Đạo Ca | Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam https://bachhac.net/dao-ca Tue, 08 Oct 2019 03:10:59 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.2 Bài Kệ Về Thiền Minh Sát https://bachhac.net/bai-ke-ve-thien-minh-sat.html https://bachhac.net/bai-ke-ve-thien-minh-sat.html#respond Tue, 08 Oct 2019 03:10:59 +0000 https://bachhac.net/?p=2353 Tưởng đâu đời chỉ màu hồng Ai ngờ rằng cõi hồng trần đảo điên. Nếu không tinh tấn cần chuyên Nếu không chánh niệm ưu phiền đến ngay. Chú tâm vào chỗ bụng này Thấy phồng thấy xẹp, thấy hoài chuyển rung. Khi căng, khi kéo, khi chùng Khi sâu, khi cạn, hãy ung dung …

The post Bài Kệ Về Thiền Minh Sát appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
thiền minh sát

Tưởng đâu đời chỉ màu hồng
Ai ngờ rằng cõi hồng trần đảo điên.
Nếu không tinh tấn cần chuyên
Nếu không chánh niệm ưu phiền đến ngay.

Chú tâm vào chỗ bụng này
Thấy phồng thấy xẹp, thấy hoài chuyển rung.
Khi căng, khi kéo, khi chùng
Khi sâu, khi cạn, hãy ung dung nhìn

Dầu tâm phóng túng, mông lung
Cũng đừng lo lắng, cứ ung dung nhìn
Chóng chày tâm sẽ nằm im
Không còn vọng động, chẳng tìm chỗ đi.

Dầu tâm lo lắng, sầu bi
Ghét ghen, hoan hỉ cũng thì nhìn thôi
Chẳng cần toan tính lôi thôi
Chẳng cần lo sợ bồi hồi phân vân

Sáng suốt chánh niệm chuyên cần
Hết còn thắc mắc phân vân nữa rồi
Tâm trú đề mục chẳng rời
Khổ đau hạnh phúc đến rồi lại đi

Tấm thân huyễn hóa ra gì
Đất, Nước, Gió, Lửa chuyển di thất thường
Giữ tâm chánh niệm luôn luôn
Khi đi, khi đứng, không buông, không chùng

Nằm ngồi co duỗi thung dung
Thấy, nghe, rờ, đụng cũng đừng có quên
Chú tâm chánh niệm lâu bền
Thấy rõ Tứ Đại tạo nên thân này

Thân ta chấp giữ lâu nay
Chỉ là giả hợp đổi thay không bền
Đất là sự cứng sự mềm
Nước là dính hút, kết liên, chảy dài

Gió là chuyển động trong ngoài
Lửa ấy nhiệt độ nhớ hoài chớ quên
Khi đi: nặng, nhẹ, cứng, mềm
Chú tâm giở đạp xuống lên thang lầu

Chuyên cần chánh niệm dài lâu
An vui tĩnh lặng hết sầu hết đau
Cúi khom, ngó trước, ngó sau
Nấu cơm, quét dọn, chùi lau, đợi chờ

Chú tâm chánh niệm bây giờ
Chớ nên dãi đãi đợi chờ ngày mai
Đừng suy nghĩ đến tương lai
Quá khứ đã mất đoái hoài làm chi

Dù cho đề mục là gì
Cũng có đặc tính đến đi “vô thường”
Cứng, tê, đau, nhức sự thường
Đến đi mặc chúng, ghét thương làm gì

Đừng mong khổ thọ tan đi
Đừng mong lạc thọ ở lì với ta
Mong là tham ái đó mà
Người còn tham ái khó ra luân hồi

Cũng đừng chống cự lôi thôi
Cảm giác vui, khổ đến rồi lại đi
Chống cự đàn áp ích gì
Sân tâm phát khởi lại đi luân hồi.

Muốn mau ra khỏi luân hồi
Bỏ đi ý tưởng “ta, tôi” cho rồi
Do còn tư tưởng “ta, tôi”
Tà kiến phát khởi luân hồi triền miên

Khổ thọ đến, chánh niệm liền
Khách quan quán sát triền miên không ngừng
Lạc thọ đến cũng chẳng mừng
An nhiên ghi nhớ tâm đừng lung lay

Âm thanh tốt xấu ghi ngay
Không thương, không ghét từ rày rảnh tai
Quán thân, quán thọ từ nay
Quán tâm, quán pháp cả ngày lẫn đêm

Ngoại trừ giờ ngủ mỗi đêm
Giảm giờ giải trí, tăng thêm giờ thiền
Đi đâu cũng đem theo thiền
Chánh niệm, sáng suốt dính liền cùng ta

Tham sân có đến la cà
Cũng đừng sợ hãi tránh xa làm gì
Tham sân đến rồi lại đi
Bất an, hối hận cũng thì thế thôi

Chú tâm chánh niệm một hồi
Bất an, hối hận cũng thời ra đi
Khi tâm khởi sự hoài nghi
Tinh tấn chánh niệm hoài nghi sẽ rời

Dã dượi, buồn ngủ đến rồi
Nghĩ đến ánh sáng một hồi sẽ hay
Đứng thẳng dậy, xoa chân tay
Nếu không hết ngủ, rời ngay phòng thiền

Kinh hành lui tới liên miên
Nếu không hết ngủ, ta thời đi lui
Đi lui, buồn ngủ chẳng lùi
Kéo tai, rửa mặt, nghĩ vui, đừng sầu

Quyết tâm chánh niệm bền lâu
Phiền não dứt sạch, hết sầu hết đau
Tinh tấn là pháp đứng đầu
Chánh niệm, chánh định thật sâu, thật bền

Chuyên cần tu tập ngày đêm
Trí tuệ tăng trưởng nhẹ êm Niết Bàn.

Sư Khánh Hỷ (24-12-2004)

The post Bài Kệ Về Thiền Minh Sát appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/bai-ke-ve-thien-minh-sat.html/feed 0
Thi Ca – Tổng Kết https://bachhac.net/thi-ca-tong-ket.html https://bachhac.net/thi-ca-tong-ket.html#respond Thu, 15 Aug 2019 10:33:08 +0000 https://bachhac.net/?p=1949 Phụ lục thi ca 1 Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo Vọng không trừ tưởng chẳng cầu chân Tánh của vô minh và Phật tánh không hai Phật tánh ấy! Chính là thật tánh của vô minh đấy! Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy Ảo hóa thân là hiện tượng của Pháp …

The post Thi Ca – Tổng Kết appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
Phụ lục thi ca

1

Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo
Vọng không trừ tưởng chẳng cầu chân
Tánh của vô minh và Phật tánh không hai
Phật tánh ấy! Chính là thật tánh của vô minh đấy!

Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy
Ảo hóa thân là hiện tượng của Pháp thân
Biển Pháp thân ví: bản thể vô cùng
Thân ảo hóa tựa sóng mòi lao xao trên mặt nước

Nhận thức rõ hai thân pháp hóa (1)
Chợt tỉnh ra rằng “vạn pháp giai không”
Tánh thiên chân là thật tánh của mình
Mình là Phật vốn là thiên chân Phật

Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán
Hợp rồi tan trong vũ trụ bao la
Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng
Nó hiện hữu với thời gian vô tận

Gọi tam độc thực tánh không hề độc
Ví như bọt bèo, sanh diệt huyển hư
Hễ u mê thì tam độc hoành hành
Bằng tỉnh thức không sao tìm được chúng

2

Chứng “thật tướng thấy rõ cõi đời “vô tướng”
VÔ TƯỚNG đồng với ‘vạn pháp giai không”
Tướng “PHÁP”, “NHƠN” mà còn chẳng có gì!
A tỳ nghiệp vì gì mà hiện hữu

Đấy lẽ thật, đây lời nói thật
Nói cho mình và hy vọng đến với ai kia
Không có ý chi dối gạt phỉnh phờ
Được phép thệ! Dù thề độc cũng xin cam chịu

3

Thoắt chứng nhập Như Lai thiền định
Vạn hạnh tròn mà lục độ cũng châu viên
Còn mộng mơ, thấy có nẻo luân hồi
Khi tỉnh thức, cõi ta bà tìm không ra dấu vết

4

Tội là chi, phước lại là chi?
Đa mang chi hai gánh nặng như chì!
Ai bắt tội? Ai là người chịu tội?

*Thiện là chi, ác cũng lại là chi?
Sợ làm chi hai danh tự vô nghì!
Sợ cái đáng sợ! Lương tâm tự hành hạ lấy

* Gương lòng sáng, xưa nay ta vốn có
Mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm
Ngày hôm nay có cơ hội lau chùi
Sáng soi thấy, “phước” và “tội” không ai ban ai phạt

5

* Ai là người thường ước mơ vô niệm
Ai là người hằng mong đạt đến vô sanh
Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng hảo huyền
Rất oan uổng! Hóa đá một kiếp người tràn đầy linh động.

* Để trắc nghiệm, xin hỏi,  “ông Robot” người máy
Quả Bồ đề! Bao năm tháng nữa, ông thành?
Hỏi là hỏi vậy thôi, hỏi tức trả lời
Ai can đảm, đủ sức chờ “ông” giải đáp.

6

Thân tứ đại đừng sanh tâm chấp đắm
Quay trở về thể vắng lặng của chính mình
Đói thì ăn, khát uống ngại ngùng chi?
Gọi là Ngã thể vẫn hư thì đời còn chi thật

* Các hành pháp luật vô thường chi phối hết
Tuệ nhãn nhìn, đương thể tức không
Hiểu sâu xa, quán chiếu tận nguồn chân
Tánh của vạn pháp, là NHƯ LAI VIÊN GIÁC

7

* Nếu được nói tôi lập trường thẳng thắn
Để tỏ ra lời của một chân tăng
Huynh đệ nghe, nghịch ý chẳng chung lòng
Gay gắt trách, tôi xin cam nhận hết

* Tôi không thích ba hoa vặt vãnh
Thích học điều, Phật tổ đã đinh ninh
Diễn rõ căn nguyên “liễu nghĩa thượng thừa”
Không được vậy, tôi không còn gì để nói

8

Tâm trong sáng người người ai cũng có
Nó là Ma Ni là Như Ý bảo Châu1
Chẳng mấy ai biết rỏ cái tâm nầy
Nó mầu nhiệm, thu gọn cả Như Lai tàng tánh2
Sáu thần dụng, thấy sắc mà phi sắc3
Một viên quang4, rằng không nhưng lại phi không
Nghĩa sắc không mầu nhiệm vô cùng
Chứng thật tướng mối nghi này mới mở

9

Tịnh ngũ nhãn, sẽ kéo thêm ngũ lục
Chung môi trường mới biết được diệu dụng kia
Rủ giành trăng, đáy nước…chuyện còn khuya!
Đứng trước kính, ngắm thân hình là việc dễ!

10

* Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo
Vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi
Tôi những mong có pháp lữ chung lòng
Cùng tiến bước vào Niết bàn thường lạc

* Không như ý, tôi nguyền làm người cổ lỗ
Sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh
Dù xương trơ, thân đét, thịt teo gầy
Không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định ấy.

11

* Người Thích tử với danh xưng BẦN ĐẠO
Thân có BẦN, ĐẠO có BẦN chi!
BẦN biểu hiện áo khâu áo vá
ĐẠO không BẦN, tâm chứa NHƯ Ý châu 

* Ngọc NHƯ Ý, dùng sao cho hết
Nó chứa đầy TỨ TRÍ, TAM THÂN
Vẹn LỤC THÔNG, BÁT GIẢI cùng tròn
TÂM ĐỊA sáng độ sinh vô cùng số.

12

* Rồi tất cả, khỏi tu không cầu chứng
Đó là hạng Đại thừa, Thượng sĩ tối lợi căn
Diệt KIẾN TƯ diệt sạch hết cái TRIỀN
Rồi tất cả, mà khỏi để tâm tu chứng

* Bậc Trung hạ, những căn cơ thấp kém
Học thì nhiều, học trích cú tầm chương
Luôn mồm khoe, học vị với văn bằng
Cởi áo bẩn, còn không biết đường mở nút!

13

* Tốt và xấu nhà nhà đều có
Thị với phi, chốn chốn “hưởng” đồng nhau
Mặc tâng khen, mặc phỉ báng, đừng nao
Họ tự bỏng bằng ngọn lửa đốt trời trong tay ho

* Lời phỉ báng, nghe như ru, như gió thoảng
Ngọt như cam lồ, mát tợ xuân phong
Tìm đâu ra ! Bực bội với u sầu ?
Nó tan biến trong cảnh giới “bất tư nghì” giải thoát

14

* Lời sĩ nhục ta nghe như răn dạy
Người dạy ta là thiện tri thức của ta
Nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường
Lòng thánh thiện, ta thọ dụng vô vàn an lạc

* Câu hủy báng ta không quan tâm để dạ
Kết oan cừu nào có lợi chi
Để chứng minh sức TỪ, NHẪN vô sanh
Hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển

15

Chánh giáo giỏi, thuyết giáo hẳn là sâu sắc
Định tuệ tròn, sẽ không vướng CÓ và KHÔNG
Không riêng tôi, có được sự kiện này
Hằng sa Phật, ĐỒNG THỂ không ngoài chân lý ấy

16

Tiếng PHÁP chánh, tựa tiếng gầm sư tử
Bách thú nghe, như vỡ óc xé tim gan
Lời Như Lai, lời vô úy trong trời người
Hương tượng khiếp, còn nói chi nai và chó chóc

17

Tôi đi khắp núi, sông, rừng, duyên hải
Để tầm sư hỏi đạo, học tham thiền
Cho đến ngày, tôi tiếp nhận chỉ thú TÀO KHÊ
Sự sanh tử, chẳng đáng gì để tâm dính dáng.

18

Tu THIỀN tọa, không phải ngồi mới “tọa”
Thiền cả đi, khi đứng lúc cần nằm
Dẫu gươm đao dọa dẫm vẫn bình tâm
Phải độc dược, cố giữ lòng thanh thản.

19

Việc sinh tử kể sao cho cùng số…
Tử rồi sinh, sinh tử lững lờ trôi
Bổn sư ta vô lượng kiếp phát tâm lành
Làm tiên nhẫn nhục, tu hành từ thời NHIÊN ĐĂNG cổ Phật.

20

Vào rừng thẳm, trụ am thanh tĩnh mịch
Dưới cội tùng, bên gộp đá bóng râm che
Làm Tăng quê, vui sâu trong tĩnh tọa, trong êm đềm
Cảnh lặng lẽ, an lành sao nói hết..!

