Diệu Âm – Bạch Hạc – Phật Giáo Việt Nam https://bachhac.net Sun, 27 Oct 2019 12:27:39 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.2 [MP3] – Kinh Nhạc https://bachhac.net/kinh-nhac.html https://bachhac.net/kinh-nhac.html#respond Fri, 25 Oct 2019 04:48:48 +0000 https://bachhac.net/?p=2465 The post [MP3] – Kinh Nhạc appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
Kệ Thỉnh Chuông (có chữ) - Thầy Thích Pháp Hòa Tụng Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú Tiêu Tai Kiết Tường Thân Chú Mantra of Avalokiteshvara Thần Chú Kim Kang Thần Chú Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Chú Đại Bi - Ns Võ Tá Hân Chu vang sanh An Ma Ni Bat Di Hong - Vo Ta Han

The post [MP3] – Kinh Nhạc appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/kinh-nhac.html/feed 0