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương IV

The post 365 Ngày Pháp Vị – Josh Bartok – Chương I appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/365-ngay-phap-vi-chuong-i.html/feed 0
Đức Phật Phải Làm Gì ? Chương bốn: Khát vọng đời sống https://bachhac.net/duc-phat-phai-lam-gi-chuong-bon-khat-vong-doi-song.html https://bachhac.net/duc-phat-phai-lam-gi-chuong-bon-khat-vong-doi-song.html#respond Thu, 08 Aug 2019 15:14:28 +0000 https://bachhac.net/?p=1668 Chương bốn: Khát vọng đời sống Ồ, đây mới đúng là mật ngọt chết ruồi đây! Những khát vọng trần tục, những cuồng si, những khoái lạc như tiền bạc, địa vị, quyền lực, sắc đẹp, nhục dục, v.v.  mà cả một đời người chúng ta ngụp lặn trong đó. Chúng ta reo cười, hớn …

The post Đức Phật Phải Làm Gì ? Chương bốn: Khát vọng đời sống appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
Đức Phật Phải Làm Gi

Chương bốn: Khát vọng đời sống

Ồ, đây mới đúng là mật ngọt chết ruồi đây! Những khát vọng trần tục, những cuồng si, những khoái lạc như tiền bạc, địa vị, quyền lực, sắc đẹp, nhục dục, v.v.  mà cả một đời người chúng ta ngụp lặn trong đó.

Chúng ta reo cười, hớn hở đón chào những khoái lạc đó; chúng ta vỗ tay tưng bừng mở tiệc, uống ăn hả hê hay nhào lộn tan biến trong những lạc thú mà chúng ta cho đó là mục tiêu cuộc sống đời người của chúng ta.

Tất cả những cái mà con người hứng thú, tranh dành chụp giựt đó nghe qua có vẻ thật hấp dẫn, thật quyến rũ xiết bao, nhưng nào ai có biết đâu, ngay trong cái ảo giác cuồng si đó, đã ẩn chứa biết bao là đau khổ, tuyệt vọng.  Chúng ta đã và đang gây đau khổ cho chính chúng ta bởi những khát vọng đam mê si cuồng trần tục.  Tại sao thế?

Hơn ai hết, Đức Phật đã cảnh giác chúng ta về sự ảo giác cuồng vọng này, bởi vì càng mê say dục lạc thì càng lún sâu vào khát ái tham vọng.  Và sự khát ái tham vọng đó sẽ và chỉ đem đến cho chúng ta đau khổ, thất vọng mà thôi.

Chúng ta không biết đau khổ sẽ đến với chúng ta lúc nào nhưng chắc chắn nó sẽ tới.  Đôi khi đau đớn khổ sở sẽ đến tức thì, chẳng hạn như khi chúng ta ngấu nghiến vội vàng những món ngon thì sau đó bụng sẽ lình sình khó tiêu, bao tử sẽ quặn thắt từng cơn;

nếu chúng ta vụng trộm che dấu cái gì thì chúng ta luôn cảm thấy sợ hãi, ngay cái bóng cây lay động cũng khiến chúng ta giật mình thon thót hoặc có khi chúng ta phó mặc, phế hủy cuộc đời chúng ta tàn tạ tiêu mòn đi trong ma túy, rượu nồng.

Thế thì có bao giờ chúng ta tự hỏi, làm sao chúng ta có thể vui hưởng cái thế giới và cái thân xác vật chất này mà không bị tiêu mòn, hủy diệt không? Ý tưởng này có vẻ cường điệu, lố bịch quá chăng?  Có thể đấy, nhưng thực tế thì đấy chính là một cuộc chiến mà chúng ta phải chiến đấu từng ngày.

Tham vọng của chúng ta thật vô tận.  Nó như một ngọn lửa rực cháy khó dập tắt, và cuộc đời chúng ta thì ngắn ngủi, vô thường, mong manh, giả tạm.  Đức Phật có thể giúp chúng ta giải quyết sự mâu thuẫn đối kháng này.  Những lời dạy của Ngài trong chương bốn này sẽ hướng dẫn chúng ta trực chỉ tiến thẳng tới cốt tủy giáo lý của Phật, và chắc chắn trí tuệ do tu tập theo lời Phật dạy sẽ chuyển hóa được khát vọng cuồng si của chúng ta.

Đức Phật phải làm gì khi bị say xỉn?

Có sáu hậu quả khi bị say xỉn:  thất thoát tiền bạc, tăng trưởng lòng sân hận thích gây sự, nguy hiểm bệnh tật, tà ma quấy nhiễu, hành vi lố lăng đê tiện, và trí tuệ bị giảm sút.

Kinh Trường A Hàm 31

Đức Phật không bao giờ thấy mệt mỏi ngán ngẫm khi phải luôn miệng răn đe nhắc nhở chúng ta rằng mỗi một hành động, dù thiện hay ác, phải hay trái, đều mang sẵn hậu quả của nó.

Uống rượu có thể cho chúng ta một khoảnh khắc thời gian nào đó sảng khoái, nhưng say sưa be bét luôn dẫn chúng ta tới sáu trường hợp tệ hại nói trên.

Như thế có phải là Đức Phật chống đối, ngăn cấm việc uống rượu không?  Lẽ dĩ nhiên, nhưng đó chỉ dành cho các vị tu sĩ  đệ tử xuất gia của Ngài mà thôi.  Riêng phần đông chúng ta, những người thế tục, giới luật để tuân thủ là ‘không nên lạm dụng các chất men say’.

Thế nào là lạm dụng?  Có nghĩa là chúng ta phải biết tự kềm chế lấy chúng ta, phải biết dừng lại đúng lúc; nếu không là chúng ta đang lợi dụng, đang lạm dụng và tự biện hộ cho hành vi sai trái của mình.

Chúng ta đều biết rượu vang bồi bổ cho tim mạch.  Một ly rượu vang thôi không có nghĩa là lạm dụng mà trái lại có thể sẽ tạo hiệu quả tốt cho cơ thể như chất thuốc vậy.  Tuy nhiên mỗi người chúng ta cũng phải nên tự hỏi: “Rượu vang này có tác dụng gì trên sự tỉnh giác của tôi?  Tôi có thể nào uống ly rượu này mà vẫn giữ được tỉnh táo, chừng mực hay không?”

Nếu câu trả lời của chúng ta là ‘không’ thì chúng ta phải dừng, bắt buộc phải dừng lại ngay sự thèm khát uống rượu của chúng ta.  Và thực sự thì ‘không uống, không lạm dụng các chất men say’ là giới luật cần phải tuân thủ cho tất cả mọi người.

Đức Phật phải làm gì nếu không muốn bị ghiền cà phê?

Đất nước chúng ta đầy dẫy những người như ho hen, bệnh hoạn, yếu ớt.  Tại sao vậy? Tại vì những người đó không chịu uống trà.

Vì thế bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy mệt mỏi, bần thần hay ốm đau, chúng ta nên và cần phải uống trà.

Kissa Yojoki

Thật xin lỗi khi chạm đến cái thú, hay có thể nói là cơn ghiền cà phê của qúi vị, nhưng thực ra thì dù là ghiền cà phê hay ghiền bất cứ cái gì khác, không phải là điều mà Đức Phật tán đồng hay ủng hộ.

Vâng, vâng, có thể như lời qúi vị nói, cà phê có tác dụng giúp qúi vị tỉnh táo, giúp qúi vị năng động hơn, linh hoạt hơn.

Cũng có thể (như lời qúi vị cho rằng) một tách cà phê buổi sáng cũng linh nghiệm như một thông lệ cầu kinh, qúi vị không thể thiếu nó được, tuy nhiên cái ‘thông lệ đặc biệt’ đó không thể nào được xem là một thành quả thiền định được, mặc dù qúi vị có thể phải mất cả 15 hay 20 phút đồng hồ mỗi ngày để pha chế một tách cà phê rất ngon, rồi nhâm nhi nó, hưởng dụng nó và không thể thiếu nó được. Mỗi ngày phải có ít nhất một tách cà phê trong người.  Cà phê đã trở thành một chất liệu nuôi dưỡng, một chất ‘máu ngọt màu đen’ trong cơ thể qúi vị, không có không được.

Câu nói của Kissa Yojoki ở trên khuyên chúng ta nên uống trà, đặc biệt là trà xanh thay vì uống cà phê.  Trà là một loại thức uống thông dụng, nổi tiếng khắp hoàn cầu, và bổ dưỡng hơn hẳn cả nước, nhưng trà cũng có thể khiến chúng ta bị ghiền nếu chúng ta bị lệ thuộc vào nó.

Một khi chúng ta bị lệ thuộc vào một cái gì, cà phê hay trà hoặc bất cứ một thứ gì, chúng ta đã trở thành nô lệ cho đồ vật đó.  Hãy tự hỏi ai là chủ nhân, chính chúng ta hay những thứ mà chúng ta cho là chúng ta ‘cần.’

Nếu là chúng ta thì có cái gì đó đã sai rồi trong cuộc đời của chúng ta vậy.

Nếu thế, có phải chúng ta cần nên bỏ ngay cái thú nhâm nhi cà phê chăng? Bỏ luôn cả trà nữa?  Có cà phê hay không có cà phê cũng không quan trọng, có trà hay không có trà cũng không tác động được gì với chúng ta cả, có nghĩa là chúng ta không nên và không được biến mình thành nô lệ cho ngũ dục, dù chỉ là một tách cà phê hay chỉ một tách trà.

Đức Phật phải làm gì để đạt được sắc đẹp, hạnh phúc, sức khỏe, địa vị, thiên đường?

Một người chân thiện không nên cầu nguyện để có được hạnh phúc, mà thay thế vào sự cầu nguyện tha lực đó, người ấy cần phải bước trên con đường tu tập dẫn tới hạnh phúc thực sự.

Kinh Tăng Chi Bộ 5. 43

Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại câu nói trên cho những ai mơ ước sở hữu được tài sản, hạnh phúc, sắc đẹp, địa vị, và ngay cả thiên đường.

Chúng ta không thể nào có được những thứ ấy qua sự cầu nguyện, hay ít nhất là chúng ta cũng không nên tìm cách đạt được những ước mơ ấy qua những lời cầu nguyện.

Lẽ dĩ nhiên, có một cái gì đó trong chúng ta ham muốn thèm thuồng được nắm trọn hạnh phúc, tài sản hay sắc đẹp trong lòng bàn tay.

Chúng ta mong muốn được chiếm hữu chúng một cách thật dễ dàng.  Phật có thể cũng tin vào năng lực cầu nguyện, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi kết quả đều luôn luôn như ý.

Đó chính là một trong những triết thuyết nội tâm vi diệu của Phật.  Những gì chúng ta sở hữu được một cách không khó khăn, khổ nhọc đều vô vị, đều khác xa với những thành tích mà chúng ta phải trãi qua nhiều gian khổ mới đạt được.

Không có một trái dâu tươi nào ngon ngọt bằng trái dâu chính tay chúng ta trồng và hái ăn.  Không có một triết thuyết nội tâm nào thay đổi được chúng ta bằng sự khám phá lấy chính mình.

Năng lực của sự cầu nguyện có thể giúp đỡ chúng ta, nhưng chính những bước chân vững chắc của chúng ta trên con đường tu tập mới là phần thưởng duy nhất và xứng đáng nhất.

Đôi khi chính con đường thôi đã đủ là phần thưởng rồi.

Đức Phật phải làm gì khi cứ phải chọn một nơi nào đó để dùng cơm tối?

Dù món ăn đó bình dân hay vương giả, dù món ăn đó được nấu nướng thiện nghệ tinh xảo hay vụng về vội vàng, dù món ăn đó được bày dọn lên trên mâm vàng đĩa bạc hay trên khay gỗ thô kệch, thì món ăn đó vẫn là món ăn tuyệt vời nhất đối với người thưởng thức nếu nó được nấu với cả tấm chân tình.

Kinh Bản Sanh 346

Có thể đây không phải là một câu hỏi lớn cho phần đông chúng ta.  Cũng có thể thực phẩm không phải là một phần quan trọng trong đời sống của qúi vị.

Ồ, nhưng xin hãy để tôi nhắc nhở qúi vị một điều rằng, trong tất cả những khoái lạc ở đời thì thực phẩm lại là trung tâm điểm quan trọng nhất, cần thiết nhất, được sử dụng nhiều nhất, được nói đến nhiều nhất, và giúp con người tương quan liên hệ với nhau nhiều nhất.

Hơn thế nữa, thực phẩm lại giúp chúng ta có cơ may lớn nhất, thiện duyên tốt nhất trong sự thực tập tâm linh.  Hãy vui vẻ, tươi mát, an nhiên hưởng thụ các món ăn và thực tập theo lời Phật dạy để biết thưởng thức các món ăn như thế nào.

Ở đây, Phật cho chúng ta một công thức cơ bản để nấu ăn và an hưởng các niềm vui khác: đó là sự hưởng thụ những niềm vui với gia đình, với thân tộc của chúng ta cũng như với mọi người khác trong bầu không khí tràn ngập yêu thương và chia sẻ cho nhau.

Niềm vui thực sự chỉ được tìm thấy qua tình thương chân thật và sự chan hòa chia sẻ cùng nhau mà thôi.  Đối với tôi, dù món ăn thật đơn giản tầm thường, không cầu kỳ, cũng chẳng cần phải đi tới những nhà hàng sang trọng, đắt tiền nhưng đó lại là món ăn tuyệt hảo nhất nếu nó được nấu bằng cả tấm lòng chân thật và nhất là khi tôi được chia sẻ cùng ăn với người vợ yêu qúi của tôi.

Đức Phật phải làm gì nếu tiêu xài quá mức ?

Một khi tất cả những đất đai bên này bờ đại dương đã bị thôn tính, các vị hoàng đế đều muốn xua quân chinh phạt những lãnh thổ bờ bên kia.

Như dòng sông không bao giờ lấp đầy biển cả, người ta không bao giờ biết thỏa mãn, vừa lòng.

Huyền thoại Cuộc Đời Đức Phật 11. 12

Sau khi chinh phục toàn thế giới, Đại Đế Alexandre đã phàn nàn rằng không còn một lãnh thổ nào để ông ta chinh phạt nữa.  Tuy nhiên mỉa mai thay, ông ta cũng chẳng sống lâu để cai trị những vùng đất mà ông ta đã chiếm hữu.

Thật là điên rồ nhưng chúng ta lại giống như vị hoàng đế Hy Lạp đã chinh phục toàn thế giới đó.  Chúng ta cũng không bao giờ biết thỏa mãn, vừa lòng, và biết đủ cả.

Những kẻ đầy tham vọng không bao giờ hài lòng với những gì họ đang sở hữu, vì lòng tham đắm, lòng khát vọng muốn chiếm hữu của họ luôn thúc giục, luôn xô đẩy họ lao tới trước để mưu mô tìm phương kế chiếm đoạt, sở hữu càng nhiều càng tốt.

Còn những kẻ lười biếng thì tạm thỏa mãn với những gì có được trong tay, nhưng chắc chắn trong lòng những người này đôi khi cũng dấy lên những ao ước, những mong cầu được sở hữu nhiều thứ hơn, nhất là một khi những thứ họ đang nắm trong tay đã hết sạch không còn nữa.

Giáo lý nhà Phật dạy rằng chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn cả nếu chúng ta không biết tự dừng lại những tham cầu. Chúng ta phải bẻ gẫy cái ảo tưởng cho rằng có một cái tôi riêng rẽ đứng biệt lập một cách vui vẻ hạnh phúc ngoài cái thế giới mênh mông đang vây bọc lấy chúng ta.

Chúng ta nên suy nghĩ rằng chúng ta giống như đại dương kia đang hớp trọn hết tất cả những giòng thác suối trên quả địa cầu này vào trong cái họng bao la vô tận của nó mà không bao giờ đầy cả.