21

* Giác là hết, chẳng cần tu với chứng !
Pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cùng
Bố thí ra, lòng chấp, phước sanh thiên
Lúc phước hết, sinh lại cuộc đời không như ý

* Như tên bắn, xé hư không bay vút
Sức mỏn rồi, tên rớt biết về đâu !
Sao bằng ta, thẳng tiến “THẬT TƯỚNG MÔN”
Nhảy một bước, đến ngay vùng đất Phật.

22

* Cần ôm gốc, quan tâm chi cành ngọn
Gốc vững rồi, cành ngọn se sum suê
Như lưu ly, thu hết ánh trăng vàng
Sáng vằng vặc, sáng mơ màng, châu lưu ly thu trọn vẹn

* Cũng như thế, tâm ta là châu NHƯ Ý
NHƯ Ý châu, giá trị lớn vô cùng
Tỉnh thức rồi, với THƯỜNG TRÚ CHÂN TÂM
Dùng tự lợi, dẫu lợi tha đời đời không bao giờ hết

23

* Trăng vằng vặc, lung linh vờn đáy nước
Gió ngọn tùng, nghe như cật vấn lương tri
Cảnh đêm thanh, trăng sáng: Đã làm gì ?
Rằng, Phật tánh, giới châu tôi in sâu vào tâm địa

* Tôi lấy cả ráng, mây, làm màu áo
Lấy mù mai, sương sớm để làm màn
Vui trăng sông, tùng núi, gió vi vu
Ôm Phật tánh, giới châu làm bạn đường chung chăn gối !

24

* Gậy đuổi cọp, đến nay còn chứng tích
Bát thu rồng, của Lục Tổ hãy còn lưu
Thấy vật xưa, như gặp lại người xưa
Nhìn kỷ vật, để nhủ lòng thêm tinh tấn
* Cầm trích tượng tưởng như nắm trong tay chân lý
Tứ diệu đế với thập nhị nhân duyên
Trượng của Như Lai là biểu tượng của “bần tăng”
Chân đạo sĩ, chớ nên nghĩ: Đó là HƯ SỰ!

25

 Chân đạo sĩ chẳng cầu chân bỏ vọng
Vốn biết rằng: Chân, vọng không có gì !
Bảo rằng “KHÔNG”, nhưng không được hiểu “NGOAN
KHÔNG”
Rằng là “CÓ”, mà không nói là “THỰC CÓ”

* Nhận thức rõ, “Như Lai chân thực tướng”
Sắc là không, không là sắc, bất tương ly
Chân lý duyên sanh, một đạo lý nhiệm mầu
Nhìn “đương thể”: SẮC là KHÔNG,  KHÔNG là SẮC

26

Gương tâm sáng, rõ soi không ngăn ngại
Thoắt ngộ rồi, thu hết thế giới hằng sa
Vạn tượng sum la, là ảnh hiện của tâm này
Có TUỆ GIÁC, “trong” “ngoài” không ranh giới

27

* Kẻ thiển trí, chủ trương :RỖNG TUẾCH
Cõi đời KHÔNG, NHÂN, QUẢ cũng KHÔNG
Khù khờ thay ! Một hiểu biết đáng thương !
Rước tai họa cho bản thân mà không hay biết.

* Kẻ chấp CÓ bị khổ đau vì CÓ
Người chấp KHÔNG  sẽ đau khổ bởi KHÔNG
Tránh lửa thiêu, đâm đầu chạy nhảy sông
Khỏi chết nóng, chết lạnh cũng là một cách chết !

28

Bỏ tâm vọng. Vọng tìm không có
Chân lý tìm ? Chân lý biết ở đâu ?
Sai lầm ngay trong ý niệm BỎ, TÌM
Lơi cảnh giác, tưởng con mà là giặc!

29

Công đức giảm, pháp tài sa sút mãi
Thảy đều do: Tâm Ý, Thức mà ra
Thế cho nên, Thiền Đạo đối với Tâm
Cần Trực Diện, un đúc sức Vô Sinh Tri Kiến

30

Chuôi kiếm tuệ, đại trượng phu nắm lấy
Bát nhã gươm, lóe sáng ánh kim cang
Không những xua, sàm sở của “đạo ngoài”
Làm vỡ mật, bọn thiên ma nhếu nháo

31

Vang sấm pháp, gióng lên hồi trống pháp
Bủa mây từ, mưa sương ngọt nơi nơi
Nhuận vô biên, làm “Long tượng” cho trời người
Hạng ngũ tánh, tam thừa đều nhờ và tỉnh ngộ

32

* Vùng núi tuyết cỏ phì tươi tốt
Sữa bò thơm sản xuất vị đề hồ
Rất hữu duyên với Phật pháp trên đời
Được thọ dụng: vị đề hồ chánh pháp

* Trong một tánh, bao hàm hết thảy tánh
Một pháp nầy, chứa cả chất pháp kia
Một vầng trăng, in bóng khắp sông hồ
Trăng vô số, kỳ thật, một trăng duy nhất
Pháp thân Phật và tánh ta không khác
Tánh của ta là Phật tánh, Như Lai.

33

* Đất một cõi cùng với đất hằng hà sa cõi
Cõi nhất chân, không sắc cũng không tâm
Cõi như nhau, không CỰC LẠC, TA BÀ
Đất một cõi là đất hằng hà sa cõi

* Danh văn cú…vốn là danh ngôn giả đặt
Linh giác ta nào có dính dáng gì
Khảy móng tay, tròn đủ tám vạn pháp môn tu
Trong nháy mắt, dứt sạch A tăng kỳ nghiệp chướng

34

Tâm TĨNH ĐỊNH, có an nhàn ngay tại chỗ
Chê hay khen, không giận cũng không mừng
Rỗng như hư không lồng lộng sáng trong
Tìm rồi tự hiểu, không chỉ cho ai thấy được

35

Bỏ không được, lấy lại càng không được
KHÔNG ĐƯỢC gì, là cái ĐƯỢC của kẻ chân tu
Từ xa xưa, đã nhiều kiếp tôi thực hành
Không ăn xổi, ở suông, nói ra lời dối mị !

36

* Khi im lặng, mấy kẻ biết: đó là đang nói
Lúc nói nhiều, có ai hiểu: Chẳng nói gì !
Đúng khi cần, sẽ nói mãi, nói tuôn thao
Không trở ngại, không hề vơi cạn ý

* Có người hỏi: Cho biết pháp môn tu chứng
Xin thưa rằng: Ma ha bát nhã là Tông
Việc làm ra, lúc như Thị lúc như Phi
Khi như thuận, lúc như nghịch, trời còn khó biết !

37

* Dựng cờ pháp, lập ra tông chỉ
Ý của Tào Khê, y lời Phật bảo ban
Sự truyền đăng, ngài Ca diếp đứng đầu
Xét lịch đại, hai tám đời sử Tây Thiên ghi rõ

* Khi chánh pháp truyền sang Đông Độ
Bồ Đề Đạt Ma sơ tổ tông Thiền
Truyền sáu đời y bát để làm tin
Người đắc đạo đời sau không đếm hết

38

Chân khôn thực, lấy chân đâu để lập ?
Vọng không CHÂN, tìm vọng ở nơi nao ?
Có và KHÔNG, xóa sạch chớ để lòng
Có không thật, KHÔNG không hoàn toàn rỗng

* Mười sáu món (1), gọi là KHÔNG, không dính dáng
Chư Như Lai cùng chứng thể tịch nhiên nầy.

