• thích pháp hòa
  • sự hành trì hằng ngày - thích pháp hòa
  • viên âm - thích pháp hòa
  • phương tiện trên đường tu

Diệu Âm

[MP3] – Kinh Nhạc

Bài Mới

Sanh Tử Như Ngủ Thức

sanh tử như ngủ thức

Từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta sinh ra rồi tử, tử rồi lại sinh giống như con người tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh. Tối đến đi ngủ giống như hình thức chết, sáng lại tỉnh ra xem như người mới sanh, chẳng qua đối với …

Chi tiết »

Thiện Nguyện

Tháng Ba, 2020

Tháng Một, 2020

Tháng Mười Hai, 2019

Tháng Mười Một, 2019

Tháng Mười, 2019