Chỉ khi nào chúng ta quán triệt được rằng chúng ta là tổng thể khối cầu sự sống, không đơn lẻ biệt lập, thì lúc đó chúng ta mới thực sự an lạc hạnh phúc.

Chúng ta là đại dương khát bỏng nhưng chúng ta cũng là những ngọn suối ngọt mát, hiền hòa êm đềm trôi chảy kia.  Trong chuỗi nhân duyên chằng chịt pháp giới chúng sinh, không một ai là một đơn vị riêng lẻ, biệt lập cả.  Tất cả đều tương quan, tương tức, sinh sinh, diệt diệt cùng nhau, vì nhau.

Đức Phật phải làm gì để cưỡng chống lại sự thèm muốn ăn món tráng miệng?

Chúng ta luôn luôn nuông chìu, cưng dưỡng chính bản thân chúng ta.  Đức Phật rất hiểu tâm lý đó.  Vì thế, một  khi chúng ta đã đáp ứng được hay thỏa mãn những sở thích, khát vọng của chúng ta rồi, chúng ta cần phải giữ mình đừng để bị ô uế vì chúng.  Chúng ta đừng để các dục vọng, thèm muốn đó sai khiến chúng ta.

Chúng ta cần phải biết sử dụng chính cái năng lực khát vọng đó hướng về sự giác ngộ.  Bằng cách nào?  Bằng cách giữ vững chánh niệm, cảnh giác tầm hoạt động mãnh liệt của những khát vọng trong nội tâm chúng ta qua thân, khẩu, ý để hoàn chỉnh chúng.

Đừng tìm cách sở hữu bất cứ một cái gì, mà trái lại nên tương thông, hài hòa cùng nhau.  Đừng ngấu nghiến ngay thỏi kẹo súc cù là mà trái lại hãy nghĩ đến sự lao động khó nhọc, cần cù của những người đã tạo ra cây kẹo súc cù là đó hay các món vật dụng, thực phẩm khác cho chúng ta như thóc gạo, hoa quả, vải vóc, nhà cửa, xe cộ, v.v.

Một khi chúng ta thực sự thẩm thấu và kinh nghiệm thực tiễn được những sở thích hay nhu cầu của chính bản thân mình một cách chính đáng, chúng ta sẽ liễu tri được Một là Tất Cả, Tất Cả là Một dưới lăng kính Phật giáo.

Đức Phật phải làm gì về những tư hữu vật chất?

Hãy nhìn chúng sinh đang bì bõm loạng choạng trong cái gọi là tài  sản qúi báu của họ, như những con cá giẫy đành đạch trong con suối khô cạn nước.

Kinh Tiểu Bộ 777

Đức Phật so sánh chúng ta giống như những con cá bi thảm kia đang thoi thóp ngáp ngáp trong bầu không khí tàn độc mà còn ráng ngóc đầu lên nhìn xem trên trời xanh kia còn có cái gì hấp dẫn hay không?

Chúng ta đang lao đầu xuống tìm vực nước sâu hơn hay chúng ta đang hết sức tranh dành để vơ chụp lấy mẩu thức ăn cuối cùng?

Phần đông chúng ta thực đáng tội nghiệp!  Có phải chăng chúng ta đang bặm môi lên gân, cố công ra sức vơ vét hay dành giựt lại những tài sản phù du giả tạm kia, ngay cả khi chúng ta đang đối diện với cái chết?

Những hình ảnh trên chính là hình ảnh của chúng sinh, và tôi cũng là một trong những hình ảnh đó.  Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cái máy vi tính của tôi, và sẽ chờ đợi các bạn hỏi thêm để kể cho các bạn nghe về căn nhà của tôi, cái xe củatôi.

Ngay cả khi tuổi già sồng sộc đến, và cái chết cũng theo sau chạy tới, tôi vẫn cứ hoài công vô ích tiếp tục giãy giụa trong cái gọi là ‘của tôi, cái của tôi’ đó.  Chúng ta nên nhớ rằng, tài sản đích thực chính là cuộc đời, chính là dòng sinh mệnh, nhưng ngay cả dòng sống đó cũng chỉ là một món nợ đời mà thôi.

Đức Phật không nói chúng ta là chúng ta không được phép hưởng thụ những cái ngon hay những cái đẹp mà chúng ta được may mắn sở hữu.

Phật chỉ khuyên chúng ta đừng nên để mình bị say đắm, chết chìm trong vật dục đến nỗi quên mất công cuộc, mục tiêu chính của chúng ta: đó là tỉnh giác về cái Sống và cái Chết.

Đức Phật phải làm gì để điều phục khát vọng?

Hãy nhìn những đôi tình nhân chênh lệch kia: nam thì già mà nữ lại trẻ.  Họ có cái gì giống nhau chăng?  Tuy tuổi tác chênh lệch nhưng tất cả bọn họ đều nắm chặt những sợi dây khát vọng giống như nhau.  Bọn họ đều quay cuồng trong đam mê, khát khao, thèm muốn như nhau.

Chi tiết của sự khát vọng không quan trọng, nhưng cái quan trọng nhất chính là chúng ta vương lụy nhiều đau khổ ngay lúc chúng ta vướng mắc vào đam mê, khát vọng.

Chúng ta sẽ phiền muộn nếu chúng ta mất đi hay không thỏa mãn được những khát khao đam mê, và ngay cả khi chúng ta đang tận hưởng những lạc thú, chúng ta cũng đau khổ vì chúng ta sợ mất đi những lạc thú đó.

Chúng ta khư khư ôm chặt lấy dục lạc; chúng ta không muốn mất nó, mặc dù chúng ta phải vật lộn, phải tranh dành, phải đấu tranh, có khi phải mất thân, táng mạng mới chiếm được và để giữ cho bằng được cái gọi là lạc thú vật dục đời người.

Ai không sống như vậy?  Tôi đang đánh máy những dòng chữ này trên bàn phím của cái máy vi tính mới mua của tôi.  Tôi đã chi trả nhiều tiền để mua cho bằng được cái máy vi tính đời mới này.

Tôi rất cẩn trọng nó.  Tôi đã trả tiền bảo hiểm cái máy để phòng ngừa những vấn đề rắc rối, trục trặc khi sử dụng máy.  Tôi cũng đã không tự ngăn nổi cái ý nghĩ cứ xoay vần trong đầu là có nên sử dụng ngay cái máy ngày hôm nay hay là cố đợi thêm một ít lâu nữa?

Có nên kè kè mang nó theo mình không mỗi khi đi đâu hay là để nó an toàn ở nhà? v.v.  và v.v.  Giời ơi, đó là cái máy vi tính xách tay (laptop) đời mới mắc tiền mà!

Tôi có giống như cái tên đàn ông già khọm lại còn mê gái trẻ kia không?  Tôi có lo ngay ngáy suốt ngày đêm làm sao giữ cho kỹ, ôm cho chặt cái máy vi tính, không để cho nó bị hư, bị trầy trụa, cũng như cái tên đàn ông già kia lo suy tính trăm phương ngàn kế làm sao chiếm được cảm tình, làm sao nắm giữ được, làm sao qua đêm với người tình nhân trẻ . . .?

Đúng vậy, niềm đam mê khát vọng nắm giữ chặt được cái máy vi tính của tôi có thể dẫn tôi đến đau khổ và thất bại.  Rốt cuộc, cái khát khao nắm giữ cái máy và khát vọng tình dục cũng chẳng khác gì nhau.  Bản chất khát vọng đều giống nhau, chỉ khác là thích cái gì mà thôi.

Ngưòi thích tiền bạc, người thích xe hơi, người thích nhà cửa, người thích hột xoàn châu báu, người thích học vấn danh tiếng, người thích làm chủ nhân ông, v.v. nhưng tựu trung lại cũng chỉ là đam mê và khát vọng.

Đức Phật  khuyên chúng ta nên sống với những gì chúng ta đang có và hãy chấp nhận sự đến đi, đi đến của vạn sự vạn vật.  Qui luật vô thường chi phối vạn hữu.  Có trẻ ắt có già, có giàu ắt có nghèo, có sanh ắt có chết, có vui ắt có buồn, có được ắt có mất, có khát vọng ắt có lo sợ, đau khổ . . .

Vì thế, nếu chúng ta giữ vững được chánh niệm khi may mắn được một cái gì thì sẽ giữ được chánh niệm nếu bị mất đi.  Nếu không có khát vọng đam mê thì sẽ không có đau khổ, thất vọng.

 

Xem thêm:

Đức Phật phải làm gì? – Chương Một

Đức Phật Phải Làm Gì ? Chương II – Hướng về một cái Tôi mới

Đức Phật phải làm gì? – Chương ba: Tình Yêu Chân Thiện

Đức Phật Phải Làm Gì ? Chương bốn: Khát vọng đời sống

 

The post Đức Phật Phải Làm Gì ? Chương bốn: Khát vọng đời sống appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/duc-phat-phai-lam-gi-chuong-bon-khat-vong-doi-song.html/feed 0
Đức Phật phải làm gì? – Chương ba: Tình Yêu Chân Thiện https://bachhac.net/duc-phat-phai-lam-gi-chuong-ba-tinh-yeu-chan-thien.html https://bachhac.net/duc-phat-phai-lam-gi-chuong-ba-tinh-yeu-chan-thien.html#respond Thu, 08 Aug 2019 15:07:13 +0000 https://bachhac.net/?p=1664 Chương Ba: Tình Yêu Chân Thiện “Ôi, tình yêu, tình yêu!  Tình yêu đã làm cho trái đất này bé nhỏ lại và xoay tròn!” Đó là lời được sửa lại của nhân vật nữ bá tước đã thốt ra trong phim Alice in Wonderland (nguyên văn câu nói này xuất phát từ tác phẩm Divine Comedy của Dante). …

The post Đức Phật phải làm gì? – Chương ba: Tình Yêu Chân Thiện appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
Phật phải làm gì

Chương Ba: Tình Yêu Chân Thiện

“Ôi, tình yêu, tình yêu!  Tình yêu đã làm cho trái đất này bé nhỏ lại và xoay tròn!”

Đó là lời được sửa lại của nhân vật nữ bá tước đã thốt ra trong phim Alice in Wonderland (nguyên văn câu nói này xuất phát từ tác phẩm Divine Comedy của Dante).

Nhưng tình yêu – được trân trọng giữ gìn hay bị mất đi, được nâng niu trong sự kết hợp của hai tâm hồn thành một hay được phát triển rộng tràn ra khắp vũ trụ hành tinh này – vẫn là một bi hài kịch.

Chúng ta đã tìm hiểu tình yêu, đã thử yêu bao lần nhưng vẫn hoàn thất bại.  Chúng ta thất bại khi đi tìm tình yêu.  Chúng ta thất bại khi cố nắm giữ tình yêu.

Chúng ta thất bại khi tìm hiểu, khi chia sẻ, khi mất mát tình yêu.  Chúng ta thất bại, thất bại rồi thất bại, nhưng chúng ta vẫn cười và lại tiếp tục đi tìm tình yêu.  Thật đúng là cái trò vớ vẩn, lẩn quẩn, loanh quanh rất người, rất đáng yêu, rất tuyệt mỹ.

Hầu hết chúng ta đều hiểu sai lời nói của Phật về tình yêu.  Phật không cấm đoán chúng ta là không được yêu.  Ngài chỉ nhắc nhở chúng ta là nếu không khéo sử dụng trí tuệ, tình yêu vị kỷ đó sẽ khiến chúng ta mê nhiễm, đắm trước và xiết chặt chúng ta vào đau khổ, phiền muộn.

Nhưng chúng ta, những tên khờ khạo ngu xuẩn thích bị lừa gạt lầm lẫn, lại cho rằng thà chết vì tình yêu còn hơn là sống mà thiếu nó.

Chúng ta có phải là con người khôn ngoan trí tuệ không?  Tình yêu như thế nào mới đúng là chân tình?  Yêu như thế nào mới đúng?  Yêu như thế nào để không bị trói buộc?  Yêu như thế nào để không bị đau khổ?

Khi viết lên những câu hỏi này và đọc lại, tôi hy vọng các bạn sẽ tự hỏi và trả lời để các bạn học được cách thương yêu người và được người thương yêu thật chân tình.

Đức Phật phải làm gì khi bị người yêu bỏ rơi?

Ở đây Đức Phật muốn đề cập đến tánh chất vô thường của vạn sự vạn vật.  Tất cả đều giả tạm, mong manh, và nương gá nhau mà hiện khởi trong điều kiện tương đối, tương quan.

Tình yêu của chúng ta, người yêu của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, ngay cả bản thân của chúng ta cũng vô thường giả tạm như thế.

Khi những cuộc vui thú hoan lạc chấm dứt, cái gì còn lại?  Chỉ còn lại sự ngao ngán não nề, nhận thức rõ tánh chất vô thường của vạn hữu như là một giấc mơ, như là một giọt sương mong manh vội tan biến vào hư không.

Chúng ta thích thú khi ngắm nhìn những ánh sao băng hay những trò ảo thuật, nhưng chúng ta phải nên ngắm chúng khi chúng đang hiện hữu xảy ra trước mắt chúng ta cơ.

Có phải chính sự ngắn ngủi đó làm cho ánh sao băng trở nên đặc biệt diễm ảo hơn?  Chúng ta không yêu cầu, không mong đợi sao băng sẽ kéo dài hơn và chúng ta cũng không nên cầu mong những hoan lạc sẽ kéo dài lâu hơn cho thỏa ý.

Khi chúng ta thương nhớ một người nào, chúng ta nhớ những giờ phút người ấy cùng chúng ta chia sẻ hạnh phúc vui buồn với nhau.

Thời gian ấy qua đi thật mau chóng đúng như tánh chất vô thường của nó.  Cái cũ qua đi, cái mới sẽ đến.  Ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai, nhưng ngày hôm qua là ngày hôm nay và ngày mai thì chưa đến.

Vì thế, chúng ta nên sống trọn vẹn ngày hôm nay, thể nghiệm cuộc sống trọn vẹn ngày hôm nay, giây phút này, hiện hữu bây giờ và nơi đây như Đức Phật đã thể nghiệm kinh qua trọn vẹn cuộc đời của Ngài.

Chúng ta nên sống và phải sống trọn vẹn như Phật đã sống.

Đức Phật phải làm gì khi một người thân ra đi không bao giờ trở lại nữa?

Chúng ta vẫn còn là một con người trần thế với những cảm xúc bi, hỷ, ai, lạc, v.v.  vì thế có những lúc cần phải khóc để vơi bớt đi đau khổ phiền muộn trong lòng thì chúng ta cứ khóc đi, đừng e sợ, đừng ngại ngùng.

Khi những cảm xúc trong tâm hồn con người chúng ta cần phải phơi bày biểu lộ vì chúng ta không thể đè nén trong lòng nữa, chúng ta cứ để mặc nhiên cho dòng lệ nóng tuôn trào, không lúng túng bối rối trước mặt ai cả.

Đức Phật dư biết điều đó, và Ngài cũng không hề chống đối về những tách cách biểu lộ cảm xúc, tuy nhiên Phật khuyên chúng ta không nên quá bi lụy đau thương khi một người yêu qúi nhất từ giã chúng ta ra đi, không bao giờ trở lại.

Đúng là khi người thân yêu của chúng ta vĩnh biệt cõi đời, chúng ta không thể không đau lòng được, nhưng một khi chúng ta chạm trán với thực tế đó, một sự kiện thực tế hiển nhiên không một ai tránh khỏi – cái Chết – dù đau khổ tột bực thì chúng ta cũng cần phải bình tâm, không nên bi lụy sầu khổ quá mức.

Vì sao?  Vì đó là một trong Bốn Chân Lý chắc thật của kiếp nhân sinh và vạn hữu sinh linh khác: Sanh, Già, Bệnh, Chết.  Phải, có sanh ắt có chết.  Không một ai tránh khỏi cả, ngay cả Đức Phật.