39

* Tâm chủ động, nảy sinh nhiều thọ tưởng
Gọi là CĂN, vì hay sinh chi mạt quả hoa
Pháp là sơn lâm, là đại địa giang hà
TRẦN là BỤI, vì chúng có thể làm nhiễm ô tâm tánh

* Căn TRẦN ấy, chỉ là thứ bụi mờ trên kính
Bụi lau rồi, thể gương sáng hiện ra
TÂM vốn KHÔNG, CẢNH vốn TỊCH tự bao giờ
Tâm vắng lặng, Cảnh trở thành CHÂN NHƯ thanh tịnh

40

Ôi mạt pháp, cõi đời nhiều trược ác
Những chúng sinh phước mỏng khó dạy răn
Cách Phật lâu xa, tà kiến nặng sâu dần
Chánh pháp yếu, ma quân mạnh, gây nhiều oan hại
Nghe chánh pháp của Như Lai về Đốn Giáo
Tiếc! Chưa được trừ tà kiến vụn nát như ngói tan !

41

Dấy khởi niệm, dữ lành TÂM chủ động
Nghiệp hiện hành, THÂN chịu hậu quả kia
Chớ trách ai, đừng đổ lỗi oan khiên nào !
Nghiệp vô gián, muốn tránh xa hãy tu học Như Lai chánh pháp

42

Rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp
Sư tử vương, một mình trụ chốn thâm u
Cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du
Loài cầm thú tầm thường đều cao bay xa chạy hết

43

Giống sư tử, sinh ra con, nòi sư tử
Ba tuổi năm, gầm rung chuyển núi rừng xanh
Bầy chó hoang, vờn theo gót đấng Pháp vương
Trăm năm sủa, vẫn là tiếng “gâu gâu”…tiếng… chó sủa !

44

Pháp Viên Đốn, thuyết phải là trực thuyết
Ai hoài nghi, mời tranh luận phân minh
Không tự tôn “thày núi” để lòe đời
Chấp Nhân Ngã dễ rơi vào hố sâu THƯỜNG ĐOẠN!

45

Gọi là THỊ, không tướng mạo lấy chi làm chuẩn !
Bảo là PHI, không có chuẩn, biết cứ vào đâu?
Ngạn ngữ rằng: “nhân là sai suyển một ly
Thì quả sẽ, lệch mục tiêu …vạn dặm”

* Dựa nhân quả, quyết định SAI hay ĐÚNG
Nhân tốt lành, hoa quả sẽ sum sê
Rõ là sai, Thiện Tinh con Phật đọa A tỳ…
Chắc chắn đúng, Long nữ, chứng Bồ đề trong nháy mắt.

46

* Trong quá khứ, tôi mang danh nghe nhiều học rộng
Từng dịch kinh, giải luận bấy lâu nay
Phân biệt danh ngôn, nghĩa thú chửa tinh tường
Như Lai quở: Chỉ là người đếm bạc

* Vào kho bạc đếm không công vô ích
Cát biển mênh mông, tính số để mà chi !
Hiểu biết suông, lắm học vị có ra gì !
Lăng nhăng mãi, chỉ là khách phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng

47

* Tà chủng tánh thường hiểu sai chánh giáo
Pháp ĐỐN VIÊN; Như Lai dạy khó tiếp thu
Kém đạo tâm, tinh tấn tốt, ấy Nhị thừa
Hàng ngoại đạo, thông minh, không trí tuệ

* Còn một hạng ngu si ấu trĩ
Nhìn ngón tay, cho đã thấy trăng rồi
Phí công tu, vì hiểu biết quá ngây thơ
Căn và cảnh, họ biết mơ hồ, như người bệnh lòa đôi mắt.

48

Bằng Phật nhãn CẢNH CĂN là huyễn
Đã huyễn rồi còn thực được nữa sao ?
Chánh quán sâu, trong hành trụ…tứ oai nghi
Trong mọi lúc, đó gọi là “Quán tự tại”

* Giác là hết, còn chi vay với trả
“Nghiệp” tánh không, tìm hình mạo sao ra?
Chỉ vì mê thấy “Có trả có vay”
Ai cho vay nghiệp? Ai là người vay nghiệp

49

Đói gặp cỗ không ăn sao no được !
Bệnh trốn thày (lương y) mong được lành sao
Sức thiền sâu, ở cõi dục vẫn hành
Sen trong lửa, tốt tươi mới là mầu nhiệm !
Thầy Dũng Thí, lỡ phạm vào tội trọng
Giác ngộ rồi thành Phật có sao đâu !

50

Phật thuyết pháp vạch ra đường vô úy
Thật đáng thương cho người tim yếu, óc già suy
Chỉ biết run! Sợ phạm tội, chướng Bồ đề
Mà không biết, bí quyết Như Lai đã mở…?

51

Giới dâm sát có hai thầy phạm phải
Ưu Ba Ly, khủng bố xủ “đoạn đầu”
Lòng hoang mang, tăng sợ hãi của hai sư
Duy Ma Đại sĩ, trừ nghi sạch như sương tan trong nắng sớm.

52

*Lực giải thoát nghĩ bàn sao cho hết
Cát sông Hằng sánh diệu dụng chưa tày
Thọ cúng dường khỏi sợ, khỏi từ nan
Vàng vạn lượng, còn chưa cân xứng !

* Thân dù nát, xương tan như bọt
Dâng cúng dường, chưa đủ để đền ơn
Huống hồ chi tứ sự bình thường
Nghe chánh pháp dứt sạch vô vàn nghiệp chướng

53

Vua các pháp bậc tối tôn tối thắng
Chư Như Lai đồng chứng địa vị nầy
Như ý châu tôi vừa phát hiện hôm nay
Ai tin nhận, cùng nhau chung thọ dụng

54

Thấy rất rõ không hề có thật vật
Cũng không người, không có Phật Trời chi !
Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm…
Hiền với Thánh ! Như những tia điện nhoáng
Dù vành sắt, niềng đầu mà xoay xát
Trong mọi thời, định huệ tôi vẫn sáng tròn

55

Trăng có nóng ! Mặt trời dù có lạnh !
Lũ ma quân khôn xuyên tạc chân lý này
Thớt xe voi đổ dốc tiến lừ lừ
Bầy bọ ngựa, chống xe sao cho nổi

56

Voi vĩ đại, không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ
Đại ngộ rồi, không câu chấp những nhỏ nhen
Nhìn trời xanh, qua ống, thấy được bao nhiêu trời?
Chưa hiểu rõ, tôi sẽ vì chư quân mà chỉ rõ.

The post Thi Ca – Tổng Kết appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/thi-ca-tong-ket.html/feed 0
THI CA 56 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO GIÁO LÝ ĐẠI THỪA DÀNH CHO CĂN CƠ VÀ CHỦNG TÁNH ĐẠI THỪA https://bachhac.net/thi-ca-56-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-giao-ly-dai-thua-danh-cho-can-co-va-chung-tanh-dai-thua.html https://bachhac.net/thi-ca-56-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-giao-ly-dai-thua-danh-cho-can-co-va-chung-tanh-dai-thua.html#respond Thu, 15 Aug 2019 10:32:03 +0000 https://bachhac.net/?p=1946 Phiên âm: Đại tượng bất du ư thố kính Đại ngộ bất câu ư tiểu tiết Mạc tương quản kiến báng thương thương Vị liễu ngô kim vị quân quyết Dịch nghĩa: Voi vĩ đại, không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ Đại ngộ rồi, không câu chấp những nhỏ nhen Nhìn trời xanh, qua …

The post THI CA 56 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO GIÁO LÝ ĐẠI THỪA DÀNH CHO CĂN CƠ VÀ CHỦNG TÁNH ĐẠI THỪA appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
đạo ca chương 56

Phiên âm:

Đại tượng bất du ư thố kính
Đại ngộ bất câu ư tiểu tiết
Mạc tương quản kiến báng thương thương
Vị liễu ngô kim vị quân quyết

Dịch nghĩa:

Voi vĩ đại, không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ
Đại ngộ rồi, không câu chấp những nhỏ nhen
Nhìn trời xanh, qua ống, thấy được bao nhiêu trời?
Chưa hiểu rõ, tôi sẽ vì chư quân mà chỉ rõ.

