bánh xe pháp luân

Hoàng Hạc Lâu

bánh xe pháp luân

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu
Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du
Tịnh xuyên lịch lịch Hán Dương thụ
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.Thôi Hiệu (Đường triều)

Bài Viết Mới

Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai

kinh đại phương đẳng như lai

Bất Tư Nghì Cảnh Giới Đời Đường, Tam Tạng Pháp Sư Xoa Nan Đà, Người nước Vu Điền dịch từ Phạm Văn qua Hoa Văn Việt Dịch: Ḥa Thượng Thích Minh Lễ Tôi nghe như vầy: Vào khoảng thời gian Phật thành Chánh Giác dưới gốc cây Bồ Đề thuộc …

Chi tiết

Kinh A Di Đà

kinh a di đà

Hán dịch: nhà Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Saigon, Việt Nam 1. Kỳ Viên đại hội. Ta nghe như vầy: Một thuở nọ đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng …

Chi tiết

Di đà Sám Pháp

di đà sám pháp

Di Đà sám pháp: – Thân lễ A Di Đà – Miệng niệm A Di Đà – Ý nhớ A Di Đà Quyết để thành tựu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà. Do đó mỗi ngày hai thời sáng và tối, các hành giả chớ bỏ sót. Vi …

Chi tiết

Thi Ca – Tổng Kết

đạo ca chương 56

Phụ lục thi ca 1 Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo Vọng không trừ tưởng chẳng cầu chân Tánh của vô minh và Phật tánh không hai Phật tánh ấy! Chính là thật tánh của vô minh đấy! Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy Ảo hóa thân …

Chi tiết