Đó là một qui luật tự nhiên.  Vì thế, một khi chúng ta phải đối diện với sự thật đau thương đó, chắc chắn chỉ có sớm hay muộn mà thôi, chúng ta cần phải bình tâm quán chiếu và trấn tĩnh nội tâm không để cho sự bi lụy sầu khổ trấn áp đánh chúng ta ngã gục.

Quả tình không phải chuyện dễ thực hành.  Chúng ta có thể nói rất hay, rất đúng và chúng ta cũng có thể đứng rất vững, rất bình tĩnh nếu người chết đó không phải là thân thuộc ruột thịt hay người yêu, chồng vợ, con cái của chúng ta.

Tuy nhiên tại sao chúng ta phải trấn định những cảm xúc bi thương đó?  Để làm gì?  Tại vì chúng ta là những đệ tử Phật, tại vì chúng ta đã thẩm thấu qui luật Vô Thường, Vô Ngã, tại vì thực sự vô ích nếu chúng ta cứ để mặc cho sự đau thương sầu muộn đó giết chết lần mòn tâm hồn chúng ta.

Sự bi lụy sầu khổ đó ngăn chận năng lực con người hướng đến tương lai, hướng về một cái mới. Chúng ta cần phải sống hết phần đời của mình thật hữu ích cho chính mình và chúng sinh trong giác ngộ và từ bi.

Chúng ta cần phải hiểu rõ ràng rằng, theo đạo Phật, chết không phải là hết mà chỉ là một sự thay đổi, như thay một cái áo cũ, như một sự chuyển hóa mà thôi.

Nếu chúng ta bi lụy quá mức thì chúng ta đã quá chấp thủ, quá bám chặt vào người thân yêu của mình trong vô minh ái nhiễm.

Nhà thơ Issa của Nhật Bản đã viết lên những vần thơ haiku (hài cú) như sau về cái chết của người con gái ông ta: “Giọt sương mai cuộc đời/ ôi đó chính là giọt sương mai cuộc đời/ và rồi, và rồi . . . (Tsuyu no yo wa tsuyu no yo nagara sari nagara )

Có phải Issa than khóc cái chết của con mình, có phải ông ta lên án sự vô thường khắc nghiệt tàn nhẫn?  Liệu ông ta có thay đổi được gì không?  Không, Issa chẳng thay đổi được gì, chúng ta cũng vậy.  Mặc dù những dòng lệ khóc con của Issa không mang con gái ông ta trả lại cho ông, những vần thơ của ông sẽ giúp ông và chúng ta tỉnh ngộ và hiểu sâu thêm chân tướng nhân sinh vũ trụ vốn mong manh, giả tạm, không chắc thật thường còn.  Và rồi, niềm đau của Issa sẽ vơi dần và qua đi; nỗi buồn của chúng ta rồi cũng sẽ vơi dần và qua đi, qua đi.

Đức Phật phải làm gì để trở thành một người chồng tốt?

Chồng phải có năm điều đối với vợ: lấy lễ đối đãi nhau, cho ăn mặc và trang sức phải thời, phó thác việc nhà cho vợ, phải tin tưởng và nói mọi chuyện với vợ, hết lòng thủy chung với vợ.

Kinh Trường A  Hàm 31

Trước khi bàn rộng ra về lời khuyên của Đức Phật, tôi phải xác nhận một cách khách quan là chính Phật cũng không làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình.

Phật đã rời bỏ hoàng cung, lìa xa hoàng tộc và vợ con để ruỗi bước theo con đường xuất gia thoát tục.

Chúng ta nghĩ gì về vấn đề này? Đương nhiên Phật đã gây cho người thân của mình biết bao đau khổ lo âu; mặc dù thực sự xưa kia, khi còn là thái tử, Phật đã nhiều lần ngăn trở Phụ Hoàng và không đồng ý kết hôn nhưng vẫn không lay chuyển nổi ý định của Vua Cha.

Tuy nhiên theo sử sách ghi chép lại, sau khi vượt thành xuất gia tìm chân lý và thành đạo, Phật đã trở về khuyến hóa Phụ Vương, vợ con và hoàng tộc theo đạo Phật và hướng dẫn họ đạt đến giác ngộ.

Chúng ta cũng không nhất thiết phải đồng ý hay phủ nhận ý kiến của bất cứ một người nào.  Mỗi người tự có quan điểm sống và trình độ ý thức khác nhau.

Chúng ta cũng không cần phải bênh vực Phật. Ngay chính Phật, khi còn tại thế, Ngài cũng không hề lên tiếng tự biện hộ, minh giải điều gì, tuy nhiên tôi chỉ muốn nhắc nhở một điều rằng chúng ta hãy cẩn thận khi bình phẩm hành xử của Phật.

Chúng ta đã giác ngộ chút nào chưa? Chúng ta đã thực thi được gì cho chính mình và nhân loại chưa?

Lời dạy của Đức Phật, từ hơn 2,550 năm qua cho đến ngày nay, vẫn còn đánh động tâm thức mọi người.  Có lẽ trong đời hiện tại đây chưa có ai thực hiện nổi như Phật.  Do đó, nếu chưa hay không thể theo gót chân Phật được, những kẻ thật tầm thường như chúng ta đây, nếu lập gia đình, nên thực hành đúng theo lời dạy của Phật để trở thành một người chồng tốt.

Đọc kỹ lời Phật dạy về năm bổn phận của người chồng đối với vợ nói trên, chúng ta nhận thấy Phật đã thực hiện một cuộc đại cách mạng nâng cao thân phận và vị trí người phụ nữ đã bị gò ép, bó buộc bởi những hủ tục xã hội từ hàng ngàn năm qua.

Và cũng chính vì lời dạy thiết thực nhân bản đó, những tín đồ của các tôn giáo khác đã bất đồng, căm phẫn và công kích bài xích đạo Phật rất nhiều, nhưng cho đến nay, giáo lý đạo Phật vẫn hoài đậm nét giá trị tuyệt đối nhân bản, bình đẳng trên nền tảng Từ Bi và Trí Tuệ.

Đức Phật phải làm gì để trở thành một người vợ hiền?

Người vợ cần phải thực hiện năm bổn phận đối với chồng: phải dậy trước và ngủ sau chồng, phải nói lời hòa nhã, êm ái, kính thuận chồng cũng như gia đình chồng, phải giữ gìn tài sản của chồng, phải giáo dục con cái, và phải chung thủy với chồng.

Kinh Trường A Hàm 31

Đây là lời Đức Phật dạy tiếp theo về bổn phận của người phụ nữ đối với vị hôn phối của mình.  Trong gia đình, người vợ cần phải tự nguyện gánh lấy nhiều hơn trách nhiệm giáo dục con cái và gìn giữ cai quản tài sản của chồng .

Người vợ phải hành xử đúng mức, hợp thời, khôn ngoan, sáng suốt không những trong đời sống gia đình mà còn trong mọi sinh hoạt thân quyến, bạn bè và xã hội nữa.

Đặc biệt ở đây, Phật nhắc nhở đến vấn đề tài chính phải được tin tưởng và giao phó cho người phụ nữ nắm vững.  Yếu tố then chốt hạnh phúc gia đình là sự yêu cầu tin tưởng giao phó tài sản và khả năng của người vợ.

Trái với cách ứng xử của người chồng đối với vợ cần phải đặt trên căn bản tình yêu chung thủy và lòng kính trọng vợ, bổn phận người vợ ở đây được quan tâm trên sự tổ chức sắp xếp tài trí của người phụ nữ.

Trong Kinh Trường A Hàm, Phật dạy người vợ phải có năm bổn phận đối với chồng cũng giống như bổn phận của người chồng đối với vợ, nhưng có một điều cần để ý nhất là lòng chung thủy trung thành của đôi lứa được Phật nhấn mạnh cho cả hai bên.

Đúng vậy, chỉ cần một yếu tố quan trọng này là đủ sức để giữ vững hạnh phúc tình cảm và kiến lập một gia đình êm vui thuận hòa tốt đẹp.

Đức Phật phải làm gì để cha mẹ và con cái thông cảm nhau nhiều hơn?

Dù rất yêu thương con đến nỗi có khi yêu luôn cả cái thế giới của con, không phải người làm cha mẹ nào cũng có thể dễ dàng thay đổi quan niệm hay tư tưởng của mình vì con.

Kinh Bản Sanh 544

Quả tình thật khó mà thay đổi được tư tưởng, quan niệm của một người nào về bất cứ một điều gì.  Đối với cha mẹ thì lại còn khó hơn.

Trong mắt cha mẹ, người con luôn luôn là một đứa trẻ thơ dù đứa con ấy đã trưởng thành, đã vững chãi trong cuộc sống.  Cha mẹ dù tám mươi tuổi vẫn thương con sáu mươi.

Cha mẹ bạn luôn nhớ hình ảnh ngây thơ bé bỏng của bạn, khi bạn chỉ là một chú nhóc tì lủn tủn quấn quít bên chân họ.  Thực sự họ luôn nhớ đến quãng thời gian mà bạn còn là một bào thai mong manh chưa sanh ra.

Họ đã vui sướng, đã hồi hộp lo âu, đã đợi chờ suốt bao nhiêu ngày tháng dài, và rồi ngày bạn lọt lòng mẹ, cất tiếng khóc chào đời, bé bỏng đáng yêu trong tay họ.

Vì thế rất khó mà lay chuyển, thay đổi được tư tưởng cha mẹ để cùng hoà điệu với ý kiến quan điểm của bạn hiện nay.

Cha mẹ bạn thương yêu bạn nhiều lắm, và chắc chắn, không nghi ngờ gì cả, bạn cũng đã hết sức khuyên giải trình bày với cha mẹ mình những gì bạn nghĩ, bạn muốn, bạn cần, nhưng để thay đổi suy nghĩ hay quan niệm của họ về một vấn đề gì đó thì quả tình đó là một sự khó khăn nhất trên đời.

Sự cảm thông thực sự giữa cha mẹ và con cái, giữa người già và người trẻ không phải dễ dàng.

Do đó, bạn cần nên nhớ hai điều chính sau đây.  Thứ nhất, nên nhớ rằng đời sống của bạn chính là của bạn, thì cuộc đời của cha mẹ là của cha mẹ, hãy nên để cha mẹ sống tự do theo ý của cha mẹ.

Thứ hai, theo lời Phật dạy, bạn cần phải luôn khắc ghi trong lòng là cha mẹ rất thương yêu và hy sinh tất cả cho con nên họ rất mong muốn con sẽ được sống hạnh phúc.

Đó là một sự kiện tự nhiên như gió thổi thì mát, trăng tròn lại khuyết; cha mẹ thương con và lo cho con cũng tự nhiên như đất trời vậy.

Vì thế, nếu thực sự bạn cần phải thay đổi quan điểm của họ – tốt hơn hết không nên dùng lời nói tranh cãi trình bày – bạn chỉ cần chứng tỏ cho họ thấy là bạn đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ, rất thành công qua nếp sống, qua phương cách hành xử, qua sự giao tiếp, trong công việc của bạn, trong đời sống lứa đôi của bạn, v.v.

Chắc chắn cha mẹ bạn, vì thấy bạn hạnh phúc thực sự, sẽ tự thay đổi và hiểu bạn nhiều hơn, thông cảm bạn nhiều hơn, và chính bạn rồi cũng sẽ làm cha mẹ sau này, bạn sẽ biết cách xử thế sao cho tất cả mọi người đều hòa hợp, vui vẻ, cảm thông nhau sâu sắc hơn.

Đức Phật phải làm gì để săn sóc cha mẹ khi già yếu?

Ngày xưa tôi đã được cha mẹ săn sóc thương yêu, bây giờ khi cha mẹ già nua đau yếu, tôi phải kính thương và săn sóc phụng dưỡng họ. Tôi sẽ thực hành y theo tất cả những gì cha mẹ tôi đã làm cho tôi.

Tôi sẽ gìn giữ hạnh phúc gia đình cũng như tất cả những truyền thống tốt đẹp của dòng họ.

Tôi sẽ bảo vệ, quản lý và phát triển tất cả tài sản mà cha mẹ để lại cho tôi.

Kinh Trường A Hàm 31

“Xưa kia tôi được cha mẹ thương yêu chăm sóc, bây giờ khi cha mẹ già yếu, tôi phải kính thương phụng dưỡng họ.”  Câu nói đó thật tuyệt vời cảm động xiết bao, nhưng ngày nay, ít có ai thực hiện.

Lời dạy của Phật thật ý nghĩa thâm thúy vô cùng, không chê trách vào đâu được: người con phải luôn giữ bổn phận kính hiếu và phụng dưỡng cha mẹ không những trong lúc tuổi xế chiều mà mọi thời, mọi lúc, mọi nơi.

Cha mẹ càng sống lâu, người con hiếu thảo càng vui mừng, càng hết lòng phụng dưỡng tôn thờ, càng cầu nguyện cho cha mẹ sống đời trăm tuổi với con.  Đó mới đúng là đạo hiếu.

Xưa kia khi Đức Phật còn tại thế, người ta chỉ sống độ khoảng sáu, bẩy chục tuổi.  Tuy nhiên ngày nay, có thể do đời sống vật chất sung mãn hơn, y học tiến bộ hơn, người ta có thể kéo dài tuổi thọ nhiều hơn, có người sống đến tám, chín chục tuổi cũng là lẽ thường.

Theo thống kê trên thực tế thì chỉ có một số ít các quốc gia văn minh giàu có trên thế giới mới thực hiện được chương trình chăm lo sức khoẻ người già yếu, neo đơn, bệnh tật; ngoài ra tất cả đều do gia đình tự đảm trách bổn phận ấy, vì thế nếu cha mẹ không thể tự lo liệu được, con cái phải gánh vác bổn phận và trách nhiệm chăm sóc cha mẹ khi họ già yếu ốm đau.

Hãy đọc kỹ lại lời dạy của Đức Phật về hạnh hiếu.  Hạnh hiếu là hạnh Phật.  Người con phải tuân giữ truyền thống của gia đình, phải biết giữ gìn cẩn thận và phát triển tài sản của cha mẹ để lại, phải làm rạng danh tổ tiên dòng họ.

Phật đã dạy chúng ta những nguyên tắc cần yếu phải tuân thủ để trở thành người con chí hiếu.  Đúng vậy, phương cách sâu xa, chuẩn xác, đúng đắn nhất để vinh danh dòng họ chính là phát huy truyền thống, tài sản, và gương sáng của ông bà, cha mẹ ngay đời sống hiện tại và tương lai.

Đức Phật phải làm gì khi gia đình bị khủng hoảng?

Thành viên trong gia đình nương tựa vào nhau như cây cối trong rừng bám vững chắc với nhau, không hề hấn suy xuyễn gì khi bị mưa sa bão táp.

Nếu cây nào đứng riêng rẽ một mình, dù là cổ thụ, vẫn có thể bị trốc gốc đổ nhào xuống bởi cuồng phong.

Kinh Bản Sanh 74

Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không khác gì những sinh linh khác, ngay cả loài cây cỏ.  Phật đã khéo léo dùng ẩn dụ cây cỏ để thuyết minh sự nương tựa, tương trợ lẫn nhau của loài người – đó là rễ cây bám sâu chắc vào lòng đất, nuôi sống các cành lá tươi tốt xanh thẫm.

Con người cũng vậy, như loài cây cỏ, đều nương tựa, giúp sức nhau như các cành lá quấn quít xen kẽ đan chặt vào nhau và vươn lên phát triển sức sống nhờ vào rễ cây bám sâu chắc vào lòng đất.