TRỰC CHỈ

Đường đi của thỏ, nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, luồn qua lách lại theo hốc đá kẽ cây. Vì vậy, chỉ có thỏ, đi theo con đường của thỏ. Voi thì đi đường thênh thang rộng lớn, có lúc chà đạp cây rừng, hất văng đá khối để mở lối đi cho mình.

Ở Việt Nam có thiền sư Quảng Nghiêm, từng dõng dạc nói lên ý nghĩ táo bạo, tràn đầy chất liệu Đại thừa:

“Nam nhi tự hữu xung thiên chí
Hưu hướng Như Lai hành xứ hành”

Là trượng phu, hãy nuôi chí lớn, khai đường mở lối mà đi, đừng dõi theo dấu chân của Như Lai để bước. Hãy nhắm đích để mà đến. Còn đi bằng phương tiện gì, phát xuất từ hướng nào, việc ấy không cần câu nệ. Đến như những lễ nghi bề ngoài có tánh khách sáo, những tập quán thờ phượng, cúng bái, khấn nguyện, van xin theo kiểu tín ngưỡng của một tôn giáo tầm thường, dưới mắt người chứng đạo, tất cả là “tiểu tiết”. Bậc Đại ngộ không chấp nhận những thứ đó trong chánh pháp.

“Đại ngộ bất câu ư tiểu tiết”

 nghĩa là những tập quán, lễ nghi hình thức rườm rà vặt vãnh ấy không hợp chánh pháp, người đại ngộ không làm. Dù có trái ý nghịch lòng với một số bạn đồng song, pháp lữ đồng sàng dị mộng, bậc đại ngộ vẫn cam lòng chấp nhận. Bởi vì, nhìn trời qua những điều kiện khác nhau thì nhận biết về trời cũng không sao đồng nhau được. Cho nên bậc đại ngộ, phải thấy bằng cái thấy của mình, biết bằng cái biết của mình. Nếu phải nói, thì lời nói ra phải bằng ngôn từ ý tứ của chính mình.

“Vị liễu ngô kim vị quân quyết”

The post THI CA 56 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO GIÁO LÝ ĐẠI THỪA DÀNH CHO CĂN CƠ VÀ CHỦNG TÁNH ĐẠI THỪA appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/thi-ca-56-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-giao-ly-dai-thua-danh-cho-can-co-va-chung-tanh-dai-thua.html/feed 0
THI CA 55 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO CHÂN LÝ THÌ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI https://bachhac.net/thi-ca-55-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-chan-ly-thi-khong-bao-gio-thay-doi.html https://bachhac.net/thi-ca-55-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-chan-ly-thi-khong-bao-gio-thay-doi.html#respond Thu, 15 Aug 2019 10:30:04 +0000 https://bachhac.net/?p=1943 Phiên âm: Nhật khả lãnh nguyệt khả nhiệt Chúng ma bất năng hoại chân thuyết Tượng giá tranh vanh mạn tiến đồ Thùy kiến đường lang năng cự triệt Dịch nghĩa: Trăng có nóng ! Mặt trời dù có lạnh ! Lũ ma quân khôn xuyên tạc chân lý này Thớt xe voi đổ dốc …

The post THI CA 55 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO CHÂN LÝ THÌ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
đạo ca chương 55

Phiên âm:

Nhật khả lãnh nguyệt khả nhiệt
Chúng ma bất năng hoại chân thuyết
Tượng giá tranh vanh mạn tiến đồ
Thùy kiến đường lang năng cự triệt

Dịch nghĩa:

Trăng có nóng ! Mặt trời dù có lạnh !
Lũ ma quân khôn xuyên tạc chân lý này
Thớt xe voi đổ dốc tiến lừ lừ
Bầy bọ ngựa, chống xe sao cho nổi

TRỰC CHỈ

Áng văn 288 câu dệt thành tác phẩm THI CA CHỨNG ĐẠO thuần chất liệu tư tưởng Đại thừa VIÊN ĐỐN. VIÊN ĐỐN GIÁO VẬT NHÂN TÌNH.

Tác giả Chứng Đạo Ca đã tiên liệu một cách chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người , rất nhiều tập đoàn tập thể, họ cũng mệnh danh là đạo này, đức nọ, phê đây phán kia, đối với nguồn tư tưởng liễu nghĩa Đại thừa. Thi ca số 55 nầy tác giả khẳng định lập trường và tư tưởng của mình một cách quyết liệt.

“Trăng có nóng ! Mặt trời dù có lạnh !
  Lũ ma quân khôn xuyên tạc chân lý này”.

“Chân lý” được cô đọng trong 288 câu của tác phẩm Chứng Đạo Ca là chân lý Liễu nghĩa Đại thừa, cho nên lũ ma quân làm sao có khả năng, làm sao có trí thức nào khác đủ sức để mà xuyên tạc mà đối thoại.

Đối với hạng người không “tri kỷ tri bỉ..” đọc lõm bõm vài quyển sách loại “tiền nào của ấy”….mà khua môi múa mép, cãi cối cãi chày thì tác giả nghiêm khắc:

“Thớt xe voi đổ dốc tiến lừ lừ
Lũ bọ ngựa, chống xe sao cho… nổi !”

The post THI CA 55 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO CHÂN LÝ THÌ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/thi-ca-55-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-chan-ly-thi-khong-bao-gio-thay-doi.html/feed 0
THI CA 54 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO BẢN NGUYÊN VẠN PHÁP MỘT THỂ NHẤT CHÂN https://bachhac.net/thi-ca-54-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-ban-nguyen-van-phap-mot-the-nhat-chan.html https://bachhac.net/thi-ca-54-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-ban-nguyen-van-phap-mot-the-nhat-chan.html#respond Thu, 15 Aug 2019 10:28:25 +0000 https://bachhac.net/?p=1940 Phiên âm: Liễu liễu kiến vô nhất vật Diệc vô nhơn diệc vô Phật Đại thiên sa giới hải trung âu Nhất thiết Thánh hiền như điện phất Giả sử thiết luân đảnh thượng triền Định tuệ viên minh chung bất thất Dịch nghĩa: Thấy rất rõ không hề có thật vật Cũng không người, …

The post THI CA 54 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO BẢN NGUYÊN VẠN PHÁP MỘT THỂ NHẤT CHÂN appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
đạo ca chương 54

Phiên âm:

Liễu liễu kiến vô nhất vật
Diệc vô nhơn diệc vô Phật
Đại thiên sa giới hải trung âu
Nhất thiết Thánh hiền như điện phất
Giả sử thiết luân đảnh thượng triền
Định tuệ viên minh chung bất thất

Dịch nghĩa:

Thấy rất rõ không hề có thật vật
Cũng không người, không có Phật Trời chi !
Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm…
Hiền với Thánh ! Như những tia điện nhoáng
Dù vành sắt, niềng đầu mà xoay xát
Trong mọi thời, định huệ tôi vẫn sáng tròn

TRỰC CHỈ

Trước mắt người chứng đạo, thấy vạn vật không có thật vật, thấy người không thật người, thấy Hiền Thánh không thật có Hiền Thánh và Phật cũng không có Phật.

