• Liễu tri cục lạc
  • tụng chú lăng nghiêm
  • thích pháp hòa
  • sự hành trì hằng ngày - thích pháp hòa

Diệu Âm

[MP3] – Kinh Nhạc

Bài Mới

THI CA 47 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO CHỦNG TÁNH TÀ, CĂN TÁNH HẠ LIỆT, KHÓ HỌC, HÀNH VÀ CHỨNG ĐẠO

đạo ca chương 47

Phiên âm: Chủng tánh tà, thố tri giải Bất đạt Như Lai viên đốn giáo Nhị thừa tinh tấn vật đạo tâm Ngoại đạo thông minh vô trí tuệ Diệc ngu si, diệc tiểu ngải Không quyền chỉ thượng sinh thực giải Chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công Căn …

Chi tiết »

Thiện Nguyện

March, 2021

December, 2020

August, 2020

June, 2020

March, 2020

January, 2020

December, 2019

November, 2019

October, 2019