Các thành viên trong gia đình ủng hộ, che chở, và giúp sức cho nhau chống lại những nghịch cảnh phong ba cuộc đời, không để cho một ai bị xâm phạm, bị đe dọa, bị nguy hiểm, cũng giống như cây cối trong rừng nương tựa vào nhau, chống đỡ cho nhau mỗi khi bị cuồng phong bão táp.

Có một câu ngạn ngữ: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao.” Đúng vậy, nếu chúng ta sống đơn độc cô lẻ như cây một giữa rừng thì chúng ta chắc chắn dễ bị đốn ngã; chỉ cần một cơn gió lốc thôi, thân cây cô độc đó sẽ bị trốc gốc ngã nhào, nhưng nếu chúng ta cùng đứng chung lại với gia đình thì tất cả thành viên trong gia đình, dòng họ sẽ sát cánh ủng hộ, che chở, nâng đỡ cho nhau.

Sức mạnh tập thể gia đình là sự đoàn kết tin tưởng nhau.

Cây cối trong rừng cũng vậy.  Chúng vươn dài cành lá, quấn quít vào nhau để tăng thêm sức mạnh, thêm vững chắc mỗi khi gió bão nổi lên.

Chúng ta có giống như loài cây không? Có vươn dài đôi tay ra giúp đỡ, che chở cho nhau để cùng ứng phó bão táp cuộc đời không?

Thực tế thì đôi khi cũng ít có hay khó có sự hòa hợp, thông cảm, hiểu biết hay thương yêu nhau giữa những thành viên trong gia đình.

Rễ cây tình thương của chúng ta nhiều khi đã bị lung lay, bị nghiêng ngữa, bị trốc gốc vì thành kiến, vì bất đồng tư tưởng, vì sai biệt quan điểm, v.v. tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cần phải xóa bỏ hết đi những tị hiềm, hiểu lầm đó mà mở rộng vòng tay đón nhận nhau, che chở cho nhau, nâng đỡ nhau để cùng tiến bước trên con đường đời vốn dĩ quá nhiều chông gai sỏi đá.

Nếu chúng ta ủng hộ và thương yêu những thành viên trong gia đình, chắc chắn họ sẽ ủng hộ chúng ta và thương yêu trở lại chúng ta.  Sức mạnh tinh thần tập thể gia đình thân tộc đó là sức mạnh lớn nhất của loài người.

Đức Phật phải làm gì nếu gặp phải đứa con ngỗ nghịch?

Những đứa con ngỗ nghịch, khó dạy bảo thật sự đã làm cho cha mẹ phiền muộn đau khổ đôi khi đến chết, tuy nhiên những bậc làm cha mẹ luôn luôn tha thứ cho chúng bởi vì chúng là con cái của họ, do chính họ sanh ra.

Thi hào Bankei

Tại sao chúng ta lại có thể chịu đựng được những đứa con ngỗ nghịch, cang cường khó dạy bảo như thế nhỉ?  Tại vì, như Bankei nói, những đứa con ngỗ nghịch đó là hình ảnh phản chiếu lại chính bản thân chúng ta.

Chúng ta cưng yêu, chìu chuộng con cái chúng ta.  Chúng ta không muốn làm tổn thương chúng.  Đó là một mặt tốt của những bậc làm cha mẹ, tuy nhiên quá nhiều khi chúng ta không bao giờ vạch ra sự giới hạn phải có của hành vi, cách sống hay nếp suy nghĩ của con mình.

Chúng ta không bao giờ dám nói tiếng ‘không’ với chúng cả.  Sự cưng chìu quá độ của chúng ta có thể đã làm hư hại chúng, có khi đến mức không thể vãn hồi được.

Đó là khuyết điểm, mặt xấu của cha mẹ không biết hướng dẫn, dạy dỗ, giáo dục con cái.

Đức Phật không nói chúng ta phải quá nghiêm túc, khắc nghiệt với con cái.  Phật cũng không muốn chúng ta bóp méo hay làm lệch lạc tâm hồn non nớt của chúng.

Phật dạy chúng ta phải biết nuôi dưỡng tánh tốt, trí tuệ của trẻ con.  Hơn thế nữa, chúng ta phải biết hướng dẫn dạy bảo cho chúng nhận thức rằng hạnh phúc và sự hài lòng vừa ý luôn đến từ bên trong tâm hồn, không phải từ bên ngoài.

Trong thực tế, phần đông các bậc làm cha mẹ luôn nghĩ là con mình không bao giờ hiểu biết hoặc thông suốt được cái gì cả.

Trong mắt họ, những đứa con luôn là những trẻ nít, chưa bao giờ khôn lớn, trưởng thành.  Lúc nào chúng ta cũng muốn răn đe, dạy bảo, nhắc nhở chúng từng ly từng chút.

Lẽ đương nhiên tâm lý của những trẻ con rất khó mà chấp thuận cái lối hành xử ấy của cha mẹ chúng; chúng muốn được xem là người lớn, có chiều sâu tư tưởng.

Vì thế, chúng ta cần nên hiển bày cho con cái chúng ta biết rằng chúng ta tôn trọng tư tưởng, cảm nghĩ, và tình cảm của chúng, đồng thời nghiêm từ, khéo léo dạy bảo chúng sống chính trực, trung hậu, hữu ích và hướng về đời sống nội tâm, tinh thần cao thượng.

Đừng bao giờ để con mình vượt giới hạn và vị trí của chúng.  Đừng bao giờ nuông chìu con cái quá mức và cho rằng đó mới là tình thương cha mẹ ban cho con.

Hãy chứng tỏ cho con cái hiểu rõ rằng cha mẹ của chúng đã sống, đã lớn khôn, đã thành đạt từ sự giáo huấn nghiêm từ của ông bà, tổ tiên trước kia và đó chính là sự quan trọng nhất trong phương cách giáo dục trẻ con thành người tốt, có hữu ích giá trị cho quốc gia, xã hội và nhân loại.

Đức Phật phải làm gì khi được gia đình viếng thăm?

Hãy đối xử tử tế, nhã nhặn, cung kính tận sức, hết lòng khi được các thành viên gia đình viếng thăm, bởi vì ‘nhân nào quả nấy’, chúng ta sẽ được ân thưởng lại ngay kiếp sống này và những kiếp lai sinh.

Trích trong Saddharmaratnavaliya

Chúng ta đều biết rõ thật khó mà làm vừa lòng một ai, nhất là người trong gia đình với nhau.  Khi những mùa lễ hội hay nghỉ hè đến, bà con dòng họ thường hay viếng thăm nhau, có khi chỉ đôi ba ngày, cũng có khi lâu hơn.

Khi bà con dòng họ viếng thăm chúng ta, Phật không yêu cầu đòi hỏi chúng ta phải trở thành những người chủ nhà toàn hảo, vì thực tế rất khó mà thực hiện nổi.

Không ai vừa lòng ai cả, ngay cả trời đất mà còn không chìu lòng được ai hết, huống chi những con người bình thường như chúng ta đây?

Những gì Phật dạy chúng ta đều có hai mặt. Thứ nhất, Phật dạy hãy cư xử hết lòng hết dạ với tất cả gia đình dòng họ, hãy đối xử với họ thật trung thực, tử tế, hòa nhã, khiêm cung mọi nơi, mọi lúc.

Thứ hai, những gì chúng ta đối xử với người khác sẽ được hoàn trả lại y như vậy.  Nhân nào quả nấy, có thể ngay trong đời này, chúng ta sẽ được đền trả tốt đẹp lại y hệt như chúng ta đã đối xử với người, có thể trong những kiếp lai sinh mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi.

Đó là một tư tưởng tuyệt mỹ.  Có thể bạn cũng như tôi có chút nghi ngờ về kiếp sau, tuy nhiên bạn có thể thấy rõ quan điểm của Phật về sự chăm sóc nâng đỡ nhau của bà con dòng họ.

Hãy cư xử thật tốt với nhau, vì gia đình là một yếu tố của xã hội, của quốc gia, của thế hệ mai sau.  Chúng ta sẽ thấy cuộc đời này, thế giới này là một nơi đáng yêu, đáng sống, và chan hòa tình thương.

Đừng lên án một ai hay một vấn đề gì, đừng chê bai chỉ trích một ai hay một vấn đề gì, đừng phiền muộn gì cái thế giới này.  Sống được như vậy, những điều tốt đẹp mà chúng ta cư xử với mọi người chung quanh sẽ lan rộng ra, và kéo dài đến tận những thế hệ con trẻ mai sau.

Đức Phật phải làm gì đối với một người bạn bị ghiền ma túy?

Khi một người nào đó bị lệch lạc tư tưởng và có những hành động sai lầm, tốt hơn hết là những người bạn chân tình của hắn phải biết khuyên răn, nâng đỡ, lôi kéo, thậm chí có khi phải dùng đến vũ lực, cốt sao giúp kẻ lầm đường lạc lối kia quay trở về đường ngay nẻo thẳng.

Kinh Bản Sanh 20. 23

Thời đại tân tiến ngày nay của chúng ta đã xô đẩy chúng ta đến tận bờ vực của bất an và trầm cảm, nhưng đồng thời nó cũng cho chúng ta nhiều phương cách để giải thoát khỏi những doanh vây phiền muộn, bức xúc đó, thí dụ như những vở hài kịch.

Những buổi hòa nhạc, những trò chơi giải trí, những công viên xanh tươi mát mẻ, những thức ăn bổ dưỡng, những buổi họp mặt cuối tuần với gia đình, những cuộc du ngoạn, v.v.

Tất cả những thú tiêu khiển thân tâm đó đều giúp chúng ta phóng xả được những bất an, và khiến chúng ta có thể đối mặt đương đầu trở lại được sức ép mãnh liệt của bổn phận và công việc.

Song, cái thế giới hiện đại văn minh này cũng tạo cho chúng ta những cách thức rất tiêu cực và nguy hại khi chúng ta tìm cách trốn chạy những bất an, thất vọng, bất mãn, lo buồn bởi những áp lực của xã hội như là tự buông trôi đời mình, sống buông thả phóng túng, đắm mình trong trụy lạc, trong men rượu, trong ma túy hoặc bùng nổ, phẫn nộ, sử dụng bạo lực hoặc trầm uất, tự tử và điên loạn . . .

Chúng ta đã từng chứng kiến những người bạn hay những người xung quanh chúng ta bị trôi lăn tụt dốc thảm hại như vậy.  Chúng ta có phải là những người bạn chí thành chí thiết của họ không?

Có phải là những người bạn cứu tinh tốt bụng của họ không?

Có lẽ Đức Phật chưa bao giờ nghe những danh từ ‘chỏ mũi, can thiệp, dính líu, xía vào’ chuyện của người khác, nhưng chắc chắn đó là điều mà Phật mong mỏi chúng ta nên làm, cần làm nếu việc làm đó thiết thực, đúng đắn, đem lại lợi ích cho người.

Thậm chí nếu bắt buộc phải dùng đến vũ lực để giúp bạn chúng ta quay trở về đường ngay nẻo thẳng, thì chúng ta cũng phải ra tay một khi sức mạnh ý chí hay tinh thần của bạn chúng ta đã kiệt quệ, không thể tự lực đương đầu đối phó nổi những cơn ghiền ma túy hay những ma lực nguy hiểm khác.

Đó là một việc làm, một công tác thật sự khó khăn đòi hỏi sức kiên nhẫn và tình thương của chúng ta trên cuộc đời này, và đó cũng là một việc làm chẳng lợi lộc, chẳng danh tiếng gì cả, nhưng đó chính là một hành vi can đảm, cao thượng, thiêng liêng, và thánh thiện vô cùng.

Đó chính là việc làm phát xuất từ tình thương vô điều kiện – Tình Thương Vô Duyên Từ của Đức Phật và của chính chúng ta.

Đức Phật phải làm gì để giúp đỡ người khác?

Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ một chúng sinh nào.  Ta thương yêu chúng sinh bình đẳng như nhau.  Ta sẽ hướng dẫn tất cả chúng sinh đến tận cõi Niết Bàn giải thoát.

Lời Đức Phật

Từ thời gian này qua thời gian khác, từ sự tái sinh này qua sự tái sinh khác, Đức Phật đã cho hết tất cả, ngay cả bản thân mạng sống của Ngài để cứu độ chúng sinh, nhưng chúng ta chưa phải là Phật, chúng ta phải làm sao?

Đức Phật dạy chúng ta phải thực hành Bồ Tát đạo, phải trở thành những vị Bồ Tát bổ xứ thực thụ, nguyện trở về lại cái thế giới Sa Bà đầy khổ đau, phiền não, bất an này để cứu độ giáo hóa chúng sinh.  Những câu nói của Đức Phật trong bộ kinh Viên Giác đã toát yếu lý tưởng Bồ Tát đạo mà chúng ta nên phát tâm thực hành tinh tấn theo.

Đó là hạnh nguyện lợi tha của một vị Bồ Tát, người đã phát nguyện hy sinh cống hiến cả cuộc đời mình cho tất cả chúng sinh hữu tình.  Quả đúng vậy, hạnh nguyện đó thật thiêng liêng và từ ái bi mẫn vô cùng, và triệu triệu thập phuơng vô số chư vị Bồ Tát ở khắp mười phương đều lập đi lập lại lời thệ nguyện:

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Các bạn hãy thực tập hạnh Bồ Tát này đi và lòng từ bi vô lượng sẽ nẩy mầm đơm hoa trong trái tim các bạn.

Đức Phật phải làm gì để củng cố tình bạn?

Chỉ bước song hành bẩy bước với chúng ta là người bạn mà chúng ta nghĩ tới khi cần sự giúp đỡ.  Bước mười hai bước với chúng ta là người bạn đồng chí hướng.  Cùng bước với chúng ta hàng tuần hàng tháng là anh em với chúng ta, nhưng bước lâu dài hơn trong cuộc đời, họ trở thành chính chúng ta, tuy hai mà một.

Kinh Bản Sanh 83

Có lẽ câu hỏi trên nên sửa lại chút ít rằng: “Đức Phật không nên làm những gì để củng cố tình bạn?”  Bởi vì Phật đã từng thực hành vô số phương tiện để xiết chặt sợi dây thân ái giữa mọi người lại với nhau.

Giúp đỡ bạn khi cần thiết tức là chúng ta gần gũi và sống với bạn nhiều hơn.  Phật dạy rằng chúng ta cần phải chia sẻ và giúp đỡ bạn khi cần thiết, không phải là nịnh bợ hay sợ hãi lòn cúi nhưng cốt yếu là xây dựng một nhịp cầu liên lạc mật thiết hơn, sâu sắc hơn giữa chúng ta và bạn.

Phật nhấn mạnh rằng sự tương quan mật thiết giữa bằng hữu với nhau cần phải duy trì, nuôi dưỡng và phát triển vì nó sẽ giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về chính bản thân mình.

Nói tóm lại, bằng hữu là ai?  Đó có phải chăng là trong nguời đó, chúng ta thấy rõ sự tương quan tương tức của tất cả van loại chúng sinh liên hệ chằng chịt với nhau?  Chúng ta thương yêu bạn của chúng ta bởi vì chúng ta hiểu họ, chúng ta chia sẻ với họ, chúng ta liên quan với họ.

Sự giúp đỡ nhau trong tình bạn sẽ nẩy sinh tình đồng chí hướng đưa đến sự kết nghĩa đệ huynh, và yêu thương nhau như ruột thịt, có thể sống chết vì nhau, vì cả hai liên đới mật thiết với nhau, tuy hai mà một, đồng một thể bất phân ly.

Đồng hành với nhau, có mặt trong nhau, chúng ta nhận thức sâu xa rằng chúng ta và bạn không bao giờ ngăn cách.

Đức Phật phải làm gì để thấu suốt sự tương quan giữa vạn loại chúng  sinh với nhau?