Đại thiên thế giới nhiều như cát sông Hằng, cũng chỉ như thứ bọt bèo hữu cùng nổi chìm sanh diệt ở trên mặt nước biển vô cùng, nghĩa là cũng không có thật Đại thiên sa giới…Người chứng đạo, nhìn vạn pháp qua cái thấy của tuệ nhãn.

Cái thấy của người chứng đạo là kết quả của mọi quá trình tu tập quán chiếu tư duy, thiền định lâu dài. Cho nên cái thấy của người chứng đạo nhìn thủng các lớp màn vô minh chấp mắc bao vạn đời chấp mắc bao vạn đời kiếp của con người, thấy được cái THỰC TƯỚNG của vũ trụ vạn hữu là “tướng duyên sinh” mà có.

Có bằng cái có của “duyên sinh”. Nhân duyên còn hòa hợp thì còn có gọi là sinh. Khi nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Dưới cái thấy của Tuệ nhãn, vạn pháp CÓ mà không thực có.

Vì nó không có cái tự ngã chân thật của riêng nó. Nhưng người chứng đạo, cũng không hoàn toàn phủ nhận rằng vạn pháp là KHÔNG, vì vạn pháp không phải trống không như không của sừng thỏ lông rùa.

Hiền Thánh, Trời  Phật tư duy cho sâu sắc, quán chiếu cho tinh tường chân lý, người ta sẽ hiểu tất cả những từ xưng gọi các địa vị tôn quý đó, cũng chỉ là danh ngôn giả lập mà ra.

Hiền Thánh là ai? Trời là ai? Phật là ai? Tất cả địa vị ấy, danh xưng tôn quý ấy đều từ một con người. Dựa vào tiêu chuẩn giác ngộ chân lý trọn vẹn hay chưa mà “ước định” cấp bậc và gán cho cái danh xưng ấy. Mà danh xưng giả lập thì cũng chỉ một dạng “duyên sinh như huyển” của vạn pháp ở trong vạn pháp.

Do vậy, trước cái thấy của người chứng đạo là: KHÔNG CÓ THẬT VẬT và  KHÔNG CÓ THẬT TẤT CẢ.

The post THI CA 54 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO BẢN NGUYÊN VẠN PHÁP MỘT THỂ NHẤT CHÂN appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/thi-ca-54-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-ban-nguyen-van-phap-mot-the-nhat-chan.html/feed 0
THI CA 53 CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO ĐỊA VỊ PHẬT LÀ ĐỊA VỊ MỘT PHÁP VƯƠNG, KHÔNG LÀ ĐẤNG SIÊU NHIÊN, SIÊU NHÂN TOÀN NĂNG https://bachhac.net/thi-ca-53-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-dia-vi-phat.html https://bachhac.net/thi-ca-53-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-dia-vi-phat.html#respond Thu, 15 Aug 2019 10:26:05 +0000 https://bachhac.net/?p=1937 Phiên âm: Pháp trung vương tối cao thắng Hằng sa Như Lai đồng cộng chứng Ngã kim giải thử như ý châu Tín thọ chi giải giai tương ứng Dịch nghĩa: Vua các pháp bậc tối tôn tối thắng Chư Như Lai đồng chứng địa vị nầy Như ý châu tôi vừa phát hiện hôm …

The post THI CA 53 CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO ĐỊA VỊ PHẬT LÀ ĐỊA VỊ MỘT PHÁP VƯƠNG, KHÔNG LÀ ĐẤNG SIÊU NHIÊN, SIÊU NHÂN TOÀN NĂNG appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
đạo ca chương 53

Phiên âm:

Pháp trung vương tối cao thắng
Hằng sa Như Lai đồng cộng chứng
Ngã kim giải thử như ý châu
Tín thọ chi giải giai tương ứng

Dịch nghĩa:

Vua các pháp bậc tối tôn tối thắng
Chư Như Lai đồng chứng địa vị nầy
Như ý châu tôi vừa phát hiện hôm nay
Ai tin nhận, cùng nhau chung thọ dụng

TRỰC CHỈ

Là môn sinh tử đệ của Phật, cần phải hiểu Phật. Phật không bao giờ bằng lòng cho ai tôn xưng mình là ĐẤNG SIÊU NHÂN SIÊU NHIÊN gì hết. Phật bằng lòng và rất bằng lòng khi người ta hiểu Phật chỉ là con người. Và chỉ khác hơn con người ở chỗ: Phật là con người đã phát huy trí tuệ đến mức tận cùng cao tột của trí tuệ. Đạt đến đỉnh cao tột của trí tuệ, có khả năng nhận thức chân lý một cách viên mãn, không còn một sai lầm nhỏ, một tí xíu mù mờ. Trạng thái tỉnh thức, sáng suốt đó, người ta gọi là GIÁC NGỘ. Cho nên, Phật bằng lòng khi người ta hiểu Ngài là một GIÁC GIẢ. bậc “Giác Giả” nhận thức chan lý, nhận thức về lẽ sống của con người rất viên mãn, cho nên Phật không hề có sai lầm. Vì không sai lầm chân lý cho nên Phật có sức tự chủ với lục căn, tự tại với lục cảnh, trừ bỏ hết vô minh bao phủ của lục trần, vậy thôi. Vì sức tự chủ, tự tại đối với vạn pháp, cho nên Phật cũng bằng lòng khi đệ tử gọi mình với đức hiệu PHÁP VƯƠNG, là vị đạo sư VUA ĐỐI VỚI CÁC PHÁP.

Mười phương Như Lai cùng chung một thứ quả vị giống nhau như vậy. Mười phương chư Như Lai cũng chẳng phải là thứ ông gì ghê gớm như nhiều người hiểu lầm về Như Lai Phật.

Tác giả Chứng Đạo Ca nói rằng: Những điều tôi trình bày trong đây là ý tứ của Phật, của kinh, tôi chỉ “Bảo châu Như ý” của chư Như Lai có, các bạn cũng đã có sẵn trong các bạn. Nếu các bạn đồng ý về giáo lý bình đẳng tuyệt đối nầy thì bạn cũng như tôi, chúng ta cùng thọ dụng bình đẳng, về Phật tánh bình đẳng vốn có trong tất cả mọi người. Vì Phật là một con người, bạn cũng là một con người, thì cái gì Phật có, bạn cũng sẽ có. Hãy luôn luôn nhớ rõ:
PHẬT CHỈ LÀ MỘT BẬC PHÁP VƯƠNG

The post THI CA 53 CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO ĐỊA VỊ PHẬT LÀ ĐỊA VỊ MỘT PHÁP VƯƠNG, KHÔNG LÀ ĐẤNG SIÊU NHIÊN, SIÊU NHÂN TOÀN NĂNG appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/thi-ca-53-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-dia-vi-phat.html/feed 0
THI CA 52 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO CÔNG ĐỨC BỐ THÍ PHÁP VÔ GIÁ https://bachhac.net/thi-ca-52-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-cong-duc-bo-thi-phap-vo-gia.html https://bachhac.net/thi-ca-52-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-cong-duc-bo-thi-phap-vo-gia.html#respond Thu, 15 Aug 2019 10:24:30 +0000 https://bachhac.net/?p=1934 Phiên âm: Bất tư nghì giải thoát lực Diệu dụng hằng sa dã vô cực Tứ sự cúng dường cảm từ lao Vạn lượng huỳnh kim diệc tiêu đắc Phấn cốt thoát thân vị túc thủ Nhất cú liễu nhiên siêu bách ức Dịch nghĩa: *Lực giải thoát nghĩ bàn sao cho hết Cát sông …

The post THI CA 52 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO CÔNG ĐỨC BỐ THÍ PHÁP VÔ GIÁ appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
đạo ca chương 52

Phiên âm:

Bất tư nghì giải thoát lực
Diệu dụng hằng sa dã vô cực
Tứ sự cúng dường cảm từ lao
Vạn lượng huỳnh kim diệc tiêu đắc
Phấn cốt thoát thân vị túc thủ
Nhất cú liễu nhiên siêu bách ức

Dịch nghĩa:

*Lực giải thoát nghĩ bàn sao cho hết
Cát sông Hằng sánh diệu dụng chưa tày
Thọ cúng dường khỏi sợ, khỏi từ nan
Vàng vạn lượng, còn chưa cân xứng !

* Thân dù nát, xương tan như bọt
Dâng cúng dường, chưa đủ để đền ơn
Huống hồ chi tứ sự bình thường
Nghe chánh pháp dứt sạch vô vàn nghiệp chướng

TRỰC CHỈ

Giúp cho người của cải vật chất chỉ cứu được ngặt, không cứu được nghèo. Họa hoằn một đôi khi có cứu thoát được nghèo nhưng không cứu được khổ. Khổ, khó cứu. Bao nhiêu người chết oan, chết ức, chết tức, chết tưởi chỉ vì khổ, không phải ngặt nghèo. Có rất nhiều trường hợp ở trong cảnh ngặt nghèo mà người ta không hề khổ.

Giúp cho người chánh pháp, khiến cho người hết khổ. Từ hết khổ là điều kiện rất cần để tiến tới hết ngặt, hết nghèo. Đó không phải là điều khó hiểu. Đạo Phật chủ trương cứu khổ là mục đích chính. Cứu nghèo là khuyến khích tiến lên. Bởi vì nghèo, ngặt người ta vẫn có thể có hạnh phúc, an lạc, tự tại, khinh an thậm chí giác ngộ, giải thoát được. Ở trong cảnh lầu son, gác tía, vàng ngọc đầy rương vậy mà xưa nay biết bao người không hề có an lạc, hạnh phúc….trong cảnh phù hoa ấy.

Của cải vật chất có chăng, chỉ đem lại cho con người sự an vui mong manh, tạm bợ trong hiện tại. Chánh pháp của Như Lai, ban cho người thọ dụng sẽ có được an vui vĩnh cửu, vui Niết bàn, vui bất diệt bất sinh. Đó là ý nghĩa:

“..Lực giải thoát nghĩ bàn sao cho hết
Cát sông Hằng sánh diệu dụng chưa tày…”

Giáo lý Phật dạy cho biết: Tài thuộc ngũ gia. Của cải vật chất có thể là nguyên nhân đau khổ cho chính những ai tham lam cất chứa nó. Đấy cũng không phải chuyện khó thấy, khó hiểu. Thế cho nên, người làm cái việc PHÁP THÍ nói chánh pháp rồi động viên cổ vũ mọi người cùng với mình sống trong chánh pháp. Làm được việc đó, phước đức vô lượng vô biên. Đó không phải đại ngôn mà là sự thật. Bởi vì làm được điều đó, tức là mình và người đều đạt đến mục đích, đến đỉnh cao của kiếp sống con người. Làm được vậy, vấn đề “tứ sự cúng dường” và thọ dụng tứ sự cúng dường không còn gì đáng ngại mà khỏi lo sợ “nợ nần”, “vay trả” để rồi phải “từ nan”.

Cổ Nho còn nói:

“Huỳnh kim thiên lượng vị vi quý
Đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim
Thiên kim dị đắc
Hảo ngữ nan cầu…”

The post THI CA 52 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO CÔNG ĐỨC BỐ THÍ PHÁP VÔ GIÁ appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/thi-ca-52-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-cong-duc-bo-thi-phap-vo-gia.html/feed 0
THI CA 51 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO TỘI TỪ TÂM KHỞI TỪ TÂM DIỆT https://bachhac.net/thi-ca-51-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-toi-tu-tam-khoi-tu-tam-diet.html https://bachhac.net/thi-ca-51-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-toi-tu-tam-khoi-tu-tam-diet.html#respond Thu, 15 Aug 2019 10:21:52 +0000 https://bachhac.net/?p=1931 Phiên âm: Hữu nhị tỳ khưu phạm dâm sát Ba Ly huỳnh quang tăng tội kiết Duy Ma Đại sĩ đốn trừ nghi Du như hách nhật tiêu sương tuyết Dịch nghĩa: Giới dâm sát có hai thầy phạm phải Ưu Ba Ly, khủng bố xủ “đoạn đầu” Lòng hoang mang, tăng sợ hãi của …

The post THI CA 51 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO TỘI TỪ TÂM KHỞI TỪ TÂM DIỆT appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
đạo ca chương 51

Phiên âm:

Hữu nhị tỳ khưu phạm dâm sát
Ba Ly huỳnh quang tăng tội kiết
Duy Ma Đại sĩ đốn trừ nghi
Du như hách nhật tiêu sương tuyết

Dịch nghĩa:

Giới dâm sát có hai thầy phạm phải
Ưu Ba Ly, khủng bố xủ “đoạn đầu”
Lòng hoang mang, tăng sợ hãi của hai sư
Duy Ma Đại sĩ, trừ nghi sạch như sương tan trong nắng sớm.

TRỰC CHỈ

Tiếp bài thi ca 50, nói về vấn đề PHẠM GIỚI, mắc tội được giải quyết theo quan điểm và tư tưởng củ Đại thừa.

Thi ca 51 nầy, hai Tỳ kheo phạm cùng một tội danh và cùng một tội trạng. Thế mà, Ưu Ba Ly thượng thủ xử hai thầy phải tội trọng, tội “đoạn đầu”, “khí”, tức là tội phải đuổi khỏi Tăng đoàn khất sĩ, không được làm Tỳ kheo, không cho tu nữa.

Đại sĩ Duy Ma Cật thay mặt cho hai Tỳ kheo “kháng án” và nhân danh Đại thừa tư tưởng, phát huy Đại thừa chủng tánh của hai thầy, Đại sĩ Duy Ma Cật xử hai thầy “trắng án”. Vì lẽ TỘI TÁNH BỔN KHÔNG….rõ ràng:

“Ba Ly huỳnh quang tăng tội kiết
Duy Ma Đại sĩ đốn trừ nghi
Du như hách nhật tiêu sương tuyết”.

Ưu Ba Ly xử “đoạn đầu” là xử theo Tiểu thừa tư tưởng.  Đại sĩ Duy Ma Cật xử “trắng án” là xử theo Đại thừa tư tưởng và phát huy Đại thừa chủng tánh vốn có trong hai thầy Tỳ kheo ấy.