Trong sự tương quan giữa vạn loại chúng sinh, không có một loại chúng sinh hữu tình nào mà không đã từng đắp đỗi làm cha làm mẹ chúng ta, ít nhất là một lần.  Vì thế, chúng ta hãy làm tất cả điều lành để hồi hướng phước báu cho họ.  Đó cũng là một cách báo hiếu báo ân cho ông bà, cha mẹ chúng ta từ vô lượng kiếp trầm luân sanh tử.

Lời dạy của Nữ Thần Trí Tuệ Dakinis 1

Thế giới này thật lâu xưa, lâu xưa hơn chúng ta tưởng tượng và tin nổi.  Đức Phật dạy rằng trãi qua vô lượng a tăng kỳ kiếp và vô biên vô số tiến trình đầu thai và tái sinh, mỗi một loại chúng sinh hữu tình đều đã từng thay đổi, đổi thay làm cha làm mẹ chúng ta ít nhất là một lần.

Tình thương mà họ dành cho chúng ta trong vô lượng kiếp luân hồi đó cần được báo đền.

Chúng ta cần phải tôn trọng, tri ân, thương yêu và báo ân cho họ bằng cách làm tất cả mọi hạnh lành hồi hướng phước báu, cầu cho họ được giải thoát.

Lời dạy này tìm thấy trong Phật Giáo Nguyên Thủy Tây Tạng, do đại sư Liên Hoa Sinh tuyên thuyết ra.

Ngài không mong đợi hay yêu cầu chúng ta phải cứu độ giải thoát tất cả chúng sinh hữu tình nhưng hãy chí thành khẩn thiết hồi hướng công đức khi thực thi những hạnh lành cho tất cả pháp giới chúng sinh đều được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

Với lòng đại từ đại bi đó, đại sư Liên Hoa Sinh nhấn mạnh rằng chúng ta nên làm bất cứ điều thiện nào, dù nhỏ nhoi nhất, cho hạnh phúc và giải thoát của chúng sinh.

Dù chúng ta tin hay không tin về thuyết tái sinh, thì sự thực hành những việc làm tốt đẹp đó cũng giúp chúng ta đền trả báo đáp phần nào tình thuơng của vạn loại chúng sinh đã từng làm cha mẹ chúng ta, đồng thời cũng là một phương tiện hữu hiệu đánh thức tâm từ của chúng ta đối với tất cả các loài hữu tình và vô tình trên thế gian này.

Đức Phật phải làm gì khi người ta ganh đua nhau?

Nếu một cặp vợ chồng nào đó có bẩy đứa con và trong số đó có một đứa bị đau yếu èo oặt, thì bậc làm cha mẹ bao giờ cũng nghĩ nhớ và thương xót đứa con đau yếu bịnh tật này nhiều hơn.

Đức Phật cũng vậy, Ngài thương yêu và tìm cách cứu độ trước hết chúng sinh nào còn lầm lạc vô minh nhất.

Thiền sư Nichiren

Đức Phật yêu thương tất cả mọi người, nhưng Ngài không ban phát thì giờ đồng đều nhau cho mọi người.  Ngài luôn luôn đến với người nghèo khổ nhiều hơn là kẻ giàu. Chúa Giê Su cũng vậy.

Điều đó thoạt xem qua như có vẻ không bình đẳng, nhưng kỳ thực đó chính là cách bộc lộ tình thương đối với chúng sinh rõ rệt nhất của các đấng tối cao thánh thiện.

Thiền sư Nichiren so sánh tình thương của Phật đối với chúng sinh như cha mẹ thương yêu chăm sóc con đỏ của mình.  Cha mẹ giống như bậc lương y, từ mẫu luôn quan tâm chú ý đến bệnh nhân nào, đứa con nào cần sự chăm sóc đặc biệt nhất.

Đó không phải là sự lấy lòng cũng không phải là ân huệ gì cả, đơn thuần đó là tình thương từ ái của bậc làm cha mẹ,vì thế không thể đòi hỏi sự bình đẳng trong tình thương được.

Khi một đứa bé bị đau nặng, nó cần sự chăm sóc đặc biệt và có thể sự chăm sóc đó sẽ kéo dài hàng tháng hàng năm.

Trong sự khủng hoảng tinh thần, không những chỉ có những đứa trẻ con mới cần sự quan tâm đặc biệt mà ngay cả những người lớn, khi chạm trán đối mặt với những lo âu phiền muộn hay bất an đau khổ, họ cũng đều cần đến sự chăm sóc quan tâm chú ý của người thân.

Chúng ta phải làm sao?  Câu trả lời là tình thương. Những việc làm của chúng ta đều và phải bắt nguồn từ tình thương.  Muốn giúp người khác thoát khỏi âu lo, muốn trấn an người khác, chúng ta cần phải hiểu, quan tâm tới và thương yêu họ.

Khi một đứa bé hay một người bạn biết rằng chúng ta thực sự thương yêu quan tâm đến họ, họ có thể kiên nhẫn chờ đợi sự ban phát chia sẻ lòng trìu mến quan tâm đó của chúng ta; điều đó không có nghĩa là họ thích chờ đợi – nhưng có nghĩa rằng họ có thể xử lý tốt tình trạng chờ đợi đó.

Người thân hay bạn hữu của chúng ta đang trông đợi và rất vui khi chúng ta đến với họ bằng cả một tấm chân tình.

 

Xem thêm:

Đức Phật phải làm gì? – Chương Một

Đức Phật Phải Làm Gì ? Chương II – Hướng về một cái Tôi mới

Đức Phật phải làm gì? – Chương ba: Tình Yêu Chân Thiện

Đức Phật Phải Làm Gì ? Chương bốn: Khát vọng đời sống

 

The post Đức Phật phải làm gì? – Chương ba: Tình Yêu Chân Thiện appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/duc-phat-phai-lam-gi-chuong-ba-tinh-yeu-chan-thien.html/feed 0
Đức Phật Phải Làm Gì ? Chương II – Hướng về một cái Tôi mới https://bachhac.net/duc-phat-phai-lam-gi-chuong-ii-huong-ve-mot-cai-toi-moi.html https://bachhac.net/duc-phat-phai-lam-gi-chuong-ii-huong-ve-mot-cai-toi-moi.html#respond Thu, 08 Aug 2019 14:31:16 +0000 https://bachhac.net/?p=1661 Chương Hai: Hướng về một cái Tôi mới Như vậy là chúng ta đã vượt qua được phần một của tập sách này cũng như là đã vượt qua chặng đường đầu tiên của dòng sinh mệnh. Thật tốt quá!  Bây giờ chúng ta đi vào phần phẩm bình phê phán.  Chương hai của tập …

The post Đức Phật Phải Làm Gì ? Chương II – Hướng về một cái Tôi mới appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
Chương Hai: Hướng về một cái Tôi mới

Như vậy là chúng ta đã vượt qua được phần một của tập sách này cũng như là đã vượt qua chặng đường đầu tiên của dòng sinh mệnh.

Thật tốt quá!  Bây giờ chúng ta đi vào phần phẩm bình phê phán.  Chương hai của tập sách này sẽ chú trọng vào tính cách và phương hướng đương đầu với những nghịch cảnh hay nan đề xấu nhất của cuộc đời.

Ở phần này, chúng ta sẽ tập trung năng lực để tìm ra cách thoát khỏi những lỗi lầm không nên vướng mắc.  Chúng ta sẽ khai sanh ra một cái Tôi mới.

Thực ra thì cũng chẳng có cái gì siêu phàm nhập thánh hay vĩ đại gì cả, nhưng nếu chúng ta có thể ứng xử những khó khăn, nghịch cảnh với một trái tim rộng mở và một tâm trí minh mẫn, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều kết quả khả quan hơn, và cuộc sống chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.

Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta rằng con người, cũng như vạn loại hữu tình khác, không thể và không bao giờ tồn tại lâu dài.  Tất cả đều thay đổi.  Ngày xưa, chúng ta là một đứa trẻ (ngay cả con người chúng ta mới năm ngoái đây thôi), thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã thay đổi rồi, không giống con người chúng ta lúc này, bây giờ.

Tôi thay đổi, các anh thay đổi, họ thay đổi, chúng ta đều thay đổi, và tôi, các anh, họ, chúng ta vẫn đang tiếp tục thay đổi.

Nếu chúng ta nhận thức rõ ràng, thấu suốt qui luật Vô Thường đó và ứng xử một cách minh triết mọi vấn đề, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn, sáng suốt hơn con người chúng ta ngày trước.  Ngay trong phút giây minh triết đó, tôi là một vị Phật, các anh là những vị Phật.

Dĩ nhiên chúng ta dễ bị thụt lùi, không phải lúc nào cũng tự tăng tiến, nhưng nếu dần dần chú tâm luyện tập cư xử như các vị Phật thì sẽ đều đặn tiến bước trên con đường tái sinh như các vị Phật.  Tôi kính cẩn nghiêng mình trước những nổ lực phi thường đó.

Đức Phật phải làm gì để có thể thay đổi được người khác?

Đừng chăm chú vào những khuyết điểm của người khác, mà hãy chăm chú vào việc làm thế nào để đổi thay những khiếm khuyết của chính mình.

Lời dạy của Nữ Thần Trí Tuệ 1(Dakinis)

Thật ngắn gọn nhưng vô cùng hào hùng khí phách.  Đây đích thực là tiếng sét đánh của Trí Tuệ.  Câu nói này đã làm sáng tỏ tâm trí tôi.  Chúng ta khó thể thành công trong việc cố gắng thay đổi người khác.

Thế mà chúng ta lại cứ tiếp tục làm như vậy hoài, tuy nhiên đó chỉ là lý do bào chữa cho sự không thay đổi của chính chúng ta, vì những khuyết điểm của người khác làm chúng ta khó chịu cũng chính là những khiếm khuyết của bản thân chúng ta.

Khi tôi dạy ở các lớp cao đẳng, tôi thường quan sát tìm hiểu các khuyết điểm của học trò tôi.  Làm như thế, tôi đã tập cho chúng những phương pháp hãy tự tìm hiểu chính mình.

Nếu tôi không tập cho họ được, có nghĩa là chính tôi đã thất bại rồi (thú thực là có đôi ba lần tôi đã hoàn toàn thất bại).  Và một khi thấy được những khuyết điểm của học trò, tôi cũng thấy được thật sâu sắc, thật rõ ràng những khiếm khuyết của bản thân mình.

Vì thế ngay cái lúc mà chúng ta muốn phê bình khuyết điểm của một người nào, chính là lúc chúng ta hãy nên quay về quán xét lấy chính mình để tự cải đổi những tánh hư tật xấu.

Như vậy thay đổi chính mình không phải chỉ là một cách tốt nhất để giúp chúng ta mà còn là để giúp người khác thay đổi chính họ nữa.

Giúp người tức là giúp mình.

Giúp mình tức là giúp người.

Đức Phật phải làm gì để kềm giữ được lời nói?

Chắc chắn con người đã được sanh ra với một cái búa trong miệng, và họ sẽ bị chính cái búa đó chém đứt lưỡi nếu họ nói toàn những điều xằng bậy.

Kinh Tiểu Bộ 657

Chúng ta đều thường nghe nói ‘cái miệng chính là con dao hai lưỡi’.  Các bạn có để tâm đến thành ngữ đó hay không?  Đó chính là điều Đức Phật muốn răn dạy và chế ra cấm giới.

Phật nói miệng lưỡi của con người là một vũ khí sắc bén có thể cắt đôi người nói bằng lưỡi dao và cả với cái sống dao.

Một khi chúng ta nhận thức rõ rằng chúng ta có thể tự làm tổn thương mình bởi những lời nói ngớ ngẩn, vô ý thức, vô duyên hay ác khẩu, chúng ta hãy nên tỉnh trí để mau mau ngậm miệng lại, khóa chặt nó, đừng nói nữa.

Đức Phật đã quán chiếu thật sâu xa sự tương quan tương tác giữa các chúng sanh với nhau.  Vì thế Ngài không bao giờ nói và cũng không bao giờ sanh tâm khởi ý làm tổn thương bất cứ một người nào hay một chúng sinh nào bằng lời nói, ngay cả đối với những người lăng mạ, hủy nhục hay phỉ báng ám hại Ngài.

Phật cũng nhận thấy rõ sự giả tướng của ngôn ngữ.  Thực hành quan trọng thiết thực hơn lời nói.  Ngạn ngữ có câu ‘thùng rỗng kêu to’ hay ‘nói suông, bàn phiếm’.

Đạo Phật chú trọng phần thực hành.  Đức Phật dạy không nên và đừng bao giờ làm thương tổn lòng tự trọng của người khác qua thân, khẩu, ý, vì đó chính là duyên do dẫn tới sân hận, thù nghịch và kết oán với nhau.

Đừng bao giờ đánh mất thời gian qúi báu của đời mình bởi những hành vi, tâm ý ngu xuẩn như vậy.  Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được Phật tánh của mình mà chỉ thấy cái búa sắc bén trong miệng mình mà thôi.

Nhớ kỹ được điều răn dạy của Phật qua giới cấm vọng ngữ, chúng ta sẽ tự chủ được mình và sẽ giữ được im lặng.  Khi nào cần nói, chúng ta sẽ nói, và chúng ta chỉ nói những điều hay, đẹp, hữu ích cho người mà thôi.

Đức Phật phải làm gì để tránh bị kiệt sức quá độ?

Sự nổ lực đều đặn trong một thời gian dài thực ra rất quan trọng đối với tất cả mọi người trong bất cứ một công việc nào.

Chúng ta sẽ dễ dàng bị thua cuộc nửa chừng nếu chúng ta làm việc quá hăng say, quá năng nổ lúc ban đầu, nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn và sau đó buông xuôi tất cả.

Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV

Đời sống sao kéo dài lê thê quá khi chúng ta có nhiều công việc khó khăn cần phải giải quyết tức thì.  Chúng ta muốn nhảy một bước là tới ngay điểm cuối và hoàn thành tất cả mọi công việc trong chớp nhoáng mà thôi.  Đó không phải là phương cách sống của mọi người ở cái thế giới đại đồng này.  Thực tế, chúng ta phải biết nhiếp thủ sức lực của chúng ta cho một cuộc chiến trường kỳ hơn, dù cuộc chiến đấu đó thuộc lãnh vực tâm linh hay chính trị hoặc bất cứ trên một phương diện nào.

Đức Đạt Lai Lạt Ma rất chí lý khi phát biểu cảm nghĩ của Ngài như trên.  Hãy nhìn những nỗ lực bền bỉ không ngừng nghỉ của Ngài để giải cứu dân Tây Tạng và nền văn hóa lâu đời của họ thoát khỏi ách thống trị xâm lược của Trung Quốc đang bành trướng trên lãnh thổ yêu dấu của người dân xứ tuyết này.

Nếu chúng ta thực tâm quay nhìn lại và nhận chân rõ những hệ quả mà người Tây Phương chúng ta đã làm khiến đất nước họ bị xâm chiếm, thì quả thực chính sự thất bại của chúng ta đã gây tổn thất cho những ai đi theo chúng ta.  Nếu chúng ta không thể mang cây đuốc đến tận mục tiêu đã định, thì cách tốt nhất là chúng ta nên trao cây đuốc đó lại cho người khác trước khi nó phừng cháy và đốt bỏng tay chúng ta.

Đức Phật phải làm gì khi bị hiếp đáp, bắt nạt?

Có những kẻ khó chịu đã lấy gạch đá ném chọi hay lấy gậy đánh đập Ngài, nhưng dù chạy tránh ra xa, vị Bồ Tát đó vẫn lễ lạy và nói to lên rằng: “Tôi chẳng dám khinh quí ngài, vì quí ngài sẽ thành Phật!”

Kinh Pháp Hoa (Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát)

Ở đoạn này, Đức Phật miêu tả một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh, mặc dù vị Bồ Tát này bị mọi người đối xử một cách phũ phàng tệ bạc, Ngài vẫn không đánh mất niềm tin sắt đá vào Phật tánh của mọi người.