The post THI CA 51 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO TỘI TỪ TÂM KHỞI TỪ TÂM DIỆT appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/thi-ca-51-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-toi-tu-tam-khoi-tu-tam-diet.html/feed 0
THI CA 50 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO THẬT TÁNH CỦA TỘI LÀ KHÔNG CÓ TÁNH GÌ https://bachhac.net/thi-ca-50-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-that-tanh-cua-toi-la-khong-co-tanh-gi.html https://bachhac.net/thi-ca-50-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-that-tanh-cua-toi-la-khong-co-tanh-gi.html#respond Thu, 15 Aug 2019 10:14:33 +0000 https://bachhac.net/?p=1927 Phiên âm: Sư tử hống vô úy thuyết Thâm ta mông đổng ngoan bì đát Chỉ tri phạm trọng chướng Bồ đề Bất kiến Như Lai khai bí quyết Dịch nghĩa: Phật thuyết pháp vạch ra đường vô úy Thật đáng thương cho người tim yếu, óc già suy Chỉ biết run! Sợ phạm tội, …

The post THI CA 50 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO THẬT TÁNH CỦA TỘI LÀ KHÔNG CÓ TÁNH GÌ appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
đạo ca chương 50

Phiên âm:

Sư tử hống vô úy thuyết
Thâm ta mông đổng ngoan bì đát
Chỉ tri phạm trọng chướng Bồ đề
Bất kiến Như Lai khai bí quyết

Dịch nghĩa:

Phật thuyết pháp vạch ra đường vô úy
Thật đáng thương cho người tim yếu, óc già suy
Chỉ biết run! Sợ phạm tội, chướng Bồ đề
Mà không biết, bí quyết Như Lai đã mở…?

TRỰC CHỈ

Người đệ tử Phật, đọc bài thi ca này phải giữ chánh niệm không được phóng tâm buông lơi cảnh giác về “Thừa”, về “Giáo”, về “Tất đàn”, về “Chủng tánh”. Phải tự soát lại tư tưởng và nhận định về kiến thức của mình.

Giáo lý Đại thừa phải nhân thức bằng tư tưởng đại thừa của người chủng tánh Đại thừa.

Đem nhận thức, tư tưởng và chủng tánh không phải Đại thừa để mong đáp ứng thỏa mãn ý muốn là điều không thể có. Tư tưởng Đại thừa:

“Tội tòng tâm khởi tòng tâm diệt
Tâm nhược diệt thời, tội diệc vong”

 Với nguồn tư tưởng vòi vọi như vậy không phải căn cơ chủng tánh nào cũng bằng lòng tiếp thu. Vì vậy, phải thận trọng khi đọc và tìm hiểu nguồn tư tưởng Đại thừa. !

The post THI CA 50 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO THẬT TÁNH CỦA TỘI LÀ KHÔNG CÓ TÁNH GÌ appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/thi-ca-50-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-that-tanh-cua-toi-la-khong-co-tanh-gi.html/feed 0
THI CA 49 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO TỘI TÁNH BỔN KHÔNG. THIỀN NGAY CÕI DỤC https://bachhac.net/thi-ca-49-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-toi-tanh-bon-khong-thien-ngay-coi-duc.html https://bachhac.net/thi-ca-49-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-toi-tanh-bon-khong-thien-ngay-coi-duc.html#respond Thu, 15 Aug 2019 10:10:33 +0000 https://bachhac.net/?p=1924 Phiên âm: Cơ phùng ngọc thiện bất năng xan Bệnh tỵ y vương chẩm đắc ta Tại dục hành thiền tri kiến lực Hỏa trung sinh liên chung bất hoại Dũng thí phạm tội ngộ vô sinh Tảo thời thành Phật ư kim tại Dịch nghĩa: Đói gặp cỗ không ăn sao no được ! …

The post THI CA 49 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO TỘI TÁNH BỔN KHÔNG. THIỀN NGAY CÕI DỤC appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
Đạo Ca 49

Phiên âm:

Cơ phùng ngọc thiện bất năng xan
Bệnh tỵ y vương chẩm đắc ta
Tại dục hành thiền tri kiến lực
Hỏa trung sinh liên chung bất hoại
Dũng thí phạm tội ngộ vô sinh
Tảo thời thành Phật ư kim tại

Dịch nghĩa:

Đói gặp cỗ không ăn sao no được !
Bệnh trốn thày (lương y) mong được lành sao
Sức thiền sâu, ở cõi dục vẫn hành
Sen trong lửa, tốt tươi mới là mầu nhiệm !
Thầy Dũng Thí, lỡ phạm vào tội trọng
Giác ngộ rồi thành Phật có sao đâu !

TRỰC CHỈ

Giáo lý của đạo Phật dạy rằng: Là một con người, tự mình định đoạt số phận mình không ai thay thế sắp xếp định đoạt cho mình được. Cải tạo và xây dựng là hai mặt tích cực, con người dựa vào đó mà quyết định hướng đi và nơi đến của đời mình. Không cải tạo, đào thải, gạn bỏ vô minh phiền não, không xây dựng đức tánh từ, bi, hỉ, xả bồi dưỡng phước đức, trí tuệ thì địa vị Hiền thánh, quả Bồ đề, Niết bàn không ai ban cho ta được.

Đói phải ăn mới no được. Tiệc của vua chiêu đãi, không ăn vẫn đói. Bệnh phải uống thuốc mới lành, tránh thầy, trốn thuốc, bệnh không lành được. Học chánh pháp, phải hành theo chánh pháp mới đem lại kết quả giác ngộ, giải thoát thật sự. Đối với chánh pháp không dám nghe, không để tâm suy nghĩ, không hành thì không hy vọng gì ở nơi sự giúp đỡ bất cứ từ đâu đến.

Kim sanh tiệm tu quyết đoán,
Tưởng liệu bất do biệt nhân…”

TẠI DỤC HÀNH THIỀN TRI KIẾN LỰC.
Dưới mắt của người chứng đạo, tu sĩ cần có nghị lực, có trí tuệ sắc bén đủ sức CẢI TẠO TẠI CHỖ, phiền não vô minh, chuyển phiền não thành Niết bàn. Chuyển sinh tử thành Bồ đề ngay nơi cõi Ta bà ở trong CÕI DỤC. Đó là điều người tu sĩ, đệ tử Phật phải làm và làm được. Người hành thiền không cần trốn tránh, không cần xa lánh phiền não vô minh, tìm một nơi, một cõi nào đó “thanh tịnh” để Thiền. Sen mọc từ bùn mà không hôi tanh mùi bùn mới là mầu nhiệm. Sen mọc trong biển lửa sắc màu vẫn tươi nhuận, càng mầu nhiệm hơn !

TẠI DỤC HÀNH THIỀN TRI KIẾN LỰC !

Vấn đề TỘI PHƯỚC:

Tội là chi, phước lại là chi
Đa mang chi hai gánh nặng như chì
Ai bắt tội ? Ai là người chịu tội?”

Theo giáo lý Đại thừa liễu nghĩa:

“Tội tánh bổn không”…..

The post THI CA 49 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO TỘI TÁNH BỔN KHÔNG. THIỀN NGAY CÕI DỤC appeared first on Bạch Hạc - Phật Giáo Việt Nam.

]]>
https://bachhac.net/thi-ca-49-cai-thay-cua-nguoi-chung-dao-toi-tanh-bon-khong-thien-ngay-coi-duc.html/feed 0