Bồ Tát Thường Bất Khinh luôn miệng nói to rằng: “Tôi chẳng dám khinh quí ngài vì qúi ngài sẽ thành Phật!”

Tại sao Bồ Tát Thường Bất Khinh lại kiên quyết như vậy?  Vì Ngài luôn luôn tin tưởng rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh bình đẳng như nhau và tất cả sẽ là những vị Phật tương lai.

Với niềm tin vững chắc kiên cố ấy, cuối cùng Bồ Tát Thường Bất Khinh đã xoay chuyển được tâm niệm của mọi người và khiến họ quay đầu về với Chánh Pháp.

Chúng ta đây may mắn không bị lăng mạ, sỉ nhục hay đánh đập như Bồ Tát Thường Bất Khinh, thế mà đã nhiều lúc chúng ta đánh mất quan niệm sống của chính mình.

Chúng ta phải bắt chước vị thánh nhân đó và ghi khắc tạc dạ rằng chắc chắn một ngày nào đó, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả chướng ngại tâm linh và đắc quả.

Với lập trường vững bền, niềm tin sắt đá, quan niệm sống Đạo và đức kiên nhẫn, chúng ta khẳng định tin tưởng vào chính ông Phật sẽ thành của mình mặc cho bất cứ một trở ngại gì trước mặt.

Đức Phật phải làm gì khi không có đủ khả năng chia sẻ cho người khác?

Bất cứ một người nào, dù với tâm tán loạn, cầm một nhành hoa vào cúng dường tháp miếu Phật, vẫn có thể thấy được hằng hà sa số Phật và sẽ thành Phật đạo.

Kinh Pháp Hoa

Cúng dường tôn tượng hay hình ảnh Phật là một điều hết sức tán thán, nhưng lễ vật cúng dường không quan trọng bằng tâm cung kính, tâm chí thành cúng dường.

Khi chúng ta ban tặng hay chia sẻ cho bất cứ ai những gì chúng ta có thì món vật được chia sẻ hay ban tặng đó được xem rất qúi giá, không cần biết là đắt tiền hay rẻ tiền, giá trị hay không giá trị.

Vì sao ? Vì quan trọng nhất là tấm lòng thành và phương cách của chúng ta chia sẻ tình thân đến mọi người.  Chúa Giê Su đã nói “Một đồng xu của một bà goá phụ nghèo khổ đáng giá gấp mấy ngàn lần bạc vàng của những kẻ giàu có”.  Đức Phật cũng nói như vậy.

Đừng nên quan trọng quá về hình thức, và cũng không nên quá tự ti e ngại về khả năng hạn hẹp của chúng ta.  Không cần biết là xứng đáng hay không xứng đáng, khi nào chúng ta có thể chia sẻ được với mọi người bất cứ những gì chúng ta đang có là chúng ta cứ an nhiên tự tại mà làm.

Làm với tâm vô cầu, làm với tâm không dính mắc, không chờ đợi sự khen thưởng nào cả. Bất cứ một hành động thiện nào, chúng ta đều cần phải thực hành.

Bất cứ một việc ích lợi nào, chúng ta đều góp phần.  Có tiền, chúng ta góp tiền.  Có sức, chúng ta góp sức.  Có nhiều, chúng ta góp nhiều.  Có ít, chúng ta góp ít.  Nếu không có tiền, có sức, chúng ta góp lời cầu nguyện với tâm hoan hỉ, tán thán công đức của người khác.

Khi du lịch qua các nước Á Đông, bản thân tôi đã chứng kiến nhiều người dâng lễ vật rất tầm thường lên Phật nhưng với tấm lòng thành khẩn thiết tha vô cùng, và chính tôi cũng được nhận vài đồng xu rất qúi giá từ tay những người thật bần hàn nghèo khó nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời tình thương ấm áp.

Nhận một cành hoa hay trao tặng cho ai một đóa hoa, chỉ một đóa hoa thôi, một đóa hoa thật tầm thường có thể mua hay hái ngoài đồng nội, nhưng đó là một ân sủng, là một món quà thiêng liêng cao qúi vô cùng.  Với tâm vô trụ, vô phân biệt, người ban tặng và người nhận đều là những vị Phật.

Đức Phật phải làm gì để sống ngay phút giây hiện tại?

Người ta hay quan niệm sao thời gian trôi qua quá nhanh và chưa hề nhận thức được rõ rệt sự có mặt của phút giây hiện tại.

Người ta chỉ thấy là bóng quang âm trôi qua theo bốn mùa thay đổi, nhưng chẳng có khả năng cảm nhận thật sâu xa rằng thực chất của thời gian là phải thường hằng sống trong từng phút giây hiện tại của nó.

Thiền sư Đạo An

Với phong cách sử dụng ngôn ngữ thật đặc thù, thiền sư Đạo An đã tìm cách thức tỉnh chúng ta hãy sống hiện thực trong từng phút giây.  Thời gian là gì?  Hay có thể hỏi thời gian là khi nào, lúc nào?

Thời gian là bây giờ.  Bây giờ và ở đây.

Theo cách suy nghĩ này, chúng ta luôn luôn sống đúng lúc, đúng thời.  Lúc nào?  Ngay lúc này.  Hãy bắt đầu sống tỉnh thức như vậy.  Bây giờ và ở đây.  Ngay chính phút giây hiện tại này.

Sống được ngay phút giây hiện tại này rất có lợi ích cho chúng ta và cả thế giới.

Khi giật mình nhìn lại, chúng ta thấy thời gian trôi qua thật quá nhanh, vì có bao giờ chúng ta sống thực trong dòng vũ trụ vận hành lưu chuyển đâu.

Đó là lý do chúng ta luôn bị chậm trễ.  Đừng đợi nước đến chân mới nhảy.  Đừng ngồi đợi thời gian đến với mình.  Nó không đến đâu.

Hãy nhận thức sự có mặt của chính mình ngay giây phút này, ngay phút giây hiện tại.  Bây giờ và ở đây.  Khi chúng ta sống được thường hằng như thế trong từng phút giây hiện tại, chúng ta sẽ luôn chuẩn mực, đúng giờ và tỉnh thức.

Đức Phật phải làm gì khi đứng đợi xe giữa trời tuyết?

Một vị thiền sinh hỏi: Đi đến nơi không lạnh không nóng có nghĩa là gì?

Tổ Tăng Xán trả lời:  Đi trong mùa băng tuyết, cái giá lạnh rét buốt sẽ giết chết ngươi; đi trong cơn nắng hạ, cái nóng rực lửa sẽ thiêu đốt ngươi.

Góp nhặt

Đây là một công án nổi tiếng trong nhà thiền để thức tỉnh người thiền sinh trở về và sống trong thực tại.  Không có khả năng giải đáp công án đó cho riêng tôi và tôi cũng không thể giải đáp cho bạn, nhưng tôi có thể lý giải một phần nào về Chân Lý qua công án đó.

Tổ Tăng Xán đang khuyên vị đệ tử hãy phá bỏ đi cái khoảng cách giữa bản ngã và những tri giác cảm xúc vật lý.  Không có vật thể bên ngoài.

Không có cái ta bên trong.  Không trong, không ngoài, không tăng, không giảm.  Khoảng cách giữa ta và vật được san bằng, xóa sạch.  Cái biên giới, cái lằn ranh, cái giới hạn của cả hai đã bão hòa vào nhau và tan biến không dấu vết.  Công án đó giúp thiền sinh thức tỉnh khỏi giấc mơ tự ngã.

Một khi nội tâm đã an tĩnh rỗng rang, dù ta đi trong cái lạnh rét cắt da của mùa Đông hay đẫm ướt mồ hôi dưới sức nóng thiêu đốt của mặt trời mùa hạ, thì cái nóng hay cái lạnh bên ngoài cũng không làm ta khó chịu, bất an.

Nếu quán chiếu được vạn pháp đều không, ta sẽ không còn bám víu, không sợ mất, không tham ái nữa.  Ta sẽ thư thái buông xả tất cả được, và cũng sẽ không còn đau khổ nữa.  Ngay cả cái chết cũng sẽ không tác động chi phối được ta.

An nhiên tịch mặc.  Nhậm vận tùy duyên.

Đức Phật phải làm gì khi thấy dòng sống đang trôi qua?

Tinh cần là đường sống,

Buông lung là cửa chết,

Tinh cần là sống mãi,

Buông lung là thây ma.

 

Kinh Pháp Cú 21

Chúng ta thường nghe nói rằng sự hăng hái dấn thân vào cuộc đời luôn giúp cho con người ta tươi trẻ mãi.

Sự chú tâm, sự tỉnh thức, sự tinh cần giúp chúng ta năng nổ góp mặt vào dòng sống thực hữu và kinh nghiệm ngay trong phút giây hiện tại, ngay lúc bây giờ chúng ta đang nói, đang ăn, đang thở.

Nếu không có sự chú tâm tỉnh thức đó, chúng ta đã chết ngay trong phút giây hiện tại và đang chết dần mòn trên dòng sông cuộc đời.

Một khi chúng ta mất cảnh giác, không chú tâm, không tỉnh thức, chúng ta đã vuột mất khỏi dòng sống, không phải chỉ là vuột mất khỏi những cuộc đời chung quanh chúng ta mà ngay cả chính cuộc đời bản thân chúng ta.

Ở một cấp độ tâm linh cao nhất, khi chúng ta hiện diện thực sự, khi chúng ta sống thực sự, sống trọn vẹn thì không còn một lỗ trống khe hở nào trong tâm trí để cho những ảo giác huyễn ảnh có dịp xen chân vào.  Sống tỉnh thức như vậy là sống mãi, là bất tử, là vĩnh hằng vì chúng ta đã thẩm thấu được cái tự ngã của chính mình.

Cá nhân tôi (Frank) chưa chắc đã đạt được đến trình độ tâm linh đó nhưng tôi biết chắc một điều rằng sự nổ lực bền bỉ của tôi sẽ giúp tôi cảm nghiệm và đi vào dòng sống thực sự.

Đức Phật phải làm gì khi gặp những kẻ hẹp hòi thiển cận?

Những kẻ thiển cận chỉ muốn học những pháp tiểu thừa bởi vì họ không tự tin rằng họ có thể thành Phật.

Kinh Pháp Hoa

Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh.

Tất cả chúng sinh đều có khả năng giác ngộ tối thượng.

Tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật.

Đó chính là lời Phật nói.  Phật đã nhìn thấy được khả năng giác ngộ của vạn loại hàm linh. Vì thế, Phật đã tuyên thuyết pháp đại thừa, khai thị ngộ nhập chân lý cho chúng sinh.

Chúng ta cần phải nhìn như Đức Phật đã nhìn, cần phải mở rộng tâm hồn ra như Phật đã ôm trọn chúng sinh vào lòng, cần phải phát huy khả năng giác ngộ của chính chúng ta và mọi loài như Phật đã khai thị.

Chúng ta tin chắc vào lời Phật nói.

Chúng ta tin chắc vào khả năng giác ngộ của chính mình.

Chúng ta chắc chắn sẽ thành Phật.

Đức Phật phải làm gì khi đời sống mới  có quá nhiều lôi cuốn?

Thiền sư Trường Ông Như Tịnh nói: “Nếu ngươi không hiểu gì hết, ngươi sẽ vướng mắc vào tất cả những gì chung quanh ngươi.”

Đại sư Vân Môn lại nói: “ Nếu ngươi hiểu được, ngươi sẽ dấn thân vào tất cả những gì xảy ra chung quanh ngươi.”

Thiền Lục Vân Môn 284

Có thể nói phần đông chúng ta đều bị chi phối bởi những chuyện nhỏ nhặt, đâu đâu.  Chúng ta luôn bị quay cuồng bởi chương trình này hay dự án nọ hoặc đầu tư vào công trình kia hay tổ chức đó, và chúng ta để mình bị cuốn trôi đi theo dòng thác cuộc đời.

Có một câu cách ngôn: “Đời sống là những gì xảy đến với anh khi anh đang hoạch định vẽ vời ra hết những dự án này tới kế hoạch khác.”

Qua mẫu đối thoại trên của hai vị thiền sư, chúng ta nhận xét thấy cả hai vị đều điều nghiên và khai phóng vấn đề về những sự lôi cuốn của đời sống mới.

Thiền sư Trường Ông Như Tịnh đã bày tỏ quan niệm của ông và tôi (Frank) cũng đã viết giống như lời của ông, có nghĩa là người ta luôn bị chi phối ảnh hưởng bởi cuộc sống bên ngoài với những thú vui, những trò hoan lạc đắm nhiễm . . . Những lôi cuốn đó là một vấn đề lớn.

Trong khi đó, thiền sư Vân Môn lại nói những sự lôi cuốn của cuộc đời là một sự thực, một thực tế của đời sống nhân sinh, và thay vì đồng ý một cách đơn giản về sự kiện thực tế đó, thiền sư Vân Môn đã giải đáp một cách sâu sắc hơn.

Có nghĩa là nếu anh thực sự hiểu những lôi cuốn đó chính là bản chất cuộc đời thì anh sẽ dấn thân xông pha vào dòng lôi cuốn đó, không ngần ngại.  Vì sao? Vì “Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mích Bồ Đề, tức như tầm thố giác.”

Phiền não tức Niết Bàn.  Nếu chúng ta tách rời phiền não và Niết Bàn thành hai vế hoàn toàn biệt lập thì chúng ta đã hiểu sai Chân Lý và vẫn còn mắc kẹt trong vòng nhị nguyên đối đãi thị phi.

Rời xa trần thế để tìm Niết Bàn thì sẽ chẳng bao giờ thấy được.  Sống trong cuộc đời chính là sống trong hiện tại với tất cả sự xáo trộn, rắc rối, náo nhiệt của nó.  Nếu chúng ta không sống trong những sự lôi cuốn đó, chúng ta sẽ không có mặt trong dòng sống này.

Vì cuộc đời vốn dĩ là như vậy; bản chất cuộc đời là thế:  như thị tướng, như thị tánh, như thị bản mạt cứu cánh . . .  tuy nhiên, mặc dù cuộc đời vốn dĩ là thế, chúng ta không nhất thiết phải bỏ đi những dự tính lớn lao của mình, bởi vì những dự tính vĩ đại kia cũng xuất phát tích tụ và thành tựu từ những kinh nghiệm nhỏ bé này.

Bình thường tâm thị Đạo.

 

Xem thêm:

 

Đức Phật phải làm gì? – Chương Một

Đức Phật Phải Làm Gì ? Chương II – Hướng về một cái Tôi mới

Đức Phật phải làm gì? – Chương ba: Tình Yêu Chân Thiện

Đức Phật Phải Làm Gì ? Chương bốn: Khát vọng đời sống

 

The post Đức Phật Phải Làm Gì ? Chương II – Hướng về một cái Tôi mới appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/duc-phat-phai-lam-gi-chuong-ii-huong-ve-mot-cai-toi-moi.html/feed 0
Đức Phật phải làm gì? – Chương Một https://bachhac.net/duc-phat-phai-lam-gi-chuong-i.html https://bachhac.net/duc-phat-phai-lam-gi-chuong-i.html#respond Thu, 08 Aug 2019 14:22:38 +0000 https://bachhac.net/?p=1657 Mục lục Lời giới thiệu Tôi đã sai cái gì? Hướng về một cái Tôi mới Tình yêu chân thiện Khát vọng đời sống Hãy hành xử đúng đắn Vững bước trên con đường Thánh Người dịch: Thích nữ Minh Tâm Lời giới thiệu Đức Phật phải làm gì . . .? Trước khi giải đáp …

The post Đức Phật phải làm gì? – Chương Một appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
đức phật phải làm gì chương I

Mục lục

 • Lời giới thiệu
 • Tôi đã sai cái gì?
 • Hướng về một cái Tôi mới
 • Tình yêu chân thiện
 • Khát vọng đời sống
 • Hãy hành xử đúng đắn
 • Vững bước trên con đường Thánh

Người dịch: Thích nữ Minh Tâm

Lời giới thiệu

Đức Phật phải làm gì . . .?

Trước khi giải đáp câu hỏi này, chúng ta nên nhớ Đức Phật cũng là một con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, vì thế Ngài cũng sinh hoạt, cũng hành xử, cũng có những não phiền, bất an, lo lắng hay thương yêu như chính chúng ta đây.

Phật cũng khắc khoải, cũng ray rứt, cũng băn khoăn và cũng tranh đấu vật lộn với cuộc sống như chúng ta, và từ những não loạn bất an huyễn vọng đó, Phật đã khám phá ra những bí mật sâu kín nhất của đời sống con người.

Chúng ta còn đòi hỏi một hình tượng nào, một mô hình nào hay một biểu tượng mẫu mực nào xứng đáng hơn, đúng đắn hơn, vĩ đại hơn chính cuộc đời Đức Phật Thích Ca?  Chúng ta hãy soi guơng và tưởng tượng chúng ta đang đối diện với những nghịch lý cuộc đời; chúng ta hãy tự hỏi, Phật đã hành xử như thế nào trong trường hợp của chúng ta?

Đức Phật phải làm gì . . .?

Câu hỏi trên là một câu hỏi hóc búa nhưng rất hữu ích và duy lý.  Hơn 2.550 năm qua, các hàng đệ tử Phật cũng đã tự hỏi và cũng đã tự trả lời theo phương pháp hành xử của Phật.

Ngày nay tác giả quyển sách này và chúng ta đây cũng lần theo dấu vết trí tuệ của Phật để ứng phó với những bất trắc của dòng sông đời nhiều quanh co khúc khuỷu.

Quyển sách loại bỏ túi này gồm có những câu hỏi mà loài người chúng ta đang đối diện và bị bế tắc.  Mỗi một câu hỏi sẽ được trả lời bằng chính Đức Phật – qua những câu truyện tiền thân của Phật, qua kho tàng kinh điển Phật giáo – và chính qua những kinh nghiệm tự thân đương thời của tác giả khi Frank áp dụng lời dạy của Phật vào đời sống của mình.

Đức Phật phải làm gì . . .?  Chúng ta phải làm gì . . .?

Ghi chú:

 1.  Những ý kiến, tư tưởng, nhận thức trong tập sách nhỏ này là tính cách độc lập, chủ quan cá nhân của tác giả (Frank). Qúi độc giả đọc để hiểu thêm một vài quan niệm của người Âu Mỹ khi họ thực tập nghiên cứu giáo lý đạo Phật, không nhất thiết phải đồng ý hay thực hành theo.
 2.  Người dịch đã tự ý lược bỏ đi một vài đoạn trong nguyên tác không phù hợp với độc giả Á Đông để tránh ngộ nhận.
 3.  Những trích dẫn các bộ Kinh Nam truyền, Bắc truyền trong nguyên tác đều căn cứ theo bản dịch Kinh điển Anh ngữ, vì thế có thể sẽ không đúng với số thứ tự chương, phẩm hay trang của những bộ Kinh điển Việt Nam dịch từ Hán tạng.

Kính xin thông tri đến quí độc giả và kính mong các bậc cao minh chỉ giáo thêm.

Chương Một

Tôi đã làm sai điều gì?

Quả thực là một câu tự vấn khó trả lời nhất.  Ai ai cũng đều công nhận là chẳng có một người nào toàn hảo cả- ‘nhân vô thập toàn’ – nhưng hiếm có ai tự nhận là mình sai cả.

Cái bản ngã cố hữu của chúng ta thực vênh váo, ương ngạnh và khó trị.  Nó bắt chúng ta tìm cách che dấu, tìm cách khuất lấp những sai lầm mà chúng ta đã vô tình hay cố ý phạm phải.

Chương một của quyển sách này sẽ tập trung vào những khuyết điểm, cố tật và lỗi lầm của chính chúng ta.  Điều quan trọng nhất là chúng ta phải thành thật, phải trung thực với chính mình.

Những khuyết điểm sai lầm của con người như loại cỏ gấu rất khó trị, nó bắt rễ ăn sâu vào tận trong lòng đất; nếu chúng ta muốn trị tuyệt cỏ gấu để cỏ non mềm xanh mướt được mọc mạnh, mọc nhanh trên mảnh đất tâm linh thì chúng ta phải nhổ tận gốc rễ cỏ gấu chìm sâu dưới đất, chứ không phải chỉ nhổ trên bề mặt.

Nếu nhổ được tận gốc rễ thì loại cỏ gấu này sẽ chết khô héo và không thể sanh sôi nẩy nở được nữa.

Phải nhổ tận gốc rễ khổ đau.  Đó là những gì Đức Phật đã thể nghiệm và khẩn thiết dạy bảo chúng ta.  Mỗi chúng ta đây sẽ tự vấn mình và sẽ tìm được trong quyển sách này một phương pháp để trị tuyệt loại cỏ gấu khổ đau sanh tử.

Một khi chúng ta tự hỏi ‘Tôi đã làm sai những gì?’ thì ánh sáng tâm linh bắt đầu soi rọi tới con đường hầm tăm tối của tâm hồn chúng ta và hướng dẫn chúng ta đi đúng đường, đúng hướng hơn về ngọn núi Chân Thiện Mỹ.  Câu hỏi đó trở thành con đường tâm linh của chúng ta và những sân hận, chán chường, trầm uất, si mê – chính tất cả những vọng hoặc đó là thầy dạy của chúng ta.

Đức Phật phải làm gì khi có kẻ thù ghét mình?

Hận thù không xóa bỏ được bởi hận thù, chỉ có tình thương mới chinh phục nổi hận thù.  Đó là Chân Lý bất diệt vĩnh cửu.

Kinh Pháp Cú số 5

Chỉ vỏn vẹn có hai câu thôi mà Phật đã gói ghém thật toàn vẹn cái qui luật tâm linh thiên thu ấy.  Nhà đại thi hào La Mã Virgil xưa kia cũng đã viết “Tình thương chiến thắng tất cả.”  Phải, chỉ có tình thương chân thật mới có đủ năng lượng tha thứ và xóa bỏ được hận thù.

Đương nhiên còn có những thứ mà tình thương có lẽ không thích hợp để điều phục nhưng tôi tin chắc chắn tình thương có tiềm năng hóa giải được hận thù.  Tại sao?  Bởi vì hận thù là nguy cơ đưa đến bạo lực, chiến tranh, và chỉ có tình thương là thuốc tốt chữa lành nọc độc chết người đó.

Bạo lực, hận thù, bất mãn, chống đối, phản kháng . . . tất cả những tư tưởng đen tối đó như chất nhiên liệu dễ cháy làm bốc cao thêm ngọn lửa sân hận trong lòng người vốn bị vô minh ngự trị.  Trái lại, tình thương như dòng suối mát tưới tẩm và dập tắt được những ngọn lửa sân, si, và thù hận như một bản tình ca đã hát “Chỉ có tình thương xoa dịu được nỗi hận thù.”

Tình thương đối diện hận thù trong một phương cách mà hận thù không tài nào lý giải được – với một cái gì đó vượt quá ngữ ngôn, vượt quá sức tưởng tượng của con người – đó chính là lòng Từ Bi.  Hận thù chỉ biết vươn dài đôi tay đầy sức mạnh bạo tàn của nó để gây tạo ra sự hủy diệt chết chóc, và làm mờ ám lương tri con người.  Chỉ có tình thương mới đủ khả năng đi xa hơn, vươn tới cao hơn trong từng hành động ứng xử, trong từng tình huống để hóa giải hận thù, xoa dịu niềm đau mất mát của vạn loại hàm linh.

Đức Phật phải làm gì để tránh khỏi bị thất vọng?

Ta không nên trách móc lỗi lầm người khác, những gì họ đã làm xong hay còn bỏ dở dang.  Hãy tự xét chính mình, những gì ta đã làm và những gì ta còn chưa hoàn tất.

Kinh Pháp Cú 50

Đức Phật rất chuẩn xác khi nêu lên nhận xét này.  Làm sao mà tôi biết được?  Chàng ca sĩ dân ca Hank Williams trước kia vẫn thường nói: “Tốt nhất chúng ta không nên nhiều chuyện, chỏ mũi vào công việc của người khác. Chúng ta chỉ nên lo phận mình, những chuyện của chính mình mà thôi.”

Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế.  Sống tỉnh thức không phải là điều dễ dàng.  Nó đòi hỏi sự chú tâm miên mật, không lơi lỏng; đó là điểm cốt yếu.  Chúng ta nên quan tâm đến việc của chính mình.  Chỏ mũi, xen lời vào chuyện của người khác chỉ tổ gây thêm rối rắm cho họ và cho cả chính mình mà thôi.

Lời khuyên trên không có nghĩa rằng chúng ta sống ích kỷ, mặc kệ mọi người, chẳng thèm để tâm tới những việc xấu xa, phi đạo đức.  Nên nhớ kỹ là Đức Phật đã dạy rằng: “Phải bỏ cái Tôi, cái bản ngã của chúng ta qua một bên khi tiếp xúc với người.”

Vì thế chúng ta có trách nhiệm với chính những hành vi lời nói của chúng ta khi giao tiếp, và nhất là khi phẩm bình một ai, một việc gì.  Chúng ta cần luôn luôn thận trọng cân nhắc từng hành xử của chúng ta, luôn tự vấn lòng mình có lỗi hay không có lỗi, và không nên chỉ trích bới móc lỗi lầm của người khác.

Muốn được như thế, chúng ta cần phải luôn tỉnh thức cảnh giác, nhất là khi lối hành xử của chúng ta còn vương mang ít nhiều tự ngã.

Đức Phật phải làm gì khi bị đau ốm?

Chúng sanh bệnh nên Bồ Tát bệnh.

Phật quán chiếu sâu xa rằng thân mệnh con người vốn do nhân duyên giả hợp mà thành nên phải chịu vô thường, khổ, không, vô ngã.  Đó là sự quán chiếu đầy trí tuệ.

Tuy nhiên dù cho thịt nát xương tan, Phật vẫn phát đại bi tâm trụ lại chốn trần gian này sau khi thành đạo,cốt để truyền bá giáo lý giải thoát giác ngộ cho chúng sanh, chứ không mong cầu giải thoát riêng mình vì nhàm chán khổ đau sanh tử.

Kinh Duy Ma Cật 5

Đúng vậy, ngay chính Đức Phật cũng phải chấp nhận qui luật vô thường đó.  Vì thế một khi chúng ta giáp mặt những khổ đau, khúc mắc, rắc rối của đời sống, chúng ta đang đối diện với bài học đời cơ bản.

Đó là tất cả những gì chúng ta thấy, tất cả những gì chúng ta sờ nắm được, ngay cả bản thân chúng ta đây, cuối cùng đều phù du, vô thường, không bền chắc.

Thân xác chúng ta đây không bao giờ hoàn hảo cả.  Nó luôn bị bệnh tật doanh vây, và mặc dù nó cố gắng hết sức trung thành tận tụy với chúng ta đi nữa, cuối cùng nó cũng phải rời bỏ chúng ta mà đi thôi.

Chúng ta nên tiếp đãi bệnh tật như một phần đời sự sống, một phần đời của thân xác chúng ta; vả lại chúng ta không chấp nhận sự thật phũ phàng đó cũng không được.

Tất cả chúng sinh hữu tình đều phải chịu chung một qui luật Sinh, Lão, Bệnh, Tử.  Không chối bỏ được, không phủ nhận được, không trốn chạy được.

Nói như thế không có nghĩa là chúng ta chào thua bệnh tật – lẽ dĩ nhiên Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta tiêu cực như vậy.

Chúng ta phải tìm phương cách chiến đấu chữa trị bệnh tật chứ, không phải cho riêng mình mà cho hạnh phúc của vạn loại chúng sinh khác, có nghĩa là chúng ta chống lại và chiến đấu trong trí tuệ, trong phát minh.

Chúng ta cần tìm cách điều phục, chế ngự và hóa giải bệnh tật chứ không trốn chạy hay bi quan, tiêu cực, tuyệt vọng vì những căn bệnh tất yếu của con người.

Ở phương Tây, những người Âu Mỹ thường bị ám ảnh bởi bệnh hoạn và cái chết; vì thế những bác sĩ, những khoa học gia luôn tìm kiếm những phương cách kéo dài mạng sống con người càng lâu càng tốt.

Có thể họ cũng đã thành công một vài phương diện nào đó nhưng rồi sao?  Cuối cùng ngay chính bản thân các bác sĩ, các khoa học gia đó rồi cũng phải từ giã cõi đời thôi, và biết đâu họ cũng có thể chết trong uất ức, trong tiếc nuối, trong bi thương hay nhớ nhung sầu thảm.

Vì thế nếu chúng ta sống khác thì khi chết, chúng ta cũng sẽ chết khác, có nghĩa là quan niệm sống và chết của người trí và người mê rất khác nhau.  Nếu chúng ta trực ngộ được ý nghĩa vô thường của kiếp nhân sinh thì chúng ta sẽ không quá bi thiết hay thác loạn thần trí khi xuôi tay về cõi vô cùng.

Đức Phật phải làm gì về việc nói dối?

Trong một vài trường hợp bất đắc dĩ nào đó, vị Bồ Tát có thể giết, có thể ăn cắp hay uống các chất men say nhưng vị Bồ Tát đó không được nói dối.

Sự cố ý nói dối sẽ bóp méo sự thật và gây nguy hại vô cùng ngay trong đời này và những đời sau.

Kinh Bản Sanh 431

Quả thực là khó tưởng tượng nổi một vị Phật lại có thể sát sanh, trộm cắp hay nghiện rượu, ma túy, có phải không?  Tuy nhiên trong vài trường hợp bất đắc dĩ nào đó, qua những câu truyện tiền thân của Phật trong Kinh Bản Sanh Bản Sự, chúng ta thấy trãi qua vô lượng vô số kiếp, khi thực hành hạnh Bồ Tát,

Phật đã thị hiện ứng hoạt những hành vi kể trên nhưng không phải vì tư dục thỏa mãn mà chính để cứu độ chuyển hóa kẻ khác khỏi ma lực của vô minh và thần chết, thí dụ như trong tích truyện Bồ Tát đã phải giết những tên cướp để cứu nguy cho nhóm người vô tội trên một con thuyền sang sông.

Với hạnh nguyện lợi tha, vị Bồ Tát đó sẵn sàng làm tất cả và cũng sẵn sàng chấp nhận quả báo về phần riêng mình, chỉ cốt sao giúp tha nhân được sống hạnh phúc và an lạc, duy chỉ một điều là Phật không được nói dối.  Phật không được nói dối dù nói dối để làm vừa lòng người khác.

Tại sao?  Vì nói dối là bóp méo sự thật, bưng bít sự thật khiến người ta hoang mang mờ mịt, dù sự nói dối đó có hiệu quả trong một giai đoạn ngắn nào đó, nhưng về sau sẽ tác hại lâu dài. Một vị Bồ Tát không được nói dối, và chúng ta đây cũng vậy.

Hãy nhớ kỹ là: Thuốc đắng giã tật, lời thật mích lòng.  Nói thật, nói thẳng có thể sẽ gây khó chịu, bất mãn cho người khác nhưng chắc chắn sẽ không tạo hậu quả xấu lâu dài về sau, như Mark Twain đã nói: “Thật dễ dàng khi anh nói sự thật.

Vì sao?  Vì sau đó anh không cần phải nhớ gì cả.  Sự thật luôn luôn là sự thật, dù anh có nằm mộng hay bị vặn vẹo tra hỏi đủ điều đủ cách, anh vẫn luôn luôn nói đúng những gì anh đã nói, không cần phải nhớ những gì mình đã nói dối để cho ăn khớp với nhau.”

Đức Phật phải làm gì khi đối diện với những khủng hoảng?

Hãy quăng bỏ ngay cái tánh lãnh đạm hững hờ hay dáng vẻ đau khổ, tiều tụy tội nghiệp của bạn đi, và hành động gấp!  Người trí tuệ chứng tỏ năng lực của mình trước nguy cơ, giải quyết mọi vấn đề nan giải bằng tất cả sự khôn khéo, sáng suốt của mình, dù gặp phải bất cứ một trường hợp nào, một nan đề nào.

Kinh Bản Sanh 14.11

“Tỉnh dậy đi!”  Phật hét to lên. “Ngươi có quyền hành động và trách nhiệm phải hoàn thành.  Kẻ khôn ngoan sẽ chứng tỏ tài năng của mình trong bất cứ tình huống nào.”  Đức Phật đã hét vang như sấm nổ vào tai những kẻ mông muội ngớ ngẩn đang luống cuống không biết phải xử trí thế nào trên cùng một chiếc thuyền với Phật bị gặp cướp.

Mặc dù gặp nguy hiểm và phải cần hành động xử trí gấp, tất cả những kẻ đồng hành trên chiếc tàu đều sợ hãi, bàng hoàng, và có kẻ còn bàng quan vô sự như không có gì dính líu đến họ.  Tại sao vậy?  Thật là kỳ lạ, khó tin.

Người ta có thể trở thành thụ động, ngớ ngẩn khi đối diện với nguy hiểm.  Đúng vậy, trường hợp như thế xảy ra rất thường, và có nhiều nguyên do, nhưng nguyên do gần nhất chính là chúng ta tự nghi ngờ bản thân mình.

Chúng ta cũng không tin vào những bạn đồng hành với chúng ta.  Chúng ta bỏ rơi hy vọng.  Đó là một khuynh hướng, một trạng thái tự nhiên, và hầu hết chúng ta đây đều sống trọn cuộc đời mình như vậy: nghi ngờ, do dự, không tin, buông xuôi, thụ động.

Thật buồn xiết bao khi chúng ta buông xuôi như vậy – không một chút dũng khí nào, không một chút năng lực nào, không một tia hy vọng, không một hành động cỏn con nào – chấp nhận thất bại hoàn toàn trước khi vào cuộc chiến – thực sự đó là một sự thảm bại tệ bạc nhất, vì chúng ta đã đánh mất chính mình.

Đức Phật đã hết sức khuyến khích chúng ta phải tỉnh thức trước thực tế và phải hành động; nếu được như vậy thì sự thành công mới tỏa rạng.

Đức Phật phải làm gì khi bị nản lòng thất chí?

Khi gặp bất cứ chuyện gì khiến tôi (Frank) bị thất bại, nản lòng hay thất chí, tôi trở nên rất khó chịu, lỗ mãng thậm chí hung hăng, thô bạo.  Vô phước cho ai chạm trán phải tôi lúc đó.

Những lúc đó tôi chỉ muốn phát tác ra cho bằng hết cơn phẫn uất, bực bội điên khùng trong tôi ra, tôi muốn đấm vỡ hay đập đổ, phá nát hết những gì trước mặt tôi cho hả giận, nhưng tiếc thay, sau cơn giận tức điên khùng đó, hậu quả càng trở nên nghiêm trọng hơn, chẳng giải quyết được gì.

Bạn có như tôi hay quen biết người nào giống như vậy không?

Chúng ta cần phải chú tâm suy nghĩ thật sâu sắc về những lời dạy trí tuệ của Phật.  Đúng là khi giận tức hay nản chí ngả lòng, chúng ta cần phải tránh xa mọi người nhưng điều đó thực ra vẫn chưa đủ.

Chúng ta vẫn cảm thấy luồng khí sân hận tỏa ra từ trong nội tâm mình và có thể chúng ta sẽ bị thương thê thảm vì chính luồng hận khí đó (ví dụ như chúng ta lái xe điên cuồng trên xa lộ hay nốc rượu vào rồi phóng xe bạt mạng).

Chúng ta cần phải giải mã, chuyển hóa những cảm giác nản chí, ngả lòng tiêu cực đó.

Chúng ta cần tự vấn lòng mình, cần phải nhìn sâu vào vấn đề, cần phải nắm chắc tánh nóng nảy không kiên nhẫn của chúng ta, chúng ta cần thẩm triệt thật sâu, thật chắc, thật kỹ, thật vững cội rễ tư tưởng và trạng thái tâm hồn của chúng ta như mọi vấn đề hiện tượng xung quanh cuộc sống của mình.

Tại sao chúng ta tiêu cực, dễ nản chí đến thế?

Tại sao chúng ta dễ bị khuất phục như vậy?

Chúng ta có thể vượt qua được không?

Nếu chúng ta có thể bình tâm lại suy xét vấn đề thì, mặc dù sự nản lòng buồn khổ vẫn còn đó, chưa tan biến hết, chúng ta cũng đã sáng suốt trở lại và chịu lắng tai nghe những góp ý hay khuyên răn của người khác để tìm một giải pháp tốt đẹp hơn để thay đổi cuộc sống của chúng ta trong tương lai.

Đức Phật phải làm gì khi gặp những tên khùng xa lộ?

Những ai có thể kềm chế, điều ngự được cơn tức giận đang bùng nổ trong lòng như người nài cầm dây cương buộc ngựa điều khiển được ngựa kéo xe đi đến mọi nơi tùy ý, như người cầm tay lái chiếc xe đi thẳng đường đúng hướng muốn đi thì những người đó là những người lái xe giỏi, nài ngựa hay; nếu không thì chỉ là những người cầm dây cương hay cầm tay lái thật lỏng lẽo hờ hững.

Kinh Pháp Cú 222

Ở thế kỷ 21 này, con người bị lửa sân hận chi phối đàn áp mãnh liệt gấp ngàn lần thời Phật còn tại thế.  Ở các nước Tây Phương, khi ẩn náu trong khoảng không gian bít bùng của chiếc xe, người ta dễ dàng bùng nổ cơn tức giận trong lòng ra cho hả cơn uất ức, ví dụ như người ta sập mạnh cửa xe, người ta đập tay lái hay rú ga, sang số xe thật đột ngột, bạo động, v.v.

Họ cho là họ có quyền trút những cơn tức tối sân hận ra trong xe vì cái xe hơi đó là xe riêng của họ, họ có quyền làm tất cả những gì họ muốn, và họ cảm thấy an toàn hơn khi xả được cơn sân hận phẩn uất đó ra trong chiếc xe.

Tuy nhiên các bạn hãy nhớ kỹ là những chiếc xe cũng chính là những vũ khí giết người ghê gớm một khi chúng ta xả tay ga phóng xe ra đường trong cơn tức giận.

Chỉ cần một tích tắc sơ ý thôi là tai nạn thảm khốc xảy ra liền – và không phải chỉ có riêng chúng ta lái xe khi tức giận mà chắc chắn cũng có biết bao nhiêu người khác cũng đang lái xe trong cơn tức giận như chúng ta vậy, và những chiếc xe được lái trong cơn điên cuồng đó biết đâu cũng đang nhắm thẳng chúng ta mà lao tới.

Hãy nhớ lại những gì Đức Phật dạy.  Ngài nhắc nhở chúng ta là sự điều phục chế ngự tâm trí thực sự không phải là chúng ta lạng lách xe một cách tài giỏi ngon lành khi đường phố bị kẹt xe hay chạy bon bon trên xa lộ không đèn . . .

Sự điều ngự thực sự nằm trong tâm trí, và nó lèo lái chúng ta thoát khỏi được sự khủng bố của cơn sân hận.  Chúng ta phải lái cuộc đời chúng ta như lái xe vậy – và lái xe trong bình tĩnh, trong điều hòa, trong chế ngự.

Tôi nghe nói là có một cách rất hay để biết rõ về bản tánh của một người, thí dụ như chúng ta muốn tìm hiểu về ông thầy tâm linh của chúng ta.  Chúng ta hãy thử nghiệm vị đạo sư đó bằng cách đi chung xe với vị ấy, và hãy để chính vị ấy lái xe.

Chúng ta sẽ thấy ngay bản chất của vị thầy hướng dẫn tâm linh đó bộc lộ ra như thế nào khi ông ta lái xe:  có trầm tĩnh không, có nhẫn nại không khi gặp đèn đỏ hay chạy lạng lách, vượt qua mặt các xe khác . . .

Qua cách thử nghiệm đó, chúng ta dễ dàng nhận thấy cái bản ngã, nhân cách thực sự của một vị đạo sư như thế nào, của một người như thế nào.

Chúc các bạn sáng suốt tự điều phục chiếc xe tâm linh của mình.

Đức Phật phải làm gì khi cảm thấy chán nản?

Nếu anh chán nản một việc thì anh sẽ chán nản tất cả.

Thiền sư Đạo An (Lời hướng dẫn tu đạo)

Sự chán nản nằm ngay trong cá tánh của chúng ta chứ không phải ở xã hội hay thế giới này.  Tôi nghe nói: “Nếu anh chán nản một việc gì thì chính anh đã tạo ra sự chán nản đó!”  Hãy suy nghĩ về câu nói này.

Một khi chúng ta chán ngán mỏi mệt, chúng ta thường có khuynh hướng làm người khác chán nản theo chúng ta, bởi vì chúng ta là nhân tố gây tạo ra sự chán nản và luồng ảnh hưởng đó.

Không phải xã hội hay thế giới chung quanh chúng ta khiến chúng ta chán nản mệt mỏi như vậy, mà chính chúng ta đã làm cho môi trường sống chung quanh mình đậm nét thê lương bi thảm vì tâm hồn u ám trì trệ của mình.  Đó chính là lời Phật dạy.

Như thế, một khi chúng ta thấy sự chán nản xâm chiếm tâm hồn mình, hãy dừng lại mọi việc và nhìn sâu vào chính mình, quán chiếu lấy mình và tự hỏi: “Tại sao tôi lại kéo lê đời mình trong sự chán chường như vậy?

Thật uổng phí những phút giây sống còn lại của cuộc đời.”

Nếu chúng ta tự trả lời được câu hỏi trên, chúng ta sẽ tự cứu sống lấy mình và thế giới sẽ trở về lại với sự sung mãn, vui tươi như tự thuở nào.  Sự chán nản sẽ không bao giờ đánh gục được chúng ta nữa.

Đức Phật phải làm gì khi sợ sẽ bị thất bại?

Ta có đầy đủ năng lực và can đảm để cứu độ thế giới này không?    Hãy nhớ kỹ tất cả những gì Phật đã nghe, Phật đã nói đi nói lại và giải quyết.

Đức Phật khẳng định: Ta sẽ giảng giải chân lý vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh muôn loại.

Huyền thoại về cuộc đời Đức Phật 15. 81- 82

Thật khó mà tưởng tượng Đức Phật cũng có những nỗi băn khoăn, nhất là sau khi Ngài đã thành tựu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  Nhưng các bạn cũng cần phải nhớ lại rằng Phật cũng là một con người, và một con người, thì trước khi họ chứng đắc, cũng có khi khơi lên những tự vấn nghi ngờ, băn khoăn.

Xưa kia, Như Lai đã từng suy tư đến lý tưởng vĩ đại của Ngài- cứu độ thế giới và tất cả chúng sinh – và chính Phật cũng đã có lần tự hỏi mình: “Liệu ta có đầy đủ năng lực để hoàn thành sứ mạng vĩ đại này chăng?”

Phật dũng mãnh tự trả lời có, và rồi từ đó Phật dốc tâm đi trọn con đường đã chọn và hoàn mãn công cuộc giáo hóa chúng sinh của Ngài.

Chúng ta đây cũng vậy.  Mỗi khi chúng ta chạm trán với những khó khăn, thử thách bức xúc gay cấn nhất, ngay cả những lúc chúng ta cho là mình đúng, mình phải đi chăng nữa – đặc biệt là khi chúng ta tự cho là mình đúng, mình phải – chúng ta cũng cần nên tự vấn lại cái cảm hứng vĩ đại và cái khả năng nhỏ bé của chúng ta trước.

Như Đức Phật, chúng ta phải quăng bỏ đi ‘cái gì cũng biết’ của chúng ta, chúng ta phải tìm cho ra đáp án hoàn bị nhất, và cũng như Phật, chúng ta phải dấn thân dũng mãnh vào bổn phận và con đường lý tưởng đã chọn của mình.

Con đường lý tưởng của chúng ta có thể không giống như Đức Phật, nhưng nó là bổn phận, là trách nhiệm của chúng ta phải hoàn thành, phải hoàn thành nghiêm chỉnh với trọn vẹn lương tâm. Đó chính là Chân Lý cuộc sống.

 

Xem thêm:

 

Đức Phật phải làm gì? – Chương Một

Đức Phật Phải Làm Gì ? Chương II – Hướng về một cái Tôi mới

Đức Phật phải làm gì? – Chương ba: Tình Yêu Chân Thiện

Đức Phật Phải Làm Gì ? Chương bốn: Khát vọng đời sống

 

The post Đức Phật phải làm gì? – Chương Một appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/duc-phat-phai-lam-gi-chuong-i.html/feed 0
Lòng Mẹ Đáy Trăng https://bachhac.net/long-me-day-trang.html https://bachhac.net/long-me-day-trang.html#respond Sat, 03 Aug 2019 06:20:19 +0000 https://bachhac.net/?p=1604 Trăng đâu rồi mà trăng lặn; mẹ đâu rồi mà mẹ chưa về?! Tìm một đáy trăng dưới hồ không thấy; Tìm một lòng mẹ giữa đời không nguôi. Một bữa trăng đi là một đêm bóng tối; Một lần vắng mẹ là một ngày buồn thiu. Trăng có về đừng chiếu trên đồi mà …

The post Lòng Mẹ Đáy Trăng appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
lòng mẹ đáy trăng

Trăng đâu rồi mà trăng lặn;

mẹ đâu rồi mà mẹ chưa về?!

Tìm một đáy trăng dưới hồ không thấy;

Tìm một lòng mẹ giữa đời không nguôi.

Một bữa trăng đi là một đêm bóng tối;

Một lần vắng mẹ là một ngày buồn thiu.

Trăng có về đừng chiếu trên đồi mà bớt sáng;

Mẹ có về đừng khóc mà bớt thương.

(Trăng chiếu lòng ta thôi trăng ơi, Mẹ thương con thôi mẹ hỉ!)
Trăng không chân mà đi hoài cô quạnh;

Mẹ không mây mà tóc trắng mái đầu.

Trăng nhảy múa trên đồng như trẻ thơ,

Trăng trầm tư một mình trên sông vắng,

Trăng hội ngộ giữa đêm và chia tay ngày sáng.

Cạn một dòng thấy được đáy trăng; sâu nghìn trùng tìm trăng không thấy đáy.

Mẹ ơi mẹ! Trăng như Mẹ nách rổ đi chợ về…

Con chạy lon ton ra níu áo. Mẹ dúi cái kẹo cau bọc nụ cười tươi nắng

Có hàng gia tàu và bầy cỏ dại thổn thức nằm nghe.

Rồi con khôn lớn ra đi như vầng trăng viễn xứ

Mẹ ở quê nhà mà giếng nước chờ trăng.

Trăng đi rồi trở lại. Mẹ đi rồi không về.

Giếng nước cũ không còn ngời bóng mẹ

Nước lưu ly không giữ lại đáy trăng

Có ai kể: Chuyện một thời cổ tích,

Những nàng tiên: Rãi cát giữa sông Hằng.

Để ví cát sông Hằng không đếm được

Tới vô biên như Lòng Mẹ Đáy Trăng.

Mùa Vu Lan Bông Trắng 2004

Trần Kiêm Đoàn

The post Lòng Mẹ Đáy Trăng appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/long-me-day-trang.html/feed 0